Navigácia

 • ŠPORTOVÁ  OLYMPIÁDA  

  Medzinárodný deň detí sa dá osláviť rôzne. Naši piataci a šiestaci ho už druhý rok oslavujú pohybom. Žiacky parlament pre ne opäť usporiadal ŠPORTOVÚ  OLYMPIÁDU. Žiaci súťažili v hode loptičkou do smetného koša, absolvovali prekážkovú dráhu na čas, kľukatú cestu na kolobežke, snažili sa trafiť veľkú futbalovú loptu do malej bránky a rozkrútili hula-hopy kruhy.       Všetci sa snažili, a preto si aj zaslúžili sladkú odmenu. Najlepší žiaci boli zo VI.E: Ella Olejárová, Sofia Voľanská, Michaela Kožlejová, Marek Mihalčin, Daniel Dubovecký a Benjamín Rychvalský.       

  Poďakovanie patrí žiakom z VIII.D a VIII.E za pomoc pri príprave a organizácii.

  J. Baranová, V. Vasilegová

 • WORKSHOP

        Dňa 20. 4. a 18. 5. 2018 sa žiačky našej školy zúčastnili stretnutia tvorivých dielní pod názvom PODOBY HOVORENÉHO SLOVA. Podujatie bolo zamerané na poukázanie odlišností pri práci s hovoreným slovom – moderovanie, umelecký prednes, rétorika. Podujatie bolo podporené Fondom na podporu umenia.

        Žiačky Miroslava Kožlejová, Michaela Kožlejová, Monika Kmecová a Linda Hlavinková sa zdokonaľovali v tejto oblasti na  dvoch stretnutiach s Mgr. L. Regrútovou, PhD. A s PaedDr. M. Kuderjavou, PhD. v priestoroch DJZ v Prešove.

       Toto podnetné podujatie malo pre žiačky veľký prínos v získaní mnohých vedomostí a skúseností, ktoré môžu zúročiť v školskej televízii alebo na rôznych súťažiach recitácie a prednesu, kde reprezentujú našu školu.

 • Exkurzia FLAMEshoes

  28. mája sa žiaci 2.C zúčastnili exkurzie spoločnosti FLAMEshoes, ktorá sa zaoberá výrobou plážovej  a voľnočasovej obuvi. Žiakov privítal a sprevádzal riaditeľ výrobnej prevádzky Mgr. Marek Jajko. Žiaci sa dozvedeli, že firma je rozdelená na administratívnu časť, kde sa zabezpečujú objednávky materiálu a distribúcia tovaru a výrobnú časť, ktorú mali možnosť preskúmať. Dozvedeli sa, že technológiu a stroje doviezli z Číny, že sa tu denne vyrobí 3000 párov obuvi /kroksov/, ktoré sa vyvážajú do viacerých krajín Európy. Materiál, ktorý sa používa na ich výrobu sa volá Eva (etylén vinyl acetát)...

  Po prehliadke sa žiaci stretli  s majiteľom firmy, ktorý pochádza z Číny, z malej dedinky, ktorá má „iba 500 000 obyvateľov“. Dozvedeli sa niečo o živote v Čínskej ľudovej republike, porozprávali o tom, čo ich pri výrobných linkách zaujalo, vyriešili pripravené tajničky a nakreslili návrhy na nové typy obuvi pre deti i dospelých. Každý si na obrázok napísal svoje meno po čínsky. Za svoju usilovnú prácu dostali deti sladké prekvapenie a kroksy, ktoré by im mali pripomenúť deň strávený v spoločnosti FLAMEshoes. Deň plný zážitkov a nových poznatkov pokračoval chutným obedom.  

  Veľká vďaka patrí rodičom detí Mgr. Marekovi Jajkovi  a Martinovi Kravcovi, ktorí toto predpoludnie zorganizovali.

 • Pozvanie na SLÁVNOSTNÚ AKADÉMIU

 • Hostili sme zasadnutie výkonného výboru Slovenského atletického zväzu

  Dňa 16. mája rokoval na pôde našej školy výkonný výbor Slovenského atletického zväzu, ktorý sa zaoberal aj možnosťami rozvoja atletiky v našom regióne. Viac o tejto udalosti sa môžte dočítať v článku v tomto odkaze

  Pozrieť si môžte aj priloženú reportáž Bardejovskej televízie.

  O tom, že sme hostiteľskú úlohu zvládli úspešne, svedčí aj ďakovný list vedenia SAZ.

 • Čítam, čítaš, čítame

  V pondelok  21. mája  na našej škole prebiehal druhý ročník Čitateľského maratónu. Jeho cieľom bolo podporiť  čítanie u detí na 1. aj 2. stupni.  

  Pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, podporuje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať.

  Do čítania sa v dopoludňajších hodinách zapojilo spolu 230  žiakov.

  Mladší žiaci čítali Rozprávky o psíčkovi a mačičke od Jozefa Čapka, Už ho vezú od Ľudmily Podjavorinskej a starší čítali knihu Leny Riečanskej Sladkých štrnásť s horkou príchuťou. 

  Ďakujeme knihám a ich autorom, že nám neustále otvárajú dvere do čarovného sveta fantázie.

 • IQ olympiáda

  Po zacvičení mozgových závitov v školskom kole postúpili do regionálneho kola Prešovského a Košického kraja J. Jančík, J. Štofanik , G. Bujda. V piatok 11.5.2018 sme poriadne držali prsty a s napätím očakávali návrat súťažiacich z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Radosť bola napokon obrovská  do celoštátneho finále na krásnom Smolenickom zámku postúpili až dvaja žiaci J. Jančík postupuje z 5.miesta  a J.Štofanik z 13.miesta. Opakovane budeme držať palce 28.5.2018. GRATULUJEME !

 • Exkurzia v SteelParku

  V stredu 18. mája 2018  si 46 intelektovo nadaných žiakov našej školy nielen rozšírilo vedomosti z viacerých oblastí, ale sa aj zabavilo.  V podnecujúcom prostredí kreatívnej fabriky v košickom SteelParku  absolvovali pod vedením lektorov tvorivé aktivity.

  Žiaci 1. stupňa si na  Matematike hrou hravou a zábavnou formou rozvíjali matematické  a experimentálne zručnosti i logické myslenie. Dve skupiny žiakov z druhého stupňa experimentovali v bádateľských prírodovedných laboratóriách. Aktívne poznávali vybrané fyzikálne i prírodné javy a rozvíjali si tak svoje experimentálne zručnosti.

  Na svoje si prišli aj priaznivci z oblasti informatiky a programovania. Záhadný svet Arduino im prakticky ukázal, ako pracujú elektronické zariadenia, a takto upevnil ich záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie.

  Po aktivitách s lektormi sa žiaci venovali vedeckej hračke. Hračky, ako napr. hlavolamy, žiakom jednoduchým a  nenásilným spôsobom priblížili alebo využili nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav.

  Na záver ešte prehliadka exponátov. Návšteva kreatívnej fabriky sa skončila.

  Pevne veríme, že žiakom sa chvíle v  SteelParku, v parku vedy a zábavy, páčili a radosť zo spoznávania v nich bude pretrvávať veľmi dlho...

  Mgr. Andrea Senajová, vedúca MZ pre intelektovo nadaných žiakov

 • Deň Slnka očami detí

  Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu. Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je nádherná pastva pre naše oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok hlavne pre nás.

  Ale všetko toto by sa v prírode neudialo bez Slnka. Preto je 3.máj právom Dňom Slnka. Tento deň sme si pripomenuli z hľadiska dôležitosti Slnka pre život na Zemi, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia. Jeho dôležitosť zobrazili žiaci 2.- 4. ročníka na svojich plagátoch a veru bolo ťažké vybrať najkrajšie práce. Preto ocenených žiakov bolo niekoľko a to: Nina Krjaková a Radka Prokopovičová zo 4.B, Kajka Kendrová a Paťka Udičová z 2.C, Karin Grohoľová a Viki Bohunická z 2.C, Lea Milá a Vivien Bohinská z 3.D, Nina Hríbiková a Danka Lešková zo 4.C, Saška Stachová a Barborka Sobeková z 3.C. Oceneným žiakom blahoželáme a všetky plagáty sú vystavené na chodbe 1. stupňa.

  Mgr. D. Marcinčová a Mgr. O.Lišivková

 • Retro deň - fotogaléria

 • Deň Zeme žiakov 1.ročníka

  Ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí už dávno poukazovali na fakt, že Zem čoraz viac ohrozuje činnosť človeka. Aktivisti a ekológovia tak od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Aktivity na záchranu Zeme aj v súčasnosti stále pokračujú.

  Aj prváci v našej škole, v piatok 4.mája, k tomu prispeli malou aktivitou, keď spolu s rodičmi z 1.B a z 1.C triedy a učiteľkami 1.ročníka zasadili po štyri okrasné stromčeky v parku pred školou, o ktoré sa budú starať nasledujúcich 8 rokov. Tie sa im za starostlivosť  odvďačia krásnymi kvetmi a navyše  obohatia našu Zem o vzácny kyslík.

  Učiteľky 1. ročníka

 • Biologická olympáda - Okresné kolo

  Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovala žiačka Kristiána- Sarah Klebanová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • Hlasujte za O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

  Pomôžte vyhrať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu.

  Hlasujte za ňu na:
  https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/3205

  Hlasovať môžete jedenkrát každý deň až do 29.júna 2018.

  Škola, ktorá získa najviac hlasov vyhrá jednu zo 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha na celý rok zadarmo. Je to kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.

  Hlasujte denne a pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

  V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

 • DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA A DETSKÁ P-T-S

  V Prešove otvorili sezónu letných pretekov Detskej atletiky, ktorá pozostáva z Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy.  Mladí športovci si v týchto súťažiach môžu zmerať svoje sily vo viacerých disciplínach. Prvé kolo prebiehalo počas krásneho  slnečného počasia, ktoré dobíjalo energiou nielen samotné deti, ale aj rodičov, trénerov a rozhodcov podujatia. Detskú štafetovú ligu suverénne vyhrali žiaci z našej školy a to v mladšej i staršej kategórii. Piataci si tak vybojovali postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 23. 6. 2018 v Banskej Bystrici.

  Už teraz sa tešíme na druhé kolo, ktoré sa bude konať 12.mája 2018 v Bardejove.

 • Školské správy Apríl-Máj 2018

  Pozrite si další diel vysielania Školských správ našej školskej TV Štelka.

 • Obvodové kolo McDonald's Cup 2018

  Dňa 27.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodového  kola v minifutbale žiakov 1. stupňa McDonald's Cup. Našu školu reprezentovali žiaci: Šimon Stoják, Eduard Petruš, Samuel Kokinda, Ivo Guman, Alex Jendrej, Daniel Smoleň, Marek Oľšavský, Samuel Kuchcík, Lívia Šoltésová a Timea Haneková. Mladým futbalistom a futbalistkám sa naozaj darilo.

  V konkurencii trinástich škôl získali krásne 3. miesto.

  Za bojovný a vynikajúci výkon im ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • Geografická olympiáda - Krajské kolo

  Dňa 12.4.2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo  „Geografickej olympiády“. 

  Našu školu reprezentovali  žiaci za kat. F:
  Dominika Paľuvová  7.A – umiestnila sa na 2. mieste
  Oliver Tomko zo  7.A – umiestnil sa  na 4. mieste

  Srdečne  blahoželáme!

 • Predĺžený zber papiera - APRÍL-MÁJ 2018

  Predĺžený zber papiera - APRÍL-MÁJ 2018

  ZBER PAPIERA

  16. 4. - 7. 5. 2018

  Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

  Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

  Väčšie množstvo môžete odviezť individuálne do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a prineste kópiu potvrdenia na sekretariát školy.

 • RETRO VÝSTAVA, alebo plynutie času...

  Čas panuje nad svetom, spôsobuje radosť, ale aj bolesť, smútok, ale aj šťastie, je prospešný, ale aj nepotrebný. Takto sa určite zamysleli tí starší, ktorí sa pozastavili pred retro výstavou vo vestibule našej školy. Rodičia, starí rodičia si pospomínali na svoje detstvo a pri pohľade na školské tašky a šlabikáre aj  na roky strávené v škole. Možnože prežité aj na našej škole, pretože práve v tomto školskom roku oslavujeme 40 výročie jej založenia. A to bolo práve inšpiráciou pre pani vychovávateľky ŠKD, ktoré už  od začiatku školského roka  usilovne zbierali hračky, knihy, školské tašky a iné predmety z minulých storočí, aby nakoniec urobili výstavku vo vestibule školy.

  Všetkým vychovávateľkám patrí veľká vďaka za ich snahu, aby sme si my ostatní mohli pozrieť veľmi pekné a zachovalé predmety a vlastne sme sa presvedčili, ako rýchlo čas beží a ako ide pokrok míľovými krokmi dopredu.

  Vedúca vychovávateľka Bc. Darina Kostárová

 • Program pre záujemcov o športovú triedu - 5. ročník

  Ukážky hodín športovej prípravy pre rodičov a žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem
  navštevovať športovú triedu začínajú 19.4. po 16,00 hod v telocvični ZŠ. 

  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria