• Novinky

      • Výborný úspech žiakov športových tried na Halových majstrovstvách Východoslovenského atletického zväzu.

      • Dňa 16.2.2020 sa žiaci športových tried zúčastnili Halových majstrovstiev Východoslovenského atletického zväzu (VsAZ)/ v Bratislave v atletickej hale Elán. Súťažilo sa vo všetkých vekových kategóriách od najmladších žiakov až po dospelých.

       Štyridsaťštyričlennej výprave mladých atlétov sa podarilo získať 40 medailí:15x zlatá,9x strieborná a 16x bronzová. Veľmi nás potešilo, že sa potvrdilo ,že v rámci VsAZ patríme k najlepším klubom v práci s mládežou a výkonnosť našich žiakov nám dáva optimizmus pred halovými majstrovstvami Slovenska a vieru v dobré výsledky.

       Tréneri Mgr.Zoran Kollárovič,Mgr.Andrej Pečeňuk.

       Výsledky si môžte pozrieť kliknutím na jednotlivé obrázky alebo kliknutím na tento odkaz
       https://zskombj.edupage.org/a/sportove-uspechy 

      • Zábavno-súťažné popoludnie „Piati proti piatim“

      • Keď sa povie „piati proti piatim“, v triedach na prvom stupni to začne vrieť. Žiaci totiž vedia, že opäť prichádza možnosť zasúťažiť si a zabaviť sa v anglickej verzii tejto súťaže. Ide o to, že štyri súťažné tímy tipujú správnu odpoveď na zadané otázky, s cieľom priblížiť sa čo najčastejšie uvádzaným odpovediam. Tento rok mali naši žiaci už po tretíkrát možnosť vyskúšať si pohotovosť, tímovú spoluprácu i jazykové zručnosti.

       Dvojice žiakov zo všetkých tried vytvorili štyri rovnocenné tímy, aby sa pokúsili „trafiť“ do správnych odpovedí. Spolupráca, dohoda, kompromis, aj to boli atribúty, ktoré mnohokrát zavážili viac než správna odpoveď. V časovom limite tridsiatich sekúnd a popritom v anglickom jazyku to však zvládli všetky tímy. Svojou prácou potvrdili pevné základy aktívnej i pasívnej slovnej zásoby. Zároveň však dokázali, že sa vedia dohodnúť a uplatniť aj kooperáciu. Zmenou oproti minulému roku boli trestné body, ktoré sa odpočítali skupinám, ktorých aktivita presiahla prípustné decibely. Prvému miestu sa tak mohli tešiť veselí áčkari. Druhé miesto si odniesli akční béčkari a céčkari, s rovnakým počtom bodov. Napriek vskutku kreatívnym odpovediam si tretie miesto odniesla zohraná partia déčkarov. A pochvala samozrejme patrí aj žiakom 8.A, ktorí boli opäť nápomocní pri organizácii i vedení súťaže.

       A na záver, už tradične, otázka pre vás. Aká by bola vaša odpoveď na otázku: What has got numbers? Čo má čísla? Ak by ste tipovali, že je to mobil alebo učebnica, o body by ste sa uchádzali márne. Naši žiaci aj v počte ôsmich členov správne určili, že je to auto. Nuž nie je všetko iba o encyklopedických vedomostiach. V živote neraz viac rozhoduje tímovosť, dávka empatie i rešpektovanie pohľadu a názoru toho druhého.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na 1.stupni

      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 6.2.2020 sa konal 48. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Už tradične ho organizovala naša škola. Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 59 žiakov z 11 škôl nášho okresu. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú naši najúspešnejší.

       Kategória G (5.ročník) 
       2.miesto:  Patrik Lenart  5.D

       Kategória F (6.-7.ročník) 
       1.miesto:  Ján Vrabec  7.D

       Kategória E (8.-9.ročník)
       2.miesto:  Dominika Paľuvová  9.B
       3. miesto: Radan Kollárovič  8.A

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!                                                         

      • VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

      • Teší nás, že piataci našej školy  pod vedením výborných pedagógov dosiahli výborné výsledky v testovaní T5.

       V oboch predmetoch sú ich výsledky vysoko nad priemerom Slovenska.

       V matematike je priemerná úspešnosť školy 77.5%, čo je 14,1% nad národným priemerom a 19,3% nad priemerom okresu.

       V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 77,4% čo je 12,6% nad národným priemerom a 18,4% nad priemerom okresu.

       Poďakovanie za tieto skvelé výsledky patrí predovšetkým vyučujúcim 4. ročníka a pri opakovaní a upevňovaní učiva vyučujúcim 5. ročníka. 👍

        

      • súťaž Všetkovedko

      • Vo štvrtok 28. novembra 2019 zasadlo 56 našich žiakov  do lavíc a s plným nasadením bojovalo o titul Všetkovedko v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

       V 11. ročníku súťaže Všetkovedko bolo 9  žiakov v riešení úloh úspešných a získali tak za perfektné umiestnenie titul a diplom Všetkovedko. K tomu súťažiacim pribalili organizátori aj malý darček.

       Šampiónom školy  sa tento rok  stal Oliver Falat z 3.B triedy, ktorý sa umiestnil v rámci Slovenska na 15.mieste. Svojimi vedomosťami zahviezdil na škole a za preukázanú múdrosť  získal  titul a diplom Všetkovedko školy.

       Titul Všetkovedko získali:
       - z druháckej kategórie prváci Natália Tomečková a Yousef Shamsaldeen, obaja z 1.A
       - z tretiakov: Oliver Falat z 3.B a Štefan Vasiľov z 3.C
       - zo štvrtákov: Jaroslav Komora zo 4.B, Lenka Bubeníková zo 4.C, Martin Matiaš, Ronald Fedoročko a Samuel Švec, všetci traja zo 4.D.

       Aj ostatní zúčastnení žiaci sa úspešne zapojili  do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a získali titul Všetkovedkov učeň.

       Srdečne blahoželáme a veríme, že v 12. ročníku súťaže Všetkovedko bude zapojených a úspešných žiakov našej školy ešte viac ako v tomto roku.

      • Ypsilon – slovina je hra

      • Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Po prvýkrát sa do tejto súťaže, rozvíjajúcej žiacku originalitu, tvorivosť, flexibilitu a aktívne myslenie žiakov, zapojili aj žiaci našej školy. Zo sedemnástich odvážlivcov z radov druhákov a štvrtákov, bolo až trinásť ocenených diplomom so zlatou hviezdou. Titul úspešný riešiteľ získali Nina Jurčišinová (2.A), Katarína Kopačková (2.A), Adam Holtman (2.A), Tomáš Kendra (2.A), Tatiana Labancová (2.B), Miriam Mihalčinová (2.B), Nina Baranová (2.B), Jakub Kokinda (4.B), Tereza Kaliňáková (4.B), Jakub Roman (4.D) Soňa Semáneková (4.D), Samuel Švec (4.D) a Martin Matiaš (4.D), ktorý v tejto súťaži dosiahol 100%-né skóre.

       Oceneným srdečne blahoželáme a o rok sa tešíme na ďalších súťažiacich, pre ktorých ypsilon nie je postrach a slovina je hra!

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       koordinátor súťaže

      • Aj my sme spomínali..

      • ... spomínali na tých, ktorí pred 75 rokmi bojovali za svoju slobodu, obetovali svoje životy, a tým vybojovali slobodu aj pre ďalšie generácie, teda vďaka nim môžeme aj my žiť v mieri. Vážime si ich obetu a preto si každoročne pripomíname oslobodenie nášho mesta Bardejov, ako aj okolitých dedín, rôznymi aktivitami, ktoré majú pomôcť mladej generácii pochopiť, že mier a sloboda nie sú samozrejmosť. Tento rok sa triedy 4.D a 8.A zúčastnili prednášky pod názvom „Oslobodenie Slovenska 1944-1945“, ktorá bola v galérii Poľsko-slovenského domu. Prednáška bola obohatená o autentické zábery z oslobodzovacích bojov a lektorom bol Mgr. Juraj Lepiš PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Žiaci si mohli pozrieť aj výstavu s názvom „Za slobodu!“ a niekoľko autentických predmetov z 2. svetovej vojny. Ale to všetko bol ešte iba začiatok. Žiaci sa potom rozdelili do skupín a spoločnými silami vytvárali pojmové mapy s ústredným motívom 75 rokov slobody. Vpisovali informácie, ktoré si zapamätali z prednášky, ktoré už vedeli, a keď im došli nápady, tak si mohli pomôcť plagátmi z výstavy. Po dokončení si navzájom svoje výtvory prezentovali a nakoniec z nich vytvorili výstavku vo vestibule školy. Na výstavke sú aj výtvarné práce žiakov 4.D s tematikou Bardejova a pár informácií o oslobodení od pani učiteľky Skreptáčovej. S estetickou úpravou nástenky nám pomohla pani učiteľka Vavreková.  Cestou späť sme sa zastavili aj pri Pamätníku vďaky  a pri Pamätníku holokaustu, ktoré pripomínajú udalosti z čias (ne)dávno minulých.

       Je dôležité nezabúdať na tých, ktorí bojovali proti zlobe a nenávisti a obetovali svoje životy za pravdu a spravodlivosť. Pripomínajme si to tak často ako sa dá a vážme si slobodu, ktorú máme. A prajme si, aby naše deti a ani ich potomkovia nezažili hrôzu vojny a nenávisti.

       Mgr. E. Baldovičová a PaedDr. A. Tribusová, PhD.

      • Triedny projekt 4.D „Nauč nás, čo vieš!“: HOKEJ

      • Naša trieda 4.D sa v rámci projektu „Nauč nás, čo vieš!“ tentokrát vybrala na klzisko. Spolužiak Ronald Fedoročko nám počas nej niečo porozprával o hokeji. Ronyho záľuby sú bicyklovanie, futbal, a samozrejme, hokej. Túto tému si vybral preto, lebo ho to baví, hrá ho štyri roky a trénuje štyri až päťkrát týždenne.

        Hokej je kolektívny šport, v ktorom sa hráči dvoch tímov snažia pomocou hokejky dostať hokejový puk (plochý gumený kotúč) alebo loptičku do súperovej bránky, ktorú chráni brankár. Naučili sme sa, že táto hra sa hrá piati proti piatim a šiesty je brankár. Najťažšia vec pre začiatočníkov je výstroj a na druhom mieste sú pohyby. Brankár môže korčuľovať okolo bránky. My sme si to všetko taktiež vyskúšali. Zasúťažili sme si a zastrieľali na bránu. Ako prvý dal gól Martin, ako druhý Filip Onufer, ktorý dokonca celú súťaž vyhral. Dostal aj peknú cenu. Najťažšie bolo pre nás korčuľovanie. Niektorí z nás si mohli vyskúšať korčuľovanie s trenažérikom, ktorý je na začiatku veľký pomocník. Keďže Rony je brankár, má špeciálny výstroj, s ktorého obliekaním však potrebuje pomoc. Trénuje celý rok. Dokonca aj v lete. Vtedy trénuje v telocvični. Prezradil, že v jednom zápase dostal až 16 gólov.

       Všetci sme sa na túto špeciálnu hodinu veľmi tešili, no mali sme rešpekt. Takéto učenie sa nám veľmi páči a chceli by sme sa takto vyučovať aj naďalej. Vyskúšali sme zaujímavú polohu, aby sme na ľade nespadli. Ďakujeme Ronymu, že nám takýto netradičný zážitok pripravil.

       Jakub Roman,  4.D

      • UPOZORNENIE - Opätovné vyhlásenie chríp. prázdnin STREDA až PIATOK

      • Z dôvodu naďalej rastúceho počtu respiračných ochorení u žiakov našej školy riaditeľ školy po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

       opätovne vyhlasuje chrípkové prázdniny v termíne 
       od 5. februára do 7. februára 2020 t.j. STREDA až PIATOK.


       Nástup žiakov na vyučovanie je v pondelok 10. februára 2020.

        

       Zrušená je mimoškolská záujmová činnosť (krúžky). V prevádzke nebude školský klub detí ani školská jedáleň, stravníci budú zo stravy odhlásení automaticky.

      • Beseda s Mestskou políciou

      • Dňa 23.1. 2020 sa v našom školskom klube uskutočnila beseda s príslušníkom Mestskej polície p. Hudákom pre deti 3. a 4. ročníka. Beseda bola zameraná na povinnosti detí a slušné správanie sa na verejnosti. Deti  sa dozvedeli o základných úlohách a povinnostiach Mestskej polície a taktiež sa oboznámili s výstrojom a výzbrojou. Pán Hudák vysvetlil deťom, že Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov, dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva. Beseda deti veľmi zaujala a  mali  veľa otázok, na ktoré p. Hudák trpezlivo  odpovedal.

       Ďakujeme Mestskej polícií za ich ochotu prísť medzi nás a odpovedať zvedavým otázkam. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.                                                                             

       Bc. D. Kostárová                                                                                              

      • Predškoláčik

      • Viete, čo má dieťa vedieť pred vstupom do školy? 
       Má vaše dieťa strach zo školy?
       Obávate sa, či je vaše dieťa pripravené na vstup do školy?
       Chcete spoznať prostredie školy?

       PREDŠKOLÁČIK

       Hry, aktivity a záujmové činnosti pre predškolákov pred vstupom
       do š
       koly aj za prítomnosti rodiča v priestoroch základnej školy.

       Vaše deti môžu  stráviť   PRÍJEMNÉ POPOLUDNIE
       od 15.30 – 16.15 hod. v priestoroch základnej školy.

       Pozor zmena - prvé stretnutie
       preložené zo 7.2. na 
       14.2.2020  
       Prihlásiť sa môžete na tel.č.: 054/472 23 83 sekretariát

       Mgr. Alena Matiašová - 0905 941 091

       Viac informácii o Predškoláčikovi - kliknite TU.

      • Úspech na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

      • Aj tento rok sa víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku zúčastnili okresného kola, kde sa im opäť darilo výborne.

       V kategórii 1B (8.-9.ročník) sa na 1.mieste umiestnila Linda HLAVINKOVÁ (9.C)

       V kategórii 1A (5.-7.ročník) sa na 3.mieste umiestnila Ella EŠTOČINOVÁ (7.C)

       Srdečne blahoželáme a Linde prajeme veľa úspechov na krajskom kole!

      • Oznam ŠJ - informácia o pôvode mäsa

      • Od 14.12.2019 vstúpila do platnosti nová povinnosť pre všetky zariadenia spoločného stravovania, a to zverejňovať informácie o pôvode mäsa vo vydávaných hotových pokrmov.

       V našom zariadení  krajina pôvodu mäsa (KPM) bude vyznačená číslom v zátvorke pri každom hotovom mäsovom jedle.
       Viď aktuálny jedálny lístok: 
       https://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen

       Krajina pôvodu mäsa:
       (1) - Slovensko; (2) - Poľsko; (3) - Rakúsko; (4) - Česko 

      • Projekt eTwinning: We wish you a Merry Christmas

      • Pred Vianocami moji synovia dostali pohľadnice so želaním krásnych sviatkov od svojich bratrancov. Tieto pozdravy si neustále prezerali a tešili sa slovám, ktoré im boli adresované. Radosť z reálnej pohľadnice bola nenahraditeľná. Hoci od tradície písania pohľadníc sa vplyvom technológií upúšťa, u žiakov našej školy tento zvyk už roky dodržiavame. Naše pohľadnice sú navyše písané v anglickom jazyku. Počas týchto Vianoc boli adresované žiakom z európskych škôl, konkrétne z Poľska a Srbska, v rámci schváleného eTwinningového projektu s názvom We wish you a Merry Christmas/ Želáme Vám veselé Vianoce. Tentokrát náš spoločný projekt prebiehal v dvoch úrovniach. Počas prvej sme vytvorili a navzájom si vymenili powerpointontové prezentácie s informáciami o našich krajinách a vianočných sviatkoch. Prehľad o našej krajine pripravili žiaci 8.A. Ôsmaci Radan Kollárovič, Marek Mank a Tibor Šinaľ pod dohľadom p. učiteľky Mgr. Eriky Baldovičovej ozrejmili žiakom zo základnej školy vo Varšave naše zvyky a tradície. Zároveň im priblížili štedrovečerné menu, či obľúbené vianočné rozprávky. Naopak naši žiaci spoznali Varšavu, jej najznámejšie miesta a zistili, že Vianoce v týchto susedných štátoch sú v mnohom podobné. V druhej etape už štvrtáci pripravovali „hand-made“ pohľadnice s milými obrázkami a anglicky písanými želaniami. No tá najočakávanejšia fáza nášho eTwinningového projektu  bola predsa len tá posledná, v ktorej už štvrtáci obdržali očakávane pozdravy. Prekvapenie, pozitívne emócie a radosť len potvrdili, že stará dobrá pohľadnica ešte stále nestratila na svojom čare a hodnote.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Triedny projekt 4.D „ Nauč nás, čo vieš “ : Spoločenský tanec

      • Počas vianočnej besiedky sme sa opäť naučili niečo nové. Samo a Soňka nás učili o tanci. Ich obľúbený  tanec je jive, lebo do neho musíte dať veľa energie. Samo tancuje od štyroch rokov. Najťažšie je pre neho skúšať nové zostavy. Ukázal nám i valčík. Po ukážkach nasledovala súťaž, ktorá sa skladala zo semifinále a finále. Vidieť, že Samo je na tanec odborník. Počas tejto hodiny nás veľa naučil.

                                                                                          Ján Duľa, 4.D

       Posledný deň v škole pred Vianocami nám naši spolužiaci Soňa a Samko spríjemnili tancom.

       Tanec je ich záľubou a venujú sa mu v SZUŠ Kesel. Tu sa učia rôzne tance a poviem vám, že je to drina. V triede nám predviedli ukážku tancov, ktoré majú najradšej. Boli to JIVE (čítaj džajf) a SAMBA. Ukázali nám aj tanec WALTZ (čo je druh valčíka), ktorý sa nás pokúsili aj naučiť.  Háčikom bolo, že v triede je nás 10 chlapcov a len jedno dievča, teda Soňa, ktorá nás tancu učila. No museli sme samozrejme trochu improvizovať. Po lekcii tanca nasledovala súťaž v už spomínanom WALTZI. Porota, v zložení Soňa a Samko, si pozorne všímala naše kroky a správne držanie tela. Upozornili nás na chyby, ktoré sme robili. Za najlepšieho tanečníka triedy vybrali Martina, ktorého tanečný výkon sladko odmenili.

       Ďakujeme našim spolužiakom, že aj oni rozšírili naše obzory a slová ako JIVE, SAMBA a WALTZ už môžeme zaradiť do svojho slovníka.

       Michal Hübler, IV. D