• Novinky

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Okresné kolo OAJ sa konalo 16.1.2019 na V. ZŠ v Bardejove. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku. Súťažilo 19 žiakov – víťazov školských kôl  bardejovského okresu. Úlohy boli náročné, pozostávali z písomnej a ústnej časti. Zo všetkých žiakov sa v mladšej kategórii 1A na prvé miesto prebojoval žiak 6.A triedy našej školy Alex Cifra. Víťazom v staršej kategórii 1B sa stal žiak V. ZŠ. Obaja víťazi postupujú na krajské kolo, kde im budeme všetci držať palce. Blahoželáme!

       Mgr. Z Šinaľová

      • Nový projekt mladých konštruktérov

      • Nádejní konštruktéri z 3.C si pre nás opäť pripravili ďalší stavebný projekt - – po megalodi TITANIC postavili multifunkčný viacposchodový športový štadión spolu s prianím nového roku 2019. 

      • 17. Reprezentačný školský ples

      • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 7.12.2018 sa konal 47. ročník školského kola Geografickej olympiády . Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 43 žiakov. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú  najúspešnejší.

       Kategória G (5.ročník)       

       1.miesto:  Peter Vaňo  5.A
       2. miesto: Veronika Tyššová 5.A
       3. miesto: Nina Krjaková 5.A

       Kategória F (6.-7.ročník)

       1.miesto:  Marián Barančík 7.C 
       1.miesto:  Radan Kollárovič 7.A
       2. miesto: Marek Mank  7.A
       3. miesto: Filip Biath 7.D

       Kategória F (8.-9.ročník)

       1.miesto:  Dominika Paľuvová 8.A
       2. miesto: Oliver  Tomko 8.A
       3. miesto: Alexandra Valková 9.D

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

      • Noc výskumníkov

      • Skúmať, získavať vedomosti a vnímať svet pomocou IT,   môžu žiaci každoročne na akcii, ktorá má názov Noc výskumníkov. Je to prvotný názov akcie, ktorú robilo  Technické múzeum počas Noci múzeí.  Dnes má  táto akcia veľký rozsah, preto je  v Optime V Košiciach. Takmer všetky vedecké pracoviská SAV, študenti vysokých a stredných  technických škôl  v rámci Košického a Prešovského kraja prezentujú svoje objavy,  prístupnou formou pre žiakov základných škôl.  Získané vedomosti potom zúročili vo vedomostnej súťaží, kde získali pekné ceny.

       PK prírodovedných predmetov

      • Vyhodnotenie ŠK DO

      • 10.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo 28 žiakov 6.- 9.roč. v štyroch kategóriách. Toto sú víťazi jednotlivých kategórii:

       Kategória C / 9.roč.

       1. Valková Alexandra
       2. Baloga René
       3. Marcinová Tamara

       Kategória D / 8.roč.

       1. Paľuvová Dominika
       2. Tomko Oliver
       3. Kapsdorferová Sofia

       Kategória E / 7.roč.

       1. Mank Marek
       2. Biath Filip
       3. Ščerbatý Alex

       Kategória F / 6.roč.

       1. Vrabec Ján
       2. Havriš Šimon
       3. Božíková Tereza

      • Exkurzia v hlavnom meste

      •  

       Deviataci našej školy sa zúčastnili exkurzie v Bratislave, kde navštívili pamiatky mesta, parlament, Slovenské národné divadlo a závod Volkswagen.

       Naša cesta sa začala už v skorej rannej hodine, keď sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol na vlakovú stanicu do Kysaku. Dlhých, viac ako 6 hodín, sme cestovali cez celé Slovensko, aby sme objavili krásy hlavného mesta. Len čo sme vystúpili z vlaku, odviezli sme sa pred Parlament, v ktorom sme sa mohli prejsť po známom televíznom prostredí a sadnúť priamo do rokovacej miestnosti. Po tejto prehliadke nás očaril aj Bratislavský hrad, ktorý mal v deň nášho odchodu navštíviť sám francúzsky prezident. Keď sme si obzreli tieto pamiatky, išli sme sa pripraviť na program, ktorý na nás čakal v samotnom Slovenskom národnom divadle. Čas, ktorý sme boli v divadle nám spríjemnilo predstavenie Fanny a Alexander. Ráno sme sa nejako pozbierali z postelí a hor sa na ďalšie objavovanie. Keďže to bola fyzikálna exkurzia, nemohli sme vynechať návštevu bratislavského Aurélia. Tam sme mali možnosť pozrieť si laserovú šou, vyskúšať si rôzne pokusy,  ktoré boli znázornené hravou formou pre „deti“ ako sme my. Jednoducho fyzika hravou formou. Ďalšia cesta smerovala priamo do Volkswagenu. Obrovský areál, kde sa vyrábajú autá, množstvo výrobných hál, skoro 18 tisíc zamestnancov, skrátka malé mesto. Prešli sme sa po troch výrobných halách, kde boli rôzne stroje, roboty a plechy, ktoré sa ešte ani náhodou nepodobali na autá ktoré máme.

       Obohatení o nové poznatky z týchto miest sme sa nadšení vrátili opäť do nášho rodného, milovaného mesta.

       Monika Kmecová, 9.D

      • Denníček dobrých skutkov

      • Za nami je čas Vianoc. Pomyselný čas  vzájomnej blízkosti, pomoci a akejsi zvýšenej vzájomnej dávky dobra. Zdá sa však, že s odchodom Vianoc pomaly zhasína aj čaro, ktoré tieto sviatky každoročne zapaľujú. Darované matérium postupne zapadá prachom, veci nahrádzame ďalšími.

        Práve z tohto dôvodu sa tretiakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov snažíme viesť k trvalým hodnotám po celý rok. A tak už v októbri začali písať ďalšiu z kníh, tentokrát spoločnú, no obsahovo jedinečnú a vzácnu, nesúcu názov Denníček dobrých skutkov. Impulzom nám bola jedna zo žiakmi navolených tém v rámci pravidelných pondelkových ranných komunít a to Karma je zdarma. Nie je prekvapením, že takmer všetci ju definovali iba ako negatívum zaslúžene sa vracajúce svojmu konateľovi v rôznom časovom horizonte. No nevedomosťou opomenuli skutočnosť, že rovnaký princíp platí aj v prípade dobrého skutku. A tak sme ich začali denno-denne vysielať. Do kolujúceho denníčka tak žiaci každým dňom postupne zapísali aspoň jeden dobrý skutok. Pokračovanie článku TU.

      • Vyhodnotenie súťaže Súboj talentov Svidník

      • Dňa 12. 12. 2018 sa žiačky Alexandra Poperníková, Klaudia Sabolová, Jaroslava Oravcová a Sára Kmecová zúčastnili na workshope vo Svidníku na základe vyhodnotenia súťaže "Súboj talentov", ktorú poriadala Stredná priemyselná škola Svidník. Dievčatá obsadili 1. miesto - S. Kmecová a tri druhé miesta - K. Sabolová, J. Oravcová a A Poperníková. K úspechu a umiestneniu srdečne gratulujeme. Na workshope si mohli skúsiť netradičné techniky ako sú: enkaustika (maľba žehličkou), linoryt, maľba na sklo, počítačový návrh na kľúčenku a pod.

       Táňa Vavreková

      • Školská burza

      • Aj tento školský rok sme sa rozhodli podporiť vianočnú atmosféru dobrou myšlienkou, dobrým činom. 18.12. 2018 sa opäť uskutočnila VIANOČNÁ BURZA. Kto ju navštívil, mohol si vybrať z obrovského množstva hračiek, knižiek, šperkov, hier, ale aj svietnikov a srdiečok, ktoré vyrobili šikovné ruky žiakov pod vedením p. Dzambovej a p. Pergerovej. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 342 eur, ktoré použijeme opäť pre vás, našich žiakov.                                                                                   

       ĎAKUJEME!!!!!

       žiacky parlament

      • Megaloď malých konštruktérov

      • Luxusný parník TITANIC sa vrátil do III.C. Aj keď sa potopil v roku 1912, v našej triede sa opäť vynoril. My chlapci, Oliver Paľuv, Oliver Pillár, Oliver Volčko, Tomáš Hribík a Jakub Vasilega sme sa rozhodli postaviť túto nádhernú loď zo stavebnice SEVA. Pozrite, ako sa nám vydaril. ;-)

       Jakub Vasilega, III.C

     • iBobor
      • iBobor

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do on-line súťaže iBobor. Garantom medzinárodnej súťaže na Slovensku je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.  Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie, posmeliť žiakov v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní  moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak od druhého ročníka. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou aj spôsobom riešenia. Niektoré úlohy majú formu otázky s výberom odpovede, iné sú interaktívne – presúvanie, usporiadanie a dopĺňanie riešenia.

       Najlepší  v kategórii Drobci:

       1. Ronald Fedoročko a Filip Ján Onufer, obaja z  3.D,
       2. Martin Matiaš 3.D,
       3. Ela Hanobiková A.

       Najlepší v kategórii Bobrík:

       1. Vivien Bohinská 4.D,
       2. Patrik Peniak 4.D,
       3. Alexandra Anina Klebanová 4.A.

        

       1. Michal Čorba 5.A
       2. Peter Vaňo  5.A
       3. Diana Baránková 5.B

        

       Najlepší v kategórii benjamín :

       • 1. Marián Barančík 7.C
       • 2. Sofia Kovaľová 6.B
       • 2. Patrik Kapec 7.B
       • 2. Ivo Hudák 7.C
       • 2. Filip Biath 7.D
       • 3. Martin Krajňák 6.A
       • 3. Tibor Šinaľ 7.A

        

       Najlepší v kategórii kadet:

       • 1. Kristián Kapec 9.D
       • 2. Gregor Bujda 9.A
       • 3. Alexandra Valková 9.D
       • 3.Jakub Kuľka 9.D

       Srdečne blahoželáme!

      • Ocenená Ľudmila Kocureková

      • Žiačka IV.D triedy Ľudmila Kocureková sa zúčastnila súťaže o najlepšiu komiksovú prácu - KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU, ktorú organizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI.

       Jej komiks bol ocenenou prácou, za čo jej srdečne blahoželáme!

       Kolektív IV.D triedy

      • Besiedka IV.D

      • Rozprávková atmosféra triednej vianočnej besiedky nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj 19.decembra 2018 sa naša trieda, IV.D, naladila sviatočne. Pri vianočnom stromčeku sme si nevšednú atmosféru blížiacich sa Vianoc užili spolu so svojimi blízkymi i priateľmi, ktorí si v tejto uponáhľanej dobe našli čas a prišli medzi nás. A vidieť bolo veru čo. Z ďaleka k nám zavítal Mikuláš. Rozozvučali sa tóny vianočných kolied. Objavili sme krásu vzájomného obdarovania sa. Vianočné chvíle dotvárali básne, spev i príjemné piesne hrané na keyborde. O význame Vianoc, vianočnom stromčeku, ale aj to, ktorú najkrajšiu, najpríjemnejšiu a najcitlivejšiu koledu Štedrého večera majú na svedomí myši, sme prezradili naším milým hosťom za lákavej vône medovníkov a iných vianočných dobrôt. 

       Na záver   sme si popriali veselé, pokojné a láskyplné Vianoce, aby človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby  nový rok 2019 za to stál!

