• Novinky

      • Už sme prišli z výletu...

      • ​​​​​​Nastal čas školských výletov a my  sme sa nevedeli dočkať. Naše putovanie začalo  v  Botanickej záhrade v Košiciach, kde sme spoznávali tajomstvá a zaujímavosti rastlinnej ríše a obdivovali vzácne motýle z rôznych končín sveta. Pomocou včelárskeho náučného chodníka sme si rozšírili vedomosti o včelách. Pokračovali sme v Steelparku, kde sme si prakticky overili poznatky v rôznych vyučovacích predmetoch. Zahrali si robotický futbal, skúmali zloženie Zeme, magnetizmus, elektrinu v našom tele, vyskúšali svoju šikovnosť pri rôznych logických hrách. Nezabudnuteľná bolo aj možnosť prežiť pár hodín ako pôvodní obyvatelia Ameriky – Indiáni. Program bol pestrý a my len môžeme skonštatovať, že sme si z výletu odniesli  veľa nových poznatkov a krásnych zážitkov.

       Žiaci 2. A a 2.C

      • Oznam ŠJ - preplatky za stravu

      • Vedúca ŠJ oznamuje, že preplatky za stravu sa budú vyplácať

       dňa 28.6.2022 v čase od 7:30 hod. do 10:30 hod.
       a to len žiakom, ktorí končia školskú dochádzku na našej škole.

       Preplatky ostatných stravníkov sa automaticky presúvajú na mesiac SEPTEMBER 2022. O výške aktuálneho preplatku budete v dohľadnom čase (do konca mesiaca JÚN 2022) informovaní prostredníctvom správy od triedných učiteľov (email / edupage).

      • Angličtina trochu inak

      • Slovíčka, cvičenia, gramatika, texty, pracovný zošit, nepravidelné slovesá, dialógy, monológy .... to je rutina, ktorú pozná každý žiak na hodinách anglického jazyka. Každý však vie, že bez poctivej a hlavne pravidelnej a systematickej prípravy sa cudzí jazyk nedá naučiť. Avšak v dobe internetovej existujú nespočetné možnosti, ako si vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku precvičiť a upevniť. Niektoré z nich zaradili do svojich vyučovacích hodín aj vyučujúce anglického jazyka. Žiaci dostávali „balíky“ slovnej zásoby v aplikácii WocaBee, pomocou ktorej si rozvíjali a upevňovali slovnú zásobe, ako aj niektoré gramatické javy. Túto aplikáciu používali žiaci aj na španielskom jazyku. V aplikáciách Quizizz, SocrativeKahoot si zase formou online kvízov preverili svoje vedomosti a zasúťažili si so svojimi spolužiakmi (ak výsledok nedopadol podľa predstáv, kvíz sa ešte musel zopakovať 😊). V Padlete sa žiaci naučili pridávať príspevky na virtuálnu nástenku a v GoConqr zas používať pojmové mapy na prehľadné usporiadanie učiva.

       Možností je veľa, záleží len na tom, či si chceme nájsť spôsob, ako sa cudzí jazyk naučiť, alebo budeme hľadať výhovorky, prečo sa to nedá.

       Vyučujúci cudzích jazykov Vám prajú ľahký a úspešný záver školského roka a krásne prázdniny!

       Mgr. Erika Baldovičová

      • DOTYK S MINULOSŤOU...

      • Dňa 6.6.2022 sa zúčastnili dejepisnej  exkurzie do  Archeoparku a Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou žiaci zo 6.C a 6.D triedy. Cieľom exkurzie bolo modernou interaktívnou formou naučiť žiakov čo najviac o živote našich predkov od praveku až do včasného stredoveku. Pomocou artefaktov z kamennej, bronzovej a železnej doby si mohli žiaci vyskúšať tradičné remeslá ako: výroba náramkov, razenie keltských mincí, streľbu z luku, výstroj a výzbroj bojovníka v areáli Archeoparku obohnanom palisádami.

       Archeopark je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode, kde zakázaný výraz: NEDOTÝKAJTE SA! neplatí.

