• Novinky

      • OBNOVENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA PRE 5., 6. A 7. ROČNÍK OD 26. 4. 2021

      • Vážení rodičia,

       z rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR a Hlavného hygienika SR sa

       od 26.04.2021 v 5., 6 a 7. ročníkoch základných škôl
       prechádza z dištančného na prezenčné vyučovanie
       .

       Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie a predloženie negatívneho výsledku testovania žiaka ( AG, PCR-test) a zároveň najmenej jedného z rodičov.

       Testovanie môžu žiaci a rodičia absolvovať v už zriadených MOM-kách, alebo môžu využiť možnosť prednostného testovania na našej škole, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.04.2021 od 8.00 do 19.30. Online registrácia TUViac informácií o testovaní na škole dostanete od triednych učiteľov vašich žiakov.

       Podmienkou nástupu žiakov 5., 6. a 7. ročníka do školy bude taktiež aj predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu (tlačivo na stiahnutie TU: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - II. stupeň ZŠ.pdf) a zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľom Vašich žiakov na ich email (štandardne priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete a to ešte pred samotným nástupom do školy. Bez čestného vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní. Návod, ako urobiť snímku obrazovky TU.)

       ODPORÚČANIE:
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou (screen testu) je najjednoduchšie podať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       OZNAM VEDÚCEJ ŠJ:
       Vedúca ŠJ oznamuje, že všetci stravníci 5.,6. a 7. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Ak by ste vedeli, že žiak z rôznych dôvodov nenastúpi v pondelok do školy, odhláste ho zo stravy prostredníctvom mobilnej aplikácie Jedáleň, prípadne cez Jedálny lístok a to do piatku 14:00 hod. Po tomto termíne pondelňajší obed odhlásite už len nahlásením triednemu učiteľovi (mail, SMS, telefón atď) a to do nedele 14:00 hod. V prípade neodhlásenia Vám bude stiahnutá suma obedu zo zálohovej platby.

      • TESTOVACIE MIESTO NA NAŠEJ ŠKOLE - 24.4.2021 OD 8:00 DO 19:30

      • V súvislosti s opätovným nástupom žiakov 5.,6. a 7. ročníka na prezenčné vyučovanie, ako aj pre účely pravidelného týždenného testovania pre žiakov 8. a 9. ročníka, rodičov a zamestnancov, bolo na našej škole opäť zriadené mobilné odberné miesto na AG testovanie. Absolvovaný test, nie starší ako 7 dní, je podmienkou pre nástup žiakov 2. stupňa do školy.

       Toto miesto je otvorené pre širokú verejnosť, ale na registráciu na tomto mieste dôrazne vyzývame predovšetkým:
       ► nastupujúcich žiakov 5., 6. a 7. ročníka
       ► žiakov 8. a 9. ročníka,
       ► rodičov VŠETKÝCH žiakov našej školy (1. aj 2. stupeň) a ich rodinných príslušníkov,
       ► a zamestnancov školy a ich rodinným príslušníkov.

       Využitím školského testovacieho miesta a naplnením jeho kapacít zabezpečíme jeho zriadenie pre bezproblémové fungovanie školy aj v budúcom období. 

       Testovanie sa uskutoční v sobotu 24.04.2021 od 8.00 do 19.30 hod.
       v priestoroch bývalej ambulancie zubnej lekárky (vchod z ulice Komenského)

       Prihlásiť sa na testovanie môžete ONLINE prostredníctvom tohto linku:
       Odberné miesto č. 01 - ZŠ Komenského
       https://admin.resersoft.com/rs/odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho/calendar/108?company=odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho 

        

      • Praktická rada pri podávaní elektronického vyhlásenia o bezinfekčnosti

      • Tak ako sme písali v predchádzajúcom článku, najjednoduchší spôsob podávania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti je prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. 

