• Novinky

      • Ďakujeme Heľpa!

      • V dňoch 1.4.-5.4.2019 sme absolvovali atletické sústredenie so žiakmi 7.E a 8.D triedy v podtatranskej obci Heľpa.O maximálnu pohodlie sa nám postarali zamestnanci  penziónu Majk ,pohodlné izby, vynikajúca strava a  možnosť  zregenerovať v bazéne nám pomohli zvládať tréningové dávky, ktoré nám naordinovali tréneri Mgr. Zoran Kollárovič,Mgr. Andrej Pečeňuk a Mgr. Róbert Senčák na doobedie a poobedie. Absolvovali sme jednu kratšiu turistickú vychádzku po okolitých lúkach a pasienkoch v dĺžke cca 8km.Podmienky na trénovanie boli výborné, využívali sme miestne futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko a krásne podhorské lúky. Pevne veríme, že čo sme natrénovali, nám pomôže v dosiahnutí kvalitných výkonov v nadchádzajúcej sezóne. Sme radi ,že pani zdravotníčka Jana Geffertová nemusela zasahovať a boli sme všetci zdraví. Najviac teší pochvala personálu penziónu, ale aj obyvateľov obce Heľpa, že naše deti sú slušné a  každého slušne pozdravili. Zistili akú moc majú obyčajné dve slová: Dobré ráno!

       Ďakujem  personálu penziónu Majk v Heľpe za ústretovosť a skvelú klímu, ktorá mala pozitívny  vplyv na atmosféru sústredenia. Ďakujem kolegom aj p. zdravotníčke za ich prácu ,deťom za prístup, správanie a pevne verím ,že okrem natrénovanej práce a zážitkov si odniesli aj ponaučenia do ďalšieho života.

       Mgr. Zoran Kollárovič vedúci sústredenia

      • MAREC S JANOM

      • ...a z Jana sa stal statočný človek. Práve takouto vetou sa končí posledná kapitola knihy Jano od Fraňa Kráľa, ktorú si iste zo svojich školských čias pamätajú ešte naši rodičia. Ba z reálneho života si možno podobné udalosti  na vlastnej koži okúsili aj niektorí prarodičia. V mesiaci marec sa do medzivojnového obdobia spolu s hlavným hrdinom Janom preniesli aj tretiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov.

        Cieľom nebolo iba zdokonaliť čitateľskú zručnosť, ale aj okúsiť chudobu, ťažkú prácu či boj s nespravodlivosťou.  Počas dvoch týždňov spoznávali žiaci neľahký život osemročného dedinského chlapca, no na druhej strane načerpali z jeho odvahy i obety.  Spoločne sa tak  priblížili k relatívne smutnému koncu knihy, na ktorej však svitla nádej lepšiemu životu v samotnom literárnom diele, ale  i v myšlienkach žiakov.  Pýtate sa ako? Žiaci 3.D dostali po dočítaní knihy úlohu vymyslieť poslednú kapitolu a osud Jana a jeho rodiny zmeniť podľa vlastných predstáv. Nuž, ak sa aj vy ťažko vyrovnávate s faktom, že toto dielo nepatrí medzi rozprávky s tradične šťastným koncom, čerpať môžete z myšlienkových zvratov našich mladých literátov. Tí napríklad prinavrátili Janovho otca, ktorý chorý skonal v ďalekej Amerike. List rodine bol omylom, keďže došlo k strate a výmene dokladov. Otec sa tak zdravý vracia postarať sa aj so zárobkom o rodinu. Mnohí zo žiakov dopriali Janovi čestný život na salaši spolu s dobrou  manželkou i kamarátom Jožom. Jeho dobré srdce zhmotnili do povolania lekára, ale i vytúženého zbojníka. V posledných kapitolách žiakov nachádzame aj ospravedlnenie a nápravu panského chlapca Igora. Prianie šťastného života badať aj v návrate na Štrbské pleso, kde žiaci  nezabúdajú ani na Janových  súrodencov a chorú mamku.

       Hoci sú posledné kapitoly písané myšlienkami deväťročných detí, cítiť z nich súcit i empatiu. Vidieť, že dej knihy prenikol do ich srdiečok a možno i poodhalil, čo by si, ukrytí v roli Jana, želali aj oni sami.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Sen sa stáva skutočnosťou!

      • Vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí dňa 10. 4. 2019 v Bardejove rozdelila na podporu Bardejovského okresu takmer 1,3 milióna eur.

       S veľkou radosťou sme prijali dobrú správu, že 170 000 eur z tohto balíka je vyčlenených na vytvorenie atletickej dráhy pri ZŠ na  Komenského ulici.

        Po dlhých rokoch úsilia sa sen stáva skutočnosťou a naši mladí atléti, ktorí už dlhodobo patria k najlepším na Slovensku, budú mať dnešnej dobe zodpovedajúce  podmienky na tréningy. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, ktorí sa o to zaslúžili, hlavne primátorovi nášho mesta MUDr. Borisovi Hanuščakovi, ktorému leží na srdci športová budúcnosť našej mládeže. Vyplýva to aj z jeho slov, ktoré vyjadril v médiách: „Stále ale tvrdím, že atletika je kráľovnou športu a treba pre naše deti zo základných i stredných škôl vytvoriť podmienky, aby svoj talent mohli rozvíjať.“  Zúročilo sa dlhoročné úsilie vedenia školy, funkcionárov a trénerov Školského športového klubu Jána Amosa Komenského pri ZŠ.

        Veríme, že nepotrvá dlho a nová atletická dráha sa stane miestom aktívneho trávenia voľného času našich mladých atlétov, športovcov aj širokej verejnosti.

      • Divadelné predstavenie v Spojenej škole Pod papierňou

      • V piatok 5. apríla 2019 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili v "Spojenej škole, Pod Papierňou"  divadelného predstavenia o zvieratkách. Divadielko a herecké výkony sa našim žiakom veľmi páčili, o čom svedčil aj dlhotrvajúci potlesk. Účinkujúcim odovzdali darčeky, ktoré pripravili vo výtvarnom krúžku a školskom klube. Žiakov zaujala pekná výstavka výtvarných  prác tamojších žiakov v školskej jedálni. Pani riaditeľka Mgr. B. Haburčáková sa poďakovala tretiakom za milé darčeky a p. J. Boháčová ich potešila sladkou odmenou.

       Mgr. Ľ. Kurimská

     • Zber papiera Apríl 2019
      • Zber papiera Apríl 2019

      • ZBER PAPIERA

       8. 4. - 30. 4. 2019.
       Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

       Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

        

       Väčšie množstvo prosíme odviezť do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a kópiu potvrdenia prineste na sekretariát školy. 

       Víťazná trieda bude odmenená prekvapením.
       Najlepší jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.

      • Veľkonočné kraslice

      • Príchodom jari a blížiacich sa veľkonočných sviatkov, sa v VII. oddelení ŠKD uskutočnila tvorivá dielnička. Deti rôznymi symbolmi jari dotvárali a zdobili papierové kraslice. Pri ich zdobení použili viacero techník a rôzny dekoračný materiál. Ich pestrosť a farebnosť je pastvou pre oči veľkých i malých návštevníkov našej školy. Tieto krásne zdobené kraslice si nezabudnite pozrieť na našej chodbe J.

       Mgr. Eva Pergerová

      • MALÝ ILUSTRÁTOR

      • Marec je mesiacom kníh a aj pri tejto príležitosti sme v 8. oddelení pripravili zábavno-náučné popoludnie, v ktorom hlavným hrdinom bola kniha. Hravou formou sme chceli deťom pripomenúť čo pre človeka kniha znamená. Deti sa rozprávali o najobľúbenejších knihách, čo nám čítanie prináša a čo je hlavným dôvodom výberu knihy. Úlohou detí bolo ilustrovať obal najobľúbenejšej knihy. Za snahu boli odmenené pochvalným uznaním a sladkosťou. Toto popoludnie prinieslo deťom veľa zaujímavých poznaní o vzťahu detí ku knihe.

       Bc. Zlata Kendrová

      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN

      • V rámci podpory rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov mladšieho školského veku prebehol dňa 27. 3. 2019 na 1. stupni  ČITATEĽSKÝ MARATÓN, ktorý sa niesol v duchu citátu od Ludwiga Feuerbacha„ Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet.“ Štyria zástupcovia z každej triedy, postupne po jednotlivých ročníkoch, predviedli svoje čitateľské zručnosti. Žiaci čítali diela klasickej detskej literatúry. Prvé riadky maratónu prečítali naši najmenší – prváci. Začali knihou od Ľudmily Podjavorinskej „Už ho vezú“. Potom nasledovali druháci a tretiaci, ktorí prebehli knihou „O psíčkovi a mačičke“ od Jozefa Čapka. Do cieľa dobehli štvrtáci s knihou „Devätoro rozprávok“ od Karla Čapka. Poďakovanie a pochvala patrí všetkým, ktorí maratón absolvovali, žiakom našej školy, ktorí čítali veľmi pekne, pedagógom, ktorým sme  trošku narušili vyučovanie, asistentkám, ktoré deti počas čítania pozorne  počúvali a občas im pomohli ťažšie slovíčko zdolať.

       Veríme, že aj takýmto podujatím sa nám  podarilo vzbudiť u detí záujem o čítanie. Snáď siahnu po zaujímavej knihe aj v súčasnej dobe, v tej záplave pohyblivých obrázkov televízie, tabletov a smartfónov. 

       Mgr. Beatrix Palubová, Mgr. Ingrid Masicová

      • Veľkonočné tvorivé dielničky pre predškolákov

      • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
       kto nemá kožúška, zima mu bude...

       Takto v marci žiaci 4.C triedy privítali predškolákov z MŠ Komenského 24 na jarných tvorivých dielňach. Nechýbali ani korbáče a vedierka s vodou. Štvrtáci malých škôlkarov vyšibali, pooblievali a tak sa všetci pustili do práce. Odvážni predškoláci sa veru korbáčov ani vody nezľakli a svoju šikovnosť ukázali aj pri strihaní, lepení kuriatok, sliepočiek, kohútikov, ovečiek, snežienok a vyzdobovaní veľkonočných vajíčok. Práca sa im naozaj veľmi darila, ale ich aj unavila a tak si pochutnali na tradičných koláčikoch. Zo školy odchádzali s úsmevom a vetou... „Bol to najlepší deň v mojom živote.“

       Aj štvrtáci zo 4.D prijali vzácnu návštevu. Svojich kamarátov predškolákov z MŠ na Gorkého ulici. Na neobyčajnú návštevu sa zodpovedne pripravili. Predškoláci  tak mali možnosť zoznámiť sa s rozmanitými výtvarnými technikami. Pocifrovali si  vajíčka upečené zo slaného cesta. Odtláčali zemiakové pečiatky, ktoré dotvorili na jarné tulipány. Vytvorili si veľkonočný pozdrav. Odtlačkami svojich prstov si vyzdobovali veľkonočné sliepky. Dekorovali kriedami i vatovými tyčinkami okrášlili papierové veľkonočné vajíčka. Zdobili si jarné masky, či vyrobili prekrásne srdiečka  na špajdliach.

       Predškoláci boli šikovní a zvládli prejsť každé jedno z ôsmych stanovíšť. Svoju úlohu bravúrne a s veľkou radosťou i chuťou zvládli samostatne nielen štvrtáci, ale aj škôlkari. Sladká odmena vo forme chutného a zdravého jablkového perníka a pohár vody len dotvorili slávnostnú atmosféru.

       Ďakujeme za návštevu, milí predškoláci, kamaráti naši. Tešíme sa na vás už v septembri!

       A.Matiašová, A.Senajová

      • Keď žiaci učia

      • Na deň učiteľov mi žiaci 4. B blahoželali  a pridali  nezvyčajný darček. V piatok odučia všetky hodiny, aj mi oznámili ,kto sa na ktoré predmety pripraví. Ráno som im pripravila počítač, sadla som si do lavice a hodina slovenského jazyka sa začala s oboznámením cieľa, PL na precvičenie učiva, prácou s učebnicou, vyvodením nového učiva, zadaním a vysvetlením domácej úlohy a presnou časovou dotáciou a výbornou disciplínou. Nasledovala matematika, čítanie a prírodoveda s prezentáciami na interaktívnej tabuli a na záver telesná výchova  s p. vych. Džundovou. Pochvala patrí žiakom T. Purdešovej, T. Petrišákovej, E. Moravcovej, P. Reľovskej, sestrám Šinaľovým, T. Pangrácovi, O. Nachtmanovi,L. Šuťákovej, K. Gorunovej, J. Kataníkovi. Veľmi ma potešili, aj svojou prípravou prekvapili.

       Ďakujem. Mgr. A. Fabianová

      • „Popoludnie s hasičmi“

      • Dňa 2. apríla sme sa 1. a 8. oddelenie  vybrali navštíviť hasičskú stanicu v Bardejove. Celou cestou nás sprevádzalo teplé jarné slniečko a nadšenie z toho, čo nás tam čaká.

       Na veľkom dvore nás vítali veľké hasičské autá a milí ujovia ,ktorí nám poukazovali vybavenie aut, aké oblečenie ich chráni pred ohňom, aké priestory sa nachádzajú na hasičskej stanici. Deti mali možnosť vyskúšať si prilbu, či stáť na plošine auta. Dozvedeli  sa všetko o náročnej práci hasičov, ktorá nie je len zamestnaním, ale predovšetkým poslaním.

       Bolo to veľmi zaujímavé popoludnie a  hlavne z pútavého rozprávania sme si odniesli poznanie, že hasiči nehasia iba oheň, ale zachraňujú to najvzácnejšie a tým je „ľudský život“.

       Bc. Darina Kostárová a Bc. Zlata Kendrová

      • Tešíme sa z úspechu našich šikovných matematikov

      • Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorej cieľom je podchytiť záujem o matematiku, podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike, prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Okrem správnosti vypočítaných príkladov v nej rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Je to náročná súťaž a preto nás teší, že v silnej konkurencii okresného kola dosiahli naši žiaci výborné výsledky.

       V kategórii P3 získal Martin Matiaš  z 3.D  3. miesto,

       v kategórii P7 získal Dávid Čech-Gut zo 7.A 3. miesto,

       v kategórii P8 získali Gregor Bujda z 8.A 2. miesto,

       Linda Hlavinková z 8. C a Dominika Paľuvová z 8.A získali 3. miesto.

       Víťazom srdečne blahoželáme!

      • Veselo je v školskom klube

      • Vychovávateľky nášho školského klubu detí sa snažia, aby sa tu deti cítili dobre a vypĺňajú tento čas zmysluplne a efektívne. Realizujú s deťmi rôzne  výchovno – vzdelávacie aktivity zamerané na harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Pobyt na čerstvom vzduchu, športovanie , rôzne pohybové hry sú v dnešnej počítačovej dobe pre každé dieťa veľmi dôležité.

       Aby aj predškoláci našej patronátnej materskej školy vedeli, čo sa v škole po vyučovaní robí, pripravili aj pre nich popoludnie plné pohybu, zábavy, hier. Všetci si okrem pekných zážitkov  odniesli aj malú odmenu. Pďakovanie parí p. vychovávateľkám  Darine Kostárovej, Kataríne Grockej, Zite Seifertovej a Jozefíne Džundovej.

       M.Peláková

      • Padnuté stromy nahradili nové

      • Stromy aj okrasné kry sú vysadené. Vďaka patrí predovšetkým našim deviatakom, ktorých vybrala pani učiteľka Mária Onuščáková. Spoločne sme to zvládli.👨‍🌾 Okolie našej školy opeknelo. Chlapcom, ktorí ich sadili, budú pripomínať školské lavice, kedykoľvek pôjdu okolo. My si zas vďaka stromom spomenieme vždy na našich pracovitých deviatakov, aj keď sa rozídu na stredné školy.Veríme, že všetci chlapci budú prijatí😊 na vybrané štúdium a naše stromy sa tiež všetky príjmu😊 a budú skrášľovať okolie školy ešte dlhé roky.M.Peláková

     • Testovanie T9 - 2019 - UPOZORNENIE
      • Testovanie T9 - 2019 - UPOZORNENIE

      • Dňa 3. 4. 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 - 2019. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze.

       Z tohto dôvodu sa ruší vyučovanie v triedach:

       8.A, 8.B, 8.C.

     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

      • Aj v tomto školskom roku sa  žiaci našej školy zapojili do  najväčšej matematickej súťaže na svete. V súťaži Matematický klokan  riešilo zaujímavé a náročné úlohy 105 žiakov z prvého  stupňa a 17 žiakov z druhého stupňa.

       Výsledky budú zverejnené už 10.apríla. Žiaci majú v žiackych knižkách nalepené kódy, pod ktorými si ich na  www.matematickyklokan.sk môžu pozrieť.

       Držíme palce!

      • Finále Logickej olympiády

      • 20. marca 2019 sa na pôde Prešovskej univerzity uskutočnil 7. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády, ktorá je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska. Do Prešova prišlo 131 detí z 28 miest i obcí z celého Slovenska.

       Medzi nadanými deťmi nechýbali ani tie naše. Alex Bučko,  Gregor Bujda,  Lea Milá a Patrik Lenart. Víťazi školských kôl, do ktorých sa zapojilo 2400 žiakov, zabojovali na pôde Prešovskej univerzity s veľkým množstvom finalistov

       z celého Slovenska.

       Finalisti olympiády súťažili v dvoch súťažných kategóriách. V kategórii A pre 1.- 4. ročník a v kategórii B pre 5.- 9. ročník ZŠ. Celkovo sa súťažiaci popasovali s 20 úlohami, ktoré ani zďaleka neboli také ľahké, ako sa zdalo. Úlohy boli zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.

       Pauzu pred vyhlásením výsledkov spestril deťom vysokoškolský pedagóg Mgr. Tomáš Telepák, PhD. s workshopom na tému Výtvarná výchova a digitálne médiá.

       Vynikajúci úspech dosiahol ôsmak Gregor Bujda. Zo 71 finalistov získal krásne 4.miesto. Tesne, veľmi tesne  ho minula strieborná medaila. Veľmi sa však tešíme, že takto úspešne reprezentoval nie len seba, svoju školu, ale i naše mesto.

       Pekné výsledky dosiahli aj štvrtáci:  Lea Milá, 33.miesto z 55 finalistov, či Patrik Lenart na 43.mieste.

       Aj siedmak Alex Bučko patril k úspešným riešiteľom.

       Na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity sme strávili veľmi zaujímavé a poučné chvíle.

       Domov sme odchádzali so slovami autora Logickej olympiády Mgr. Ľuboša Lukáča: „Všetci, ktorí tu teraz ste, ste víťazmi. Nezabudnite, že ste najlepší z najlepších z celého Slovenska. Je mi cťou tu s vami takto teraz stáť...“

       Všetkým štyrom finalistom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a nášho mesta!

     • Ocenenie pre Mgr. Máriu Ovšonkovú
      • Ocenenie pre Mgr. Máriu Ovšonkovú

      • Gratulujeme našej skvelej p. učiteľke - Mgr. Márii Ovškonkovej k zisku ocenenia pri príležitosti Dňa učiteľov.

       Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove za kvalitnú pedagogickú prácu v školských službách.

       Pani učiteľka Mgr. Mária Ovšonková pracuje v školských službách od roku 1988, keď po absolvovaní vysokoškolského štúdia na PdF UPJŠ v Prešove nastúpila na Základnú školu na Komenského ulici v Bardejove ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky. Počas celej svojej pedagogickej praxe rozdáva svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo žiakom, ktorým pomáha objavovať krásy nášho jazyka, reči, pestuje v nich lásku k literárnemu umeniu aj k našej vlasti. Mnohí z jej žiakov úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach. Pod jej vedením získal školský časopis Ámosáčik v silnej konkurencii viaceré popredné umiestnenia v kraji aj na Slovensku. Venuje sa aj náročnej práci s intelektovo nadanými žiakmi, s ktorými realizovala množstvo zaujímavých projektov aj na celoslovenskej úrovni. Žiaci ju majú radi, lebo ich učí samostatne a slobodne myslieť a vyjadrovať svoje názory a aj za erudovaný pedagogický prístup. Svoj organizačný talent uplatňuje aj ako dlhoročná vedúca predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry, kde je často kolegom nápomocná dobrými radami. Čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému sú u nej na prvom mieste. Vďaka týmto vlastnostiam je obľúbená aj v kolektíve pedagogických a nepedagogických pracovníkov na škole. Veľkou mierou sa podieľa na vytváraní vhodnej sociálno-emocionálnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov.