• Novinky

      • Úspešná výprava našich stolných tenistov

      • Už tradične sa v mesiaci november konajú na ZŠ Pod papierňou majstrovstvá okresu žiakov a žiačok základných škôl v stolnom tenise. Aj v tomto roku sa chlapci našej školy v konkurencií deviatich družstiev výkonnostne nestratili. Svoju púť za obhajobou zlata napriek pozmenenej zostave v zložení Matúš Vateha, Jakub Vasilega, Šimon Baláž a Šimon Matej držali až do samotného finále, kde napokon našli svojho premožiteľa v žiakoch zo ZŠ Wolkerova. Jedným z najväčších prekvapení majstrovstiev okresu bol výkon žiaka prvého stupňa Jakuba Vasilegu. Napriek svojmu mladému veku patril k najviac bodujúcim hráčom našej školy.  Bronzové medaily si vybojovali žiaci ZŠ Pod papierňou. Ešte väčšiu radosť nám urobili naše žiačky, ktoré v konkurencií siedmich škôl nenašli premožiteľa v celom turnaji. Najskôr si poradili v semifinále s družstvom ZŠ Wolkerova 4:3 a rovnakým výsledkom zdolali vo finále družstvo ZŠ B. Krpelca. ZŠ Komenského v zložení Linda Hlavinková, Ella Olejárová a Tamara Hlavinková zaslúžene získalo titul majsteriek okresu a právom postúpilo na majstrovstvá kraja. Veľká vďaka za reprezentáciu.

       Mgr. Róbert Senčák

      • VÝZVA : ZASAĎ SI SVOJ STROM, POMÔŽ ZEMI DÝCHAŤ!

      • Občianske združenie Priatelia Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove vyhlásilo výzvu pod názvom: Zasaď si svoj strom, pomôž Zemi dýchať.Zapojili sa do nej žiaci, rodičia, pedagógovia a zamestnanci školy . Spolu vysadili vyše 1500 nových stromčekov. Svoje rozhodnutie zdôvodnili takto:- Viedol nás k tomu fakt, že krajina, v ktorej sme sa narodili a v ktorej žijeme je nádherná aj vďaka tomu, že nám v nej naši dedovia zanechali krásnu prírodu, krásne lesy. Bohužiaľ, sme svedkami toho, ako v ostatných rokoch trpia a hynú vplyvom rôznych negatívnych javov. Zanechajme aj my ďalšej generácii krajinu, ktorá bude živá a zdravá. S krásnymi lesmi. Že je nás málo? Veď aj more sa skladá z drobných kvapiek a akú má silu! Možno sa k nám pridajú aj iní…Nechcú byť pasívni. Aj deti môžu prispieť k oživeniu našej krajiny a sadiť spolu s rodičmi spoločný les. Aj keď stromy budú rásť na rôznych miestach, prinesú úžitok nám všetkým. Ďalší dôležitý moment je ten, že keď deti vyrastú, bude strom peknou spomienkou na spoločné chvíle pri sadení - s otcom, dedkom, mamkou, kamarátom... Bude to ich spoločný strom. Strom rodiny, strom priateľstva…nazvite ho, jako chcete.Lesy sú pľúcami našej Zeme a každý strom je ich bunkou, ktorá Zemi pomáha dýchať.

       Pridajte sa k nám a zasaďte si aj vy SVOJ STROM!

      • Dotykový chodník - novinka pre zdravé nožičky

      • V átriu našej školy pribudol akýsi zvláštny na zemi položený rebrík. Mnohí sa pýtajú, čo to asi je? Mnohí to vedia a niektorí si ho už aj vyskúšali.Je to nový dotykový chodník, ktorý slúži ako prevencia proti plochým nohám. Chôdza naboso je veľmi dobrá a zdraviu prospešná vec. V zásade je skvelé chodiť naboso všade, kde je prírodný a bezpečný terén. Fyzioterapeuti tiež veľmi odporúčajú bosú dráhu. Žiakom z 3.B a 2.B,  ktorí ju ako prví otestovali, sa veľmi páčilo chodiť po jednotlivých povrchoch. Chodník sme postavili vďaka podpore Komunitnej nadácie v Bardejove, ktorá nám poskytla finančné prostriedky z grantového programu Krajšie školy.M.Peláková