       K tomuto elektronickému vyhláseniu je možné pripojiť aj fotku, resp. screenshot obrazovky negatívneho testu, alebo potvrdenia výnimke z testovaní  po prekonaní covidu (viď obrázky). Nemusíte tak tieto dokumenty posielať triednym učiteľominým spôsobom (prostredníctvom MMS, mailu atď), ale príloha bude pre nich k dispozícii na kontrolu v našom edupage systéme spolu s prehlásením. 

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez mobil? 
       Pre mobil s Androidom väčšinou funguje nasledovné:
       1) Prejdite na obrazovku, ktorú chcete odfotiť.
       2) Stlačte naraz tlačidlo zapínania a tlačidlo zníženia hlasitosti.

       3) Mala by sa Vám zobraziť animácia zachytenia obrazovky.
       4) Snímka by sa mala objaviť v Galérii.

       Využiť môžete aj aplikácie v Obchode Play, napr. Screenshot Easy alebo Screenshot Touch.

       Pri Apple zariadeniach vytvoríte snímku obrazovky kombináciou tlačidla Domov a uzamykacieho tlačidla. U novších zariadení sa tlačidlo na uzamknutie nachádza na bočnej strane, staršie ho majú umiestnený vo vrchnej časti. Špecifický je v tomto prípade model iPhone X, ktorý nemá tlačidlo Domov a tak nasnímate obrazovku pomocou kombinácie tlačidiel na ovládanie hlasitosti a uzamknutie.

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez Počítač?
       Odporúčame použiť zabudovanú aplikáciu Nástroj na vystrihovanienávod TU.

       Taktiež môžete použiť tlačidlo Printscreen (na klávesnici aj PrtSc), ktorý Vám uloží snímku do schránky. Tú potom vložíte do Skicára a uložíte.

      • Testovacie miesto na našej škole - 17.4.2021 od 8:00 do 19:30

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti s nástupom žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie bolo na našej škole zriadené mobilné odberné testovacie miesto, ktoré je určené predovšetkým:
       ► pre nastupujúcich žiakov 8. a 9. ročníka, 
       ► pre rodičov VŠETKÝCH žiakov našej školy (1. aj 2. stupeň) a ich rodinných príslušníkov
       ► a  zamestnancom školy a ich rodinným príslušníkom.

       Testovanie sa uskutoční v sobotu 17.04.2021 od 8.00 do 19.30 hod.
       v priestoroch bývalej ambulancie zubnej lekárky (vchod z ulice Komenského)

       Prihlásiť sa na testovanie môžete ONLINE prostredníctvom tohto linku:
       Odberné miesto č. 01 - ZŠ Komenského
       https://admin.resersoft.com/rs/odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho/calendar/108?company=odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho

       Tento odkaz zatiaľ nebol zverejnený pre širokú verejnosť, preto sa Vám odporúčame na toto testovanie zaregistrovať čo najskôr, pokiaľ sú k dispozícii voľné kapacity odberného miesta.

      • Obnovenie prezenčného vyučovania pre 8. a 9. ročník od 19. 4.

      • Vážení rodičia,

       z rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR a Hlavného hygienika SR sa 

       od 19.04.2021 v 8. a 9. ročníkoch základných škôl
       prechádza z dištančného na prezenčné vyučovanie

       Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie a predloženie negatívneho výsledku testovania žiaka ( AG, PCR-test)  a zároveň najmenej jedného z rodičov

       Testovanie môžu žiaci a rodičia absolvovať v už zriadených MOM-kách, alebo môžu využiť možnosť prednostného testovania na našej škole, ktoré sa uskutoční v sobotu 17.04.2021 od 8.00 do 19.30. Viac informácií o testovaní na škole dostanete od triednych učiteľov vašich žiakov 8. a 9. ročníka.

