• Novinky

      • ŠPORTOVÁ  OLYMPIÁDA  

      • Medzinárodný deň detí sa dá osláviť rôzne. Naši piataci a šiestaci ho už druhý rok oslavujú pohybom. Žiacky parlament pre ne opäť usporiadal ŠPORTOVÚ  OLYMPIÁDU. Žiaci súťažili v hode loptičkou do smetného koša, absolvovali prekážkovú dráhu na čas, kľukatú cestu na kolobežke, snažili sa trafiť veľkú futbalovú loptu do malej bránky a rozkrútili hula-hopy kruhy.       Všetci sa snažili, a preto si aj zaslúžili sladkú odmenu. Najlepší žiaci boli zo VI.E: Ella Olejárová, Sofia Voľanská, Michaela Kožlejová, Marek Mihalčin, Daniel Dubovecký a Benjamín Rychvalský.       

       Poďakovanie patrí žiakom z VIII.D a VIII.E za pomoc pri príprave a organizácii.

       J. Baranová, V. Vasilegová

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Predajca hokejových potrieb

      • Ak by hokej chcel si hrať, plnú výstroj musíš mať.

       Nepomôže Ti s tým nik? Dám Ti jeden tajný tip: Môj ocko je odborník!

       Presne takýmito slovami výstižne opisuje povolanie svojho ocka Slavomíra Fedoročka, náš spolužiak Rony. A tak sme sa v rámci triedneho projektu druhákov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove, pod názvom Čím sú Tvoji rodičia?,  prišli presvedčiť, či je tomu naozaj tak. Pokračovanie článku TU.

      • WORKSHOP

      •       Dňa 20. 4. a 18. 5. 2018 sa žiačky našej školy zúčastnili stretnutia tvorivých dielní pod názvom PODOBY HOVORENÉHO SLOVA. Podujatie bolo zamerané na poukázanie odlišností pri práci s hovoreným slovom – moderovanie, umelecký prednes, rétorika. Podujatie bolo podporené Fondom na podporu umenia.

             Žiačky Miroslava Kožlejová, Michaela Kožlejová, Monika Kmecová a Linda Hlavinková sa zdokonaľovali v tejto oblasti na  dvoch stretnutiach s Mgr. L. Regrútovou, PhD. A s PaedDr. M. Kuderjavou, PhD. v priestoroch DJZ v Prešove.

            Toto podnetné podujatie malo pre žiačky veľký prínos v získaní mnohých vedomostí a skúseností, ktoré môžu zúročiť v školskej televízii alebo na rôznych súťažiach recitácie a prednesu, kde reprezentujú našu školu.

      • Exkurzia FLAMEshoes

      • 28. mája sa žiaci 2.C zúčastnili exkurzie spoločnosti FLAMEshoes, ktorá sa zaoberá výrobou plážovej  a voľnočasovej obuvi. Žiakov privítal a sprevádzal riaditeľ výrobnej prevádzky Mgr. Marek Jajko. Žiaci sa dozvedeli, že firma je rozdelená na administratívnu časť, kde sa zabezpečujú objednávky materiálu a distribúcia tovaru a výrobnú časť, ktorú mali možnosť preskúmať. Dozvedeli sa, že technológiu a stroje doviezli z Číny, že sa tu denne vyrobí 3000 párov obuvi /kroksov/, ktoré sa vyvážajú do viacerých krajín Európy. Materiál, ktorý sa používa na ich výrobu sa volá Eva (etylén vinyl acetát)...

       Po prehliadke sa žiaci stretli  s majiteľom firmy, ktorý pochádza z Číny, z malej dedinky, ktorá má „iba 500 000 obyvateľov“. Dozvedeli sa niečo o živote v Čínskej ľudovej republike, porozprávali o tom, čo ich pri výrobných linkách zaujalo, vyriešili pripravené tajničky a nakreslili návrhy na nové typy obuvi pre deti i dospelých. Každý si na obrázok napísal svoje meno po čínsky. Za svoju usilovnú prácu dostali deti sladké prekvapenie a kroksy, ktoré by im mali pripomenúť deň strávený v spoločnosti FLAMEshoes. Deň plný zážitkov a nových poznatkov pokračoval chutným obedom.  

       Veľká vďaka patrí rodičom detí Mgr. Marekovi Jajkovi  a Martinovi Kravcovi, ktorí toto predpoludnie zorganizovali.

      • Hostili sme zasadnutie výkonného výboru Slovenského atletického zväzu

      • Dňa 16. mája rokoval na pôde našej školy výkonný výbor Slovenského atletického zväzu, ktorý sa zaoberal aj možnosťami rozvoja atletiky v našom regióne. Viac o tejto udalosti sa môžte dočítať v článku v tomto odkaze

       Pozrieť si môžte aj priloženú reportáž Bardejovskej televízie.

       O tom, že sme hostiteľskú úlohu zvládli úspešne, svedčí aj ďakovný list vedenia SAZ.

      • Po stopách literárnych velikánov – Literárna exkurzia 16.5.2018

      • Bola streda   5:20 ráno a my všetci šťastní, že ideme na výlet...Cesta nám trvala 3 hodiny na ďalekú Oravu s jednou jedinou prestávkou pod majestátnymi Tatrami- na Štrbe.

       Cca 8:30 sme dorazili do Jasenovej, kde sa pýšil dom spisovateľa, lekára, učiteľa, publicistu... Martina Kukučína s jeho nadrozmernou sochou v parku.

       Pokračovanie článku TU.

      • Čítam, čítaš, čítame

      • V pondelok  21. mája  na našej škole prebiehal druhý ročník Čitateľského maratónu. Jeho cieľom bolo podporiť  čítanie u detí na 1. aj 2. stupni.  

       Pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, podporuje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať.

       Do čítania sa v dopoludňajších hodinách zapojilo spolu 230  žiakov.

       Mladší žiaci čítali Rozprávky o psíčkovi a mačičke od Jozefa Čapka, Už ho vezú od Ľudmily Podjavorinskej a starší čítali knihu Leny Riečanskej Sladkých štrnásť s horkou príchuťou. 

       Ďakujeme knihám a ich autorom, že nám neustále otvárajú dvere do čarovného sveta fantázie.

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Policajt

      • Väčšina chlapcov má už v najútlejšom veku v otázke budúceho povolania jasno. Ak to nie je smetiar, s istotou vedia, že budú policajtmi.  V ich predstavách dominuje zastavovanie áut alebo prenasledovanie zlodejov. Možno aj žiaci zo ZŠ na Komenského 23 by toto zamestnanie podobne zovšeobecnili. Avšak vďaka ďalšiemu z ochotných rodičov v rámci triedneho projektu Čím sú tvoji rodičia? odhalili novú dimenziu tohto povolania, v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove.

                   Vďaka Miškovmu ockovi, pánovi Vladislavovi Hüblerovi, rolu učiteľa tohto netradičného vyučovania prebral pes. Spolu so svojimi psovodmi, teda policajtmi určenými na výcvik a vedenie služobného policajného psa, nám objasnili prácu, ktorú možno iba povrchne poznáme z nadnesených situácii televíznych seriálov. Pokračovanie článku TU.

      • Prezentácie druhákov na tému Vesmír

      • V našich triedach , ktoré navštevujú intelektovo nadaní žiaci sa už tradične konajú pred koncom školského roka prezentácie ročníkových prác. V rámci predmetu Obohatenie sa hlbšie oboznamujú s témami nad rámec učebných osnov.  V prvom ročníku to bývajú dinosaury a terajší druháci sa celý rok zaoberali otázkami, ktoré sa týkajú vesmíru. Je to nekonečná téma, tak ako je v našom ponímaní chápaný nekonečný vesmír. Je to zároveň fascinujúca téma, tak ako nás fascinuje všetko, čo nedokážeme dokonale spoznať a pochopiť.

       Osemročné deti zaujalo rozprávanie, filmy, knihy, informácie o vesmíre. Načreli sme do rôznych „súdkov“ informácií. Od kníh, časopisov po internetové zdroje. Oboznamovali sme sa s rôznymi teóriami o vzniku vesmíru, o jeho  prvých bádateľoch, prieskumníkoch, kozmonautoch, astronautoch, na pretras prišli aj obľúbení mimozemšťania.

       Potom prišla na rad práca na prezentáciách. Pokračovanie článku TU.

      • Retro deň

      • Spomienky sú jediným bohatstvom, ktoré nám už nikto nemôže vziať. Každý si rád pripomenie príjemné chvíle svojho života z minulosti. Niekedy nám peknú spomienku privanie vôňa, pieseň, pohľad na známe miesto v prírode, v meste... a niekedy aj oblečenie, ktoré je veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Vždy odzrkadľovalo dobu, v ktorej ľudia žili.

       Naša škola si tento rok pripomína 40. výročie svojho vzniku. Je  40 rokov veľa, či málo? Mnoho vecí sa za ten čas zmenilo. Od metód výchovy a vyučovania až po oblečenie. My, ktorí máme mladší rok narodenia si uvedomujeme, že v obliekaní sa móda občas vracia a to, čo sa dnešným teenagerom zdá ako absolútna novinka – to tu už niekedy bolo.

       Preto sme sa rozhodli, že si v škole pripravíme spomienkový RETRO deň. Pokračovanie článku TU.

       Kompletnú fotogalériu si môžte pozrieť v tomto odkaze:
       https://photos.app.goo.gl/5HmM9tkQHWqZpFn8A

      • IQ olympiáda

      • Po zacvičení mozgových závitov v školskom kole postúpili do regionálneho kola Prešovského a Košického kraja J. Jančík, J. Štofanik , G. Bujda. V piatok 11.5.2018 sme poriadne držali prsty a s napätím očakávali návrat súťažiacich z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Radosť bola napokon obrovská  do celoštátneho finále na krásnom Smolenickom zámku postúpili až dvaja žiaci J. Jančík postupuje z 5.miesta  a J.Štofanik z 13.miesta. Opakovane budeme držať palce 28.5.2018. GRATULUJEME !

      • Exkurzia v SteelParku

      • V stredu 18. mája 2018  si 46 intelektovo nadaných žiakov našej školy nielen rozšírilo vedomosti z viacerých oblastí, ale sa aj zabavilo.  V podnecujúcom prostredí kreatívnej fabriky v košickom SteelParku  absolvovali pod vedením lektorov tvorivé aktivity.

       Žiaci 1. stupňa si na  Matematike hrou hravou a zábavnou formou rozvíjali matematické  a experimentálne zručnosti i logické myslenie. Dve skupiny žiakov z druhého stupňa experimentovali v bádateľských prírodovedných laboratóriách. Aktívne poznávali vybrané fyzikálne i prírodné javy a rozvíjali si tak svoje experimentálne zručnosti.

       Na svoje si prišli aj priaznivci z oblasti informatiky a programovania. Záhadný svet Arduino im prakticky ukázal, ako pracujú elektronické zariadenia, a takto upevnil ich záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie.

       Po aktivitách s lektormi sa žiaci venovali vedeckej hračke. Hračky, ako napr. hlavolamy, žiakom jednoduchým a  nenásilným spôsobom priblížili alebo využili nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav.

       Na záver ešte prehliadka exponátov. Návšteva kreatívnej fabriky sa skončila.

       Pevne veríme, že žiakom sa chvíle v  SteelParku, v parku vedy a zábavy, páčili a radosť zo spoznávania v nich bude pretrvávať veľmi dlho...

       Mgr. Andrea Senajová, vedúca MZ pre intelektovo nadaných žiakov

      • Deň Slnka očami detí

      • Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu. Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je nádherná pastva pre naše oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok hlavne pre nás.

       Ale všetko toto by sa v prírode neudialo bez Slnka. Preto je 3.máj právom Dňom Slnka. Tento deň sme si pripomenuli z hľadiska dôležitosti Slnka pre život na Zemi, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia. Jeho dôležitosť zobrazili žiaci 2.- 4. ročníka na svojich plagátoch a veru bolo ťažké vybrať najkrajšie práce. Preto ocenených žiakov bolo niekoľko a to: Nina Krjaková a Radka Prokopovičová zo 4.B, Kajka Kendrová a Paťka Udičová z 2.C, Karin Grohoľová a Viki Bohunická z 2.C, Lea Milá a Vivien Bohinská z 3.D, Nina Hríbiková a Danka Lešková zo 4.C, Saška Stachová a Barborka Sobeková z 3.C. Oceneným žiakom blahoželáme a všetky plagáty sú vystavené na chodbe 1. stupňa.

       Mgr. D. Marcinčová a Mgr. O.Lišivková

      • BEH 40 

      • Dňa 3. 5. 2018 sa deti zapojili do športovej súťaže pod názvom " BEH 40". Celá súťaž sa niesla v duchu osláv 40. výročia  našej školy.  A tak symbolicky štyri deti z každého oddelenia súťažili v štyroch disciplínach. Ich hlavnou úlohou bolo splniť štyri podmienky "Štvorlístok " - vytrvalosť, kolektívnosť, rešpektovanie športových pravidiel a spolupráca. 

       Na záver každé oddelenie dostalo diplom a súťažiaci sladkú odmenu.
       Ďakujem všetkým zúčastneným za krásne a aktívne prežité popoludnie.

       Vych. Mgr. Katarína Grocká 
        

      • „40 POKLADOV ŠKOLY“

      •  Pri príležitosti 40. výročia založenia našej školy, sme sa s deťmi rozhodli v jedno príjemne popoludnie si spolu zasúťažiť. Do súťaže sa zapojili deti zo všetkých oddelení ŠKD. Ich úlohou bolo získať v čo najkratšom čase, čo najviac pokladov. Deti hádzali kockou a postupovali po vyznačených súťažných poliach. Snažili sa hodiť vysoké číslo, aby sa čo najskôr dostali k pokladu. Museli pritom využiť nielen svoju obratnosť a rýchlosť, ale potrebovali aj kúsok šťastia pri hádzaní kockou. Pani vychovávateľke Mgr. Eve Pergerovej pomáhali šikovné dievčatá z 5. ročníka športovej triedy.

        

       Podľa množstva nazbieraného pokladu, boli deti ocenené diplomami a sladkosťami. Prvé tri miesta obsadili tieto oddelenia:

       1. miesto - VI. oddelenie
       2. miesto - VII. oddelenie
       3. miesto – II. oddelenie

       Ďakujem pani vychovávateľkám a deťom za skvelú atmosféru a povzbudzovanie! :-)

       Mgr. Eva Pergerová

      • Deň Zeme žiakov 1.ročníka

      • Ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí už dávno poukazovali na fakt, že Zem čoraz viac ohrozuje činnosť človeka. Aktivisti a ekológovia tak od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Aktivity na záchranu Zeme aj v súčasnosti stále pokračujú.

       Aj prváci v našej škole, v piatok 4.mája, k tomu prispeli malou aktivitou, keď spolu s rodičmi z 1.B a z 1.C triedy a učiteľkami 1.ročníka zasadili po štyri okrasné stromčeky v parku pred školou, o ktoré sa budú starať nasledujúcich 8 rokov. Tie sa im za starostlivosť  odvďačia krásnymi kvetmi a navyše  obohatia našu Zem o vzácny kyslík.

       Učiteľky 1. ročníka

      • Biologická olympáda - Okresné kolo

      • Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovala žiačka Kristiána- Sarah Klebanová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

       Srdečne blahoželáme!