      • Lesná škôlka-zážitkové učenie

      • O tom, že na Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove sa snažíme deťom približovať nové vedomosti a poznatky zaujímavými formami a metódami hádam nemusíme nikoho  presviedčať. Príroda okolo nás, ktorej sme súčasťou, je večnou témou na objavovanie a spoznávanie. Aj preto sme 28. októbra pozvali medzi nás Sokoliarov majstra Vagana s workshopom: Lesná škôlka-zážitkové učenie. Zúčastnili sa ho žiaci 1. stupňa. Zaujímavé rozprávanie o lese a jeho obyvateľoch spojené s hrami a poznávacími aktivitami vyvrcholilo ukážkami práce sokoliarov, ktorí medzi deti priniesli dravých, zákonom chránených vtákov. Deti s nadšením sledovali výklad o užitočnosti ochrany týchto krásnych predátorov. Mohli sa ich dotknúť, pohladiť, posadiť si ich na ruku, sledovať ich tichučké prelety ponad hlavy. Oboznámili sa so sokoliarstvom ako nehmotným kultúrnym dedičstvom.

       Poznávať a chrániť prírodu, budovať k nej pozitívny vzťah je jedným z najdôležitejších cieľov výchovy a vzdelávania našej mladej generácie. Veríme, že aj takýto spôsob prispeje k jeho napĺňaniu.

       M.Peláková

      • Fotografický plenér 4.D: Moje Nízke Beskydy

      • Žiaden čitateľ nedokáže prečítať knihu, ktorá vznikla bez písmen. No viete, bez čoho nevznikne fotografia?  Ak ste tipovali, že je to svetlo, vaša odpoveď je správna. Ako nám ozrejmil profesionálny fotograf, člen Asociácie slovenských svadobných fotografov, Peter Čegiň, pre správnu fotografiu je svetlo istou alfou a omegou. A viete aj to, ktorý fotoaparát je ten najkvalitnejší? Nuž, práve ten, ktorý máte v momente zaujímavého objektu práve pri sebe. Aj preto možno skonštatovať, že v stredu 16. októbra 2019 sa v priestoroch Poľsko-slovenského domu, svojou technikou, zišli najzdatnejší mladí fotografi. Žiakom zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove v tento deň, počas Fotografického plenéru, prialo počasie i spomínané svetlo. ...

       Počas teoretickej časti plenéru, ktorý vzišiel z voľby preniknúť do tajov fotografovania pre účely medzinárodnej súťaže „Moje Nízke Beskydy“, sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti. V prvom rade si však ujednotili objekt svojho fotenia. Ako pripomenul fotograf Peter Čegiň, najdôležitejšie je totiž mať v hlave predstavu a hlavný cieľ. Na konkrétnych  príkladoch už vysvetlil základné príklady kompozície. Najdôležitejšie je rozdeliť si plochu na pomyselné tretiny, a to vo zvislej i vodorovnej rovine. Do nich už umiestňujeme vybraný objekt.  Aj keď občas výnimka potvrdzuje pravidlo, pri porušení kompozície môže nastať situácia, že naša fotografia ostane pre rušivosť  nepochopená. Keďže nami vybranou témou bola architektúra, skúsený fotograf vysvetlil aj dôležitosť opakovania vzorov, ktoré skvelo ponúkajú meštianske domy a mnoho ďalších tipov. Okrem toho ponúkol žiakom možnosť okúsiť rozmanitosť objektívov a ich prislúchajúcu váhu. Napokon ešte konfrontácia tipov fotografa s knižnou fotoinšpiráciou ako perličkou pred očakávanou praktickou časťou. Tá sa už odohrávala v podobe praktických úloh, ktoré žiaci so svojimi fotoaparátmi zdolávali na Radničnom námestí. Štvrtáci najprv objekty zachytili vlastným okom, ktoré po individuálnom hodnotení fotografa ešte raz zachytili v správnom smere, svetle či uhle. Druhou úlohou bolo skupinové fotenie vybraných objektov, konkrétne meštianskych domov zľava, sprava i centrum námestia. Pohľad na štyri lipy bol predmetom tretej úlohy. A ako sa hovorí koľko ľudí, toľko chutí,  v našom prípade, čo snímka, to iný, nevšedný pohľad. Vo finále tak sumár tých najrozmanitejších obrázkov zachytávajúcich unikátne dominanty nášho jedinečného historického mesta spod spúšte deväťročných detí a taktovkou  inšpiratívneho lektora.

