• Novinky

      • Školské kolo Pytagoriády

      • V prvej polovici decembra sa uskutočnilo školské kolo  41. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. – 8. ročníka riešili 15 úloh v jednotlivých kategóriách. Úspešní riešitelia boli tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh správne. Vo výslednom umiestnení rozhodovala aj rýchlosť riešenia týchto úloh.

       Tí najúspešnejší  postupujú na okresné kolo, ktoré bude v marci nasledujúceho roka. Veríme, že sa im podarí  úspešne reprezentovať našu školu.

       Úspešní riešitelia boli ocenení diplomom a vecnou cenou.

      • Vianočné oblátky

      • Neoddeliteľnou súčasťou slávnostne prestretého štedrovečerného stola sa vo väčšine domácností stali vianočné oblátky, ktoré sú tu už veľmi dlho a tvoria akoby povinný, vždy prvý chod štedrej večere v symbolickom posvätnom význame. Úkony spojené s prípravou a pečením oblátok majú veľmi starú tradíciu, ktorá sprevádza človeka počas mnohých generácií. Naše pozvanie do školy prijala pani Božka, vlastne moja mamka, aby našim žiakom  priblížila  toto voňavé a chrumkavé tradičné umenie.  „Oblátky mali v minulosti náboženský motív,“ začala svoje pútavé rozprávanie teta Božka. Tento motív si oblátky zachovali dodnes, vianočné sviatky či štedrú večeru si bez tradičného chrumkavého pokrmu nevie predstaviť množstvo slovenských rodín ešte ani dnes. „V našej dedine piekol v minulosti oblátky kostolník alebo sa oblátky piekli na fare. Na niektorých miestach Slovenska túto úlohu prevzal aj učiteľ. Nakúpil múku a keďže v tom čase bola v každom dome krava a hydina, ženičky z dediny mu zas priniesli mlieko a vajcia. Postupom času sa pečenie vianočných oblátok stávalo už individuálnou záležitosťou jednotlivých domácností.“ hovorí. Takéto pútavé rozprávanie pokračovalo aj počas prípravy a pečenia. Deti pomáhali pri každej práci, dokonca si vyskúšali aj nalievanie cesta na oblátkovač a klasické obstrihávanie oblátok. Najviac sa im však páčila samotná ochutnávka oblátok, či už čistých alebo s medom. Vanilková vôňa sa šírila celou chodbou a ešte umocňovala pocit blížiacich sa sviatkov. Teta Božka odpovedala na množstvo zvedavých otázok a u detí sme videli žiariace očká, ktoré im privodilo toto milé stretnutie. Príjemnú atmosféru urobili aj deti spevom kolied a vinšom. Nakoniec sa žiaci 2.B, 2.A a 4.D tete poďakovali za zaujímavý a voňavý zážitok, kde sa naučili, že nie je to nič zložité a s kvalitným oblátkovačom nemusíte mať ani talent na pečenie. Stačí vám pár základných ingrediencií a chuť do pečenia. Ďakujeme teta Božka ešte raz za ochotu, pomoc, inšpiráciu, za krásne chvíle strávené s Vami!

       PaedDr. Gabriela Voľanská 

      • Volejbalový turnaj rodičov a priateľov ZŠ Komenského

      • Šport je neoddeliteľnou súčasťou našej základnej školy už viac ako 40 rokov. Každoročne škola organizuje pre žiakov množstvo športových a spoločenských podujatí a zároveň pritom nezabúda aj na jej rodičov. Jednou z takýchto foriem aktivít školy je volejbalový turnaj rodičov a priateľov ZŠ Komenského. Tento v poradí už tretí ročník sa organizoval v spolupráci s MsÚ Bardejov, ktorému patrí veľká vďaka. Predvianočné športové podujatie bolo odštartované krásnym vianočným vystúpením v podaní dievčenskej tanečnej skupiny Daridance pod vedením Mgr. Darinky Kostarovej. Turnaja sa zúčastnilo spolu šesť družstiev. Tri družstvá patrili rodičom našej školy a po jednom družstve pedagógom školy, MsÚ Bardejov a hosťom z družobného mesta Gorlice. Vo vyrovnanej športovej konfrontácií sa najviac darilo červenému družstvu rodičov, ktoré stratilo len dva sety a zaslúžene zvíťazilo. Druhé miesto si vybojovalo modré družstvo pred tretím družstvom domácich pedagógov ZŠ Komenského. Po skončení zápolenia bolo pre všetkých účastníkov pripravené chutné pohostenie, kde následne prebehlo vyhodnotenie turnaja s odovzdávaním cien a diplomov. Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom, pomocníkom a zúčastneným. Pevne veríme, že sa o rok opäť stretneme na ďalšom pokračovaní. Najbližším športovým podujatím na našej škole bude veľkonočný bedmintonový turnaj rodičov a detí ZŠ Komenského.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Triedny projekt 4.D: Nauč nás, čo vieš! Nintendo

      • Ďalšou hodinou, ktorá nás niečo naučila, bola hodina venovaná Nintendu. Spracoval ju náš spolužiak Michal Hübler, ktorý je v technológiách rôzneho typu priam odborník. 

       Vďaka jeho informáciám sme zistili, že prvá konzola bola vyrobená v roku 1977.  Po japonsky sa Nintendo povie kabušiki gaiša. Dozvedeli sme sa, že v tomto období herná konzola nemala veľký úspech. Volala sa Super Nintendo. Dnes poznáme Nintendo Wii, Wii – U, Nintendo 3ds, Switch. Ako nás Miško poučil, najnovšia verzia je Nintendo Lite. Cena takejto konzoly sa pohybuje od tristo do štyristo eur. Michal má doma Nintendo 3ds, ktoré ho veľmi baví. Po prezentácii sme si mohli overiť naše vedomosti vďaka pripravenému kvízu. Hlavnou cenou tejto zaujímavej hodiny bola možnosť zahrať si na jeho Nintende.

       Na záver nás Miško upozornil, že Nintendo môže nielen zabaviť, ale aj uškodiť. Pri zapnutí 3D efektu môže dôjsť až k oslepnutiu. Ani tu netreba zabúdať, že všetkého veľa škodí.

       Filip Sokol, 4.D                    

      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 12.12.2019 sa konal 48. ročník školského kola Geografickej olympiády . Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 48 žiakov. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú  najúspešnejší.

       Kategória G (5.ročník)       

       1.miesto:  Róbert Guľa  5.C

       2. miesto: František Paľuv  5.B

       3. miesto: Patrik Lenart  5.D

        

       Kategória F (6.-7.ročník)

       1.miesto:  Matúš Terjék 7.A

       2. miesto: Ján Vrabec  7.D

       3. miesto: Tereza Božíková 7.A

        

       Kategória F (8.-9.ročník)

       1.miesto:  Dominika Paľuvová 9.B

       2. miesto: Radan Kollárovič 8.A

       3. miesto: Linda Hlavinková 9.C

        

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

      • Rozprávkové Vianoce

      • Rozprávkové Vianoce – asi tak máme tie najkrajšie sviatky v roku  v spomienkach zachované takmer všetci.  Tí mladší ich možno vnímajú skrz radosť z darčekov, ktoré im pod stromčekom zanecháva Ježiško. My starší si už s istotou uvedomujeme, že tieto sviatky sú najmä o pocite vzájomnej blízkosti, pokoji a nezištnej vďake. Možno v kontraste so zhonom súvisiacim so silou mamony, ktorá zatieňuje pravý význam týchto sviatkov.

       Ako učitelia si preto pokladáme za povinnosť privodiť našim žiakom Vianoce také, aké ich videli a slávili naši predkovia. V pokore a skromnosti. S tým málom v rukách, no o to viac vo veľkosti srdca. Aj preto malí druháci z 2.A a 2.B spolu so štvrtákmi zo 4.D pripravili  vianočné pásmo, ktoré najviac odhaľuje, ako kedysi v Bardejove oslavovali narodenie božieho dieťaťa. Naviac ešte autentickejšie vyznievajú tieto udalosti, ak prihliadneme, že ich malí betlehemci nacvičili v šarištine. Hrajú a zároveň prežívajú príbeh pastierov, ktorých počas  pasenia ovečiek navštevuje anjel, zvestujúci, že božie dieťa uzrelo svetlo sveta. To jediné, čo mu môžu dať sú síce skromné dary, no ich jedinečnou pridanou hodnotou sú želania, vinše a piesne všetkých žiakov, spievané od srdca a z lásky.

       Počas otvorenia výstavy Rozprávkové Vianoce, organizovanej Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Bardejove, Mestom Bardejov a Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove ich títo žiaci venovali aj množstvu hostí, ktorí si túto udalosť nenechali ujsť. Pripomenuli im ich vlastné detstvo, prinavrátili spomienky na bezstarostnosť, ale i pravé ľudské hodnoty. Za tieto čarovné okamihy patrí vďaka pani učiteľkám Mgr. Zuzane Hanobikovej a PaedDr. Gabriele Voľanskej zo ZŠ na Komenského ulici v Bardejove, ktoré si v tomto predvianočnom období našli drahocenný čas, aby skrz svojich žiakov potešili aj mnohých ďalších. 

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.   

      • Ochranárik

      • Civilná ochrana v Bardejove pripravila pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž  Ochranárik  na tému "Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne." pre školský rok 2019/2020 , ktorú vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy peknými prácami. Výhercom okresnej súťaže v kategórii: Žiaci základných škôl I. stupňa sa stali:

        1. miesto   Marko Jurčišin          4.A 
        2. miesto   Zuzana Poláková     4.C

       Srdečne blahoželáme! Víťazná práca postupuje do národného kola, kde daná sekcia otvorí v januári internetové hlasovanie. Svojím hlasovaním ich podporte aj vy a držíme im palce.

        Mgr.Ľ. Kurimská

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V školskom kole olympiády súťažili žiaci v dvoch kategóriách a potrápili sa s úlohami z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Tí najlepší sa potom stretli v slovnom súboji, kde vymýšľali príbeh k obrázku a promptne reagovali v rolovej hre. Tak ako každý rok, aj tentoraz boli výsledky veľmi tesné. Víťaz z každej kategórie nás bude reprezentovať na okresnom kole. Prajeme veľa šťastia!

       Kategória 1A

       1. Ella Eštočinová
       2. Alex Cifra
       3. Ema Gambaľová

       Kategória 1B

       1. Linda Hlavinková
       2. Marián Barančík
       3. Dávid Čech-Gut

       Všetkým želáme krásne vianočné sviatky!

       Mgr. E. Baldovičová

      • Opäť ďalšia  úspešná  vianočná burza!!!

      • Aj tento rok sa potvdrilo, že naši žiaci majú dobré srdcia. Obrovské množstvo rôznych knižiek, hračiek, vianočných dekorácií či drobností sa vypredalo RAZ-DVA! Predajom sa nám podarilo vyzbierať krásnych 350 eur, ktoré pomôžu našim žiakom. DETI  DEŤOM!! ĎAKUJEMEEEEE

       Žiacky parlament 

      • Medzinárodný debut mladých fotografov

      •      Medzi úspešnými mladými fotografmi, ktorí si prevzali ocenenie v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy, ani tento rok nechýbali Bardejovčania.

            Slávnostné vyhodnotenie podujatia, ktoré už deviaty rok spoluorganizuje Poľsko-slovenský dom v Bardejove spolu s Gorlickým centrom kultúry sa konalo 3.12.2019 v Gorliciach. Do tejto zaujímavej súťaže, ktorá trvala od júna do novembra tohto roku sa zapojili súťažiaci vo vekovej kategórii do 12 rokov a do 20 rokov. V obidvoch kategóriách boli do súťaže prihlásené fotografie zachytávajúce ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Práce hodnotila poľsko-slovenská komisia fotografických umelcov pod vedením Zbigniewa Podsiadla. Prácu mala oproti predchádzajúcemu roku opäť ťažšiu, pretože do súťaže prišlo vyše 560 prác. Svoje zastúpenie medzi víťazmi mal Bardejov aj tento rok. Vo veľkej medzinárodnej konkurencii súťažiacich sa v kategórii do 20 rokov predstavila Karin Kaľatová z Bardejova, ktorá za svoje fotografie získala aj ocenenie. Na slávnostnom vyhodnotení si ich prevzala z rúk vedúceho odboru kultúry a spoločenských vecí  Mestského úradu v Gorliciach -Aleksadra Augustyna, riaditeľa Gorlického centra kultúry - Janusz Ziębu a riaditeľa Poľsko-slovenského domu v Bardejove  - Ing. Marcela Tribusa.

       Nemenej potešujúcim je aj fakt, že  súčasťou slávnostnej vernisáže a následnej výstavy sú aj fotografie mladých bardejovských fotografov, vybrané odbornou porotou. Z vyše päťstovky fotografií sa do výberu dostali fotografie nasledujúcich autorov: Martin Matiaš, Filip Onufer, Jakub Roman, Filip Seipel, Filip Sokol  (všetci zo ZŠ na Komenského ulici), Jakub Tribus (ZŠ na Wolkerovej ulici) a Michaela Soroková, Diana Jurčišinová, Viktória Hudáková, Radka Marcinovová ( z Gymnázia Leonarda Stöckela).

            Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy pokračuje aj budúci rok. Jubilejný 10. ročník organizátori pripravujú na vyhlásenie v júni 2020. Veríme, že každoročné úspechy mladých bardejovských  fotografov na tejto súťaži povzbudia aj ich kamarátov a zapoja sa do nej v hojnom počte. Nateraz vás pre inšpiráciu pozývame do Gorlíc, kde si výstavu Moje Nízke Beskydy, môžete prezrieť až do januára 2020 v priestoroch Slovensko-poľského domu.

       Kultúrne a turistické centrum Bardejov

      • Žiaci piatych ročníkov navštívili výstavu AHA! Krásna matematika v Prešove.

      • Neveríte, že čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné? Zažili ste už matematiku bez pera, papiera a knihy?

       Na tieto otázky by Vám vedeli odpovedať všetci žiaci piateho ročníka našej školy. Počas minulého týždňa strávili naši piataci jeden školský deň netradične. Navštívili v meste Prešov medzinárodnú putovnú výstavzu z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk.

       Už spoločné cestovanie vlakom bolo pre niektorých žiakov novou skúsenosťou, ktorú hodnotili veľmi pozitívne.

       Počas výstavy nás po galérii sprevádzali príjemné lektorky, ktoré nás postupne zasväcovali do matematických tajomstiev a ozrejmovali nám jednotlivé matematické poznatky pre nás zrozumiteľnou formou.

       Koncept výstavy bol unikátny aj tým, že prezentoval informácie vo forme zábavných úloh. Neboli tam exponáty za sklom, práve naopak. Cieľom bolo, aby sa každé dieťa s exponátom pohralo a zažilo tak jedinečnú skúsenosť, ktorá prispela ku kvalitnej spomienke.

       Súčasťou výstavy bol aj otvorený priestor na originálne tvorenie a vynaliezanie, vybavený množstvom rôznorodých materiálov, kde si mohol každý žiak precvičiť vlastnú kreativitu a konštruktérske schopnosti.

       Žiaci tak na vlastnej koži zažili, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné.

       Mgr. Mária Čukanová

      • Súťaž i-Bobor

      • V mesiaci november sa takmer 90-tisíc žiakov z 1116 škôl na Slovensku zapojilo už do 13.ročníka  informatickej súťaže i-Bobor. Hlavným cieľom tejto celoslovenskej súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Naša škola sa aktívne zúčastňuje tejto súťaže už niekoľko rokov. Tento rok sa aktívne zapojilo 295 žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 155 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach boli odmenení aj vecnou cenou.

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Od pondelka 2.12.2019 organizátori sprístupnili prezeranie výsledkov pre žiakov. Ak sa žiak prihlási súťažným kódom na stránke iBobor.sk, uvidí, aké odpovede zvolil pre každú svoju riešenú úlohu a tiež to, aká bola správna odpoveď. Pre väčšinu úloh je pripravene aj vysvetlenie postupu, akým sa úloha mohla riešiť.

       Mgr. Mária Čukanová, Mgr. Andrea Senajová

      • Plavecký výcvik našich žiakov

      • Ak hľadáte ideálnu športovú aktivitu, vhodnú takmer pre každého, plávanie je na to priam stvorené. Napomáha nielen chrbtici, ale celému organizmu. Vďaka nemu trénujete vytrvalosť a zlepšujete celkovú kondíciu. A teraz to vedia už aj naši mladí plavci z radov tretiakov a štvrtákov. V októbri totiž absolvovali svoj očakávaný plavecký výcvik.

       Vďaka prístupu výborných učiteľov plávania našej školy - Mgr. Sergejovi Kravcovi, Mgr. Alene Zavackej, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi, Mgr. Zoranovi Kollárovičovi, Mgr. Róbertovi Senčákovi a Mgr. Alene Geffertovej, žiaci hneď počas úvodných hodín získali pozitívny vzťah k vode.  Následne tak mohli postupne robiť každodenné pokroky. Kým začiatočníci najprv s podporou všakovakých pomôcok, pokročilí rôznorodými hrami a súťažami. No vo finále už všetkých niesla voda sama.  Neboli to len profesionálne skúsenosti našich skvelých lektorov, ale aj takt a ohľaduplnosť pri práci s mladšími žiakmi. Prostredníctvom nich žiaci v posledný deň výcviku prekonali sami seba a dokázali vlastným zanietením pokoriť dĺžku bazéna aj dvojnásobne. Pochvala patrí aj začiatočníkom, ktorí zvládli šírku bazéna, pretože ich plutvami boli vlastné končatiny i vnútorné odhodlanie. Z neplavcov sa tak v priebehu týždňa stali hrdí plavci. Pokročilí zdokonalili techniku a opäť posunuli svoje hranice.

       Ako bolo možné vybadať z rozhovorov detí počas prestávok, plavecký výcvik sa zaradil medzi ich top školské spomienky.  Okrem nich si však odnášajú aj najdôležitejšiu pohybovú zručnosť – plaveckú gramotnosť. K nej netreba zabúdať už len na jedno – rešpekt pred vodou.

       Triedne učiteľky

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Dňa 28.11.2018 sa aj žiaci našej školy zapojili do  celoslovenskej súťaže v hľadaní talentov EXPERT GENIALITY SHOW. Podľa záujmu si vybrali dve témy zo šiestich, pričom každá z nich obsahovala 25 úloh.  

       Témy boli naozaj rôznorodé:  Od Dunaja k Tatrám,  Mozgolamy,    Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?,  či  Góly, body, sekundy a pre piatakov –   Ako funguje svet      a     Päť jazykov kultúry

        Výhercovia budú známi v januári a obdržia hodnotné ceny. Držíme palce všetkým našim žiakom.

       Mgr. Šinaľová

      • ASTROSHOW - mobilné planetárium

      • Žiaci prvého, tretieho a dve triedy 4. ročníka sa zúčastnili astroshow, filmového 3D predstavenia mobilného planetária.

       Počas putovania s mimozemšťanom sa dozvedeli tie najzaujímavejšie veci o planétach. Deti videli, ako sa  strieda deň a noc, či ročné obdobia. Bola to dobrodružná plavba vesmírom plná zaujímavých 3D efektov, pri ktorých mali deti pocit, že sú naozaj v rakete, či letia vesmírom medzi planétami. Iní sa zas ocitli v morskom svete medzi morskými rastlinami a živočíchmi. Podujatie okrem pekného vizuálneho zážitku upevnilo vedomosti žiakov o vesmíre, či podmorskom svete. 

       M.Peláková

      • Súťaž VŠETKOVEDKO

      • 28. novembra 2019  už po 11. raz bojovalo o titul Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími aj 56 žiakov našej školy.  V súťaži Všetkovedko tak ukázali, čo všetko už vedia o svete. A čo je najdôležitejšie, v hravej a súťažnej atmosfére  sa naučili aj niečo nové.

       Čiastočné výsledky žiakov budú zverejnené už 20.decembra 2019 na stránke www.vsetkovedko.sk. Skontrolovať si ich môže každý súťažiaci podľa kódu, ktorý má nalepený v žiackej knižke (druhák až štvrták) alebo na prednej strane testu, ktorý dostal domov(prvák).

       Držíme všetkým palce!

      • Zlaté medaily pre ZŠ Komenského

      • Dňa 22. novembra 2019 pripravilo Občianske združenie mládež 21. storočia Bardejov netradičné športové podujatie v prehadzovanej pre žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnili zmiešané družstvá žiakov a žiačok vo vekovej kategórií od 10 do 12 rokov. V konkurencií ôsmich družstiev sa najlepšie darilo žiakom našej školy, ktorí nenašli premožiteľa v celom turnaji a zaslúžene získali zlaté medaily. Po skončení turnaja bola už tradičná tombola, v ktorej sa šťastie taktiež usmialo aj na žiakov našej školy.  Družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení: F. Vagaský, M. Macej, T. Fignár, D. Valko, M. Lešičková, B. Macečková, K. Valková, K. Vencuriková. Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu a organizátorom za krásne športové podujatie.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov

      • Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl.

       Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

       Na našej škole sme testovali 52 prvákov a mnohé deti nás prekvapili svojimi výkonmi. V treťom ročníku budú žiaci testovaní opäť, aby si rodičia mohli porovnať ako ich deti v telesnej zdatnosti napredujú. Poďakovanie patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli k výbornému zvládnutiu toho športového podujatia.

       M.Peláková