• Novinky

      • Keď  je tou najvzácnejšou veličinou čas

      • Hovorí sa, že tie najlepšie nápady vznikajú neplánovane. A asi takto podobne to bolo aj u žiakov 3.A. Keďže tento rok sme nepripravovali vystúpenie na vianočnú besiedku (z dôvodov nateraz utajených), žiaci sa rozhodli, že si jej scenár zoberú do rúk sami. Počas decembra tajne nacvičovali, spievali, tancovali, aby  posledný vianočný deň zavŕšili tak, aby bolo na čo spomínať.  A krásne spomienky veruže zostanú všetkým. Predstavili sa nám totiž klavírni virtuózi so svojimi vianočnými skladbami. Aj sláčik v súhre s husličkami predviedol svoje číslo, obohatené autorskými tónmi našej huslistky. Spev mal zastúpenie pri tónoch známej anglickej piesne All I want for Christmas a slovenské piesne reprezentovali trpaslíci, ktorí hrkali v makovici. Nechýbala vlastná tvorba v podobe vianočnej poézie a celú vianočnú besiedku zavŕšilo moderné divadelné predstavenie, kde po boji temných síl, tak ako to býva, zvíťazilo dobro nad zlom. No čosi bolo predsa len dôkladne naplánované. Žiaci si ešte začiatkom mesiaca vylosovali spolužiaka, ktorému mali pripraviť vlastnoručne vyrobený darček. Originálny, zo srdca pripravený, ktorý iba potvrdí, že tou najvzácnejšou veličinou, ktorú môžeme venovať tomu druhému, je náš čas. Nuž, nech je aj ten váš vianočný čas presne taký, aký sme prežili v posledný deň školy a tiež, ako o ňom s láskou napísala naša Dorotka:

       Už prichádza, už je tu, ten vianočný čas,

       dnu je pekne teplúčko, vonku vláde mráz.

       Vonku snehu vyše hlavy,

       v dome stromček trblietavý.

       Všade cítiť vôňu Vianoc,

       všetkým ľuďom robí radosť.

       Perníky sú napečené,

       domy láskou naplnené.

       Už prichádza, už je tu, ten vianočný čas,

       krásne sviatky po roku prajeme vám zas.

        

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Čas Vianoc

      • Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,

       v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

       Čas Vianoc sa pomaly, ale isto priblížil, a my sme si tie krásne vianočne chvíle pripomenuli Vianočnou besiedkou, na ktorú sme pozvali aj svojich najbližších. Pripravili sme sa teda dôsledne, najprv sme napiekli vianočné koláčiky, naučili sa básničky a pesničky. Dúfame, že sme tým všetkých prekvapili a potešili.

       4.B trieda, tr. učiteľka a vychovávateľka

      • Šalianský Maťko a vyhodnotenie olympiád z GEO a DEJ

      • Vyhodnotenie školského kola  tradičnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko:

       2. kategória:

       1. Tatiana Labancová
       2. Katarína Calková
       3. Sára Mihaľová

       3. kategória:

       1. Matúš Tyšš
       2. Emma Vatehová
       3. Samuel Švec

       Dňa 23.11.2022 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 49 žiakov. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú  najúspešnejší.

       Kat. E

       1. Patrik Lenart
       2. Veronika Tyššová
       3. Tibor Basarik  

       Kat. F

       1. Martin Matiaš
       2. Alexander Leško
       3. Michal Hübler

       Kat. G

       1. Samuel Sobek
       2. Oliver Kaliňák
       3. Jaafar Shamsaldeen

       Blahoželáme!

       Dňa 9.12. 2022 prebehol 15.ročník školského kola dejepisnej olympiády. Súťažilo 28 žiakov v štyroch kategóriách.  Z každej kategórie postupujú prví dvaja do okresného kola.

       Kategória C / 9.ročník

       1. miesto - Veronika Tyššová 9.A
       2. miesto - Erik Kotuľa 9.D
       3. miesto - Kristína Sobeková 9.A

       Kategória D / 8.ročník

       1. miesto - Patrik Lenart 8.D
       2. miesto - Barbora Uhriňáková 8.C
       3. miesto - Šimon Hříb 8.C

       Kategória C / 7.ročník

       1. miesto - Liliana Skoncová 7.A
       2. miesto - Samuel Švec 7.C
       3. miesto - Lenka Bubeníková  7.D
       3. miesto - Alexander Leško 7.C

       Kategória C / 6.ročník

       1. miesto - Filip Tomko 6.A
       2. miesto - Matúš Tyšš 6.A
       3. miesto - Štefan Vasiľov 6.A

       Postupujúcim prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole.

      • STRAVNÉ na mesiac JANUÁR 2023 + zmeny v poplatkoch

      • STRAVNÉ na mesiac JANUÁR 2023 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si budete môcť zakúpiť

       dňa 22.12.2022 (ŠTVRTOK) v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       ***   Stravné 1.stupeň - 25,50 eur + doplatok 1€ réžia   *** 
       ***  Stravné 2.stupeň - 28,90 eur + doplatok 1€ réžia  ***

       OZNAM : Na základe VZN mesta Bardejov č. 185/2020
       o príspevkoch v školách a školských zariadeniach
       sa od 1.1.2023 upravuje stravné následovne:

       1. stupeň z pôvodných 1,15,eur na 1,50 eur

       2. stupeň z pôvodných 1,23 eur na 1,70 eur

       Réžia sa zvyšuje na 3 €.

       Nakoľko réžiu pôvodných 2 eur majú stravníci už zaplatenú do konca školského roku 6/2022 doplatok 1 euro bude zúčtované pri platení.

       Taktiež oznamujem, že žiaci ktorí dovŕšili 15 rokov už nemajú nárok na stravu zadarmo. 

       Pre rodičiov, ktorí platia bezhotovostne, s účinnosťou od 1.1.2023
       upravujem výšku paušálnej platby
       z 25€ na 35€.

       Viac info TU.

      • MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK

      • „Uprostred noci, uprostred lesa  bosorka zlostne iskričky kresá. Lampášik dvom deťom skúpo bliká na cestu k domčeku z medovníka.“

       O tom, ako žiak Florián poplietol známu rozprávku bratov Grimmovcov sa mohli presvedčiť žiaci 3.A, 3.B a 3.C  v decembri, keď navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

       Prešovskí herci veľmi  pútavo a zábavne spracovali túto známu rozprávku pre detské publikum.  Žiakov zaujali kostýmy, výkony  hercov,  ale aj prostredie divadla.  Veľmi si užívali divadelnú atmosféru spolu so svojimi tr. učiteľkami a p. vychovávateľkami.

       Mgr. Anna Kostárová

      • Vianoce ukryté v mojom Betleheme

      • Aj tento rok vyhlásilo Kultúrne a turistické centrum v Bardejove pokračovanie zaujímavej predvianočnej súťaže pod názvom VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME. Do súťaže sa opäť mohli zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, ale aj dospelí a seniori, ktorí radi vymýšľajú a tvoria. Každý z nich si mohol vytvoriť betlehem, ktorým by chcel navodiť nádhernú atmosféru Vianoc podľa vlastných predstáv. Do súťaže sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. Ocenenie odbornej poroty získala výtvarná práca Patrície Banásovej z 3.A, ktorá temperou zobrazila betlehem na vlnách melódie. Úspešným bol i Oliver Jančošek zo 4.A, ktorý pre svoju svätú rodinu vytvoril 3D betlehem z prírodných materiálov, s citom doplnený o jeho hlavné symboly. Obom úspešných výtvarníkom srdečne blahoželáme a ostávame s konštatovaním, že symbolika Betlehema má pre mnohých z nás stále hlboký zmysel. Všetkým preto prajeme Vianoce plné pokoja a zdravia, v obklopení najbližších.

      • Volejbalový turnaj ZŠ Komenského

      • Po trojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa v piatok 16.12. uskutočnil 4. ročník volejbalového turnaja rodičov, učiteľov a priateľov ZŠ Komenského. Toto športové popoludnie organizované v spolupráci s MsÚ Bardejov opäť nesklamalo, ako po športovej tak aj po spoločenskej stránke. Po odhlásení dvoch družstiev sa turnaja zúčastnili napokon 4 družstvá. Na jeho kvalite to však neubralo. Množstvo vyrovnaných a zaujímavých zápasov prinieslo nasledovné konečné poradie: 
       1. Učitelia ZŠ, 2. Rodičia l. stupňa,3. Rodičia ll. stupňa a 4. miesto obsadil tím MsÚ Bardejov. 

       Veľká vďaka patrí predovšetkým vedeniu našej školy, MsÚ Bardejov, sponzorom, rozhodcom, účastníkom a všetkým, ktorí rôznymi spôsobmi prispeli k uskutočneniu turnaja.

       Na záver by som Vám rád poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku! 

       Róbert Senčák

      • Workshop s Micro:bitom alebo vzdelávanie Aj Ty v IT  pre žiakov 5. a 6.ročníka.  

      • V piatok 16.12.2022 sa v učebni INF uskutočnil workshop pre žiakov 5. a 6. ročníka, ktorého náplňou bola tvorba mini projektov s programovaním micro:bitu. Vzdelávanie zastrešovala organizácia AJ Ty v IT zastúpená p. Martinou Pavlinskou. Workshopu sa zúčastnilo 28 žiakov 5. a 6 ročníka našej školy v 2 skupinách. Žiaci už mali skúsenosti s microbitom a preto riešili projekty  pre pokročilých. Posielali si obrázkové správy pomocou rádiových vĺn, zapájali LED diódy s micro:bitom a nakoniec vytvárali microbitom hudbu pomocou ovocia. Workshop bol zaujímavý a u žiakov pomohol budovať ďalšie zručnosti v oblasti tvorby projektov a programovania micro:bitu.

       Mgr. Jana Varcholová, Mgr. Martin German

      • Misia splnená!

      • Prednedávnom sme žiakov našej školy vyzvali, aby kreatívnou formou zaželali v akomkoľvek jazyku sveta iným šťastné sviatky. Veľmi nás teší, že sa do tohto malého projektu s veľkým elánom zapojili mnohí. Niektorí vytvorili jedinečnú vianočnú ozdobu, iní zasa pozdrav. Náš stromček tentokrát neponúkal sladkosti, ale poznatky. Obohatil nás novou skúsenosťou, a nielen to. Každý zo žiakov priniesol do školy spolu s vytvorenou ozdobou či pozdravom kúsok jedinečnej atmosféry z vlastného príbytku. Naše ozdoby „voňajú“ rozhovormi s rodičmi a súrodencami, otázkami na starých rodičov, ako to bývalo kedysi, pospevovaním si kolied, nasiakli dokonca aj nezameniteľnou arómou medovníčkov. Presne tak, ako to pred najkrajšími sviatkami roka má byť. Vytvorili sme spoločne krásne vianočné zákutie, ktoré sa na pár dní stalo miestom stretnutí žiakov cez prestávky, miestom, kde sa učivo so zošitom v ruke opakovalo akosi lepšie než inokedy. Ďakujeme za všetko vynaložené úsilie a do celého sveta vysielame pozdrav: „Šťastné a veselé!“

      • Vianočná pohľadnica

      • Dnes si dá málokto tú námahu, aby kúpil či vyrobil vianočnú pohľadnicu, napísal prianie a zašiel s ňou na poštu. My žiaci 4.A a 4.B triedy sme si tu námahu dali a vyrobili sme ju. Žiaci 4.A triedy sa zapojila do výzvy, kde si mohli navrhnúť vianočnú pohľadnicu a poslať ju do Národnej rady Slovenskej republiky. Zo všetkých pohľadníc sa vyberie niekoľko umelcov a tried, ktoré budú pozvané do NRSR. Žiaci 4.B triedy sa zapojili do výzvy: Spravme Vianoce starkým  v domovoch. Pridali sme sa k tohtoročným dobrovoľníkom  a chceli sme potešiť starkých v domovoch. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Aj vďaka nám budú mať seniori krajšie Vianoce.

       Žiaci 4.A a 4.B triedy  s tr. učiteľkami

      • Christmas time

      • Čaru  Vianoc  sme podľahli aj my na hodinách anglického jazyka. Tretiaci a štvrtáci  sa spolu  so ZŠ v Nitre, Česku a Poľsku zapojili v rámci eTwinning do medzinárodného projektu s názvom Make a wish. Projekt pozostáva z niekoľkých spoločných úloh v rámci témy Vianoce. Hlavným cieľom je zvýšiť motiváciu študentov učiť sa anglický jazyk a stretávať sa s inými študentmi z rôznych krajín pomocou technológií. 


       Jednou z úloh bolo  vytvoriť Christmas cards. Vianočné pozdravy, ktorými chceme potešiť kamarátov v ďalekej Waršave. Už teraz sa tešíme na poľskú odozvu.


       Nasledujúci týždeň nás čaká  online meeting, kde sa navzájom predstavíme v anglickom jazyku. 
       Veríme, že sa naši rovesníci v Poľsku potešia minimálne tak, ako nás teší výsledok našej práce. Veď posúďte sami...

       Merry Christmas!
       Mgr. Andrea Senajová

      • Vesmír očami štvrtákov

      • Vesmír patrí vo štvrtom ročníku medzi najobľúbenejšie témy na hodinách prírodovedy. Aj preto každoročne štvrtáci absolvujú exkurziu do Hvezdárne  a planetária v Prešove, aby dostali odpovede na svoje zvedavé otázky.

       Žiaci 4.C triedy sa s touto témou popasovali aj doma a vytvorili krásne a zaujímavé projekty o vesmíre. Svoju skvelú prácu, získané vedomosti a nadobudnuté skúsenosti každý odprezentoval na hodine prírodovedy za prítomnosti triednej učiteľky, p. zástupkyne a mladších nadšených žiakov 1.a 2. ročníkov s intelektovým nadaním. Svoje projekty vyrábali z polystyrénu, dreva, kartónu, drôtu, železa... Pracovali s farbami, sprejmi, trblietkami... Lepili, zvárali, vŕtali, strihali, rezali....hľadali rôzne materiály a techniky, ktorými by čo najpresvedčivejšie vytvorili vesmírny svet. 

       Žiakom sa projekty veľmi vydarili, pracovali na nich veľmi aktívne a s nadšením, čo bolo vidieť aj počuť pri ich prezentovaní. Takýmto netradičným spôsobom sa naučili veľa nového a získali tak všeobecný obraz o vesmíre.

       Pekná práca, štvrtáci a veľká pochvala !             

       tr. uč. A.Matiašová         

      • Príroda ako liečiteľka 

      • Každý, kto zvykne tráviť voľný čas v prírode, dobre pozná ten pocit pokoja, ktorý prináša šuchotanie listov pod nohami či slnko presvitajúce cez konáre stromov. Z prírody čerpáme energiu a aj počas choroby siahame po liečivých bylinkách, ktoré sa v nej vyskytujú.

       A tak aj deti v ŠKD spoznávali bylinky, ich liečivé účinky, vytvárali papierové šálky a spolu s p. vychovávateľkami si pripravili chutné bylinkové čaje, ktoré si osladili medom, ochutili citrónom. Deťom čajíky veľmi chutili a tak aspoň trochu tej liečivej sily z prírody si priniesli počas týchto sychravých dní aj do ŠKD. 

       Vychovávateľky ŠKD

      • FUTBALOVÝ TURNAJ

      • Dňa  1. a 8. decembra 2022 sa uskutočnil  turnaj chlapcov a dievčat 3. a 4. ročníka v malom  futbale. Všetky tímy bojovali a snažili sa podať čo najlepší výkon. Pri každom zápase bolo vidieť radosť z hry,  pohybu, každého streleného gólu. Deti si popoludnie užili.  Zápasy boli napínavé a atmosféra úžasná. Všetci hráči boli ocenení diplomom a veľkým potleskom.  

         A ako to dopadlo?

       4. ročník

       1. miesto - 4.A
       2. miesto - 4. B a 4.C                                                                                                                               

       3. ročník

       1. miesto - 3. C
       2. miesto - 3. A      
       3. miesto - 3. B                                                                                                                        

       Blahoželáme všetkým medailistom.

      • Cesta okolo sveta za osemdesiatimi záhadami

      • Aký je váš cestovateľský sen? Tak takúto otázku položila pani knihovníčka z Okresnej knižnice Dávida Gugesela našim tretiakom. Niektorí snívajú o Paríži či Londýne, iní o Turecku, Maďarsku, Poľsku, ba niekto dokonca aj o Indonézii. Aby mali žiaci predstavu, kde sa ktorý štát nachádza, ich úlohou bolo prostredníctvom puzzle jednotlivé kontinenty zostaviť. Medzi obrázkami však našli aj neznámu tvár. Dozvedeli sa, že patrí francúzskemu spisovateľovi Julesovi Vernovi, ktorý je známy svojím dobrodružným i sci-fi žánrom. Spolu s ním objavovali svetové metropoly, a napokon ako detektívi odhaľovali tajomstvá z knihy  Cesta  okolo sveta za osemdesiatimi záhadami. A ako by sme mohli odísť bez výpožičky kníh. Veď práve kniha nás zoberie do miest, o ktorých zatiaľ iba snívame. Nemusíme mať ani platný cestovný pas. Stačí správny výber a vyhradená chvíľka na čítanie. Tak teda, šťastnú cestu okolo sveta s akoukoľvek knihou.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Vianočná burza

      • Milí žiaci! 

       V tomto krásnom adventnom čase vás pozývame na našu tradičnú vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční dňa 14.12.2022 (streda) v zborovni. Príďte si vybrať nejakú drobnosť, darček za symbolickú cenu pre seba a svojich blízkych.

       Radi vás privítame! 

       ŽP

      • Raz vidieť,  raz počuť   a raz zažiť  je viac  ako  pozrieť na googli

      • Mesiac november je  v našej škole aj mesiacom  propagácie, vývoja techniky a fyzikálnych objavov a ich využitie v praktickom živote. Pozvali sme kolegov zo SPŠ a ich študentov, ktorí  učili našich žiakov spájkovať, ako fungujú roboty,  ako sa vypaľuje laserom do dreva. Najväčším lákadlom bol automobilový  trenažér .  V rámci tohto mesiaca sme zoznámili žiakov s históriou záznamu zvukov na vinylové platne a magnetofónové pásky a zároveň sme videli exponáty prehrávania zvuku od magnetofónu po mp3.  V závere mesiaca sme zorganizovali technickú exkurziu do Bratislavy,  kde sme navštívili Dopravné múzeum a Aurelium, čo je zážitkové centrum fyzikálnych a matematických javov.  Bratislava je veľká a zaujímavá, tak sme v rámci exkurzie navštívili aj Národnú radu SR a pozreli si muzikál Voda nad vodou.

       Ved. PK fyziky a techniky