       Aj tento fotoplenér bol jednou z ďalších možností ako spoznávať naše mesto mimo lavíc - so zanietením a úplným nasadením. Zároveň poskytol príležitosť vlastným okom zachytiť jesenný okamih v obklopení architektonických skvostov Bardejova. Možno pootvoril aj brány budúcim fotografom. Nech sa však už rozbehnú akýmkoľvek smerom, netreba zabúdať na to, čo do bodky platí aj pri fotografii. Môžete mať tú najmodernejšiu techniku  i to najpriaznivejšie svetlo, všetko  márne, ak vaša fotografia neobsahuje to najdôležitejšie – vaše srdce.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. 

      • Tekvicová párty – Jesenné šantenie

      • Jesenné dni začínajú byť čoraz pochmúrnejšie a smutnejšie. Stromy pomaličky strácajú pestrofarebný šat a  možno aj nálada je už pochmúrnejšia, pretože začínajú krátke a chladné dni. No pre nás v ŠKD to neplatilo. Tak ako každý rok, aj tohto roku sme si spestrili popoludnie v našich oddeleniach ŠKD. Vyzdobili sme si naše oddelenia, pripravili občerstvenie, naladili hudbu a mohla sa začať naša párty. Na chodbách bolo počuť detský smiech, džavot a tanečná hudba. V každom oddelení bola príjemná a veselá atmosféra. Vychovávateľky pripravili veľa súťaži a zábavy. Popoludnie prešlo rýchlo a deťom sa nechcelo ísť domov, aj keď pred nimi boli jesenné prázdniny. Veľkou vďakou za námahu vychovávateliek bol šťastný úsmev a radosť v očiach detí. Už sa veľmi tešíme na budúcoročnú párty.

      • Vtáčia búdka

      • Krásne farby jeseň má,
       vyfarbí aj listy.
       Pre vtáčiky búdku mám,
       už ju len na strom dám.
       Vyberiem si strom najkrajší,
       už ho mám pred očami.
       Moja búdka visí krásne,
       už ju vidno pekne, jasne.

       Martin Matiaš 4.D 

       Žiaci 1.A  a 4.D

      • Triedny projekt 4.D: Nauč nás, čo vieš! - LEGO

      • Naša spoločná púť prvým stupňom v triede pre intelektovo-nadaných žiakov sa dostáva do svojho finále. Počas neho sme objavovali nepoznané, ale pracovali aj na tom, ako sa stať lepším človekom. Realizovali sme množstvo zaujímavých  projektov, písali sme knihy i básne, venovali  sa ekologickým témam, rovesníckemu vzdelávaniu či podporovali kritické myslenie. Úspešne sme reprezentovali školu a získali desiatky ocenení v celoslovenských i medzinárodných súťažiach. V prvom rade sme však stále deťmi so svojimi radosťami, starosťami, záľubami. A práve to, čo nás najviac baví, každý jeden z nás učí aj ostatných spolužiakov, počas vymedzenej vyučovacej hodiny.  Nech sa páči, zoznámte sa s naším štvrtáckym projektom: Nauč nás, čo vieš!...

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       Nauč nás čo vieš! -  LEGO

       Toto sme my – trieda 4.D a s ňou prvá prezentácia Alexandra Leška, ktorý si vybral tému LEGO, lebo ho to baví. Lego skladá od troch rokov. Začínal Duplom, no najradšej má LEGO Boost a LEGO Technic. Prezradil, že si naň sám sporí. Nemá však rád LEGO Friends.

       Alexander nám prezradil, že stavebnicu LEGO vymysleli v Dánsku. Poznáme niekoľko typov ako napríklad LEGO Technic, Boost, City, Creator, Speed, Ninjago, Friends, Duplo atď. LEGO sa taktiež delí podľa vekovej kategórie – pre najmenšie deti až po  -násťročných.  Rozdielna je aj veľkosť a počet kociek v balení. Počas Alexandrovej hodiny sme mali možnosť si tiež niečo postaviť. Pracovali sme v dvojiciach.  Každý z nás už má skúsenosti so stavaním Lega, ale bez návodu to bolo ťažšie.  Niekto to zvládol, iný nie. Napriek tomu sme si to užili. Dozvedeli sme sa niečo  o vzniku lega a opäť sme sa naučili niečo nové. Radi by sme sa ešte takto učili častejšie.