       Podmienkou nástupu žiakov 8. a 9. ročníka do školy bude taktiež aj predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu (tlačivo na stiahnutie TU: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - II. stupeň ZŠ.pdf) a zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľom Vašich žiakov na ich email (štandardne priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete a to ešte pred samotným nástupom do školy.  Bez čestného vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní)

       ODPORÚČANIE:
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou (screen testu) je najjednoduchšie podať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupagenávod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       OZNAM VEDÚCEJ ŠJ:
       Vedúca ŠJ oznamuje, že všetci stravníci 8. a 9. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Ak by ste vedeli, že žiak z rôznych dôvodov nenastúpi v pondelok do školy, odhláste ho zo stravy prostredníctvom mobilnej aplikácie Jedáleň, prípadne cez Jedálny lístok a to do piatku 14:00 hod. Po tomto termíne pondelňajší obed odhlásite už len nahlásením triednemu učiteľovi (mail, SMS, telefón atď) a to do nedele 14:00 hod. V prípade neodhlásenia Vám bude stiahnutá suma obedu zo zálohovej platby.

      • Informácia o zápise do 1. ročníka - ZÁPIS PREBIEHA

      • Vážení rodičia budúcich prvákov.

       Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022  na našej škole PREBIEHA

       od 7. apríla 2021 do 30. apríla 2021
       a to bez osobnej účasti detí a rodičov.

       Prihlášku je možné podať elektronicky alebo poštou.  Elektronická prihláška pre prvákov JE MOMENTÁLNE AKTÍVNA na našej webstránke v tomto odkaze, prípadne ju nájdete v hornom menu, sekcia O ŠKOLE - v záložke OSTATNÉ.

       Prihlášku nám môžete zaslať aj poštou do 30.4.2021 a to na adresu Základná škola, Komenského 23, 08501 Bardejov, prípadne ju môžete aj vhodiť do schránky na vchodových dverách školy. Prihlášku na vytlačenie a vyplnenie si môžete stiahnuť TU(word) a TU(pdf). Prípadné otázky ohľadom zápisu sa môžete opýtať na t.č. 054/4722383 alebo na 0948311775.

       Tohto roku plánujeme otvoriť triedy so zameraním na: 
          ► šport, 
          ► výtvarnú výchovu,

          ► intelektovo nadaných
          ► a triedu so všeobecným zameraním.

       Prezrieť si môžete aj sekciu BUDÚCI PRVÁCI v hornom menu v záložke PODSTRÁNKY. Dozviete sa tam napríklad čo by mal prvák pred nástupom vedieť, aké pomôcky bude prvák potrebovať do 1. ročníka a taktiež sú tam časté otázky a odpovede ohľadom zápisu.

       Ďalšie informácie a novinky ohľadom zápisu budeme postupne zverejňovať na webstránke školy.

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.​​​​​​​

      • Matematická olympiáda 2020/21

      • Matematická olympiáda je dlhoročne najprestížnejšou matematickou súťažou a uspejú v nej len tí najlepší. Aj preto stredné školy oceňujú rôznymi benefitmi pri prijímacích skúškach úspešných riešiteľov všetkých kôl tejto súťaže, od školských až po celoslovenské. Zatiaľ poznáme výsledky v  školskom a okresnom kole. Po vyriešení úloh školského kola boli najlepší riešitelia pozvaní na okresné kolo.

       Pozrite, ako sa darilo našim žiakom v tomto školskom roku. Tu sú výsledky:

       Všetkým súťažiacim prajeme veľa ďalších úspechov.                                                                                

             Mgr. Jana Varcholová

      • Oznam školskej jedálne

      • S účinnosťou od 01.01.2021 nadobudlo platnosť VZN mesta Bardejov č.185/2020, ktorým sa zvyšuje príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v školskej  jedálni. Finančné pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje nasledovne:

       1. stupeň z doterajších 1,08 €  na 1,15 € za jedno jedlo
       2. stupeň z doterajších 1,16 € na 1,23 € za jedno jedlo
       Desiata ostáva 0,50 €

       Úhrada režijných nákladov ostáva ako bolo, paušálne 2 € za daný mesiac.