       Andrea Senajová

      • Leonardium

      • Všetci poznáme Leonarda da Vinci ako vynikajúceho talianskeho maliara,  ale on bol aj veľký vedec a   vynálezca technických zariadení.  Spoločnosť AHA DETI  urobila zmenšené repliky jeho vedeckých objavov, ktorá teraz putuje slovenskými mestami. Naši siedmaci  boli si pozrieť  túto výstavu v Prešove.   Okrem Leonardia, si pozreli aj vianočne  vyzdobený  Prešov a navštívili sme divadelné predstavenie „ Nikola Šuhaj“, ktoré  bolo dlhé, ale utieklo ako voda, lebo bolo veľmi pekne spracované .

       Žiaci 7. roč.        

      • Francúzske koledy

      • Tradične  sa pred Vianocami spievajú koledy v rôznych jazykoch. Žiaci 4.B a 3.D sa ich učia aj vo francúzskom jazyku už niekoľko rokov. Posledný deň pred prázdninami 21.12. sme sa zišli na besiedke, kde sme k štyrom z predošlých rokov  pridali ďalšiu  L´as tu  vu o dedovi mrázovi a zimnú Le bonhomme de neige est né o snehuliakovi. Chytľavé melódia deti aj roztancovali, utvrdzovali správnu výslovnosť a rozšírili slovnú zásobu. Týmto žiakom patrí veľká pochvala. Mgr. Anna Fabianová

      • Vianočné vinše žiakov + príhovor riaditeľa školy

      • Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie

      • V dnešnej dobe, keď si ľudia zvykli posielať na Vianoce väčšinou iba elektronické pohľadnice a sms-správy,  sme sa rozhodli vrátiť k starým tradíciám. Vyhlásili sme súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. A nie hocijakú, ale ručne maľovanú. Výsledky snaženia našich šikovných žiakov si môžete pozrieť v galérii. Ťažké bolo vybrať tie najkrajšie, ale nakoniec porota vybrala a ocenila týchto kreatívnych tvorcov:

       Alexandra Stachová- 4.C, Tamara Petrišáková – 4.B, Nina Gallová – 4.A, Klaudia Gorunová- 4.B, Karin Verlichajová - 3.A, Martin Matiaš – 3.D, Bruno Ratvaj – 2.B, Emma Vatehová – 2.D, Lilien Achejevová - 2.B, Jaroslava Oravcová – 8.C, Tamara Guľová – 6.C, Klaudia Sabolová – 8.C.

       Pohľadnice všetkých tvorcov sme rozdali predstaviteľom mesta, riaditeľom škôl a zástupcom organizácií, s ktorými škola spolupracuje.

       M. Peláková

      • Pytagoriáda

      • Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorej cieľom je umožniť pedagógom s využitím jednej z dominantných vlastností detí daného veku – súťaživosti – motivovať záujem pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty na matematiku.V tomto školskom roku sa uskutočňuje už jej 40. ročník. Do školského kola sa zapojilo 50 žiakov 3. a 4. ročníka a 89 žiakov 5.  až 8. ročníka.

       Medzi najúspešnejších patria :

       kategória P3

       Martin Matiaš - 1. miesto
       Ronald Fedoročko - 2. miesto
       Jakub Vasilega - 2. miesto
       Samuel Švec - 2. miesto

       kategória P4

       Róbert Guľa - 1. miesto
       Katarína Šinaľová - 2. miesto
       Vivien Bohinská - 3. miesto
       Michaela Kašperová -  3. miesto

       kategória P5

       Diana Baranková - 1. miesto
       Martin Čejka - 2. miesto
       Matúš Gašparík - 3. miesto

       kategória P6

       Sofia Kovaľová - 1. miesto
       Patrik Kurimský - 2. miesto
       Ema Čepigová - 3. miesto

       kategória P7

       Dávid Čech - Gut - 1. miesto
       Tibor Šinaľ - 2. miesto
       Fili Biath - 3. miesto
       Patrik Kapec - 3. miesto

       kategória P8

       Linda Hlavinková -1. miesto
       Gregor Bujda - 2.miesto
       Dominika Paľuvová - 3.miesto
       Natália Gašparíková - 4. miesto