       Alexandrova hodina bola príjemná zmena vo vyučovaní. Aj pri stavaní Lega však platí: „Nehovor, že to nejde. Radšej povedz, že to zatiaľ neovládaš.“(Tomáš Baťa)

       Filip Seipel, žiak 4.D

      • Výzva : Zasaď strom, pomôž Zemi dýchať!

      • Milí žiaci, rodičia, milí kolegovia, zamestnanci a priatelia našej školy.

        

       Občianske združenie Priatelia Základnej školy na Komenského ul. 23, Bardejov

       k vám prichádzajú s VÝZVOU na výsadbu stromov pod názvom:

       Zasaď strom, pomôž Zemi dýchať!

       Krajina, v ktorej sme sa narodili a v ktorej žijeme je nádherná aj vďaka tomu, že nám v nej naši dedovia zanechali krásnu prírodu, krásne lesy, ktoré sú pľúcami našej zeme. No bohužiaľ sme svedkami toho, ako v ostatných rokoch trpia a hynú vplyvom rôznych negatívnych javov. Nebuďme pasívni. Nenechajme zomierať naše lesy. Nemyslite si, milí žiaci,  že vy s tým nič nemôžete urobiť, že ste na to malí a slabí. Práve naopak. Veď aj more sa skladá z drobných kvapiek vody. Keď je ich veľa, majú silu mora. A rodičia vám iste pomôžu.

       Prispejme aj my svojou kvapkou na oživenie našej krajiny a začnime sadiť náš les. V škole je nás  750. Keď každý zasadí aspoň jeden stromček, bude z toho to celý les. Aj keď stromy budú rásť na rôznych miestach.

       Milí rodičia a priatelia školy, pripojte sa k nám a vysádzajte stromy.

       Sadenice smreka obyčajného sú zdarma a ich počet pre jednotlivcov sme zatiaľ neobmedzili. Našim cieľom je vysadiť čo najviac stromčekov, ktoré prispejú k skrášleniu vašej záhrady pri dome či na chate, alebo ich môžete vysadiť niekde v prírode pri lese, či z nich vysadiť živý plot, ktorý prispeje k skrášleniu okolia. Dôležité je, aby ste zasadili stromčeky tam,  kde budú ďalej prospievať,  rásť a slúžiť nám všetkým.

       Sadenice smrekov  si môžete vyzdvihnúť denne 

       v piatok 25. 10. , pondelok 28. 10 a v utorok 29.10. v čase od 7:30 do 15:00 u p. Pelákovej. Akcia potrvá do rozdania sadeníc. Prípadnú rezerváciu sadeníc pri väčšom množstve si môžete dohodnúť  aj telefonicky na č. 4722383, Mobil:0948311775.

       Vedenie školy

      • Svetový deň výživy

      • Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva. Ako zdravú výživu môžeme označiť, také kombinácie jedál, ktoré prospievajú nášmu zdraviu. 

       Tento deň si žiaci našej školy pripomenuli rôznymi aktivitami. V školskom rozhlase bola prednáška na tému „Zdravá výživa“. Vo vestibule školy žiaci s učiteľkami urobili výstavku  zdravých produktov. Namaľovali a zhotovili rôzne výrobky  k tejto téme. V ročníkoch 1.– 4. si v triedach pripravovali zdravé jedálničky - ochutnávky ovocia, zeleniny a rôznych šalátov. V ostatných triedach besedovali o výžive. Vytvorili  si potravinovú pyramídu a písali zásady správnej životosprávy.

       V školskej jedálni sa celý týždeň pripravovali ovocné nápoje, zeleninové jedlá a zdravé pokrmy. Kuchárky podávali ryby, mlieko a mliečne výrobky.  Žiaci si zamaškrtili  na rôznom ovocí a natierkach. V strave dominovali kapusta, šaláty a jogurty.  Veľmi im chutilo zeleninové rizoto pripravené z bulgura a zeleniny. Šikovní výtvarníci  sa prihlásili do celoslovenskej súťaže. „ Hovorme o jedle“. K danej téme „Chutné maľovanie“ vytvorili veľmi pekné výkresy.

       Nezabudnite!  Zdravá výživa, hry a šport podporujú Váš zdravý životný štýl.

       Ľ. Kurimská  a Ľ. Glittová

      • EXKURZIA 4.A a 4.B - Hvezdáreň a planetárium v Prešove

      • K výučbe v modernej škole neodmysliteľne patria exkurzie. Aj žiaci 4.A a 4.B jednu absolvovali.

       „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“ Na tomto sa zhodli všetci štvrtáci, ktorí navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Vedomosti o vesmíre, planéte Zem, hviezdach a ďalších planétach a o skúmaní vesmíru získali na hodinách prírodovedy.  „Cestovať“ však nekonečným vesmírom a lepšie spoznať to, čo sa naučili, bol pre nich nezabudnuteľný zážitok. Najviac ocenili hviezdnu oblohu vo hvezdárni. Oboznámili sa  s putovaním Mesiaca v lete a v zime po nočnej oblohe, spoznali najznámejšie súhvezdia Veľký voz a Malý voz.  Suveníry – magnetky, pohľadnice, záložky, nástenné mapy – to všetko si nakúpili a  odniesli naši žiaci domov. Cestou tam a späť si žiaci zopakovali aj učivo z vlastivedy o miestnej krajine. Cieľom exkurzie bolo zopakovanie vedomostí a upevnenie predstáv o vesmírnych telesách zážitkovou formou. Naša exkurzia splnila svoj cieľ do bodky. Strávili sme prekrásne informáciami a zážitkami nabité popoludnie.

       Mgr. A. Kostárová a Mgr. Ľ. Kurimská

      • Potulky za históriou.

      •      25. septembra sa žiaci 9.ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie. Najskôr si to namierili do obce Kalinov v okrese Medzilaborce – prvej oslobodenej obce na našom území. Sovietska armáda ju oslobodila 21.septembra 1944. Každoročne sa tu pri tejto príležitosti konajú aj spomienkové oslavy. Pamätník osloboditeľom sa nachádza v strede dediny. Mementom týchto udalostí je aj vojenská technika rozmiestnená v chotári obce.  Nad kostolom je vojnový cintorín z 1. svetovej vojny, na ktorom je pochovaných viac než 250 padlých vojakov bojujúcich na oboch stranách frontu. 

            Odtiaľ sa presunuli do Medzilaboriec, do Múzea moderného umenia Andyho Warhola. Založené bolo v roku 1991 ako prvé na svete venované  tejto osobnosti pop-artu. Mapuje a prezentuje život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre. Po vzhliadnutí jednotlivých expozícií múzea sa autobusmi presunuli do oblasti Duklianskeho bojiska. V katastri obce Vyšný Komárnik, pri štátnej hranici , v nadmorskej výške 550m je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu vyhliadková veža (v 49m), kde si žiaci vypočuli veľmi pútavý výklad o Karpatsko-duklianskej operácii. Z jej plošiny je zvyčajne dobrý výhľad na duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane, ale v ten deň bolo počasie sychravé a upršané...V interiéri veže sú sochárske diela a expozičná miestnosť, v ktorej žiaci mali možnosť vzhliadnuť dobové fotografie, nálezy z duklianskeho bojiska a exponáty ťažkej bojovej techniky. Od veže sa presunuli k Pamätníku príslušníkom 1. Československého armádneho zboru. Pri pamätníku je vojenské pohrebisko – cintorín, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov zboru. V severovýchodnej časti areálu pamätníka bola vytvorená aleja Hrdinov Dukly. Na kamenných žulových blokoch sú umiestnené busty 15 hrdinov Sovietskeho zväzu a Československej republiky, aktívnych účastníkov Karpatsko-duklianskej operácie. Pri štátnej ceste, asi 200 m od štátnej hranice, je žulový pamätník Rozpuknuté srdce. Postavený je na mieste tragickej smrti generála Jaroslava Vedrala-Sázavského, veliteľa 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR, ktorý tu zahynul 6. októbra 1944. Generálovo auto nabehlo na nástražnú mínu. Spolu s generálom zahynul aj jeho vodič a osobná stráž.

             Po obhliadke týchto objektov sa žiaci presunuli do Svidníka, kde sa naobedovali, následne absolvovali návštevu Vojenského múzea a Pamätníka sovietskej armády, kde svoju exkurziu ukončili. Múzeum sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. Špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1.svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s dôrazom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Žiaci si  okrem centrálnej  expozície, vypočuli aj krátky výklad a pozreli filmové dokumenty. V parku neďaleko múzea si prezreli externú expozíciu ťažkej vojenskej techniky. V susedstve expozície stojí od roku 1954 Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 000 vojakov padlých na jeseň 1944.

