• Novinky

      • Projekt eTwinning: Listy kamarátom

      • Priateľstvo je devíza na celý život. Vedomie, že nám niekto pomôže, poradí, podrží nás, je na nezaplatenie. Aj keď sme vo veku, kedy sa kamarátske vzťahy ešte iba učíme pestovať, naše sociálne zručnosti sme v našej triede 3.D rozšírili aj o spoznávanie nových kamarátov zo zahraničia. Vďaka európskemu programu eTwinning sa nám tentokrát podarilo nadviazať kontakt so žiakmi z tureckej školy v Istanbule. Uplatňujúc tradičnú formu písania listov, sme v anglickom jazyku našim novým tureckým kamarátom opísali seba i svojich spolužiakov. Zároveň sme k nim pripojili milé obrázky.  S očakávaním sme otvárali ich  listy a postupne zisťovali, v akom rozsahu nám už nadobudnutá slovná zásoba a jednoduchá gramatika dokážu pomôcť a že doteraz získané vedomosti iba úročíme. A to nielen jazykové, ale aj sociálne a multikulturálne.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., PK CJ na 1. stupni

      • Do školy (bezpečne) na bicykli

      • Základné časti bicykla a bezpečná jazda na bicykli patrí medzi témy tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pracovného vyučovania v treťom ročníku. Spomedzi všetkých ostatných prínosných tém predsa len patrí medzi prioritné, vzhľadom k bezpečnosti detí v čoraz viac preplnenej cestnej premávke. Preto sme jej venovali náležitú pozornosť. Keďže je už akýmsi sloganom našej triedy, že sa učíme pre praktický život, aj v tomto prípade bolo naše vyučovanie maximálne zážitkové, ako inak, priamo na bicykloch a namiesto triedy prebiehalo na školskom dvore. S potešením sme totiž využili ponuku jedného z rodičov – pána Slavomíra Fedoročka, ktorý je v danej oblasti odborník s dlhodobými skúsenosťami i praxou. Najprv nás s Ronyho pomocou preniesol do histórie bicyklov, ktorá sa datuje až do 18. storočia. Bicykel si prežil mnohé zmeny, dokonca bol nápomocný aj počas vojny, aby sa prepracoval do podoby, v ktorej ho poznáme dnes. Prostredníctvom nápovedných otázok žiaci postupne pomenovali jeho základné časti a spoznali na akom princípe funguje. Okrem známejších pojmov ako rám, kolesá či riadidlá by nepohoreli ani pri identifikovaní vidlíc, ráfikov či predstavca. Žiakom neunikol základný rozdiel medzi klasickým bicyklom a medzi elektrobicyklom, pričom novinkou pre ne bola špeciálna obuv, ktorá sa nasúva priamo na pedále a bez ktorej sa nezaobídu ani žiadne cyklistické preteky. A kým sa žiaci zamýšľali nad výhodou i nevýhodou materiálov ako oceľ, hliník i najnovší – karbón a to z hľadiska váhy či trvácnosti, ich bicykle rad-radom prechádzali servisnou prehliadkou s ktorou bol nápomocný brat pána Fedoročka.   Bezpečnosť totiž nesúvisí iba s pravidlami, ale začína práve údržbou a kontrolou bicykla pred začínajúcou sezónou. Akési základné minimum predstavuje kontrola tlaku pneumatík a ich dofúkanie. Pri kontrole brźd treba mať na zreteli aj kontrolu brzdných plôšok na pneumatike, aby nedošlo k jej obrusovaniu. Dôležité je olejovanie, ale pozor, mimo brzdnej plochy. Svoju úlohu zohráva aj pri reťazi, nezabudnite ju však predtým dôkladne vyčistiť od rôznych nánosov. Poslúži aj stará handra a kefa. Pozor na celkové opotrebovanie reťaze, jej natiahnutie môže byť doslova časovanou bombou. A keď je už váš bicykel pripravený na sezónu, nezabúdajte aj na vlastný postroj. Cyklistická prilba je pre deti do 10 rokov povinná v meste i mimo neho. Proti poteniu i odreninám poslúžia cyklistické rukavice, okuliare ochránia pred slnkom i hmyzom, ktorý môže oku spôsobiť značné nepríjemnosti. Funkčné oblečenie je iba výhodou.

