• Novinky

      • DOTYK S MINULOSŤOU...

      • Dňa 6.6.2022 sa zúčastnili dejepisnej  exkurzie do  Archeoparku a Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou žiaci zo 6.C a 6.D triedy. Cieľom exkurzie bolo modernou interaktívnou formou naučiť žiakov čo najviac o živote našich predkov od praveku až do včasného stredoveku. Pomocou artefaktov z kamennej, bronzovej a železnej doby si mohli žiaci vyskúšať tradičné remeslá ako: výroba náramkov, razenie keltských mincí, streľbu z luku, výstroj a výzbroj bojovníka v areáli Archeoparku obohnanom palisádami.

       Archeopark je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode, kde zakázaný výraz: NEDOTÝKAJTE SA! neplatí.

       Žiaci sa dozvedeli  veľa nového, čo v učebniciach nie je. Čo je podstatnejšie, že si mohli aj prakticky overiť svoje schopnosti a zručnosti.

       Mgr. Jarmila Gubová

      • ŠTVRTÁCI SPOZNÁVALI KRÁSY SLOVENSKA

      • Spoznávať krásy Slovenska, a tentokrát nie spoza lavíc v škole, sa rozhodli aj naši štvrtáci.    Za cieľ sme si zvolili Vysoké Tatry – Štrbské pleso, Beliansku jaskyňu. Ide totiž o mimoriadne nádherné, malebné a z turistického hľadiska dobre prístupné prostredie, ktoré láka každoročne veľké množstvo návštevníkov. Kto tam už niekedy bol, dá mi určite za pravdu, že svojim magickým čarom si podmanili už nejedného z nás. Po zdolaní 874 schodov sme si v reštaurácii pod Belianskou jaskyňou všetci pochutili na výbornom obede a naše potulky sme ukončili v Tricklandii, kde sme zažili kopec zábavy. Unavení, no s plným batohom zážitkov sme sa vo večerných hodinách vrátili šťastlivo domov. 

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ

      • ​​​​​​​Dňa 3.6.2022 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici konali majstrovstvá okresu žiakov a žiačok základných škôl. Do turnaja sa prihlásilo 5 chlapčenských a 3 dievčenské družstvá. Po množstve bojovných a vyrovnaných zápasoch v krásnej športovej atmosfére sa napokon najviac darilo žiakom a žiačkam zo ZŠ na Komenského ulici. Ďakujeme vedeniu školy za podporu pri organizácii, všetkým účastníkom za účasť a verím, že sa stretneme čoskoro pri podobných akciách.
        

       Konečné poradie:

       kategória žiaci                                                             
       1.  ZŠ Komenského                                                     
       2.  ZŠ Wolkerova                                                         
       3.  ZŠ Gaboltov
       4.  ZŠ B. Krpelca

       5.  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
        

       kategória žiačky
       1.  ZŠ Komenského
       2.  ZŠ Malcov
       3.  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom


       Reprezentovali nás:
       - B. Čech-Gut, D. Smoleň, F. Vagaský, M. Macej, M. Kmec, T. Hnatko, J. Vrabec, J. Jedinák, T. Fignar, D. Valko

       - L. Margicinová, L. Džambová, K. Kašperová, J. Varcholová, E. Mlynariková, M. Ševčíková, K. Jurkuvová, P. Juríčková

       Mgr. Róbert Senčák

      • Nie je les ako les, hlavne, keď je rozprávkový...

      • V tom našom – pri škole sa na Medzinárodný deň detí stretli všelijaké rozprávkové bytosti, ktoré pomáhali deťom plniť rôzne zábavné úlohy. Víťazi v skoku vo vreci, prenášaní loptičky na tenisovej rakete, triafaní na pyramídu z plechoviek, či na cieľ a mnohých ďalších získali za svoj výkon dukát. Keď si ich nazbierali viac, mohli si za ne v Rozprávkovom obchode kúpiť hračky, školské potreby, sladkosti, magnetky, samolepky a mnoho iných zaujímavých odmien.

       Podujatie už tradične pripravujeme  pre všetky deti 1. – 4. ročníka v spolupráci s vychovávateľkami ŠKD, ktoré pripravili jednotlivé súťaže. Nápomocní im boli deviataci z 9. C triedy so svojou triednou učiteľkou – kráľovnou, M.Ovšonkovou,  ktorí sa takto symbolicky pomaly lúčia so svojimi mladšími spolužiakmi. O dobrú atmosféru, hudbu a fotodokumentáciu sa staral náš informatik - Ľuboš Kuča.

       Poďakovanie patrí aj spoločnosti BARDTERM, s.r.o., ktorá nám poskytla finančné prostriedky na zakúpenie cien pre všetky deti.

       Rozprávkový les sa  vydaril a priniesol všetkým deťom  v deň ich sviatku veľa radosti.

       Mgr. Mária Peláková

      • Potulky za históriou

      • V stredu 25.05.2022 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Okrem návštevy spomínaného Archeoparku pozreli  aj expozície susediaceho kaštieľa.

       Múzeum vzniklo v roku 1975. Začínalo s expozíciou histórie v r. 1979, v r. 1983 pribudla expozícia prírody, v r. 1994 expozícia dobovo zariadených interiérov a v r. 2004 etnografická expozícia. Najnovšou expozíciou múzea od r. 2014 je Archeopark – jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom.

       V kaštieli mali možnosť žiaci vidieť, ako vyzerala spálňa, salón a ďalšie siene aj s dobovým vybavením rodiny Dessewffyovcov, niekdajších vlastníkov kaštieľa. V historickej expozícii si  mohli  pozrieť makety hradov a hrádkov, zbraní a princíp ochrany v stredoveku. Nepokojné časy pripomínali aj exponáty z novších období hlavne 1. a 2.svetovej vojny. Do tajov prírody ich vtiahla prírodovedná expozícia. Druhohorné amonity, treťohorné morské dno, fragmenty štvrtohorných vyhynutých cicavcov, ale i súčasná podoba lesov  - diviak, vydra, motýle, dravce, netopier...

       Najstaršiu históriu im priblížila archeologická expozícia. Nachádzali tu originálne exponáty od paleolitu po novovek - nálezy venuše z neolitu, keltskej šatovej spony...Dopĺňali ich rôzne animácie a virtuálna realita, ktorá je neoddeliteľným doplnkom  Archeoparku.

       Archeopark -  jediné živé archeologické múzeom v prírode na Slovensku. Ponúka možnosť  vidieť a zažiť návrat do najstarších období ľudských dejín. Päť obydlí z piatich období praveku a včasného stredoveku je obohnaných palisádou so vstupnou vežou. Objekty z doby kamennej, bronzovej, železnej a slovanského obdobia sú replikou archeologických nálezov z východného Slovenska. Najstarším objektom Archeoparku je kožený stan – replika obydlia asi spred 30 000 rokov. Najmladším je zrub Slovanov z 9.-10. storočia. Jeho prehliadka  tak umožňuje imaginárne prejsť v čase vyše 30 tisícročí.
       V obydliach sa nachádza jednoduchý nábytok a predmety dennej potreby. Interiéry dopĺňajú plastiky muža, ženy a dieťaťa odeté do ručne ušitých odevov s typickými doplnkami. 

       Žiaci si tu mohli vyskúšať rôzne činnosti - prácu s kamennou sekerou, drevenou motykou, váhu bronzového či železného meča, mletie obilia na rotačnom mlynčeku, výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, vyrobiť šperk z medených drôtov, utkať vlastný náramok, vymodelovať niečo z hliny, zastrieľať si z luku, zahrať si na voľne rozmiestnených jednoduchých hudobných nástrojoch a mnohé iné.  Živé zvieratá dotvorili aj živú atmosféru Archeoparku.

       Verím, že žiaci si okrem oddychu a zábavy odniesli aj nové poznatky a vedomosti a prežili deň, na ktorý budú príjemne spomínať.

       Skreptáčová Beáta

      • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

      • DEŇ DETÍ  patrí všetkým deťom! Naši piataci a šiestaci si zmerali svoje športové zdatnosti na športovej olympiáde, ktorú opäť zorganizoval žiacky parlament. Súťažilo sa v piatich disciplínach: prekážková dráha, hod na cieľ, strela na bránku, beh na kolobežkách a hula hop kruhy. Všetkým sa darilo zvládnuť každú disciplínu a zaslúžili si sladkú odmenu. Najlepší jednotlivci boli ocenení.

       KRÁSNY  DEŇ  VĚTKÝM  DEŤOM!!!

       Ďakujeme za pomoc a organizáciu žiakom zo VII.C. ŽP

      • Ekologický projekt „Zatoč s odpadom“ vo svojom finále

      • O chvíľu je tu záver školského roka. Naši druháci okrem základného učiva zvládli aj obohatenie učebných osnov formou výziev ekologického projektu Slovenskej agentúry životného prostredia  s názvom Zatoč s odpadom. Ich hlavným cieľom bolo zmeniť myslenie a najmä konanie žiaka tak, aby sa z neho stal, tzv. greenfluencer (green influencer). Prostredníctvom rôznych aktivít sa druháci oboznamovali s možnosťami  ako propagovať zdravý, zodpovedný a udržateľný životný štýl. Jednou z nich bol aj život plastovej fľaše, pri príležitosti Svetového dňa recyklácie. Žiaci cez zážitkovú aktivitu o živote PETky Betky spoznali náročný životný cyklus neslávne známej  fľaše a vytvorili fotoalbum jej kolobehu života. Keďže na Slovensku sa ich ročne predá asi miliarda, pričom doba ich rozkladu je až 500 rokov, žiaci pochopili, že len recyklácia už nestačí.  Najdôležitejšie je predchádzať ich vzniku. V skupinách teda hľadali možné alternatívy ako výrobe fľašiam a plastu všeobecne zabrániť. Na ich pojmových mapách dominovali mnohé výrobky dennej spotreby nahradené sklom, kovom, drevom či bambusom. A ruka v ruke s plastom je druhou najčastejšie používanou surovinou v bežnom živote ľudí papier. Aktuálnym trendom je nahrádzanie plastových obalov práve ním. No aj tu je potrebné mať sa na pozore. Zvyšovanie jeho produkcie následne znásobí dopyt po ťažbe dreva, nehovoriac o spotrebe energie a vody.  Alarmujúcim je aj vplyv na prirodzený obeh uhlíka, ktorý je ľudskou činnosťou narúšaný a prejavujúci sa zmenou klímy. Aj tu sa teda žiada prelom. Naši greenfluenceri preto najprv z vlastnej skúsenosti popísali funkcie lesov, zrecyklovali papier do formy ekologických mestečiek a napokon sami prispeli k zníženiu vzniku odpadu. Ako? Návrhom a tvorbou originálneho nápisu NEVHADZOVAŤ LETÁKY!, ktoré po dohode s rodičmi nalepili na svoje schránky. Môžete si teda vypočítať koľko kilogramov papiera možno ušetriť za rok, ak mesačne na domácnosť pristane vo vašej schránke takmer 2,5 kg letákov. A ani ostatná ekologická téma neostala bez čísel. Úlohou druhákov bolo vyčísliť, koľko percent kozmetických výrobkov naša pokožka absorbuje. Medzitým sa však dozvedeli, že mnohé sa považujú vďaka svojim vlastnostiam za nebezpečný odpad (ak má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa zákona o odpade). A naša pokožka absorbuje až 60% všetkého, čím sa natierame a umývame. Demonštrácia bio kozmetických produktov by ostala len v rovine teórie, preto sme aj túto tému poňali prakticky. Vyrobili sme ekologický prací prášok z mydlových hoblín, kryštalickej sódy a teplej vody. Medzitým sme ako detektívi preskúmali koľko chemických čistiacich prostriedkov potrebuje naša domácnosť. Potešujúcim zistením bol fakt, že chémiu u nás doma vytláčajú prírodné prostriedky, ako sú ocot, soľ, sóda bikarbóna či citrón. A rovnako príjemným zistením je, že žiaci sledujú svoju uhlíkovú či vodnú stopu. Zamýšľajú sa nad recykláciou, triedia odpad, zužitkujú zvyšky potravín, posúvajú šatstvo, uvažujú nad zložením potravín. No najmä oni sami sa stávajú v spoločnosti pozitívnou zmenou, ktorá má možnosť meniť postupne svet. A to bol aj náš celoročný cieľ.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.