            Napriek sychravému počasiu, verím, že tento deň bol pre žiakov obohatením ich terajších i budúcich vedomostí a prispel svojou troškou k lepšej predstave o živote našich predkov, vďaka ktorým si my dnes môžeme užívať život v mieri.

       Skreptáčová Beáta

      • NOC V ŠKOLE

      •      Aj počas noci sa môžu v škole diať zvláštne veci. Inokedy tiché priestory ožili v noci zo 4. na 5. októbra aj v našej škole. Kto by si myslel, že deti majú dosť školy počas dňa, mýli sa.

            Prenocovať v škole a pred tým prežiť zaujímavý večer plný zábavy, prišli skoro všetci z troch druháckych (2.A, 2.B, 2.C) a dvoch tretiackych (3.B, 3.C) tried našej školy. Nebyť v noci doma. Hmmm... To bola paráda! Nocľažníci s netradičnou školskou výbavou sa začali v sprievode svojich rodičov, schádzať od 17:30 hod.. Triedy v strednom átriu sa zrazu začali meniť na spálne. Deti si hneď ustlali svoje miesta na spanie a zaujímavý večer sa mohol začať. Po chvíľke ľubovoľných aktivít v triedach sa druháci spolu s triednymi učiteľkami presunuli do pripravenej miestnosti, kde ich už netrpezlivo čakal kúzelník so svojimi asistentkami a čarovným kufrom. Deti i pani učiteľky  boli z jeho kúzel unesení a dodnes väčšine vŕta hlavou, ako tie triky urobil. Medzitým, než druháci čarovali, tretiaci sa spolu s triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkou   vydali na dobrodružné putovanie s baterkami po chodbách školy. Práve to preverilo ich odvahu. Tmavými uličkami sa ozýval krik i vŕzganie, či búchanie dverami. Ktovie, možno sme tým vyrušili i ducha Jána Amosa Komenského. Musíme však uznať, že naše deti boli odvážne a skúšku odvahy úspešne zvládli. Po týchto dvoch disciplínach sme sa všetci poriadne poobliekali a vydali sa na nočnú exkurziu Bardejovom. Musíme uznať, že naše mesto je v noci ešte krajšie. Obdivovali sme hradobnú priekopu, či farebnú fontánu. Niektorí žiaci to mali možnosť  vidieť po prvýkrát. Po návrate z exkurzie sa deti bez akéhokoľvek reptania prezliekli do pyžám, vykonali  večernú hygienu a postupne zaspávali. Ráno nás prebudila príjemná vôňa čerstvého pečiva a ovocného čaju. Všetci sme si raňajky vychutnali a začali sa pomaličky baliť. Veselí rodičia, ktorí si tiež určite užili pekný piatkový večer J, si svoje ratolesti  postupne odvážali domov.           

            To, že večer plný zážitkov bol pre deti i vyučujúce naozaj náročný, ale zároveň nezabudnuteľný, niet pochýb. Veríme však, že takáto spolupráca prinesie svoje ovocie a deti si z našej školy odnášajú  nielen dobré vedomosti, ale aj bohaté zážitky a úprimné priateľstvá.                                                        

      • Veselé zúbky

      • Aj keď vonku nebol práve najkrajší jesenný deň, v 7. Oddelení ŠKD bol tento deň dňom, ktorý priniesol do srdiečok detí potešenie, že môžeme prežiť pekné popoludnie s Mgr. Janou Mullerovou. Tematika detských zúbkov a prevencie kazu je stále aktuálna a nekončiaca sa téma, ktorá nemá žiadne obmedzenia. Myslím si, že neustálym opakovaním a pripomínaním zmyslu sa čistenie zúbkov doslova „dostáva pod kožu“ všetkým zaujatým, deťom, ale aj pedagogickému personálu. Deti sa dozvedeli veľa o správnej technike čistenia zubov a ústnej hygiene. Srdečná vďaka patrí aj pánovi Leškovi, ktorý prispel ku krásnemu popoludniu zubnými  kefkami, zubnými pastami a tak si mohli deti odniesť milý darček.

       Bc. Zlata Kendrová

      • ZBER PAPIERA - Október 2019

      • ZBER PAPIERA

       9. 10. - 29. 10. 2019
       Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

       Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne)
       zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

       Väčšie množstvo môžete odviezť individuálne do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a prineste kópiu potvrdenia na sekretariát školy. 

