• Novinky

      • Matematický klokan

      • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 

       Z našej školy sa v školskom roku 2018/2019 do súťaže zapojilo 105 žiakov z 1. stupňa a 17 žiakov z 2.stupňa.

       Úspešnými riešiteľmi sú 23 žiaci, ale len 6 z nich bolo ocenených okrem diplomu úspešný riešiteľ aj vecnými cenami organizácie Talentída. Ostatní dostali účastnícky diplom.

       Medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii sa teda zaradili títo naši žiaci:
       Štefan Vasiľov z 2.C(úspešnosť 88,9%), Sebastián Peniak z 2.D(88,9%), Bianka Bišková( 86,8%), Alexandra Anina Klebanová(82,2%), obe zo 4.A, Patrik Peniak zo 4.D(87,8%) a Sofia Kovaľová zo 6.B(90,8%).

       Žiaci: Štefan Vasiľov  a Sebastián Peniak získali okrem diplomu úspešného riešiteľa aj diplom školského šampióna a cenu - LED náramok. Školský šampión je ten, kto vo svojej kategórii predbehol najviac rovesníkov. Každý účastník súťaže získal malý darček - zvýrazňovačku Súťažím s Talentídou.

       Všetkým riešiteľom súťaže srdečne gratulujeme a prajeme krásne prázdniny. Matematický klokan je o rok späť!

       Mgr. Andrea Senajová, koordinátor súťaže

      • Putovanie Spišským hradom a Levočou

      • Už čoskoro je tu čas letných prázdnin. Mnohí z nás majú už voľbu dovolenkovej destinácie jasnú. Niektorí si oddýchnu pri vode, iní volia poznávacie zájazdy. Značná časť však obľubuje more a neraz okolie prímorských letovísk pozná lepšie, než zákutia nášho čarokrásneho Slovenska. Aj z tohto dôvodu sa snažíme v škole i mimo nej viesť našich žiakov k spoznávaniu vlastnej krajiny. Už tretí rok si preto žiaci 3.C a 3.D v čase triednych výletov vychutnávajú Slovensko v tých najkrajších obrazoch. Tento školský rok konkrétne z dominanty Spišu –Spišského hradu a sídla Majstra Pavla, teda z Levoče. Kým na hrade na nás čakali doslova bojové rytierske úlohy a jeho tajomné zákutia, v Levoči sme už v históriou dýchajúcom Chráme sv. Jakuba  obdivovali tie najkrajšie diela levočského rezbára Pavla. Dozvedeli sme sa legendu o krásnej Hedvige a zimomriavkami precítili nástrahy mučiarne. Zároveň zistili, aký podpis nesú diela Majstra Pavla z Levoče i to, kto tajne ukryl sochu malého Ježiška. Odpovede však neprezradíme. Spolu s ďalšími historickými záhadami sú ukryté po celom území našej  podmaňujúcej krajiny – nášho jedinečného Slovenska. Stačí si len vybrať. :-) 

       Učiteľky 3.C a 3.D

      • Biblická olympiáda

      • So svojimi znalosťami Biblie sa popasovali naši žiaci 21. marca v biblickej súťaži a biblickej olympiáde v okresnom kole v Bardejove. Súťažilo mnoho družstiev a naši žiaci sa nielen zúčastnili ale aj umiestnili. Žiaci 2. ročníka : Melánia Kelemenová, Nina Glazunovová a Milan Vanko sa umiestnili na 3. mieste. Žiaci 4. ročníka: Klaudia Gorunová, Tamara Petrišaková a Patrik Lenart sa umiestnili na 2. mieste. Žiaci 7 a 8. ročníka: Kristiána Sarah Klebanová, Samuel Mika a Matej Krumlovský sa umiestnili na 2. mieste. Žiaci 8. ročníka :  Dominika Paľuvová, Šimon Taras a Sofia Biloveská skončili na 3. mieste. Súťažiacim blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov a veľa Božích milostí a požehnania.

       Mgr. Delejová, Mgr. Rusnáková

      • Keď deti učia svojich rodičov...

      • Viete, čo majú spoločné pyramídy v Gíze a Bardejov?

       Sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. :-)

       Aj to sa okrem iného dozvedeli tretiaci na Základnej škole na Komenského ulici v rámci predmetu Obohatenie, ktorý majú iba triedy intelektovo nadaných žiakov. V prvom ročníku to boli dinosaury, v druhom vesmír a  tomto školskom roku sa tretiaci zaoberali starovekými civilizáciami: Sumerskou ríšou, starovekým Egyptom a Gréckom. Celoročná téma vyústila do prezentácie ročníkových prác. Pred publikom, ktoré tvorili pedagógovia, rodičia a pozvaní hostia sa podelili o svoje poznatky a vedomosti . Výborne zvládli nielen tému, ale aj prácu v programe  powerpoint. Jednotlivé výstupy boli odmeňované nadšeným potleskom prítomných, ktorý bol ocenením vysokej úrovne prác žiakov. V porovnaní  s prvým ročníkom urobili obrovský pokrok. Aj keď každý z nich bojoval aj s trémou, 10 – 15 minútové monológy a následné odpovede na zvedavé otázky z publika všetci zvládli, s ohľadom na ich vek, fantasticky. Aj samotní rodičia sa dozvedeli od svojich detí množstvo zaujímavých poznatkov z danej problematiky a každý výstup sledovali s veľkým zaujatím.

       Je to pozitívne zistenie, že deti sa chcú učiť nové veci a dokážu svojimi vedomosťami obohatiť nielen seba, ale aj svojich rodičov.

       M.Peláková

      • OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA

      • Skončil sa 15. ročník literárnej súťaže Osmijanko, do ktorej sa naša  trieda opäť zapojila. Prečítali sme knihy Janko Polienko, Stratená škola, Pištáčik, Svetozár, Cibuľkove dobrodružstvá, Lov slov, Minipinkovia a Osmijanko. Nie vždy sa nám čítať chcelo, ale huncútstva našich rovesníkov nás naozaj zaujali. Splniť Osmijankove úlohy nebolo vždy  ľahké, ale nakoniec sme to  zvládli. Svoje tvorivé odpovede a príbehy sme doplnili obrázkami a dielo bolo hotové. To, že sa nám naša kniha vydarila, sme sa dozvedeli 1. júna 2019. Získali sme ocenenie, z ktorého sa veľmi tešíme!

       Žiaci 3.C

      • Druháci na TUKE

      • Tento rok žiaci 2.A, 2.B, 2. C prežili jedno dopoludnie na vysokej škole. Zúčastnili sa geovednej expozície FBERG na Technickej univerzite v Košiciach. Po  náučnej a pútavej prednáške si žiaci mali možnosť vyskúšať ryžovanie zlata, vytvoriť obraz z kryštálov a skamenelín, skúmať svet pod mikroskopom, oboznámiť sa s horninami, minerálmi a skamenelinami. Za sprostredkovanie tejto akcie patrí vďaka Ing. I. Udičovej, 

       Tr. učiteľky 2.A, 2.B, 2.C

      • CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM

      • Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať. Nikto sa nevie tak tešiť, hoci aj z maličkostí, ako tí najmenší. Ich sviatok – MDD je príležitosťou, ako túto radosť spolu s nimi prežívať znova. Aj preto na Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove pripravili vychovávateľky školského klubu detí spolu s deviatakmi z 9.D triedy a v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska Cestu z rozprávky do rozprávky. V úvode podujatia vystúpili deti z tanečného krúžku a mažoretky so svojimi choreografiami. Potom už nastal čas súťaženia a zábavy. Pre všetky deti z 1. stupňa boli pripravené rôzne hry a atrakcie. Deviataci sa akoby mávnutím čarovného prútika premenili na všelijaké rozprávkové bytosti a pomáhali malým spolužiakom pri prekonávaní prekážok a plnení rôznych úloh. Za tie potom dostávali dukáty, za ktoré si mohli v rozprávkovom bufete kúpiť rôzne veci a sladkosti. K príjemnej sviatočnej pohode prispela aj veselé pesničky, ktoré sa niesli z reproduktora. Nechýbali ani teplé lúče usmievavého slniečka, ktoré v ten deň akoby od radosti z peknej oslavy Dňa detí doslova žiarilo. Všetci sme mali radosť z vydareného podujatia.

      • MDD sme oslávili športom!

      • Už 3.rok sme sa rozhodli oslavovať Medzinárodný deň detí aktívne. Žiaci 5.a 6.ročníkov sa zúčastnili športovej olympiády. Absolvovali 5 stanovíšť-prekážková dráha, streľba na bránku, slalom na kolobežke, hod na cieľ a hula hop kruhy. Najúspešnejší boli ocenení sladkou odmenou. 

