• Novinky

      • Okresné kolo v bedmintone

      • Dňa 4. februára a následne 5. februára 2020 sa konalo okresné kolo v bedmintone v športovom centre v Bardejove. Majstrovstiev sa zúčastnili žiačky Michaela Kožlejová a Miroslava Kožlejová z 8.E - obsadili 2. miesto. Žiaci boli v zostave Matúš Vateha, Martin Vasilišin a Tomáš Vaľko všetci boli z 8.E triedy- zíslali tiež 2. miesto. Pripravovala ich p. učiteľka Vavreková. Pekné umiestnenie získali už piaty krát po sebe. Srdečne blahoželáme.

      • Obvodové kolo dejepisnej olympiády

      • Dňa 14. februára 2020 na ZŠ s MŠ  Pod papierňou v Bardejove sa uskutočnilo obvodové kolo 12. ročníka dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. Súťažilo sa v štyroch kategóriách C,D, E, F  - ročníky 6.-9.

       Umiestnenia jednotlivcov :

       Kategória C/ 9.ročník
       Hlavinková Linda/ IX.C – 2. miesto/89,5b
       Roman Lukáš/IX.E – 7. miesto/78,5b

       Kategória D/ 8.ročník
       Kožlejová Michaela/VIII.E – 3.miesto/67b
       Vateha Matúš/ VIII.E – 4.miesto/65b

       Kategória E/ 7.ročník
       Božíková Tereza/VII.A – 5.miesto/61,5b

       Kategória F/6.ročník
       Krjaková Nina/VI.A – 2.miesto/65,5b
       Tyššová Veronika/VI.A - 5.miesto/60b

       Všetkým účastníkom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov a obzvlášť Linde Hlavinkovej, ktorá nás bude reprezentovať 24. marca na krajskom kole v Prešove.

       Mgr. Beáta Skreptáčová

      • Zumbovali sme...

      • Zumba patrí v dnešnej dobe medzi obľúbené športové aktivity a rytmická hudba nám prináša dobru náladu. V piatok sme privítali medzi nami zumba inštruktorku pani Janku Pangracovú, ktorú sme netrpezlivo čakali. Na tejto športovej aktivite sa zúčastnili všetky dievčatá z oddelení ŠKD so svojimi vychovávateľkami. Vládla výnimočná športovo tanečná atmosféra a všetci sme sa veľmi snažili začo nás aj pani Janka na konci cvičenia pochválila. Zažili sme krásne a netradičné popoludnie a už teraz sa tešíme na ďalšie zumbovanie.

       Bc. D. Kostárová

      • Matiaš, Barančík a Paľuvová na stupni víťazov v školskom kole 8. ročníka LO

      • Aj tohto roku sa 20. februára 44 intelektovo nadaných žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy zapojilo do  školského kola 8. ročníka Logickej olympiády.

       Školské kolo LO preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov.

       Nadaní sa s veľkým sústredením pustili do lúskania „ťažkého orieška“. A že boli testovacie úlohy tohto roku ozaj ťažké svedčí aj fakt, že na 1. stupni boli z 19 žiakov úspešní iba štyria riešitelia.

       Na druhom stupni bolo úspešných 23 nadaných.

       Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahol min. 8 bodov (bodov za správne vyriešené úlohy). Súčet bodov celého testu  bol 22/23 bodov v oboch súťažných kategóriách.

       Za veľkú snahu bol udelený špeciálny diplom, Diplom pre nováčika, prvákovi Yousefovi Shamsaldeenovi, ktorého od úspešného riešiteľa delil iba jeden bod.

       Všetkým riešiteľom patrí pochvala – za snahu, odhodlanie a rozmýšľanie

       Úspech ocenených žiakov potešil! Uvidíme, či to postačí na prebojovanie sa vo finálovom kole, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2020 na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Reprezentovať nás budú žiaci z prvých dvoch miest v oboch kategóriách.  

       Srdečne blahoželáme !

       Mgr. Andrea Senajová

      • Priateľstvo je vzácny dar

      • Určite každý túži po skutočnom priateľstve. Je to tá najprirodzenejšia túžba človeka. Celý mesiac február sme sa pripravovali vo všetkých oddeleniach ŠKD  na spoločnú akciu pod názvom Náramky priateľstva. Robili sme ako usilovné včeličky rôznofarebné náramky. Vyrobili sme množstvo krásnych náramkov a určite by sme medzi nimi nenašli dva rovnaké  náramky. Keď už náramky boli hotové nastal očakávaný deň kedy sme si ich medzi oddeleniami vymieňali. Všetci sme  niekoho obdarovali a samozrejme každý z nás bol obdarovaný. Cieľom tejto spoločnej akcie bolo ukázať deťom aj takýmto spôsobom význam priateľstva. Obdarovanie, láskavosť, povzbudenie a pochvala sú tie atribúty, ktoré pomáhajú priateľom rásť. Pomáhame im tak stávať sa šťastnejšími. A s ich šťastím zákonite rastie aj naše šťastie.

       Bc. D. Kostárová

      • Okresné kolo matematickej olympiády

      • Dňa 29.1.2020 sa na ZŠ Bartolomeja Krpelca konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov piateho a deviateho ročníka. Žiaci piateho ročníka našej školy sa umiestnili v tejto súťaži na popredných miestach.  Štyria boli úspešnými riešiteľmi.

       Mizerák Lukáš(5.D) – 1.miesto, 
       Lenárt Patrik (5.D) – 2.miesto,
       Guľa Róbert (5.C) – 5.miesto,
       Peniak Patrik (5.D) – 6.miesto

       Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy v matematických súťažiach.

       Mgr. Mária Čukanová

      • Družstvo dievčat majsterkami okresu v basketbale ZŠ

      • Vo štvrtok 20.2.2020 v priestoroch telocvične na ZŠ Vinbarg sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok ZŠ. Prihlásilo sa šesť  škôl , hralo sa v dvoch skupinách po tri družstvá. V skupine „A“, kde hrali naše dievčatá, mali za súperov ZŠ Hertník a ZŠ Malcov. V prvom zápase so ZŠ Hertník vyhrali 31:2, v druhom zápase so ZŠ Malcov 32:2.Víťazstvá im zabezpečili postup do finále. Finále hrali s víťazom „B“ skupiny ZŠ Vinbarg. Suverénnym výkonom zdolali dievčatá zo ZŠ Vinbarg 29:6 a obhájili tak minuloročné víťazstvo v tejto súťaži. O dominancii našich dievčat hovorí aj celkové skóre z troch zápasov 92:10.Chcem sa poďakovať dievčatám za predvedené výkony a reprezentáciu školy. Išli si za svojím  víťazstvom a  výkony „ Kinder teamu“ tj. dievčat piatačok a šiestačok  boli veľmi milým prekvapením a svojou hrou prispeli k postupu na majstrovstvá kraja.

       Školu reprezentovali tieto žiačky: Barbora Benková- Rybárová, Slávka Ratvajská, Natália Šibová, Jana Knišová, Petra Čupeľová všetky z  9.D , Linda Hlavinková 9.C, Tamara Geffertová 8.E , Alexandra Klimová 8.A, Nina Hríbiková 6.A ,Nina Cingeľová 6.C , Soňa Šimová 5.D , Klaudia Gorunová 5.C, Zoran Kollárovič -učiteľ

      • Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

      • Školské kolo recitátorov 2. stupňa sa uskutočnilo 18. 2. 2020. Zúčastnilo sa ho 22  žiakov.

      • Lyžiarsky kurz 2020

      • Aj napriek chorobnosti medzi žiakmi a chrípkovým prázdninám,  sa nám podľa plánu podarilo uskutočniť  lyžiarsky kurz v stredisku Gugel na Mlynkach, ktorého sa zúčastnilo 66 detí. Od 3. februára do 14. februára sme absolvovali základný a zdokonaľovací lyžiarsky výcvik v dvoch turnusoch a pevne verím, že boli naplnené očakávania účastníkov. Počasie nám trošku robilo starosti počas prvého týždňa, ale spoločne sme to zvládli a absolvovali bez úrazov a väčších problémov, odmenou nám boli spokojné tváre detí, ktoré mnohé stáli na lyžiach po prvýkrát, ale nebolo toho, ktorý by základy   nezvládol. Veľká vďaka patrí kolegom inštruktorom, konkrétne p. Mgr. Alene Zavackej, p. Mgr. Zoranovi Kollárovičovi, p. Mgr. Andrejovi Pečeňukovi a p. Mgr. Róbertovi Senčákovi. Veľmi pekne ďakujem našim zdravotníčkam, p. Jurkovej a p. Hajdukovej, ktoré mali miestami veľa práce, ale nakoniec to bravúrne zvládli. Verím, že naše úsilie o podporu aktívneho trávenia voľného času formou zimných športov padne na úrodnú pôdu a bude nám cťou stretávať ,,naše“   športujúce deti na zasnežených svahoch.

       Ved. kurzov Mgr. Sergej Kravec

      • Vyhodnotenie súťaže EXPERT GENIALITY SHOW

      • V pondelok 17.02.2020 prebehlo vyhodnotenie súťaže v hľadaní talentov  EXPERT GENIALITY SHOW. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov našej školy.

       TOP EXPERTMI sa stali títo žiaci:

       Patrik Lenart  5.D
       Linda Šinaľová 8.C
       Soňa Sidorjáková 8.C
       Alex Ščerbatý  8. E                              

       BLAHOŽELÁME !