       Oznam pre stravníkov 2. stupňa

       U stravníkov druhého stupňa je finančný limit o 0,03 € vyšší ako dotácia od štátu (1,20 €) , preto je zákonný zástupca tento rozdiel  (0,03 €) povinný doplatiť. Nakoľko všetci stravníci majú zálohové platby, vedúca ŠJ tieto rozdiely bude odpočítavať za každý odobratý obed z tejto zálohovej platby. O výške aktuálnej zálohovej platby k 01.01.2021 budú zákonní zástupcovia informovaní v mesiaci marec triednymi učiteľmi a to formou ako spolu komunikujú (SMS, email atď.).

      • Obnova prezenčného vyučovania na 1.stupni od pondelka 8.3.

      • Vážení rodičia, zamestnanci základných a materských škôl,

       na základe rozhodnutia ministra školstva z 2.marca 2021,  s účinnosťou od 8.marca do 21.marca 2021,  je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu. Na základe uvedeného Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ,   po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe rozhodnutia krízového štábu Mesta zo dňa 3.3.2021,  pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka 8.3.2021. Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ, aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a v kópii potvrdenie minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR teste  na Covid 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní  a iných aktivít.  

       V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť , aby ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta k dispozícii.

       Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je pre nich taká dôležitá. Ale o to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení, maximálnu zodpovednosť  tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu prijmete s pochopením. Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime maximálnu zodpovednosť.  Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám predovšetkým záleží. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať

       Mgr. René Semanišin
       vedúci odboru školstva a kultúry

      • Aktuálne - 1. stupeň od pondelka 8.3. pravdepodobne opäť prezenčne

      • Na základe záverov z dnešného zasadnutia krízového štábu Mesta Bardejov Vás informujeme, že

       vyučovanie žiakov prvého stupňa našej školy by malo od pondelka 8.3.2021 opäť prebiehať prezenčnou formou.  

       O prípadných zmenách a doplneniach Vás budeme vopred informovať.

       Nástup žiakov do školy bude opäť podmienený negatívnym testom na covid-19 minimálne jedného zo zákonných zástupcov žiaka. (Zo skúsenosti z predošlých testovaní však odporúčame sa otestovať obom rodičom).

       Mesto Bardejov predbežne neplánuje tento víkend testovať na školách. Využite preot dostupné Mobilné odberové miesta v Bardejove a okolí. Odberové miesto s možnosťou rezervácie môžete vyhľadať v tomto odkaze https://korona.zzz.sk/.

       Podmienkou nástupu žiakov do školy bude opäť aj vyplnenie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19. (tlačivo: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdfa zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľkám Vašich detí na ich email (priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní)

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu(Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.) 

      • 1. stupeň až do odvolania len dištančne

      • V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených v meste a okrese Bardejov a na základe rozhodnutia z dnešného zasadnutia krízového štábu Mesta Bardejov,

       bude vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ prebiehať od pondelka 1.3.2021
       dištančnou formou a to AŽ DO ODVOLANIA.

       O prípadných zmenách a doplneniach Vás budeme včas informovať na stránke školy.

      • Pozor zmena! Nástup detí do škôl. 1.st. v pondelok ešte dištančne.

      • V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov, na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov,

       bude vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta prebiehať v pondelok 1.3.2021 dištančnou formou.

       Po vyhodnotení dát z víkendového testovania, resp. po dnes avizovanom rozhodnutí vlády vás o ďalšom postupe budeme informovať.

       Plne si uvedomujeme, so všetkou zodpovednosťou potrebu a nevyhnutnosť vzdelávania najmä detí na prvom stupni prezenčnou formou, je to aj náš  záujem a priorita , ale musíme dbať predovšetkým na ochranu ich zdravia, ochranu zdravia pedagógov a rodičov. Bardejov je dnes v bordovej fáze a všetky doterajšie rozhodnutia mestského krízového štábu sa ukázali ako rozumné a obozretné. Boli prínosom pre zvrátenie negatívneho vývoja pandemickej situácie v meste. O ďalšom postupe vás budeme aktuálne informovať. Materské školy budú zatiaľ od pondelka 1.3.2021 fungovať v režime , ktorý vyžaduje aktuálne platný „školský semafor“ .

       Ďakujeme za pochopenie. Je to v záujme nás všetkých.

       Mgr. René Semanišin
       vedúci odboru školstva a kultúry

      • POZOR ZMENA! Nástup do školy po jarných prázdninách pre žiakov 1. stupňa

      • POZOR ZMENA. Vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v pondelok 1.3.2021 prebiehať ešte dištančnou formou.  
       O dátume nástupu na prezenčnú formu Vás budeme informovať.

       Nástup žiakov do školy bude opäť podmienený negatívnym testom na covid-19 minimálne jedného zo zákonných zástupcov žiaka. (Zo skúsenosti z predošlých testovaní však odporúčame sa otestovať obom rodičom).

       Zriaďovateľ školy - Mesto Bardejov prehodnotilo svoje rozhodnutie o testovaní na školách a v sobotu 27.2. BUDE na našej škole zriadené jedno odberné miesto na rezerváciu, prednostne pre rodičov žiakov a zamestnancov škôl. Viac sa o možnosti rezervácie sa dozviete v správe, ktorú sme Vám zaslali na rodičovské Edupage konto rodičov žiakov 1. stupňa. Využiť môžete aj dostupné Mobilné odberové miesta v Bardejove a okolí. Odberové miesto s možnosťou rezervácie môžete vyhľadať v tomto odkaze https://korona.zzz.sk/.

       Podmienkou nástupu žiakov do školy bude opäť aj vyplnenie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19. (tlačivo: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdfa zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľkám Vašich detí na ich email (priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní)

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu(Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.) 

      • Dejepisná olympiáda – okresné kolo.

      • 17. decembra 2020 vedúca PK dejepisu zrealizovala online školské kolo DO. Súťažilo v ňom spolu 34 žiakov v štyroch kategóriách. Prví dvaja z každej kategórie (tzn. 8 žiakov) postúpili do online okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 11.februára 2021 a tu je ich umiestnenie:

       kategória C
       3.miesto – Radan Kollárovič / 9.A
       4.miesto – Marek Mank / 9.A

       kategória D
       3.miesto – Ján Vrabec / 8.D
       5.miesto – Tamara Guľová / 8.C

       kategória E
       2. miesto – Nina  Krjaková / 7.A
       3.miesto – Veronika Tyššová / 7.A

       kategória F
       1.miesto – Patrik Lenárt / 6.D
                         Alexandra Stachová / 6.D
       pre technické problémy olympiádu nedokončila

       Všetkým súťažiacim chcem poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a zaželať im veľa ďalších osobných i študijných úspechov.

       Do krajského kola postupujú opäť len prví dvaja z kategórii C, D, E. Kategória F končí okresným kolom. Nás bude reprezentovať v krajskom kole Nina Krjaková a my jej prajeme úspešnú reprezentáciu a držíme palce.

       Beáta  Skreptáčová

      • Geografická olympiáda – okresné kolo

      • 5. februára sa konalo okresné kolo GO, na ktorom nás reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. Veľmi nás teší , že aj tohto roku sme boli úspešní.

       Najúspešnejší :

       Kat. E    
       1. miesto – Radan Kollárovič  9.A
       3. miesto – Marek Mank  9.A

       Kat. F    
       1. miesto – Patrik Lenart  6.D

       Kat. G    
       1.miesto – Martin Matiaš  5.A
       2. miesto – Jakub Vasilega  5.D

       Blahoželáme a postupujúcim z kat. E a F držíme palce v krajskom kole.

       V. Packová

      • Dôležitý oznam - opätovný prechod na dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ a mestského krízového štábu

       prechádzajú žiaci 1. stupňa (1. až 4. ročník) opätovne na dištančnú formu vzdelávania a to od pondelka 15.2.2021 (vrátane).

       Dôvodom je zvýšený výskyt ochorení na Covid 19 medzi rodičmi našich žiakov, ktorý bol zistený po víkendovom testovaní.

       Stravníci sú zo stravy vyhlásení automaticky.