       V.Vasilegová a VII. C

      • O meste v meste

      • Na začiatok otázka. Ako by ste sa popasovali s úlohou sprevádzať zahraničných hostí a priblížiť im zaujímavosti nášho Bardejova? Predpokladáme, že dominanty ako Bazilika minor, radnica, meštianske domy i neďaleké bašty by boli klasikou a aj istou barličkou. Poznáte však perličky súvisiace s mestom a jeho históriou? Prípadne, vedeli by ste ho sprístupniť iba svojim pohľadom? Aj my sa totiž vo chvíli návštev meníme na sprievodcov a je len na nás istým spôsobom predať sa i prilákať ďalších turistov. A práve z tohto dôvodu sme pre žiakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ulici pripravili tzv. terénne vyučovanie pod príslušným názvom O meste v meste.  Spoločne s riaditeľom Kultúrno-turistického centra v Bardejove Ing. Marcelom Tribusom sa tak v jedno štvrtkové májové dopoludnie ocitli v strede samotného Radničného námestia. Práve odtiaľ začal zaujímavý výklad. Žiaci sa dozvedeli  aký je význam rozľahlosti nášho námestia i to aké zmeny si na jeho mieste Bardejov prežil. Naprieč jeho históriou si prešlo vládou rôznych starostov, najznámejší je však príbeh toho mešťanostu, ktorý svojim staviteľom radnice nevyplatil odmenu za vykonanú prácu. Odpoveď robotníkov na túto neprávosť nájdete zhmotnenú na pravej strane radnice, práve oproti starostovmu niekdajšiemu domu. Prehliadkou uličkami sme si uvedomili, že mnoho z nich má svoje pomenovanie ukryté v menách bardejovských dejateľov. Žiaci pochopili akú úlohu plnilo hradobné opevnenie i to akými zaujímavými zbraňami sa spoza nich útočilo na nepriateľa. Aj keď v súčasnosti nežijeme v dobe útokov, vojen, naše mesto  musí byť zákonite aj tak pod samosprávou, ktorú riadi najvyšší zástupca mesta – náš pán primátor. V súvislosti s  riadením mesta, sme teda boli poctení, i napriek nabitému programu, jeho prijatím na Mestskom úrade. Pán primátor MUDr. Boris Hanuščak vyspovedal našich žiakov, no na oplátku aj žiaci vyskúšali jeho vedomosti o meste, s ktorými si s prehľadom poradil. Zároveň získali i bližšiu  predstavu o práci primátora i pripravovaných stavebných aktivitách, ktorých výsledky čoskoro poslúžia aj deťom. Miesto, kde sa tieto i mnoho iných pripravovaných akcií a návrhov schvaľuje si žiaci okúsili v zasadačke mestského zastupiteľstva. Do roly najvýznamnejších hostí, ktorých kedy naše mesto hostilo, sa vžili v miestnosti určenej pre zasadanie mestskej rady. A tak sa pekne od najvzdialenejšej histórie až k samotnému počiatku ocitli mladí návštevníci v obradnej sieni Mestského úradu. Samozrejme, že z čias ich prijímania medzi občanov mesta, si ju nepamätali, no hádam na ňu nezabudnú v prípade zaujímavého koncertu či dokonca vlastnej svadby. A veríme, že nezabudnú ani na mnohé iné získané zaujímavosti, ktoré v pohodlí priestorov Poľsko-slovenského domu už v skupinách zapracovali do projektov o  Bardejove.

       Nuž, takto priamo sa žiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov dozvedeli o meste a jej samospráve poznatky, ktoré by sme v knihách hľadali márne. Uvedomili si však ešte čosi. Naše mesto po stáročia odolávalo bojom, prírodným živlom a jeho krásu nenalomil ani zub času. Nech to  nie sme my, kto naše čarokrásne mesto zdolá tou najdostupnejšou zbraňou – našimi (mnohokrát negatívnymi) slovami. Čo teda vyplýva z nastolenej otázky? Nemusíme byť expertmi na históriu. Stačí ak si budeme vážiť prácu všetkých, ktorí sa zapríčinili o rozkvet nášho mesta, či už v minulosti, alebo v prítomnosti.  A to s hrdosťou, v pokore a úcte.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       Foto: Ing. Marcel Tribus, Andrea Tribusová

        

      • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETIKE

      • ZŠ Komenského 23, Bardejov 29. - 31.5.2019

      • Angličtina trochu inak

      • Žiaci našej školy si v máji pod vedením p. učiteľky Šinaľovej vyskúšali osvojovanie si novej slovnej zásoby v anglickom jazyku trochu iným spôsobom, a to pomocou aplikácie „Wocabee“.  Je to nová, jednoduchá a zároveň efektívna online aplikácia, ktorá výrazne uľahčuje žiakom zvládnutie slovnej zásoby v cudzom jazyku, vrátane výslovnosti. Žiaci zároveň zbierajú „wocabody“,  a teda sú zaradení do súťaže o hodnotné ceny. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, držíme palce.

       Odporúčame túto aplikáciu všetkým, ktorí sa chcú učiť cudzie jazyky a nebaví ich učiť sa „slovíčka“ tradičným spôsobom.

       Mgr. Z. Šinaľová

      • Čitateľský maratón

      • Vo štvrtok 30. mája patrila naša multimediálna učebňa knihe ChymerosStopy vedú do temnoty. Jej autorom je slovenský spisovateľ Daniel Hevier, a zároveň aj náš sprievodca v projekte Tvoríme s D. Hevierom .                                                                                                                Zapojili sme sa do čitateľského maratónu pre deti Čítajme si 2019, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Tento projekt vznikol pred dvanástimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí, ale aj poukázať na význam literatúry pre život dieťaťa. Každoročne počas čitateľského maratónu na Slovensku číta okolo 40 000 detí. U nás sa maratónu zúčastnilo 105 žiakov 5. – 9. ročníka.

      • Štvrtáci v Žiarskej doline

      • 13.5. vyštartoval spred školy autobus smerom do Západných Tatier. Štvrtáci sa rozhodli vymeniť učenie sa v škole za školu v prírode.

       Hneď po príchode do hotela Spojár v Žiarskej doline  sme nadšene pozerali okolo seba. Príroda nášho prechodného domova bola jednoducho prekrásna. Rýchle ubytovanie sa, vybalenie kufrov a dobrodružstvo sa mohlo začať.

       Cez deň sme navštevovali okolie. Salaš Žiar, ktorý sa nachádza hneď pri vstupe do Žiarskej doliny. Najdlhšiu štôlňu v masíve Západných Tatier – Medvediu štôlňu. Táto štôlňa je jediné verejnosti sprístupnené banské dielo na Liptove. Veľmi pútavým spôsobom sme sa tam zoznámili s tajuplnými podzemnými priestormi a odhalili tajomstvá banskej práce. Celodenná túra ku kaskádovitému ľadovcovému vodopádu, tzv. Šarafiovému vodopádu nám ukázala, že keď sa chce, tak sa dá. Takmer 14 km otestovalo našu výdrž a posunulo naše limity.

       Učili sme sa menej, aby sme boli čo najviac v lese, na prechádzkach, pri hre.

       Pozreli sme si aj  jedinečný park miniatúr vybraných slovenských kultúrnych pamiatok v Liptovskom Jáne. Život mince sme prežili v podzemí pod vežami v Mincovníčkove.

       Poludňajšie aktivity tvorili chvíle pod vedením animátorov z Boborlandu ale aj aktívny oddych s učiteľkami a vychovávateľkami. Ako správni národovci, nezabudli sme podporiť hokejistov Slovenska na MS.

       Večery vypĺňala hudba a kvízy.

       Počas nášho týždňa v Žiarskej doline sa vystriedalo počasie všetkých ročných období. Od sneženia cez dážď, až po dni zaliate slnkom. Aj napriek tomu, nám počasie náš program neprekazilo. Strávili sme nádherný týždeň, v ktorom sme sa všetci oveľa lepšie spoznali. Domov sme sa vrátili zdraví, šťastní a plní zážitkov. Za bezpečnosť a naše zdravie ďakujeme aj zdravotníkovi p. Dušanovi Nachtmanovi.

       Učiteľky a vychovávateľky 4.ročníka

      • Cesta  za významným úspechom našich futbalistiek.

      • Cesta  za úspechom našich dievčat začala na okresnom kole, na ktoré sme išli pripravené zabojovať o popredné umiestnenie v turnaji, nakoniec naše futbalistky, ako víťazky ,prešli turnajom bez inkasovaného gólu a zaslúžene vybojovali postup medzi krajskú elitu. Krajské majstrovstvá sa konali 22. mája v Kežmarku za účasti 11 družstiev, víťazov jednotlivých okresov. V skupine si naše dievčatá postupne poradili zo súperkami z Kračunoviec, Humenného a Popradu, skupinu vyhrali a postúpili do bojov o medaily. Po víťazstve nad výborne hrajúcim Prešovom našli v turnaji jediného premožiteľa, ktorým bola Futbalová akadémia z Vranova, dievčatá tohto výberu z prehľadom vyhrali turnaj a prevyšovali ostatných na všetkých postoch. Medzi najlepšie hráčky, ak nie najlepšia, patrila naša Linda Hlavinková, okolo ktorej ostatné dievčatá svojou bojovnosťou a nasadením prispeli k výsledku, ktorý považujem za významný úspech. Zostava našich: Džambová Lea, Geffertová Tamara, Havrišová Veronika, Hlavinková Linda, Chomová Lúcia, Kukľová Kvetoslava, Lešičková Marianna, Ščerbatá Laura, Vantová Gabriela, Verlichajová Timea a Brehuvová Karolína. Srdečne blahoželám futbalistkám k úspechu a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

       Mgr. Sergej Kravec

      • Fotoreportáž z literárnej exkurzie Po stopách našich velikánov

      • Nie je graffiti, ako graffiti

      • Sprejom popísané múry , betónové plochy pod diaľničnými mostami, vagóny vlakov, steny nákupných centier, často aj proti vôli vlastníkov podobným spôsobom znehodnotené  súkromné priestory. Takto je niekedy  graffiti vnímané verejnosťou. Ide o osobitý spôsob anonymného vyjadrenia, ktoré bolo pôvodne umeleckým zámerom, no dnes v mnohých prípadoch prerástlo do vandalizmu. Grafitista zanecháva na stene  - svojom podklade istý odkaz či reakciu na momentálne dianie. Keďže je graffiti  nezriedka kritizované, pozrime sa na tento prejav aj z inej stránky – z tej umeleckej. Na graffiti nás môže zaujať štýl písma, prepojenie textu a obrazu, farebné prevedenie. Tak, ako v každom umení,  aj tento  prejav  by mal zohľadňovať etické princípy. Nemal by škodiť, a ak chce na niečo upozorniť, tak určite legálnym spôsobom a na vopred určených miestach. Na hodinách výtvarnej výchovy si túto populárnu techniku vyskúšali aj žiaci z tried 7.B a 7.D. Baliaci papier im poskytol dostatočne veľkú plochu na sebarealizáciu.  Sprej bol nahradený zvýrazňovačmi, fixkami, farebným pastelom, suchým pastelom a temperami. Hotové plagáty boli nainštalované v priestoroch chodby. Veríme, že tieto diela zaujmú mnohých.    

       PaedDr. Zuzana Kramárová

      • Ľúbim Ťa, mamička...

      • Nie je nič váženejšie ako byť mamou. Všetky mamičky určite potvrdia, že byť matkou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľmi často náročné, niekedy i bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosťou všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali.  Preto sa deti z 1.A  rozhodli svojim mamičkám vyjadriť city a potešiť ich srdiečka pekným vystúpením. Slávnosť sa konala v utorok  14.5.2019 v triede 1.A. Mamy, staré mamy, či dokonca i oteckovia prichádzali s veľkým očakávaním a úsmevom na perách. Ich ratolesti sa na tento okamih tiež veľmi tešili. Pre svoje mamičky si pripravili pásmo básni i tancov. 

       V závere  nechýbalo ani vrúcne objatie a odovzdanie vlastnoručne vyrobeného darčeka. Na tvárach mamičiek sa zaligotali i slzičky šťastia, ktoré svedčili o tom, že to všetko malo veľký význam.                                                   

       Ďakujem Ti mamička a veľmi Ťa ľúbim.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • ENGLISH STAR  po prvýkrát aj na našej škole!

      • Naša škola  je jazykovými talentami známa. Šikovných žiakov v anglickom jazyku možno nájsť ako na prvom, tak aj na druhom stupni. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli po prvýkrát usporiadať medzinárodnú súťaž v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR aj na našej škole. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu zaujímavých úloh. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Pre učiteľov je to skvelý prostriedok vyhľadávania ďalších jazykových talentov. Tie spomedzi 44 žiakov našej školy, od prvého až po ôsmy ročník, spoznáme už 10. júna. Tak teda:  Good luck boys and girls!  

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., Mgr. Erika Baldovičová

       PK CJ pre 1. a 2. stupeň

      • Krajské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 11.4.2019 sa v Prešove uskutočnilo KK GO, ktorého sa zúčastnili 4 žiaci našej školy.

       Najúspešnejší boli :

       Marek Mank ( kat.F) - 1. miesto

       Dominika Paľuvová   (kat. E) - 4.miesto a postup na celoštátne kolo v Ružomberku

       Alexandra Valková 9.D a Radan Kollárovič 7.A sa stali úspešnými riešiteľmi svojich kategórií.

       Všetkým srdečne blahoželáme!