       Zdá sa, že na jazdu sme pripravení.  No zvládneme všetky nástrahy jazdy v premávke? Bicyklovanie totiž nie je iba o rýchlosti. V kondičnej časti hodiny si žiaci vyskúšali jazdu okolo prekážky, jazdu so zdvihnutou  ľavou či pravou rukou a dokonca aj pomalú jazdu, ktorá môže nastať napríklad v kolóne. Je ešte mnoho zručností i informácií, ktoré, podľa pána Fedoročka, možno vycibriť či odovzdať. No konštatujeme, že aj dve hodiny pracovného vyučovania, cielene zameraného na bezpečnosť mladých cyklistov, podaných  maximálne pútavo,  splnili svoj účel. Svedčia o tom aj zachytené monológy žiakov, ktorí svojim rodičom pri odchode zo školy dôsledne vysvetľovali, čo je pri príprave bicykla potrebné zobrať na zreteľ, vzhľadom k prichádzajúcej  prázdninovej cyklosezóne. Tak teda, veľa šťastných kilometrov a spokojný návrat do septembrových školských lavíc bez nehody.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Čarovné jablko

      • Vo výtvarnej súťaži „ Čarovné jablko“  boli z našej školy ocenení žiaci 3. A  triedy Liliana Micheľová a Vladislav Rozman. Súťaž usporiadala Súkromná ZUŠ pod Vinbargom. Tohto roku sa uskutočnil už 11. ročník tejto obľúbenej výtvarnej súťaže. Odovzdávanie cien bolo sprevádzané pekným kultúrnym programom a prehliadkou učební a ateliérov v tejto škole. Srdečne blahoželáme!

      • Obhajoba ročníkových prác

      • Každoročne v júni obhajujú žiaci z intelektovo nadaných tried svoje ročníkové práce. Aj tento rok si žiaci 7.A a 8.A vybrali tému, zbierali o nej informácie, spracovali ju do podoby prezentácie a s patričnou dávkou stresu sa postavili pred svojich spolužiakov a hodnotiacu komisiu.

       Výber tém bol naozaj pestrý. V 7.A ste sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie o Vincentovi van Goghovi, o výrobe skla, hrôzach koncentračných táborov, kliešťoch u psov. Naučili sme sa niečo nové o výrobe čokolády, kávy, o tajomstvách  včiel a ich produktoch a zároveň si na nich aj  pochutiť. Precestovali sme Londýn a Prahu z vtáčej perspektívy, zistili sme niečo o pretekoch v LeMans, o tajomstvách spánku, možnostiach využitia zelenej energie, programovacom jazyku Python a vieme už čo sa stalo v Pearl Harbor a kto založil značku Adidas.

       V 8.A sme zas cestovali po Slovensku, Toskánsku, navštívili sme New York a Kaliforniu, priučili sme sa niečo  o výtvarných technikách, tajomstvách výroby čokolády, zelených rekordéroch a započúvali sme sa do hudby 20. storočia. Zaujali nás aj informácie o spoločnosti Marvel, o 10 matematických objavoch, móde a mačkách.

       Výber tém bol naozaj pestrý, spracovanie bolo na vysokej úrovni a prezentácia dokonalá. Všetci žiaci svoju prácu úspešne obhájili, obohatili sa o nové informácie a pre hodnotiacu komisiu to bol taktiež prínosný zážitok. Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny a v septembri úspešný štart do nového školského roka!

      • Dvojnásobný triumf ZŠ Komenského v Bardejove na Majstrovstvách Slovenska v atletike.