      • Európsky deň cudzích jazykov

      • Už každoročne sa z iniciatívy Rady Európy 26. septembra oslavuje Európsky deň cudzích jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Aj z tohto dôvodu sa naša škola  registrovala na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy. Registráciou príznačnej aktivity s názvom  Let's play! / Hrajme sa! žiaci prvého stupňa našej školy odštartovali týždeň hier, kvízov, zábavy s cieľom poukázať na význam učenia sa cudzích jazykov. Pretože,  čo je žiakom bližšie ako hra.  Práve prostredníctvom nej prežívajú pocity radosti a zábavnou, nenútenou formou absorbujú nové poznatky a rozširujú tak svoje obzory. Posledný septembrový týždeň boli preto hodiny anglického jazyka o čosi bohatšie o rôzne stolové hry, pexesá, bábkové hry, jazykové kvízy či interaktívne cvičenia. Menovateľa však mali spoločného.

       Potešenie z tejto činnosti, ktorá predstavuje dôležitý stupienok na ceste k osvojeniu jazyka, tak dôležitého pre budúcnosť i interkultúrne porozumenie každého z nás.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • PASOVANIE PIATAKOV

      • Žiaci zo žiackeho parlamentu pripravili pre našich piatakov slávnostné prijatie medzi žiakov 2. stupňa- PASOVANIE.

       V piatok  4.10.2019 sa všetci zišli na chodbe druhého poschodia, kde pre nich bolo pripravené zábavno-súťažné popoludnie. Piataci ťahali cukríky na šnúrke, zapletali vrkoče, jedli banány, skladali zápalky. Všetci prejavili súťažného ducha a zároveň sa navzájom lepšie spoznávali. Úspešní piataci jednotlivých súťaží dostali symbolické ceny  a na záver spoločne zložili SĽUB.

       VITAJTE MEDZI NAMI, PIATACI!!!!

      • O redaktoroch školského časopisu

      • V pondelok 30. septembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konalo vyhodnotenie 5. ročníka súťaže  školských časopisov ZŠ Prešovského a Košického kraja. Redakčná rada nášho Ámosáčika sa tohto vyhodnotenia spojeného s besedou s porotcami - publicistami z praxe, zúčastnila už piatykrát. Dve generácie členov redakčnej rady z dvoch intelektovo nadaných tried dali nášmu školskému časopisu nový šat, s nadšením písali články, formátovali, vylepšovali grafickú stránku časopisu, učili sa na vlastných chybách a postupne sa zlepšovali - až po dvoch druhých miestach a dvoch cenách za najlepšiu titulnú stranu získali to najvyššie ocenenie - 1. miesto.

       Toto víťazstvo patrí všetkým bývalým aj terajším členom redakčnej rady. A keďže väčšina z nich už študuje na stredných školách, hľadáme nových nadšencov, ktorí chcú byť ich pokračovateľmi. Hovorí sa, že je oveľa ťažšie titul obhájiť, ako ho získať, takže radi privítame medzi nami žiakov, ktorí sú kreatívni, majú chuť písať o živote na našej škole, radi fotografujú, chcú robiť rozhovory so zaujímavými ľuďmi alebo tvoriť stránky, ktoré čitateľov poučia a zabavia.

       Prosíme záujemcov o prácu v redakčnej rade nášho školského časopisu Ámosáčik, aby sa prihlásili u Mgr. Márie Ovšonkovej.

      • Svetový deň mlieka

      • Pri príležitosti Svetového dňa mlieka, ktorý bol 25. septembra pripravili naši žiaci v ročníkoch 1. - 4.  zaujímavú výstavku na tému:" Mlieko je zdravé". V tomto čase si aj žiaci v ostatných triedach pripomenuli, aké nezastupiteľné miesto  ma pre život človeka. V školskom rozhlase bola veľmi poučná relácia o mlieku a mliečnych výrobkoch. V školskej jedálni taktiež podávali  jedla obsahujúce mlieko a mliečne výrobky. Nezabudnime, že mlieko a mliečne produkty pomáhajú napĺňať požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu.

       Mgr. Ľudmila Kurimská

      • POZOR ZMENA - skrátenie prestávok

      • Počnúc dnešným dňom došlo po schválení pedagogickou radou k úprave prevádzkového poriadku školy. Týmto rozhodnutím boli skrátené prestávy po 1. a 4. vyučovacej hodine a teda po novom budú časy prestávok a vyučovacích hodín nasledovné: