• Novinky

      • Olympijský odznak všestrannosti

      • V olympijskom treningovom centre X-bionic sphere v dňoch 23.-24.6.2022 sa konalo celoštátne finále projektov Olympijský odznak všestrannosti. Do finále sa prebojovali žiaci zo 43 škôl. Žiaci našej školy sa po prvýkrát zapojili do tohto projektu a veľmi úspešne. Našu školu reprezentovali: Peťo Labanc, Marko Jurčišin a Paťa Udičová zo  6.D triedy. V programe celoštátneho finále v Šamoríne bolo: Plávanie na 50m, Prekážková dráha na vode - Aquatic Ninja, 5 disciplín OLOV (Skok do diaľky z miesta, Ľah-sed (30 sekúnd), Hod 2 kg plnou loptou, Výdrž v zhybe na hrazde a člnkový beh 10x5m) a Vytrvalostný beh cez rôzne prekážky. Organizátorom olympijského odznaku všestrannosti bol Slovenský olympijský a športový výbor za aktívnej podpory Ministerstva školstva. 

       V kategórií jednotlivcov v celkovom súčte štyroch disciplín, zvíťazil Peter Labanc (90 bodov) a získal zlatý odznak všestrannosti, pohár a vzácnu cenu. Za ním na druhom mieste sa umiestnil Marko Jurčišin (88 bodov), ktorý získal strieborný odznak všestrannosti, a taktiež pohár a vzácnu cenu. Patrícia Udičová sa umiestnila na 14. mieste (35 bodov), najviac sa jej darilo v disciplínach Plávanie na 50m a vytrvalostný prekážkový beh.

       V prvý deň pretekov Marko Jurčišin získal zlatú medailu v plávaní na 50 m a striebornú v Ninja dráhe. Peter Labanc si vybojoval bronzovú medailu v plávaní na 50 m a 4. miesto na Ninja Dráhe. Na druhý deň Peťo Labanc získal zlatú medailu v OLOV disciplínach a striebornú vo vytrvalostnom behu, Marko sa v OLOV disciplínach umiestnil na 5. mieste a vo vytrvalostnom behu obsadil 4. priečku. 

       U dievčat sa na prvom mieste umiestnila Nela Kucáková z Michaloviec, v súťaži družstiev zvíťazili žiaci a žiačky zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky. Medzi deti zavítali aj úspešné olympijské medailistky: Anastasia Kuzminova, Danka Barteková, Martina Moravcová a Zuzana Rehák-Štefečeková. Okrem medailí a cien si žiaci odniesli aj množstvo skúseností a neopakovateľných zážitkov. 

       O prípravu mladých talentovaných športovcov sa starajú učitelia, tréneri ZŠ - Andrej Pečeňuk a Zoran Kollárovič.

      • Ochutnávka prírodných ovocných štiav

      • Dňa 27. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnila ochutnávka prírodných ovocných štiav FRUXI. Táto prírodná šťava telu doplní vitamíny potrebné k správnej životospráve a podporí zvýšenie prirodzenej imunity. Počas ochutnávky deťom najviac chutila príchuť jablko-jahoda a jablko-čierna ríbezľa.

      • Zdravie je to najcennejšie, čo mám!

      • Keď je človek zdravý, nič ho nebolí, nepremýšľa nad tým, čo by bolo, ak by o zdravie prišiel. Paradoxne, neraz si to mnohí z nás uvedomíme až vtedy, keď ho stratíme. Už od útleho detstva treba preto dbať na správnu životosprávu a hlavne v dnešnej dobe internetu je veľmi dôležitý pohyb. Deti tiež treba viesť ku zodpovednosti a empatii voči druhým. Ľudia musia ľuďom pomáhať a to hlavne v situáciách, kedy si človek nedokáže pomôcť sám. V spolupráci s územným spolkom Červený kríž a záchrannou zložkou  sme v piatok 24.6.2022 zorganizovali akciu pod názvom „Zdravie je to najcennejšie, čo mám.“  Deti viedli diskusiu so záchranárom, kládli mu zvedavé otázky aj si vyskúšali niektoré úkony, ktoré by mal každý z nás ovládať. Po prednáške diskusii si žiaci zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Za svoju bojovnosť získali sladkú aj materiálnu odmenu. Verím, že si žiaci odniesli mnoho nových poznatkov a prajem im hlavne zdravie, lebo keď ho budeme mať, dosiahneme veľa.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Plávaniu zdar!

      • Naši štvrtáci absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch Krytej plavárne na Wolkerovej ulici pod vedením našich skúsených telocvikárov. Deti boli rozdelené podľa tried do troch skupín. Výcvik trval tri týždne, pričom sa po týždni striedali jednotlivé triedy (4.A, 4.B a 4.C). Žiaci si počas týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Sme na našich žiakov pyšní. Boli disciplinovaní, snaživí a hlavne spokojní sami so sebou.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Čitateľský maratón

      • Linka detskej istoty zorganizovala už 13. ročník detského čitateľského maratónu, do ktorého sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy.

       Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo  Linka detskej istoty zorganizovala už 13. ročník detského čitateľského maratónu, do ktorého sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy. V týždni od 20.6. do 23.6.2022 čítalo u nás až  596 žiakov.

        Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

      • Amanda Nyongoni kúsok od medaily na školských M-SR

      • Dňa 13.6.2022 sa v Olympijskom centre X-Bionics Sphere v Šamoríne uskutočnilo Superfinále školských športov a v rámci neho sa konali školské majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiačok základných škôl. Majstrovstvám Slovenska predchádzali majstrovstvá okresu, kraja a vždy len prvé tri pretekárky postúpili do vyššieho kola. Žiačka 6.D triedy Amanda Nyongoni si po víťazstve na majstrovstvách Prešovského kraja  vybojovala možnosť reprezentovať školu, mesto, kraj a zmerať si sily s 24 najlepšími dievčatami na Slovensku. Bola to jej prvá „veľká“ súťaž. Ťarcha, čo najlepšie reprezentovať, na Amandu doľahla a to hlavne v prvej disciplíne v skoku do diaľky, ktorá jej vôbec nevyšla. Vzhľadom na systém bodovania jednotlivých disciplín v tejto súťaži, každé zaváhanie sa preukáže na celkovom výsledku. V ďalších troch disciplínach sa snažila. Bojovala, ale „žiaľ“ stačilo to „iba“ na nepopulárne 4.miesto. Od 3.miesta ju delil 1bod od 2.miesta 2,5 bodu a na 1.miesto jej chýbalo 7 bodov, čo pri 80 možných bodov je veľmi málo.

                      Som na Amandu hrdý, lebo po nevydarenej prvej disciplíne to nezabalila, zabojovala a do poslednej chvíle si držala nádej na medailové umiestnenie. Jej výsledok je o to cennejší, že dievčatá, ktoré boli pred ňou, sú od nej o rok staršie. Pevne verím, že na budúci rok sa s medailou vráti a pripoja sa k nej aj ďalšie nádejné žiačky a žiaci z našej školy.

       Výsledky v jednotlivých disciplínach:

       Skok do diaľky 439 cm, 60m 8,32s,hod wortexom 42,20m, 600m 1:56,98min.

       Mgr. Zoran Kollárovič

      • Prezentácia záverečných projektových prác „Zatoč s odpadom“

      • V poslednom období konštatujeme viac než inokedy, že príroda nám ukazuje v mnohých podobách jej výstražný prst. V teoretickej rovine vieme dokonalo vymenovať dôvody jej konania, no v praxi sa len ťažko vzdávame komfortu, ktorý by si spoločnosť, žijúca trvalo udržateľne, musela odoprieť. Všetci snívame o lepšej budúcnosti ďalších generácií bez znečisťovania, globálneho otepľovania či straty biodiverzity, no stupeň životnej úrovne nám akosi nedovoľuje urobiť pomyselný krok vzad. Začali sme teda tam, kde je ešte stále šanca na zmenu – u našich detí, konkrétne u žiakov 2.A, a to čiastkovými úlohami celoročného ekologického projektu Zatoč s odpadom, spod autorského pera Slovenskej agentúry životného prostredia. Vyvrcholením našej aktivity bol individuálny výber témy, ktorú žiaci na vyučovaní spracovali do formy projektu a odprezentovali prostredníctvom záverečnej prezentácie v Poľsko-slovenskom dome. Výber témy súvisel s oblasťou, ku ktorej majú deti najbližšie a denne jej aktivity aj praktizujú. Top tému zastrešovali projekty s názvom Pripime si s planétou. Žiaci predstavili konkrétne  tipy ako zabrániť plytvaniu v dome i v záhrade. Z vlastnej skúsenosti odporúčajú opravu kvapkajúcich kohútikov,  nainštalovanie perlátorov či pákových batérií. V kúpeľni radia uprednostniť sprchu pred kúpeľom a zastavenie vody pri umývaní zubov. V záhrade by nemal chýbať sud na odchytávanie dažďovej vody. V prípade záhrady je skvelým riešením aj kompostér. Vďaka nemu vraciame zemi živiny, ktoré z nej čerpáme. Dôležité je však vedieť, čo do kompostu patrí a naopak, že napríklad zvyšky mäsa, ryby, kosti či chemicky ošetrené zvyšky tam rozhodne nepatria. Nezabúdame  na hlavné zásady kompostovania, ako napríklad nakrájanie na čo najmenšie časti či prevzdušnenie a správna vlhkosť.  Kuchynský odpad však môžeme premeniť na výdatné hnojivo aj doma, a to vďaka vermikompostovaniu. Pýtate sa, v čom je rozdiel? Hlavne v tom, že rozklad organického odpadu nastáva za pomoci dážďoviek. A v domácom prostredí sa určite stretnete aj s mnohými druhmi elektroodpadu. Tie nikdy nevyhadzujte do zmesového odpadu, ale využite služby zberného dvora, pretože elektroodpad je neraz zmesou rôznych materiálov vrátane nebezpečných chemikálií či ťažkých kovov. Na našu pohodlnosť najviac doplácajú  moria a oceány, kde sa nachádza až stopäťdesiat miliónov ton plastov. Zamyslime sa preto nad každou plastovou taškou, fľašou, akýmkoľvek plastovým výrobkom a jeho možnou alternatívou! Výnimkou nie sú ani mikroplasty, ktoré nie sú len rizikom pre mnohé živočíchy, ale v konečnom dôsledku aj pre nás. Vytvárame ich my všetci  a jediným riešením je eliminácia plastov. Ak však už odpad tvoríme, dbajme na jeho správnu separáciu. Dobrou správou je, že okrem základných farebných  košov pribudli aj hnedé koše na kuchynský bioodpad, kde patrí takmer všetok kuchynský odpad, okrem mäsitých častí, zvyškov jedla a šupiek z citrusov. Priemerná rodina takto ročne ušetrí takmer pol tony odpadu, ktorý by inak skončil v komunálnom odpade.  Ušetriť peniažky i planétu sa dá rovnako zodpovednou kúpou oblečenia. Tu uprednostníme kvalitné kombinovateľné kúsky pred tzv. fast fashion podporujúcou narýchlo vyrobený nekvalitný tovar. Nezabúdame ani na výmenu oblečenia, podarovanie či ich úpravu ako druhej šance  pred vyhodením. A ani na to, že našu Zem môžeme odbremeniť kedykoľvek. Stačí pribaliť vrecúško na odpad a vyzbierať ho formou rôznych celoslovenských výziev alebo tou vlastnou vnútornou. Pretože práve tá vnútorná motivácia ochrany našej Zeme by nám mala byť vlastnou každý deň, v každý čas, kedy čerpáme všetky jej dary, žijeme vďaka nej svoje sny a napĺňame ňou všetky svoje predstavy. Pretože len to, čo urobíme dnes, nám umožní zmeniť našu budúcnosť.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.  

      • Ples žiakov 2022 - Opäť sme plesali!

      • V pondelok 20.júna  sa naši deviataci krásne oblečení  postavili na tanečný parket! Ako sa zabávali, ako im chutila výborná večera, aké ceny vyhrali v tombole a koho si vybrali za kráľa a kráľovnú plesu, si pozrite v našej fotogalérii. Tešíme sa, že sa nám podarilo zorganizovať tento rozlúčkový ples a veríme, že našim deviatakom sa v ďalšej životnej etape bude dariť!  ŽP

       Kompletnú fotogalériu nájdete v tomto odkaze (LINK) 

      • Retro hardware a hry

      • V dnešnej dobe je pre každého prirodzené, že má pri sebe mobil, čo je vlastne malý počítač. Vývoj počítačov však prešiel niekoľkými etapami a v každej etape sa hardware osobných počítačov zmenšoval a zrýchľoval. Rôznymi technológiami sa zmenšil natoľko, že ho dnes nosíme vo vrecku a jeho vymoženosti sú dnes na vysokej úrovni. 

       V každej etape vývoja PC sa zároveň vyvíjali aj pamäťové média: od magnetofónovej pásky cez diskety až po USB kľúče s veľkou kapacitou pamäte.

       V rámci  vyučovacích hodín informatiky sa žiaci zoznámili s vývojom hardwaru a najpríjemnejšia cesta pre žiakov je prostredníctvom počítačových hier. Preto sme im pripravili miestnosť s rôznou originálnou technikou (PC s Windows 98 a WXP, PS2, Wii, Xbox 360 s kinectom) ako aj emulovanými konzolami cez Raspberry Pi (Sega, PS1, Atari, Amiga atď). Použiť mohli aj dobové príslušenstvo v podobe joysticku, volantu či retro ovládačov. Na nich si mohli zahrať hry, na ktorých vyrastali ich rodičia - napríklad Need for Speed 2000, Pac Man, Sonic, Prince of Persia, Sims1, Mario Kart či obľúbený Bowling.

       Ing. M. Onušáková

      • Domčeky pre zvieratká

      • Mať vlastné zvieratko  je snom snáď každého dieťaťa. Niektorí  ho doma majú, niektorí po ňom veľmi túžia.  Ale mať vlastné zvieratko v škole, je priam nemožné. ..

       Ale my , v 3.C sme si tento sen splnili, hoci trochu inak. Do školy sme si priniesli škatule a rôzny materiál, z ktorého  sme  si na výtvarnej výchove  vyrobili domček pre svoje obľúbené zvieratko. Čo najkrajšie sme ho vyzdobili  a na každý  príbytok napísali meno . Keď bol domček hotový , nasťahovali sme tam svojho maznáčika- plyšové zvieratko, ktoré sme si priniesli z domu. A tak do našej triedy pribudla Škvrnka, Brumko, Gamesaurus, Bucko a Mucko, Jennie Cute, Bobina, Maxvel, Lolko, Enderman ,Sheepy, Pixel- Dixel, Beny, Bart, Oľga , Goly a Lisa. Každý deň sa o ne staráme, kŕmime ich, počas prestávok sa s nimi hráme, chodíme na prechádzky, rozprávame sa , dávame ich spať , chodíme s nimi aj na návštevy k iným zvieratkám a niekedy sa s nami aj učia.

       Takto sú náš e dni v škole zábavnejšie  a zaujímavejšie.

       Žiaci 3.C triedy

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 17.6.2022 (PIATOK)

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5)

       dňa 17.6.2022 (PIATOK) udeľuje riaditeľské voľno

       z dôvodu konania metodického dňa všetkých zamestnancov školy.

       V prevádzke v tento deň nebude ŠKD ani školská jedáleň.
       Stravníci sú z obedov vyhlásení automaticky.

      • Maksík

      • MAKSÍK je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž, ktorá je určená žiakom 2. – 4. ročníka základných škôl. Hlavným cieľom súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov, ukázať, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

       Do tejto súťaže sa v  školskom roku 2021/22 zapojilo 33 žiakov našej školy. Diplomy a darčeky pre Najmúdrejších maksáčikov získali títo 15 žiaci:
       1.B: Martin Nicák, Christian Choma, 2.A: Jakub Drobniak, Richard Lazur, Peter Vanta, Alex Salamon, Dorota Saraková, 2.C: Ela Čukanová, 3.A: Katarína Calková, Ivana Nicáková, Natália Tomečková, Ivana Šverhová, 3.B: Marko Lenart, 3.C: Ema Vaškaninová, Sára Miháľová, Tobias Kost.

       Žiaci 2.stupňa riešili MAKS, veľkú matematickú súťaž pre všetkých, ktorým to páli. 
       MaksiDiplom získali: 5.A: Štefan Vasiľov, Filip Tomko, 6.A: Martin Matiaš, 6.C: Michal Hubler, 7.D: Patrik Lenart, Lukáš Mizerák.

       Všetkým riešiteľom súťaží srdečne gratulujeme a prajeme zaslúžený oddych počas letných prázdnin.

       Mgr. Andrea Senajová , koordinátorka súťaže

      • Matematický klokan

      • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 
       Z našej školy sa v školskom roku 2021/2022 do súťaže zapojilo 98 žiakov z 1. stupňa a traja druhostupniari.
       Úspešnými riešiteľmi sú 22 žiaci, ale len 16 z nich bolo ocenených okrem Diplomu úspešný riešiteľ aj vecnými cenami organizácie Talentída. Ostatní dostali Účastnícky diplom.

       Medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii sa teda zaradili títo naši žiaci:
       1.C: Boris Čejka, Adam Récky, 2.A: Dorota Saraková, Timon Dreszler, Alex Salamon, Jakub Drobniak, Dominika Makhlynets,  Peter Vanta (riešil online z domu), 2.C: Ela Čukanová, 3.A: Ivana Nicáková, 3.B: Marko Lenart, 3.C: Ema Vaškaninová, 4.C: Alan Vonsovych, Jaafar Shamsaldeen, 6.A: Martin Matiaš, 7.D: Lukáš Mizerák.

       Každý účastník súťaže získal malý darček - ceruzu Súťažím s Talentídou.

       Všetkým riešiteľom súťaže srdečne gratulujeme a prajeme krásne prázdniny. 

       Mgr. Andrea Senajová, koordinátorka súťaže

      • Už sme prišli z výletu...

      • ​​​​​​Nastal čas školských výletov a my  sme sa nevedeli dočkať. Naše putovanie začalo  v  Botanickej záhrade v Košiciach, kde sme spoznávali tajomstvá a zaujímavosti rastlinnej ríše a obdivovali vzácne motýle z rôznych končín sveta. Pomocou včelárskeho náučného chodníka sme si rozšírili vedomosti o včelách. Pokračovali sme v Steelparku, kde sme si prakticky overili poznatky v rôznych vyučovacích predmetoch. Zahrali si robotický futbal, skúmali zloženie Zeme, magnetizmus, elektrinu v našom tele, vyskúšali svoju šikovnosť pri rôznych logických hrách. Nezabudnuteľná bolo aj možnosť prežiť pár hodín ako pôvodní obyvatelia Ameriky – Indiáni. Program bol pestrý a my len môžeme skonštatovať, že sme si z výletu odniesli  veľa nových poznatkov a krásnych zážitkov.

       Žiaci 2. A a 2.C

      • Oznam ŠJ - preplatky za stravu

      • Vedúca ŠJ oznamuje, že preplatky za stravu sa budú vyplácať

       dňa 28.6.2022 v čase od 7:30 hod. do 10:30 hod.
       a to len žiakom, ktorí končia školskú dochádzku na našej škole.

       Preplatky ostatných stravníkov sa automaticky presúvajú na mesiac SEPTEMBER 2022. O výške aktuálneho preplatku budete v dohľadnom čase (do konca mesiaca JÚN 2022) informovaní prostredníctvom správy od triedných učiteľov (email / edupage).

      • Angličtina trochu inak

      • Slovíčka, cvičenia, gramatika, texty, pracovný zošit, nepravidelné slovesá, dialógy, monológy .... to je rutina, ktorú pozná každý žiak na hodinách anglického jazyka. Každý však vie, že bez poctivej a hlavne pravidelnej a systematickej prípravy sa cudzí jazyk nedá naučiť. Avšak v dobe internetovej existujú nespočetné možnosti, ako si vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku precvičiť a upevniť. Niektoré z nich zaradili do svojich vyučovacích hodín aj vyučujúce anglického jazyka. Žiaci dostávali „balíky“ slovnej zásoby v aplikácii WocaBee, pomocou ktorej si rozvíjali a upevňovali slovnú zásobe, ako aj niektoré gramatické javy. Túto aplikáciu používali žiaci aj na španielskom jazyku. V aplikáciách Quizizz, SocrativeKahoot si zase formou online kvízov preverili svoje vedomosti a zasúťažili si so svojimi spolužiakmi (ak výsledok nedopadol podľa predstáv, kvíz sa ešte musel zopakovať 😊). V Padlete sa žiaci naučili pridávať príspevky na virtuálnu nástenku a v GoConqr zas používať pojmové mapy na prehľadné usporiadanie učiva.

       Možností je veľa, záleží len na tom, či si chceme nájsť spôsob, ako sa cudzí jazyk naučiť, alebo budeme hľadať výhovorky, prečo sa to nedá.

       Vyučujúci cudzích jazykov Vám prajú ľahký a úspešný záver školského roka a krásne prázdniny!

       Mgr. Erika Baldovičová