       Mgr. Šinaľová

      • Výborný úspech žiakov športových tried na Halových majstrovstvách Východoslovenského atletického zväzu.

      • Dňa 16.2.2020 sa žiaci športových tried zúčastnili Halových majstrovstiev Východoslovenského atletického zväzu (VsAZ)/ v Bratislave v atletickej hale Elán. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách od najmladších žiakov až po dospelých.

       Štyridsaťštyričlennej výprave mladých atlétov sa podarilo získať 40 medailí:15x zlatá,9x strieborná a 16x bronzová. Veľmi nás potešilo, že sa potvrdilo ,že v rámci VsAZ patríme k najlepším klubom v práci s mládežou a výkonnosť našich žiakov nám dáva optimizmus pred halovými majstrovstvami Slovenska a vieru v dobré výsledky.

       Tréneri Mgr.Zoran Kollárovič,Mgr.Andrej Pečeňuk.

       Výsledky si môžte pozrieť kliknutím na jednotlivé obrázky alebo kliknutím na tento odkaz
       https://zskombj.edupage.org/a/sportove-uspechy 

      • Zábavno-súťažné popoludnie „Piati proti piatim“

      • Keď sa povie „piati proti piatim“, v triedach na prvom stupni to začne vrieť. Žiaci totiž vedia, že opäť prichádza možnosť zasúťažiť si a zabaviť sa v anglickej verzii tejto súťaže. Ide o to, že štyri súťažné tímy tipujú správnu odpoveď na zadané otázky, s cieľom priblížiť sa čo najčastejšie uvádzaným odpovediam. Tento rok mali naši žiaci už po tretíkrát možnosť vyskúšať si pohotovosť, tímovú spoluprácu i jazykové zručnosti.

       Dvojice žiakov zo všetkých tried vytvorili štyri rovnocenné tímy, aby sa pokúsili „trafiť“ do správnych odpovedí. Spolupráca, dohoda, kompromis, aj to boli atribúty, ktoré mnohokrát zavážili viac než správna odpoveď. V časovom limite tridsiatich sekúnd a popritom v anglickom jazyku to však zvládli všetky tímy. Svojou prácou potvrdili pevné základy aktívnej i pasívnej slovnej zásoby. Zároveň však dokázali, že sa vedia dohodnúť a uplatniť aj kooperáciu. Zmenou oproti minulému roku boli trestné body, ktoré sa odpočítali skupinám, ktorých aktivita presiahla prípustné decibely. Prvému miestu sa tak mohli tešiť veselí áčkari. Druhé miesto si odniesli akční béčkari a céčkari, s rovnakým počtom bodov. Napriek vskutku kreatívnym odpovediam si tretie miesto odniesla zohraná partia déčkarov. A pochvala samozrejme patrí aj žiakom 8.A, ktorí boli opäť nápomocní pri organizácii i vedení súťaže.

       A na záver, už tradične, otázka pre vás. Aká by bola vaša odpoveď na otázku: What has got numbers? Čo má čísla? Ak by ste tipovali, že je to mobil alebo učebnica, o body by ste sa uchádzali márne. Naši žiaci aj v počte ôsmich členov správne určili, že je to auto. Nuž nie je všetko iba o encyklopedických vedomostiach. V živote neraz viac rozhoduje tímovosť, dávka empatie i rešpektovanie pohľadu a názoru toho druhého.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na 1.stupni

      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 6.2.2020 sa konal 48. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Už tradične ho organizovala naša škola. Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 59 žiakov z 11 škôl nášho okresu. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú naši najúspešnejší.

       Kategória G (5.ročník) 
       2.miesto:  Patrik Lenart  5.D

       Kategória F (6.-7.ročník) 
       1.miesto:  Ján Vrabec  7.D

       Kategória E (8.-9.ročník)
       2.miesto:  Dominika Paľuvová  9.B
       3. miesto: Radan Kollárovič  8.A

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!                                                         

      • VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

      • Teší nás, že piataci našej školy  pod vedením výborných pedagógov dosiahli výborné výsledky v testovaní T5.

       V oboch predmetoch sú ich výsledky vysoko nad priemerom Slovenska.

       V matematike je priemerná úspešnosť školy 77.5%, čo je 14,1% nad národným priemerom a 19,3% nad priemerom okresu.

       V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 77,4% čo je 12,6% nad národným priemerom a 18,4% nad priemerom okresu.

       Poďakovanie za tieto skvelé výsledky patrí predovšetkým vyučujúcim 4. ročníka a pri opakovaní a upevňovaní učiva vyučujúcim 5. ročníka. 👍

        

      • súťaž Všetkovedko

      • Vo štvrtok 28. novembra 2019 zasadlo 56 našich žiakov  do lavíc a s plným nasadením bojovalo o titul Všetkovedko v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

       V 11. ročníku súťaže Všetkovedko bolo 9  žiakov v riešení úloh úspešných a získali tak za perfektné umiestnenie titul a diplom Všetkovedko. K tomu súťažiacim pribalili organizátori aj malý darček.

       Šampiónom školy  sa tento rok  stal Oliver Falat z 3.B triedy, ktorý sa umiestnil v rámci Slovenska na 15.mieste. Svojimi vedomosťami zahviezdil na škole a za preukázanú múdrosť  získal  titul a diplom Všetkovedko školy.

       Titul Všetkovedko získali:
       - z druháckej kategórie prváci Natália Tomečková a Yousef Shamsaldeen, obaja z 1.A
       - z tretiakov: Oliver Falat z 3.B a Štefan Vasiľov z 3.C
       - zo štvrtákov: Jaroslav Komora zo 4.B, Lenka Bubeníková zo 4.C, Martin Matiaš, Ronald Fedoročko a Samuel Švec, všetci traja zo 4.D.

       Aj ostatní zúčastnení žiaci sa úspešne zapojili  do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a získali titul Všetkovedkov učeň.

       Srdečne blahoželáme a veríme, že v 12. ročníku súťaže Všetkovedko bude zapojených a úspešných žiakov našej školy ešte viac ako v tomto roku.

      • Ypsilon – slovina je hra

      • Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Po prvýkrát sa do tejto súťaže, rozvíjajúcej žiacku originalitu, tvorivosť, flexibilitu a aktívne myslenie žiakov, zapojili aj žiaci našej školy. Zo sedemnástich odvážlivcov z radov druhákov a štvrtákov, bolo až trinásť ocenených diplomom so zlatou hviezdou. Titul úspešný riešiteľ získali Nina Jurčišinová (2.A), Katarína Kopačková (2.A), Adam Holtman (2.A), Tomáš Kendra (2.A), Tatiana Labancová (2.B), Miriam Mihalčinová (2.B), Nina Baranová (2.B), Jakub Kokinda (4.B), Tereza Kaliňáková (4.B), Jakub Roman (4.D) Soňa Semáneková (4.D), Samuel Švec (4.D) a Martin Matiaš (4.D), ktorý v tejto súťaži dosiahol 100%-né skóre.

       Oceneným srdečne blahoželáme a o rok sa tešíme na ďalších súťažiacich, pre ktorých ypsilon nie je postrach a slovina je hra!

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       koordinátor súťaže

      • Aj my sme spomínali..

      • ... spomínali na tých, ktorí pred 75 rokmi bojovali za svoju slobodu, obetovali svoje životy, a tým vybojovali slobodu aj pre ďalšie generácie, teda vďaka nim môžeme aj my žiť v mieri. Vážime si ich obetu a preto si každoročne pripomíname oslobodenie nášho mesta Bardejov, ako aj okolitých dedín, rôznymi aktivitami, ktoré majú pomôcť mladej generácii pochopiť, že mier a sloboda nie sú samozrejmosť. Tento rok sa triedy 4.D a 8.A zúčastnili prednášky pod názvom „Oslobodenie Slovenska 1944-1945“, ktorá bola v galérii Poľsko-slovenského domu. Prednáška bola obohatená o autentické zábery z oslobodzovacích bojov a lektorom bol Mgr. Juraj Lepiš PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Žiaci si mohli pozrieť aj výstavu s názvom „Za slobodu!“ a niekoľko autentických predmetov z 2. svetovej vojny. Ale to všetko bol ešte iba začiatok. Žiaci sa potom rozdelili do skupín a spoločnými silami vytvárali pojmové mapy s ústredným motívom 75 rokov slobody. Vpisovali informácie, ktoré si zapamätali z prednášky, ktoré už vedeli, a keď im došli nápady, tak si mohli pomôcť plagátmi z výstavy. Po dokončení si navzájom svoje výtvory prezentovali a nakoniec z nich vytvorili výstavku vo vestibule školy. Na výstavke sú aj výtvarné práce žiakov 4.D s tematikou Bardejova a pár informácií o oslobodení od pani učiteľky Skreptáčovej. S estetickou úpravou nástenky nám pomohla pani učiteľka Vavreková.  Cestou späť sme sa zastavili aj pri Pamätníku vďaky  a pri Pamätníku holokaustu, ktoré pripomínajú udalosti z čias (ne)dávno minulých.

       Je dôležité nezabúdať na tých, ktorí bojovali proti zlobe a nenávisti a obetovali svoje životy za pravdu a spravodlivosť. Pripomínajme si to tak často ako sa dá a vážme si slobodu, ktorú máme. A prajme si, aby naše deti a ani ich potomkovia nezažili hrôzu vojny a nenávisti.

       Mgr. E. Baldovičová a PaedDr. A. Tribusová, PhD.