• Novinky

      • Odpovede na časté otázky rodičov stravníkov

      • Aktualizovali sme zoznam Najčastejších otázok rodičov a ich odpovedí na tému Elektronický stravovací a dochádzkový systém. Nájdete ho v tomto odkaze.

       Ak tam nie je zodpovedaná otázka, na ktorú by ste chceli odpoveď, zašlite ju na email janka.adamikova@gmail.com, alebo ju položte na najbližšom rodičovskom združení a triedny učiteľ nám ju tlmočí na zodpovedanie.

      • Riaditeľské voľno 18.9.2019

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

       udeľuje dňa 18.9.2019 (streda)
       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       z dôvodu konania cyklistických pretekov (Okolo Slovenska) v okolí školy a s nimi súvisacimi uzávierkami prístupových ciest. Školská jedáleň ani školský klub detí tento deň nebudú v prevádzke.

      • Beseda s Lenkou Šingovskou

      • Voda v rôznych podobách a formách nás obklopuje na každom kroku. Bez vody nie je život, nie je nič. Štvrtý diel knižnej série Slovensko - krajiny plná tajomstiev s podtitulom Vodné dobrodružstvá bol obsahom zaujímavej besedy s autorkou knihy Lenkou Šingovskou. Príjemné stretnutie žiakov 6. A a 6. B s autorkou a ilustráciami Zuzany Fuskovej sa konalo v priestoroch OKDG. Okrem mnohých informácií, ktoré nám autorka sprostredkovala, nás zaujala hlavne tá, že Slovensko je druhou krajinou na svete v zásobách pitnej vody na jedného obyvateľa. Všetky časti tejto knižnej série si môžete požičať v knižnici, odporúčame.

       Žiaci 6.A a 6.B

      • Otvorenie nového školského roka 2019/2020

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa bude konať 
       2. septembra 2019 (pondelok) o
        8:00 hodine
       na školskom dvore.

       Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka (a novoprijatých žiakov) bude vyhlásené po skončení slávnostného otvorenia

       Školský klub a školská jedáleň začína fungovať od 3.9.2019.
       Ďalšie dni v škole budú prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

       Tešíme sa na vás!

      • Ponuka záujmových útvarov

      • Prezrite si ponuku pripravovaných voľnočasových aktivít CVČ pri ZŠ Komenského. 

       Zoznam záujmových útvarov nájdete TU (odkaz)

       Poznámka : Deň činnosti bude upresnený vedúcim ZÚ podľa dohody so žiakmi. Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí.

      • Informácia – Letný plavecký tábor (LPT)   8. – 12. júl 2019

      • Kapacita plaveckého tábora
       je už PLNE OBSADENÁ

       Vážení rodičia.

       Pozrite si, prosím, stránku krytej plavárne -  „Návštevný poriadok“, kde sú uvedené pokyny pre všetkých návštevníkov, ktoré sú pre nás záväzné ( Napr. aké plavky sú dovolené a aké zakázané. )Tiež nezabudnite na plaveckú čiapku, neplavci si prinesú aj nafukovacie rukávniky.

       Web: http://www.plavarenbj.sk/17-14-Bazen/

       Dôležité:
       V deň nástupu na tábor je potrebné odovzdať podpísanú 2. časť prihlášky!
       Prihláška 2. časť: prihlaska_do_tabora19-2.cast.docx

       Tábor začína každý deň od 8:00 hod a trvá do 16:00 hod.  Dodržujte prosím, stanovený čas.

       Vybavuje : Mgr. Mária Peláková
       Kontakt : sekretariát školy : 054/4722383, Mobil: 0948311775

       Jedálny lístok: http://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen 

      • Netradičné dopoludnie žiakov 3.B

      • Žiaci 3.B zažili netradičné dopoludnie na futbalovom ihrisku obce Kľušov, ktorého náplňou bola prehliadka záchranných zložiek SR. Všetko to začalo príletom vojenského vrtuľníka leteckej pátracej a záchrannej služby z Prešova. Nasledovala praktická ukážka odstránenia následkov dopravnej nehody, kde svoje schopnosti a zručnosti predviedli hasiči, záchranári RZZS a policajti. Hasiči na štvorkolke predviedli zásah zneškodnenia požiaru v neprístupnom teréne. Príslušníci finančnej správy predviedli zneškodnenie „pašeráka“ cigariet. Nasledovala obhliadka všetkých vozidiel a techniky záchranných zložiek SR. Najväčší záujem bol o vrtuľník. Konečnou bodkou a nezabudnuteľným zážitkom tohto dopoludnia bol odlet vrtuľníka. Poďakovanie patrí p. Kaliňákovi, ktorý zabezpečil žiakom 3.B bližšie poznať prácu záchranárov, hasičov, policajtov a príslušníkov finančnej správy.

       Mgr. Anna Kostárová

      • PREMIÉROVÝ ÚSPECH V ENGLISH STAR

      • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu zaujímavých úloh. Súťaž umožňuje žiakom netradičnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. A práve toho sa dostalo všetkým žiakom našej školy, ktorí v tejto súťaži získali viac ako 80%  počas testovania, ktoré prebehlo 10.mája 2019.  Z celkového počtu 44 žiakov, od prvého až po ôsmy ročník,  sa medzi úspešných riešiteľov zaradilo svojimi skvelými výsledkami až 37 žiakov našej. Z toho traja žiaci sa umiestnili so 100%-ným skóre – Henry Baranok (2.C), Štefan Vasiľov (2.C) a Martin Matiaš (3.D). Všetkým držiteľom diplomov so zlatou medailou blahoželáme. Zároveň želáme všetkým žiakom, aby mali aj naďalej radosť z objavovania anglického jazyka. Otvára totiž brány do sveta, rúca komunikačné bariéry, no v prvom rade spája.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., Mgr. Erika Baldovičová, PK CJ na 1. a 2. stupni

       Ešte raz blahoželáme týmto žiakom:

       1.ročník: Oliver Gurský (1.C), Jakub Hudák (1.C), Jakub Kubis (1.C), Lucia Majerníková(1.C), Lenka Olejárová (1.C), Daniel Pavlišin(1.C), Jafaar Shamsaldeen (1.C), Alan Vonsovych (1.C),

       2. ročník: Timotej Soroka (2.A), Henry Baranok (2.C), Timotej Kmec (2.C), Štefan Vasiľov (2.C)

       3. ročník: Adam Galejczuk (3.B), Natalie Sofia Vadászová (3.B), Michal Hübler (3.D), Martin Matiaš (3.D), Soňa Semáneková (3.D), Filip Sokol (3.D), Samuel Švec (3.D)

       4. ročník: Krištof Baldovič (4.A),  Eliáš Balovič (4.A), Róbert Guľa (4.A), Alexandra Anina Klebanová (4.A), Katarína Kútiková (4.A), Alexandra Vasilišinová (4.A), Oliver Nachtmann (4.B)

       5. ročník: Nina Krjaková (5.A),  Veronika Tyššová (5.A), Peter Vaňo (5.A)

       6. ročník: Alex Cifra (6.A), Michaela Jackaninová (6.B), Peter Pangrác (6.C)

       7. ročník: Soňa Sidorjaková (7.C), Matúš  Vateha (7.E)

       8.ročník: Linda Hlavinková (8.C), Viktória Kravčišinová (8.C)

      • „Zápalky v rukách detí“

      • 20. júna 2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili  na vyhodnotení výtvarnej a literárnej súťaže „Zápalky v rukách detí“, ktorú vyhlásila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  v Bardejove. Z našej školy v literárnej súťaži 1. mieste získala Ninka  Petnuchová z 3.A triedy, ktorej literárna práca sa zúčastní na celoslovenskej súťaži. Vo výtvarnej časti boli ocenení žiaci  Tomáš Kaliňák a Terezka Kaliňáková z 3. B triedy. Po vyhodnotení sa žiaci obidvoch tried zúčastnili na prehliadke hasičských vozidiel a ďalšej hasičskej techniky s odborným výkladom. Oceneným blahoželáme.

      • Beseda "Chrbtica školáka"

      • Dňa 17. júna  2019 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili besedy s p. Mullerovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,  z Oddelenia podpory zdravia a výchove k zdraviu na tému „ Chrbtica školáka“. Túto besedu v rámci Zdravej školy zorganizovala koordinátorka PaedDr. Ľudmila Glittová v spolupráci s Mgr. Ľ. Kurimskou. Beseda bola veľmi poučná a žiaci si mohli vyskúšať teoretické a praktické poznatky.

      • Projekt eTwinning: Listy kamarátom

      • Priateľstvo je devíza na celý život. Vedomie, že nám niekto pomôže, poradí, podrží nás, je na nezaplatenie. Aj keď sme vo veku, kedy sa kamarátske vzťahy ešte iba učíme pestovať, naše sociálne zručnosti sme v našej triede 3.D rozšírili aj o spoznávanie nových kamarátov zo zahraničia. Vďaka európskemu programu eTwinning sa nám tentokrát podarilo nadviazať kontakt so žiakmi z tureckej školy v Istanbule. Uplatňujúc tradičnú formu písania listov, sme v anglickom jazyku našim novým tureckým kamarátom opísali seba i svojich spolužiakov. Zároveň sme k nim pripojili milé obrázky.  S očakávaním sme otvárali ich  listy a postupne zisťovali, v akom rozsahu nám už nadobudnutá slovná zásoba a jednoduchá gramatika dokážu pomôcť a že doteraz získané vedomosti iba úročíme. A to nielen jazykové, ale aj sociálne a multikulturálne.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., PK CJ na 1. stupni

      • Do školy (bezpečne) na bicykli

      • Základné časti bicykla a bezpečná jazda na bicykli patrí medzi témy tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pracovného vyučovania v treťom ročníku. Spomedzi všetkých ostatných prínosných tém predsa len patrí medzi prioritné, vzhľadom k bezpečnosti detí v čoraz viac preplnenej cestnej premávke. Preto sme jej venovali náležitú pozornosť. Keďže je už akýmsi sloganom našej triedy, že sa učíme pre praktický život, aj v tomto prípade bolo naše vyučovanie maximálne zážitkové, ako inak, priamo na bicykloch a namiesto triedy prebiehalo na školskom dvore. S potešením sme totiž využili ponuku jedného z rodičov – pána Slavomíra Fedoročka, ktorý je v danej oblasti odborník s dlhodobými skúsenosťami i praxou. Najprv nás s Ronyho pomocou preniesol do histórie bicyklov, ktorá sa datuje až do 18. storočia. Bicykel si prežil mnohé zmeny, dokonca bol nápomocný aj počas vojny, aby sa prepracoval do podoby, v ktorej ho poznáme dnes. Prostredníctvom nápovedných otázok žiaci postupne pomenovali jeho základné časti a spoznali na akom princípe funguje. Okrem známejších pojmov ako rám, kolesá či riadidlá by nepohoreli ani pri identifikovaní vidlíc, ráfikov či predstavca. Žiakom neunikol základný rozdiel medzi klasickým bicyklom a medzi elektrobicyklom, pričom novinkou pre ne bola špeciálna obuv, ktorá sa nasúva priamo na pedále a bez ktorej sa nezaobídu ani žiadne cyklistické preteky. A kým sa žiaci zamýšľali nad výhodou i nevýhodou materiálov ako oceľ, hliník i najnovší – karbón a to z hľadiska váhy či trvácnosti, ich bicykle rad-radom prechádzali servisnou prehliadkou s ktorou bol nápomocný brat pána Fedoročka.   Bezpečnosť totiž nesúvisí iba s pravidlami, ale začína práve údržbou a kontrolou bicykla pred začínajúcou sezónou. Akési základné minimum predstavuje kontrola tlaku pneumatík a ich dofúkanie. Pri kontrole brźd treba mať na zreteli aj kontrolu brzdných plôšok na pneumatike, aby nedošlo k jej obrusovaniu. Dôležité je olejovanie, ale pozor, mimo brzdnej plochy. Svoju úlohu zohráva aj pri reťazi, nezabudnite ju však predtým dôkladne vyčistiť od rôznych nánosov. Poslúži aj stará handra a kefa. Pozor na celkové opotrebovanie reťaze, jej natiahnutie môže byť doslova časovanou bombou. A keď je už váš bicykel pripravený na sezónu, nezabúdajte aj na vlastný postroj. Cyklistická prilba je pre deti do 10 rokov povinná v meste i mimo neho. Proti poteniu i odreninám poslúžia cyklistické rukavice, okuliare ochránia pred slnkom i hmyzom, ktorý môže oku spôsobiť značné nepríjemnosti. Funkčné oblečenie je iba výhodou.

       Zdá sa, že na jazdu sme pripravení.  No zvládneme všetky nástrahy jazdy v premávke? Bicyklovanie totiž nie je iba o rýchlosti. V kondičnej časti hodiny si žiaci vyskúšali jazdu okolo prekážky, jazdu so zdvihnutou  ľavou či pravou rukou a dokonca aj pomalú jazdu, ktorá môže nastať napríklad v kolóne. Je ešte mnoho zručností i informácií, ktoré, podľa pána Fedoročka, možno vycibriť či odovzdať. No konštatujeme, že aj dve hodiny pracovného vyučovania, cielene zameraného na bezpečnosť mladých cyklistov, podaných  maximálne pútavo,  splnili svoj účel. Svedčia o tom aj zachytené monológy žiakov, ktorí svojim rodičom pri odchode zo školy dôsledne vysvetľovali, čo je pri príprave bicykla potrebné zobrať na zreteľ, vzhľadom k prichádzajúcej  prázdninovej cyklosezóne. Tak teda, veľa šťastných kilometrov a spokojný návrat do septembrových školských lavíc bez nehody.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Čarovné jablko

      • Vo výtvarnej súťaži „ Čarovné jablko“  boli z našej školy ocenení žiaci 3. A  triedy Liliana Micheľová a Vladislav Rozman. Súťaž usporiadala Súkromná ZUŠ pod Vinbargom. Tohto roku sa uskutočnil už 11. ročník tejto obľúbenej výtvarnej súťaže. Odovzdávanie cien bolo sprevádzané pekným kultúrnym programom a prehliadkou učební a ateliérov v tejto škole. Srdečne blahoželáme!

      • Obhajoba ročníkových prác

      • Každoročne v júni obhajujú žiaci z intelektovo nadaných tried svoje ročníkové práce. Aj tento rok si žiaci 7.A a 8.A vybrali tému, zbierali o nej informácie, spracovali ju do podoby prezentácie a s patričnou dávkou stresu sa postavili pred svojich spolužiakov a hodnotiacu komisiu.

       Výber tém bol naozaj pestrý. V 7.A ste sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie o Vincentovi van Goghovi, o výrobe skla, hrôzach koncentračných táborov, kliešťoch u psov. Naučili sme sa niečo nové o výrobe čokolády, kávy, o tajomstvách  včiel a ich produktoch a zároveň si na nich aj  pochutiť. Precestovali sme Londýn a Prahu z vtáčej perspektívy, zistili sme niečo o pretekoch v LeMans, o tajomstvách spánku, možnostiach využitia zelenej energie, programovacom jazyku Python a vieme už čo sa stalo v Pearl Harbor a kto založil značku Adidas.

       V 8.A sme zas cestovali po Slovensku, Toskánsku, navštívili sme New York a Kaliforniu, priučili sme sa niečo  o výtvarných technikách, tajomstvách výroby čokolády, zelených rekordéroch a započúvali sme sa do hudby 20. storočia. Zaujali nás aj informácie o spoločnosti Marvel, o 10 matematických objavoch, móde a mačkách.

       Výber tém bol naozaj pestrý, spracovanie bolo na vysokej úrovni a prezentácia dokonalá. Všetci žiaci svoju prácu úspešne obhájili, obohatili sa o nové informácie a pre hodnotiacu komisiu to bol taktiež prínosný zážitok. Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny a v septembri úspešný štart do nového školského roka!