      • Atletická súťaž v rámci SAŠŠ je zápolením 10 členných družstiev, ktorých členovia podľa výkonov v jednotlivých disciplínach zbierajú tabuľkové body pre súťaž družstiev a postupujúcimi sú aj víťazi jednotlivých disciplín. Naše družstvo chlapcov i dievčat víťazstvami cez okresné aj krajské kolá sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 18. júna v Košiciach. Celkovo súťažilo 330 pretekárov, z toho 160 pretekárov v rámci súťaže družstiev reprezentujúc všetkých 8 krajov nášho štátu. Všetci ostatní pretekári boli víťazmi jednotlivých disciplín z krajov, pokiaľ neboli členmi víťazného družstva. Konkurencia bola obrovská. Súťažné disciplíny: beh na 60m, beh na 300m, beh na 800m/D/, beh na 1000 m/CH/, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a štafeta 4x60m. Dievčatá so ziskom 923 bodov a 58 bodovým náskokom sa stali školskými majsterkami Slovenska pre školský rok 2018 – 2019. Chlapci so ziskom 912 bodov a 32 bodovým náskokom len potvrdili triumf, ktorý viac ako 20 rokov nebol prekonaný, aby víťazné družstva boli z tej istej školy. Medzi žiačkami naše dievčatá sú zlaté v štafete na 4 X 60m v zložení Hlavinková, Voľanská, Knišová a Ratvajská.  Terezia Vaneková osobným rekordom 160 cm je bronzová v skoku do výšky. V skoku do výšky sa darilo aj chlapcom, keď zlatú medailu získal Šimon Kovalčin výkonom 182 cm, na druhom mieste skončil Gabriel Majda, výkonom 173 cm. Zlato brali chlapci aj v štafete na 4 X 60m v zložení Draganovský, Samo Šima, Hnatko a Kuľka. Toto sú tí, ktorí sa zaslúžili o tak výrazný úspech:

       Družstvo dievčat tvorili: Vaneková Terezia, Laktičová Dominika, Voľanská Sofia, Ratvajská Slávka, Lojdlová Miriam, Čupeľová Petra, Hlavinková Linda, Zajacová Zuzana , Knišová Jana a Sára Kandravá.

       Družstvo chlapcov tvorili: Kovalčin Šimon, Draganovský Jonáš, Richard Rastislav Hnatko, Samuel Šima, Andrej Šima, Šimon Ondis, Richard Guth, Samuel Zavacký, Kuľka Jakub a Gabriel Majda.

       Veľká vďaka za bojovnosť, obetavosť a vzornú reprezentáciu školy a mesta patrí našim atlétom, sme všetci hrdí na ich výkon, vďaka za poctivú a obetavú prácu kolegom Kollárovičovi, Pečeňukovi, ktorí sa najvýraznejšou mierou podieľajú na výkonnostnom raste našich atlétov, ďakujem kolégom Zavackej a Senčákovi, z ktorými sa snažíme vytvárať čo najlepšie podmienky pre rast talentov nám zverených detí aj v iných športoch. Všetci v Predmetovej komisii Telesnej a Športovej prípravy, na základe úspešného roku, dúfame v zisk titulu „ Škola roka v športe“, o ktorý sa mienime uchádzať. Pevne veríme, že v zlepšujúcich sa podmienkach po plánovanej výstavbe atletickej dráhy, takéto alebo podobné úspechy budú len pribúdať !

       V Bardejove 19.6.2019, Mgr. Sergej Kravec

      • Školský výlet  - Orava

      • V tomto školskom roku triedy 7.D 7.B  a 8.A  sa v rámci   školského  výletu vybrali poznávať rázovitý slovenský región – Oravu.  Orava je obklopené vrchmi, leží  tu jeho najsevernejší Slovenska Babia hora na štátnej  hranici s Poľskom (49° 37' s. z. š., 19° 28' v. z. d.),   na ktorej sme  ešte  teraz v júni  videli sneh.  Previezli sme sa loďou po Oravskej  priehrade,  ktorá je najväčšou zásobárňou vody u nás. Videli sme Slanicky ostrov umenia aj chránený ostrov vtákov, na ktorom bolo plno čajok.  Veľmi pekný bol  aj Oravský hrad, na ktorom sa natočilo aj veľa filmov,  v tejto expozícii  sme si všimli, že tu okrem rozprávok  bol natočený aj prvý film Upír z Nosferatu.  Okrem poznávania  histórie a prírody,  sme si užili veľa  zábavy vo  vodnom parku  Bešeňová, kde sme vyskúšali  tobogany,  morské vlny, lezeckú stenu. Vykúpali sa v minerálnej vode, ktorá vyviera zo zeme.  Horúce pramene geotermálnych vôd vyvierajú z hĺbky 1987 m s teplotou 60,5 °C.

      • Učíme sa hrou a motýle

      • Poznávanie fyzikálnych javov na našej škole , sa snažíme učiť formou pokusov a poznávania javov zážitkovou formou. Žiakov 6. ročníka sme zobrali do Vedecko-technického centra v Košiciach, kde počas dvoch hodín mohli vyskúšať rôzne zariadenia pracujúce na fyzikálnych princípoch ako sú gyroskop,  kladky, naklonená.   Pozorovali optické klamy vytvorené zrkadlami a odrazmi svetla,  vznik pohybu zo statických obrázkov. Zisťovali svoje reakčné a pozorovacie schopnosti . 

       Starší žiaci, ktorí už poznajú mnohé fyzikálne javy potom predvádzajú nadobudnuté schopnosti  a vedomosti mladším žiakom, kde musia daný fyzikálny jav aj popísať a vysvetliť . túto akciu voláme Záhady 3. poschodia a k fyzike sa pridáva ja chémia a biológia. Na chémii sú žiakom predvádzané pokusy a ukážky ako sa chémia využíva napr. v kozmetike.  V učebni biológie žiaci pozorujú mikroskopom rôzne preparáty , merajú si tlak a učia sa podávať prvú pomoc.

       Ing. Mária Onuščáková

       Motýle

       Žijeme v krásnom meste obklopenom prírodou a snáď už ani nevnímame  tú krásu čo okolo nás prelietava a vonia, pre umocnenie týchto pocitov sme žiakov 6. ročníka previedli botanickou záhradou v Košiciach, kde si  mohli pozreli exotické rastliny,  vnímať ich vôňu farbu a vidieť rasť plody. No najzaujímavejší bol pavilón, v ktorom boli motýle krásnych farieb a rôznych veľkosti, sedeli na leknách a rastlinách a občas preleteli okolo nás. škoda že v ten deň pršalo lebo niektoré sedeli ukryté a len dobrý pozorovateľ  ich zbadal.

       Vo vestibule Prírodovedeckej fakulty v Košiciach si žiaci pozreli, žiaľ už neživú,  veľkú zbierku motýľov,  pavúkov a rôzneho hmyzu.

       M.Onuščáková

      • Hudobné hádanky

      • Žiaci záujmového útvaru“ Hravé flauty“ ukončili svoju celoročnú prácu malým koncertom spojeným s hudobnými hádankami. V jedno popoludnie navštívili niekoľko oddelení  ŠKD a zahrali spolužiakom a kamarátom rôzne melódie. Úlohou obecenstva bolo uhádnuť názov detskej piesne, ktorú malí hudobníci zahrali na zobcových flautách. Nebolo to veru ľahké a názvy niektorých piesní  museli deťom aj prezradiť. Tí, čo pozorne počúvali si vyslúžili aj sladkú odmenu.

       Ďakujeme všetkým tým, čo nám umožnili zažiť malé vystúpenie.

       Kto má záujem o náš malý koncert, nech nás osloví, radi prídeme.

       Mgr. A. Matiašová

      • Malý krôčik ku kritickému mysleniu

      • V našej triede pre žiakov s intelektovým nadaním pravidelne spoznávame množstvo zaujímavostí. Popri nápadoch „spoza katedry“ však s rôznymi výmyslami, ktoré sú predmetom záujmu našich tretiakov, prichádzajú a príjemne prekvapujú aj samotní žiaci. Jedným z nich bola aj netradičná pondelková komunita. Ranné komunity totiž máme ozvláštnené témami,  ktoré žiakov zaujímajú a ktoré si volia oni sami. Práve tejto konkrétnej však  predchádzal aj nedeľňajší telefonát, v ktorom si jeden zo žiakov – Jakubko „vybavil“ samostatnú réžiu jej vedenia a to na vskutku nevídanú tému – svetelný koreň. Keďže, úprimne, málokto tušil o čo ide, Jakubko si „vyžiadal“ aj početné publikum. Okrem nás si tiež prizval žiakov zo 7.A, ktorí sú už tri roky našimi neoficiálnymi partnermi rovesníckeho vzdelávania. Prezradil, že celý víkend pracoval na prezentácii s rovnomenným názvom a v rámci pripraveného kvízu už vyskúšal aj všetkých členov rodiny, vrátane psíka Dotty J. Udiveným pondelkovým tváram s úsmevom na tej svojej, tak postupne poodhalil význam slova svetelný koreň. Ak patrite medzi ne, v prvom rade vedzte, že ide o rastlinu budúcnosti. Je to chutná a výživná zelenina, ktorá okrem  vysokého počtu prospešných látok obsahuje aj svetelný éter. Kombinácia oboch má ďalekosiahle účinky na naše zdravie i krásu, posilňuje imunitu a dodáva energiu. Jakubko prezradil aj know-how ich vlastného rodinného postupu pestovania, no nepotešil tých, ktorí sú radi „online“. Táto rastlinka neznesie elektromagnetické žiarenie, čiže pri jej pestovaní si vychutnávajte výhradne čaro prírody bez akýchkoľvek wi-fi vplyvov. Tak ako sme si aj my užili zaujímavú prezentáciu, následný skupinový kvíz, no v prvom rade nášho oduševneného bio priekopníka.

       Navyše, z pohľadu vyučujúceho, možno konštatovať evidentný posun žiakov smerom k triedeniu prijímaných informácií. V rámci často diskutabilných tém sa totiž pravidelne venujeme zhodnoverneniu získaných údajov.  Žiaci si pomaličky zvykajú myslieť kriticky, nepodľahnúť neovereným faktom, naopak  učia sa ich zdroje riadne overiť.  Cieľom výučby v tejto triede totiž nie je odovzdávať holé a nemenné poznatky, ale naopak, podnecovať u žiakov záujem o ne, inšpirovať ich  a v neposlednom rade prichádzať s nimi na takom stupni, kedy na ceste svojho vlastného poznávania, predbehnú aj samotného učiteľa. Tak ako tomu bolo aj v prípade tejto prínosnej témy.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.     

      • Matematický klokan

      • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 

       Z našej školy sa v školskom roku 2018/2019 do súťaže zapojilo 105 žiakov z 1. stupňa a 17 žiakov z 2.stupňa.

       Úspešnými riešiteľmi sú 23 žiaci, ale len 6 z nich bolo ocenených okrem diplomu úspešný riešiteľ aj vecnými cenami organizácie Talentída. Ostatní dostali účastnícky diplom.

       Medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii sa teda zaradili títo naši žiaci:
       Štefan Vasiľov z 2.C(úspešnosť 88,9%), Sebastián Peniak z 2.D(88,9%), Bianka Bišková( 86,8%), Alexandra Anina Klebanová(82,2%), obe zo 4.A, Patrik Peniak zo 4.D(87,8%) a Sofia Kovaľová zo 6.B(90,8%).

       Žiaci: Štefan Vasiľov  a Sebastián Peniak získali okrem diplomu úspešného riešiteľa aj diplom školského šampióna a cenu - LED náramok. Školský šampión je ten, kto vo svojej kategórii predbehol najviac rovesníkov. Každý účastník súťaže získal malý darček - zvýrazňovačku Súťažím s Talentídou.

       Všetkým riešiteľom súťaže srdečne gratulujeme a prajeme krásne prázdniny. Matematický klokan je o rok späť!

       Mgr. Andrea Senajová, koordinátor súťaže

      • Putovanie Spišským hradom a Levočou

      • Už čoskoro je tu čas letných prázdnin. Mnohí z nás majú už voľbu dovolenkovej destinácie jasnú. Niektorí si oddýchnu pri vode, iní volia poznávacie zájazdy. Značná časť však obľubuje more a neraz okolie prímorských letovísk pozná lepšie, než zákutia nášho čarokrásneho Slovenska. Aj z tohto dôvodu sa snažíme v škole i mimo nej viesť našich žiakov k spoznávaniu vlastnej krajiny. Už tretí rok si preto žiaci 3.C a 3.D v čase triednych výletov vychutnávajú Slovensko v tých najkrajších obrazoch. Tento školský rok konkrétne z dominanty Spišu –Spišského hradu a sídla Majstra Pavla, teda z Levoče. Kým na hrade na nás čakali doslova bojové rytierske úlohy a jeho tajomné zákutia, v Levoči sme už v históriou dýchajúcom Chráme sv. Jakuba  obdivovali tie najkrajšie diela levočského rezbára Pavla. Dozvedeli sme sa legendu o krásnej Hedvige a zimomriavkami precítili nástrahy mučiarne. Zároveň zistili, aký podpis nesú diela Majstra Pavla z Levoče i to, kto tajne ukryl sochu malého Ježiška. Odpovede však neprezradíme. Spolu s ďalšími historickými záhadami sú ukryté po celom území našej  podmaňujúcej krajiny – nášho jedinečného Slovenska. Stačí si len vybrať. :-) 

       Učiteľky 3.C a 3.D

      • Biblická olympiáda

      • So svojimi znalosťami Biblie sa popasovali naši žiaci 21. marca v biblickej súťaži a biblickej olympiáde v okresnom kole v Bardejove. Súťažilo mnoho družstiev a naši žiaci sa nielen zúčastnili ale aj umiestnili. Žiaci 2. ročníka : Melánia Kelemenová, Nina Glazunovová a Milan Vanko sa umiestnili na 3. mieste. Žiaci 4. ročníka: Klaudia Gorunová, Tamara Petrišaková a Patrik Lenart sa umiestnili na 2. mieste. Žiaci 7 a 8. ročníka: Kristiána Sarah Klebanová, Samuel Mika a Matej Krumlovský sa umiestnili na 2. mieste. Žiaci 8. ročníka :  Dominika Paľuvová, Šimon Taras a Sofia Biloveská skončili na 3. mieste. Súťažiacim blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov a veľa Božích milostí a požehnania.

       Mgr. Delejová, Mgr. Rusnáková

      • Keď deti učia svojich rodičov...

      • Viete, čo majú spoločné pyramídy v Gíze a Bardejov?

       Sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. :-)

       Aj to sa okrem iného dozvedeli tretiaci na Základnej škole na Komenského ulici v rámci predmetu Obohatenie, ktorý majú iba triedy intelektovo nadaných žiakov. V prvom ročníku to boli dinosaury, v druhom vesmír a  tomto školskom roku sa tretiaci zaoberali starovekými civilizáciami: Sumerskou ríšou, starovekým Egyptom a Gréckom. Celoročná téma vyústila do prezentácie ročníkových prác. Pred publikom, ktoré tvorili pedagógovia, rodičia a pozvaní hostia sa podelili o svoje poznatky a vedomosti . Výborne zvládli nielen tému, ale aj prácu v programe  powerpoint. Jednotlivé výstupy boli odmeňované nadšeným potleskom prítomných, ktorý bol ocenením vysokej úrovne prác žiakov. V porovnaní  s prvým ročníkom urobili obrovský pokrok. Aj keď každý z nich bojoval aj s trémou, 10 – 15 minútové monológy a následné odpovede na zvedavé otázky z publika všetci zvládli, s ohľadom na ich vek, fantasticky. Aj samotní rodičia sa dozvedeli od svojich detí množstvo zaujímavých poznatkov z danej problematiky a každý výstup sledovali s veľkým zaujatím.

       Je to pozitívne zistenie, že deti sa chcú učiť nové veci a dokážu svojimi vedomosťami obohatiť nielen seba, ale aj svojich rodičov.

       M.Peláková

      • OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

      • Skončil sa 15. ročník literárnej súťaže Osmijanko, do ktorej sa naša  trieda opäť zapojila. Prečítali sme knihy Janko Polienko, Stratená škola, Pištáčik, Svetozár, Cibuľkove dobrodružstvá, Lov slov, Minipinkovia a Osmijanko. Nie vždy sa nám čítať chcelo, ale huncútstva našich rovesníkov nás naozaj zaujali. Splniť Osmijankove úlohy nebolo vždy  ľahké, ale nakoniec sme to  zvládli. Svoje tvorivé odpovede a príbehy sme doplnili obrázkami a dielo bolo hotové. To, že sa nám naša kniha vydarila, sme sa dozvedeli 1. júna 2019. Získali sme ocenenie, z ktorého sa veľmi tešíme!

       Žiaci 3.C

      • Druháci na TUKE

      • Tento rok žiaci 2.A, 2.B, 2. C prežili jedno dopoludnie na vysokej škole. Zúčastnili sa geovednej expozície FBERG na Technickej univerzite v Košiciach. Po  náučnej a pútavej prednáške si žiaci mali možnosť vyskúšať ryžovanie zlata, vytvoriť obraz z kryštálov a skamenelín, skúmať svet pod mikroskopom, oboznámiť sa s horninami, minerálmi a skamenelinami. Za sprostredkovanie tejto akcie patrí vďaka Ing. I. Udičovej, 

       Tr. učiteľky 2.A, 2.B, 2.C

      • CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM

      • Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať. Nikto sa nevie tak tešiť, hoci aj z maličkostí, ako tí najmenší. Ich sviatok – MDD je príležitosťou, ako túto radosť spolu s nimi prežívať znova. Aj preto na Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove pripravili vychovávateľky školského klubu detí spolu s deviatakmi z 9.D triedy a v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska Cestu z rozprávky do rozprávky. V úvode podujatia vystúpili deti z tanečného krúžku a mažoretky so svojimi choreografiami. Potom už nastal čas súťaženia a zábavy. Pre všetky deti z 1. stupňa boli pripravené rôzne hry a atrakcie. Deviataci sa akoby mávnutím čarovného prútika premenili na všelijaké rozprávkové bytosti a pomáhali malým spolužiakom pri prekonávaní prekážok a plnení rôznych úloh. Za tie potom dostávali dukáty, za ktoré si mohli v rozprávkovom bufete kúpiť rôzne veci a sladkosti. K príjemnej sviatočnej pohode prispela aj veselé pesničky, ktoré sa niesli z reproduktora. Nechýbali ani teplé lúče usmievavého slniečka, ktoré v ten deň akoby od radosti z peknej oslavy Dňa detí doslova žiarilo. Všetci sme mali radosť z vydareného podujatia.

      • MDD sme oslávili športom!

      • Už 3.rok sme sa rozhodli oslavovať Medzinárodný deň detí aktívne. Žiaci 5.a 6.ročníkov sa zúčastnili športovej olympiády. Absolvovali 5 stanovíšť-prekážková dráha, streľba na bránku, slalom na kolobežke, hod na cieľ a hula hop kruhy. Najúspešnejší boli ocenení sladkou odmenou. 

       V.Vasilegová a VII. C

      • O meste v meste

      • Na začiatok otázka. Ako by ste sa popasovali s úlohou sprevádzať zahraničných hostí a priblížiť im zaujímavosti nášho Bardejova? Predpokladáme, že dominanty ako Bazilika minor, radnica, meštianske domy i neďaleké bašty by boli klasikou a aj istou barličkou. Poznáte však perličky súvisiace s mestom a jeho históriou? Prípadne, vedeli by ste ho sprístupniť iba svojim pohľadom? Aj my sa totiž vo chvíli návštev meníme na sprievodcov a je len na nás istým spôsobom predať sa i prilákať ďalších turistov. A práve z tohto dôvodu sme pre žiakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ulici pripravili tzv. terénne vyučovanie pod príslušným názvom O meste v meste.  Spoločne s riaditeľom Kultúrno-turistického centra v Bardejove Ing. Marcelom Tribusom sa tak v jedno štvrtkové májové dopoludnie ocitli v strede samotného Radničného námestia. Práve odtiaľ začal zaujímavý výklad. Žiaci sa dozvedeli  aký je význam rozľahlosti nášho námestia i to aké zmeny si na jeho mieste Bardejov prežil. Naprieč jeho históriou si prešlo vládou rôznych starostov, najznámejší je však príbeh toho mešťanostu, ktorý svojim staviteľom radnice nevyplatil odmenu za vykonanú prácu. Odpoveď robotníkov na túto neprávosť nájdete zhmotnenú na pravej strane radnice, práve oproti starostovmu niekdajšiemu domu. Prehliadkou uličkami sme si uvedomili, že mnoho z nich má svoje pomenovanie ukryté v menách bardejovských dejateľov. Žiaci pochopili akú úlohu plnilo hradobné opevnenie i to akými zaujímavými zbraňami sa spoza nich útočilo na nepriateľa. Aj keď v súčasnosti nežijeme v dobe útokov, vojen, naše mesto  musí byť zákonite aj tak pod samosprávou, ktorú riadi najvyšší zástupca mesta – náš pán primátor. V súvislosti s  riadením mesta, sme teda boli poctení, i napriek nabitému programu, jeho prijatím na Mestskom úrade. Pán primátor MUDr. Boris Hanuščak vyspovedal našich žiakov, no na oplátku aj žiaci vyskúšali jeho vedomosti o meste, s ktorými si s prehľadom poradil. Zároveň získali i bližšiu  predstavu o práci primátora i pripravovaných stavebných aktivitách, ktorých výsledky čoskoro poslúžia aj deťom. Miesto, kde sa tieto i mnoho iných pripravovaných akcií a návrhov schvaľuje si žiaci okúsili v zasadačke mestského zastupiteľstva. Do roly najvýznamnejších hostí, ktorých kedy naše mesto hostilo, sa vžili v miestnosti určenej pre zasadanie mestskej rady. A tak sa pekne od najvzdialenejšej histórie až k samotnému počiatku ocitli mladí návštevníci v obradnej sieni Mestského úradu. Samozrejme, že z čias ich prijímania medzi občanov mesta, si ju nepamätali, no hádam na ňu nezabudnú v prípade zaujímavého koncertu či dokonca vlastnej svadby. A veríme, že nezabudnú ani na mnohé iné získané zaujímavosti, ktoré v pohodlí priestorov Poľsko-slovenského domu už v skupinách zapracovali do projektov o  Bardejove.

       Nuž, takto priamo sa žiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov dozvedeli o meste a jej samospráve poznatky, ktoré by sme v knihách hľadali márne. Uvedomili si však ešte čosi. Naše mesto po stáročia odolávalo bojom, prírodným živlom a jeho krásu nenalomil ani zub času. Nech to  nie sme my, kto naše čarokrásne mesto zdolá tou najdostupnejšou zbraňou – našimi (mnohokrát negatívnymi) slovami. Čo teda vyplýva z nastolenej otázky? Nemusíme byť expertmi na históriu. Stačí ak si budeme vážiť prácu všetkých, ktorí sa zapríčinili o rozkvet nášho mesta, či už v minulosti, alebo v prítomnosti.  A to s hrdosťou, v pokore a úcte.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       Foto: Ing. Marcel Tribus, Andrea Tribusová