       Žiaci sa dozvedeli  veľa nového, čo v učebniciach nie je. Čo je podstatnejšie, že si mohli aj prakticky overiť svoje schopnosti a zručnosti.

       Mgr. Jarmila Gubová

      • ŠTVRTÁCI SPOZNÁVALI KRÁSY SLOVENSKA

      • Spoznávať krásy Slovenska, a tentokrát nie spoza lavíc v škole, sa rozhodli aj naši štvrtáci.    Za cieľ sme si zvolili Vysoké Tatry – Štrbské pleso, Beliansku jaskyňu. Ide totiž o mimoriadne nádherné, malebné a z turistického hľadiska dobre prístupné prostredie, ktoré láka každoročne veľké množstvo návštevníkov. Kto tam už niekedy bol, dá mi určite za pravdu, že svojim magickým čarom si podmanili už nejedného z nás. Po zdolaní 874 schodov sme si v reštaurácii pod Belianskou jaskyňou všetci pochutili na výbornom obede a naše potulky sme ukončili v Tricklandii, kde sme zažili kopec zábavy. Unavení, no s plným batohom zážitkov sme sa vo večerných hodinách vrátili šťastlivo domov. 

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ

      • ​​​​​​​Dňa 3.6.2022 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici konali majstrovstvá okresu žiakov a žiačok základných škôl. Do turnaja sa prihlásilo 5 chlapčenských a 3 dievčenské družstvá. Po množstve bojovných a vyrovnaných zápasoch v krásnej športovej atmosfére sa napokon najviac darilo žiakom a žiačkam zo ZŠ na Komenského ulici. Ďakujeme vedeniu školy za podporu pri organizácii, všetkým účastníkom za účasť a verím, že sa stretneme čoskoro pri podobných akciách.
        

       Konečné poradie:

       kategória žiaci                                                             
       1.  ZŠ Komenského                                                     
       2.  ZŠ Wolkerova                                                         
       3.  ZŠ Gaboltov
       4.  ZŠ B. Krpelca

       5.  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
        

       kategória žiačky
       1.  ZŠ Komenského
       2.  ZŠ Malcov
       3.  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom


       Reprezentovali nás:
       - B. Čech-Gut, D. Smoleň, F. Vagaský, M. Macej, M. Kmec, T. Hnatko, J. Vrabec, J. Jedinák, T. Fignar, D. Valko

       - L. Margicinová, L. Džambová, K. Kašperová, J. Varcholová, E. Mlynariková, M. Ševčíková, K. Jurkuvová, P. Juríčková

       Mgr. Róbert Senčák

      • Nie je les ako les, hlavne, keď je rozprávkový...

      • V tom našom – pri škole sa na Medzinárodný deň detí stretli všelijaké rozprávkové bytosti, ktoré pomáhali deťom plniť rôzne zábavné úlohy. Víťazi v skoku vo vreci, prenášaní loptičky na tenisovej rakete, triafaní na pyramídu z plechoviek, či na cieľ a mnohých ďalších získali za svoj výkon dukát. Keď si ich nazbierali viac, mohli si za ne v Rozprávkovom obchode kúpiť hračky, školské potreby, sladkosti, magnetky, samolepky a mnoho iných zaujímavých odmien.

       Podujatie už tradične pripravujeme  pre všetky deti 1. – 4. ročníka v spolupráci s vychovávateľkami ŠKD, ktoré pripravili jednotlivé súťaže. Nápomocní im boli deviataci z 9. C triedy so svojou triednou učiteľkou – kráľovnou, M.Ovšonkovou,  ktorí sa takto symbolicky pomaly lúčia so svojimi mladšími spolužiakmi. O dobrú atmosféru, hudbu a fotodokumentáciu sa staral náš informatik - Ľuboš Kuča.

       Poďakovanie patrí aj spoločnosti BARDTERM, s.r.o., ktorá nám poskytla finančné prostriedky na zakúpenie cien pre všetky deti.

       Rozprávkový les sa  vydaril a priniesol všetkým deťom  v deň ich sviatku veľa radosti.

       Mgr. Mária Peláková

      • Potulky za históriou

      • V stredu 25.05.2022 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Okrem návštevy spomínaného Archeoparku pozreli  aj expozície susediaceho kaštieľa.

       Múzeum vzniklo v roku 1975. Začínalo s expozíciou histórie v r. 1979, v r. 1983 pribudla expozícia prírody, v r. 1994 expozícia dobovo zariadených interiérov a v r. 2004 etnografická expozícia. Najnovšou expozíciou múzea od r. 2014 je Archeopark – jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom.

       V kaštieli mali možnosť žiaci vidieť, ako vyzerala spálňa, salón a ďalšie siene aj s dobovým vybavením rodiny Dessewffyovcov, niekdajších vlastníkov kaštieľa. V historickej expozícii si  mohli  pozrieť makety hradov a hrádkov, zbraní a princíp ochrany v stredoveku. Nepokojné časy pripomínali aj exponáty z novších období hlavne 1. a 2.svetovej vojny. Do tajov prírody ich vtiahla prírodovedná expozícia. Druhohorné amonity, treťohorné morské dno, fragmenty štvrtohorných vyhynutých cicavcov, ale i súčasná podoba lesov  - diviak, vydra, motýle, dravce, netopier...

       Najstaršiu históriu im priblížila archeologická expozícia. Nachádzali tu originálne exponáty od paleolitu po novovek - nálezy venuše z neolitu, keltskej šatovej spony...Dopĺňali ich rôzne animácie a virtuálna realita, ktorá je neoddeliteľným doplnkom  Archeoparku.

       Archeopark -  jediné živé archeologické múzeom v prírode na Slovensku. Ponúka možnosť  vidieť a zažiť návrat do najstarších období ľudských dejín. Päť obydlí z piatich období praveku a včasného stredoveku je obohnaných palisádou so vstupnou vežou. Objekty z doby kamennej, bronzovej, železnej a slovanského obdobia sú replikou archeologických nálezov z východného Slovenska. Najstarším objektom Archeoparku je kožený stan – replika obydlia asi spred 30 000 rokov. Najmladším je zrub Slovanov z 9.-10. storočia. Jeho prehliadka  tak umožňuje imaginárne prejsť v čase vyše 30 tisícročí.
       V obydliach sa nachádza jednoduchý nábytok a predmety dennej potreby. Interiéry dopĺňajú plastiky muža, ženy a dieťaťa odeté do ručne ušitých odevov s typickými doplnkami. 

       Žiaci si tu mohli vyskúšať rôzne činnosti - prácu s kamennou sekerou, drevenou motykou, váhu bronzového či železného meča, mletie obilia na rotačnom mlynčeku, výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, vyrobiť šperk z medených drôtov, utkať vlastný náramok, vymodelovať niečo z hliny, zastrieľať si z luku, zahrať si na voľne rozmiestnených jednoduchých hudobných nástrojoch a mnohé iné.  Živé zvieratá dotvorili aj živú atmosféru Archeoparku.

       Verím, že žiaci si okrem oddychu a zábavy odniesli aj nové poznatky a vedomosti a prežili deň, na ktorý budú príjemne spomínať.

       Skreptáčová Beáta

      • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

      • DEŇ DETÍ  patrí všetkým deťom! Naši piataci a šiestaci si zmerali svoje športové zdatnosti na športovej olympiáde, ktorú opäť zorganizoval žiacky parlament. Súťažilo sa v piatich disciplínach: prekážková dráha, hod na cieľ, strela na bránku, beh na kolobežkách a hula hop kruhy. Všetkým sa darilo zvládnuť každú disciplínu a zaslúžili si sladkú odmenu. Najlepší jednotlivci boli ocenení.

       KRÁSNY  DEŇ  VĚTKÝM  DEŤOM!!!

       Ďakujeme za pomoc a organizáciu žiakom zo VII.C. ŽP

      • Ekologický projekt „Zatoč s odpadom“ vo svojom finále

      • O chvíľu je tu záver školského roka. Naši druháci okrem základného učiva zvládli aj obohatenie učebných osnov formou výziev ekologického projektu Slovenskej agentúry životného prostredia  s názvom Zatoč s odpadom. Ich hlavným cieľom bolo zmeniť myslenie a najmä konanie žiaka tak, aby sa z neho stal, tzv. greenfluencer (green influencer). Prostredníctvom rôznych aktivít sa druháci oboznamovali s možnosťami  ako propagovať zdravý, zodpovedný a udržateľný životný štýl. Jednou z nich bol aj život plastovej fľaše, pri príležitosti Svetového dňa recyklácie. Žiaci cez zážitkovú aktivitu o živote PETky Betky spoznali náročný životný cyklus neslávne známej  fľaše a vytvorili fotoalbum jej kolobehu života. Keďže na Slovensku sa ich ročne predá asi miliarda, pričom doba ich rozkladu je až 500 rokov, žiaci pochopili, že len recyklácia už nestačí.  Najdôležitejšie je predchádzať ich vzniku. V skupinách teda hľadali možné alternatívy ako výrobe fľašiam a plastu všeobecne zabrániť. Na ich pojmových mapách dominovali mnohé výrobky dennej spotreby nahradené sklom, kovom, drevom či bambusom. A ruka v ruke s plastom je druhou najčastejšie používanou surovinou v bežnom živote ľudí papier. Aktuálnym trendom je nahrádzanie plastových obalov práve ním. No aj tu je potrebné mať sa na pozore. Zvyšovanie jeho produkcie následne znásobí dopyt po ťažbe dreva, nehovoriac o spotrebe energie a vody.  Alarmujúcim je aj vplyv na prirodzený obeh uhlíka, ktorý je ľudskou činnosťou narúšaný a prejavujúci sa zmenou klímy. Aj tu sa teda žiada prelom. Naši greenfluenceri preto najprv z vlastnej skúsenosti popísali funkcie lesov, zrecyklovali papier do formy ekologických mestečiek a napokon sami prispeli k zníženiu vzniku odpadu. Ako? Návrhom a tvorbou originálneho nápisu NEVHADZOVAŤ LETÁKY!, ktoré po dohode s rodičmi nalepili na svoje schránky. Môžete si teda vypočítať koľko kilogramov papiera možno ušetriť za rok, ak mesačne na domácnosť pristane vo vašej schránke takmer 2,5 kg letákov. A ani ostatná ekologická téma neostala bez čísel. Úlohou druhákov bolo vyčísliť, koľko percent kozmetických výrobkov naša pokožka absorbuje. Medzitým sa však dozvedeli, že mnohé sa považujú vďaka svojim vlastnostiam za nebezpečný odpad (ak má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa zákona o odpade). A naša pokožka absorbuje až 60% všetkého, čím sa natierame a umývame. Demonštrácia bio kozmetických produktov by ostala len v rovine teórie, preto sme aj túto tému poňali prakticky. Vyrobili sme ekologický prací prášok z mydlových hoblín, kryštalickej sódy a teplej vody. Medzitým sme ako detektívi preskúmali koľko chemických čistiacich prostriedkov potrebuje naša domácnosť. Potešujúcim zistením bol fakt, že chémiu u nás doma vytláčajú prírodné prostriedky, ako sú ocot, soľ, sóda bikarbóna či citrón. A rovnako príjemným zistením je, že žiaci sledujú svoju uhlíkovú či vodnú stopu. Zamýšľajú sa nad recykláciou, triedia odpad, zužitkujú zvyšky potravín, posúvajú šatstvo, uvažujú nad zložením potravín. No najmä oni sami sa stávajú v spoločnosti pozitívnou zmenou, ktorá má možnosť meniť postupne svet. A to bol aj náš celoročný cieľ.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Majstri v Mas-wrestlingu

      • V Bardejove v športovej hale MIER sa uskutočnili v piatok 27.5.2022 majstrovstvá Slovenska družstiev základných škôl. Je to ďalšia zo súťaží v rámci projektu mas-wrestling na školách. Celkom sa zúčastnilo 13 družstiev chlapcov a dievčat ktoré reprezentovalo 52 súťažiacich. Organizátorom súťaže bol klub KSTaK Matej Bardejov. Ďalšia tretia súťaž v rámci uvedeného projektu, majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov sa uskutoční 10. júna 2022 v Banskej Bystrici.

       Umiestnenie:

       Chlapci:

       1. Základná škola Komenského Bardejov

       2. Základná škola Marhaň

       3. Základná škola Hertník

       4. Základná škola Bajkalská Prešov

       5. Základná škola Komenského Svidník

       6. Základná škola Komenského Sobrance

        

       Dievčatá:

       1. Základná škola Malcov

       2. Základná škola Komenského Bardejov

       3. Základná škola Hertník

       4. Základná škola Bajkalská Prešov

       5. Základná škola Komenského Svidník

       6. ZŠ Wolkerová Bardejov

       7. Základná škola Marhaň

      • Psíčkovo

      • MDD sa nezadržateľne blíži a keďže máme pre našich žiakov pripravených viac zaujímavých prekvapení, jedno sme zrealizovali už v predstihu. 

       Prvým darčekom bolo vystúpenie bábkového divadla Scéna z DJZ v Prešove, ktoré sa predstavilo rozprávkou "Psíčkovo". Telocvičňou sa často ozýval veselý smiech detí zo žartíkov, ktoré si zo seba robili psí súrodenci. Dozvedeli sa, že nie je pekné, ak si niekto kúpi psíka a potom, keď sa mu znepáči, vyhodí ho na ulicu. Tiež to, aké dôležité je pomáhať slabším,  pomáhať mamke a mať pekné súrodenecké vzťahy. 

       Predstavenie sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšie predstavenie v septembri.

      • Brejky mlieko ZDARMA

      • Vážení rodičia,

       Dovoľte nám pripomenúť, že od začiatku školského roka je naša škola zapojená do programu „Školské mlieko“ a to za účelom zvýšenia zdravej desiaty. Deti majú možnosť každý deň vybrať si z Brejkomatu jedno biele 3,5%tné mliečko úplne ZADARMO. (Prvé si musia vybrať biele mliečko)

      • Srdce Ti darujem...

      • Druhá májová nedeľa určite nezostane nepovšimnutá v žiadnej domácnosti, kde sú  deti a mamky, keďže tento deň patrí všetkým mamám. Ale je tu ešte jeden rovnako dôležitý deň, a to Medzinárodný deň rodiny, ktorý pripadá na 15. máj a má nám všetkým pripomenúť, že rodina je základnou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy, a to tak pre ľudí, ako aj pre spoločnosť. A práve na to nezabudli pani učiteľky Mgr. Zuzana Hanobiková, PaedDr. Gabriela Voľanská a praktikantka Mgr. Gabriela Kaščáková ako tanečný dramaturg folklórnej zložky.  Spolu so žiakmi pripravili nádherný kultúrny program plný spevu, hudby, tanca, básní, srdiečok a úprimných vyznaní. A to hneď v dvoch vystúpeniach. V dopoludňajších hodinách ho venovali seniorom z CSS na Wolkerovej ulici, kde ich úžasný program privodil nielen potlesky, ale rovnako slzy dojatia. Popoludní vystúpili v Poľsko-slovenskom dome, kde svoje vyznania adresovali svojim  mamkám, členom rodiny i širokej verejnosti. Slová lásky sa dotkli sŕdc všetkých prítomných a zahriali ich na duši. Navyše, každý si jedno srdce aj odniesol, ako darček, spod tvorivých rúk pani vychovávateľky Jany Petričovej. Veď ono vystúpenie aj malo názov Srdce Ti darujem... Stačí ak sa každý z nás bude držať tohto hesla a každý deň daruje kúsok svojho srdca niekomu inému, a hneď sa bude na svete žiť o niečo lepšie. Obe podujatia mali jeden spoločný cieľ, pripomenúť nám, kto má byť v našom živote dôležitý, a že úprimnosť a láska nás vždy dostanú ďalej ako čokoľvek iné, pretože: "Srdce je poklad, ktorý nemožno ani kúpiť, ani predať, iba darovať."

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Bežecký maratón

      • Piatkové popoludnia v školskom klube detí už neodmysliteľne patria športovým aktivitám. Tak tomu bolo aj v piatok 20. mája 2022. Cieľom tohto podujatia bolo zapojiť všetky deti zo školského klubu do pohybových aktivít.

       Na školskom dvore sa deti oboznámili s priebehom  celého podujatia. Najprv zbierali vrchnáčiky od plastových fliaš, takzvaný „imaginárny poklad“. Úloha bola jasná, vyzbierať čo najviac vrchnáčikov. V druhej časti si trochu ponaťahovali svaly a preverili rýchlosť. Podujatie bolo vyhodnotené za účasť diplomom a každý účastník bol odmenený sladkosťou. Na záver sme si dopriali beh po bežeckej dráhe. Do podujatia boli zapojené aj p. vychovávateľky. Bolo to príjemné slnečné a športové popoludnie, deti sa do sýta vyšantili.

       Jana Petričová a Mgr. Martina Škvareková – vychovávateľky ŠKD

      • Deň matiek v 1.D

      • Starká, mamka, babka, teta,
       nech vám šťastím oči svietia.
       Nech vám láska prší z neba,
       bozky detí, úcta, neha,
       nech sprevádza vaše kroky,
       ešte dlhé, dlhé roky.

       Aj  takéto veršíky zazneli  12. mája v 1.D, kde  deti pre svojich rodičov , ale hlavne pre mamičky a staré mamy uvili kytičku z básničiek, pesničiek a veselých scénok z príležitosti Dňa matiek.

       Spokojnosť  a dobrá nálada vládla na obidvoch stranách.  Deti ukázali svojim rodičom, čo sa dokázali naučiť a nebáť sa vystupovať aj pred cudzími ľuďmi a rodičia nešetrili chválami a vďakou za príjemne strávený podvečer.

       Mgr. Darina Marcinčová

      • Slávik Slovenska 2022

      • Po dvojročnej pauze sa 5.5.2022 rozozvučala trieda krásnym detským spevom. Žiaci 1.-4. ročníka si zmerali svoje sily v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Sára Mihaľová z 3.C triedy, na 2.mieste skončil Martin Šesták z 2.A triedy a na 3. mieste sa umiestnil Ján Randar z 1.B triedy. Cenu poroty získala Ela Čukanová z 2.C 

       V druhej kategorii sme udelili len prvé miesto a to Barbore Jurčišinovej z 4.A triedy, nakoľko sa súťaže zúčastnili len žiaci 4. ročníka. Víťazom školského kola sme držali palce.

      • Oznam školskej jedálne - STRAVNÉ na mesiac JÚN 2022

      • STRAVNÉ na mesiac J Ú N 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné plateniesi môžete zakúpiť

       dňa 31.05.2022 (utorok) v čase od 7:00 do 10:30 hod.
       1.stupeň 27,30 eur (stravné 25,30 eur + réžia 2,00 eur)
       2.stupeň 29,06 eur (stravné 27,06 eur + režia 2,00 eur)

      • Exkurzia Solivaru a Hvezdárne s planetáriom v Prešove

      • Žiaci 4. ročníka sa v piatok 13.5.2022 pod vedením triednych učiteliek zúčastnili veľmi zaujímavej a podnetnej exkurzie v Prešove. Poznávanie sa začalo v Solivare, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov

       na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory)  a klopačka (turňa). Žiaci absolvovali profesionálny výklad skúseného inštruktora. Potom sa žiaci presunuli do Hvezdárne a planetária, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre, slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach a súhvezdiach. V planetáriu sa žiakom najviac páčilo

       pod kupolou a hviezdnou oblohou. Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove bola zaujímavá a poučná. Žiaci si obohatili a prehĺbili svoje vedomosti a poznatky týkajúce sa vesmíru a slnečnej sústavy.Bol to deň plný zážitkov,  vedomostí, dobrej nálady a naplnení optimizmom sa všetci šťastne vrátili  do školy.

       PaedDr. Gabriela Voľanská