Navigácia

 • Európsky týždeň boja proti drogám

  Tento rok je boj proti drogám zameraný hlavne na problematiku legálnej drogy – alkoholu.  Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. 

  Slovensko malo tradične problémy s alkoholovou závislosťou. Dôvody sú jednoznačné. Je to predovšetkým základ našich tradícií a kolorit osláv. Alkohol sa stal akousi neodmysliteľnou súčasťou všetkých smútkov a radostí nášho národa – počnúc krstinami, svadbami, narodeninovými oslavami a končiac smrťou človeka. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé problémy -  zdravotné a sociálne.

  Žiaci  na 1. stupni ZŠ vyjadrujú svoj negatívny postoj k drogám vo výtvarnej podobe - kreslením plagátov. Cieľom tejto výtvarnej súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; poukázať na význam primárnej prevencie; predísť užívaniu návykovým látkam; obmedziť – zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam telesného a duševného zdravia. Tiež chceme poukázať na tvorivosť, vnímavosť žiakov ako sa pozerajú na súčasnú problematiku legálnych a nelegálnych drog.

  Po prezentácii  o drogách a besede žiaci 3.a 4. ročníkov vytvorili naozaj veľmi pekné práce, tie najlepšie boli ocenené. Ako sa im darilo tohto roku sa môžete presvedčiť  prehliadkou vystavených prác na dlhej chodbe na 1. stupni.

  Mgr. Anna Kostárová – koordinátor prevencie drogových závislostí na 1. stupni 

 • Moje mesto

  V treťom ročníku je súčasťou učiva predmetu vlastiveda aj prierezová téma Regionálna výchova. Úlohou regionálnej výchovy je prehĺbiť poznanie vlastného regiónu. Poznať históriu a kultúru vlastnej obce. Stretnúť sa s kultúrnym a historickým dedičstvom a formovať úctu k nemu.

   Tak sme sa aj my, tretiaci z 3.D, rozhodli spoznávať naše  mesto. Mesto Bardejov – historicky a kultúrne bohaté mesto, ktoré je považované za jedno z najkrajších slovenských miest.

  Exkurziu sme začali v našej triede. Veľmi sme sa všetci tešili, pretože ako sprievodca sa nám sľúbil odborník na slovo vzatý. Sám pán riaditeľ Poľsko-slovenského domu, Ing. Marcel Tribus.

  Najprv krátke inštrukcie, čo nás čaká. Žiaci dostali mapky mesta Bardejov, kde si podľa výkladu hneď aj dané miesta vyhľadávali.

  Pán Ing. Tribus nás pútavou a zaujímavou formou oboznámil s históriou mesta. Mestské opevnenie, bašty opevnenia, brány... Nasledoval propagačný film o Bardejove od OOCR Šariš Bardejov v Poľsko-slovenskom dome.  Prehliadka mučiarne zaujala všetkých. Nadšené tváre, výkriky, spokojnosť jasná.

  Krátka zastávka pri mestskej studni a fotografia pri soche kata a nasledovala radnica. Informácie o histórii, radných pánoch, či soche Rolanda opäť zaujali detské srdiečka túžiace po poznaní.

  Rýchly beh ku soche Floriána, patróna hasičov a záchranárov a nasledoval návrat do školy.

  Dvojhodinová exkurzia  mestom sa pomaly, ale isto chýlila ku koncu. Všetko sme isto nestihli vidieť, či spomenúť. Spoznávanie nášho mesta sa neskončilo.

  Každý deň nám predsa prináša množstvo chvíľ na bližšie zoznamovanie sa s naším prenádherným mestom.

  Nadobudnuté vedomosti sme spolu s propagačnými materiálmi o Bardejove hneď využili na hodinách pracovnej a výtvarnej výchovy. V skupinách sa žiaci rozhodli spropagovať naše mesto. Každý po svojom. Komunikácia, argumentácia, získavanie informácií z rôznych zdrojov, spolupráca s inými, či riešenie vzniknutých problémov... Samotná záverečná prezentácia... Ale výsledok stál za to. Vytvorené projekty jasne odrážajú hrdosť malých Bardejovčanov na svoje krásne rodné mesto.

  Ďakujeme pánovi Ing. Marcelovi Tribusovi za zaujímavo a pútavo strávené doobedie. Za ochotu podeliť sa s nami o informácie o Bardejove  i za obrovské množstvo propagačných materiálov. Mgr. Andrea Senajová

 • Fotogaléria - Mikuláš 2017

  Ani tento rok nesklamal. Prišiel. Milovaný, očakávaný, dobrý a milý Mikuláš...

  Pretože je dobrý, doniesol všetkým darčeky. Dokonca aj tým, ktorí občas hnevali. Dohovoril im, že by sa mali polepšiť  - a čo je ľahšie ako sľuby?

  Čertíci nezbedníkov trochu pomaľovali, aby  im pripomenuli, že každé zlo sa časom zviditeľní a zanecháva na ľuďoch škaredé stopy. 

  Anjeliky pomohli Mikulášovi rozdať bohaté balíčky a radosť.

  Tej bolo v našej škole celý deň najviac.

  Mikuláš, Mikuláš, 

  príď k nám o rok zas...

 • MINIHÁDZANÁ ŽIAKOV

  Dňa 24. 11. 2017 sa v športovej hale Mier uskutočnil turnaj v minihádzanej žiakov 1. – 5. ročníka „MINIHÁDZANOU K ZDRAVIU“. Školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo tretiakov a štvrtákov a družstvo druhákov, ktoré sa nebojácne postavilo i proti starším súperom. Aj keď sa naši „hádzanári“ neumiestnili na prvých troch miestach, bola to pre nich neoceniteľná športová skúsenosť.

 • Triedny projekt 2.D: Čím sú Tvoji rodičia?

           Neuplynie týždeň, aby  druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 neriešili, aké zamestnanie našich rodičov najbližšie navštívime a čo nové sa opäť dozvieme. A prečo by aj nie. Hoci je práca základom života, zaujímavosti z jej rôznych oblastí  by ste v školských učebniciach často hľadali márne. Preto sme sa posledný novembrový deň vybrali vypátrať, čo tentokrát obnáša práca v banke, konkrétne v pobočke ČSOB v Bardejove.

           Už pri vstupe do banky deti postrehli rozdelenie priestoru do sekcií. Pani Ing. Martina Lešková, mamka nášho Alexandra, nám v úvode vysvetlila, že každý pracovník banky vykonáva činnosť na určitom úseku. Jej oblasťou je  stavebné sporenie. Ozrejmila nám na čo slúži, pričom sme nahliadli aj do systému práce pri zakladaní zmlúv v počítačovej i ich papierovej forme. Samotné sporenie žiakom pripomenulo ich vlastné domáce pokladničky, kde si pravidelne odkladajú nasporené peniažky a neskôr využívajú pri nákupe vysnených vecí.  Žiaci sa dozvedeli, že takto nasporené peniaze možno využiť pri rôznych stavebných prácach v byte či dome. Pri určitej nasporenej sume zároveň získavajú aj štátnu prémiu. Veľká zodpovednosť je však potrebná pri splácaní stavebnej pôžičky, pretože ten, kto nespláca svoje dlhy, môže prísť o všetko, čo má.

           Keďže detská zvedavosť nepozná medze, otázky žiakov smerovali aj k zabezpečeniu banky, keďže disponuje najväčším lákadlom zlodejov – peniazmi. Pani Lešková žiakov ubezpečila, že banka je napojená na políciu, preto v prípade prepadu okamžite zasiahne. Z bezpečnej vzdialenosti si, pre vlastný pokoj,  naši zvedavci  obzreli aj tzv. panik tlačidlo, ktorým zamestnanec spustí alarm. Okrem neho si obhliadli všetky zákutia banky a oboznámili sa s úsekom bežných účtov či účtov pre podnikateľov a firmy. Obohatili sme aj slovnú zásobu, keďže už aspoň čiastočne rozumieme pojmom ako debet, delikvent, úver, rozpoznáme rozdiel medzi bankomatovou kartouplatobnou kartou a určite by sme sa nechceli mať dočinenia s exekútorom.

           Keďže v našej triede je veľa matematických hlavičiek, ktoré rady pracujú s číslami, aj toto je jedna z možností pre prácu v budúcnosti. A ak by náhodou pri nahadzovaní toľkých čísel nastala chybička, každá jedna zmluva a údaj je pre správnosť ešte niekoľkokrát kontrolovaný.

           Nech sa však už rozhodneme pre akékoľvek zamestnanie, dôležité je tešiť sa z neho a vykonávať ho s radosťou a úsmevom, presne tak, ako sme to po celý čas videli i u Alexandrovej mamky. Pretože všetko potešenie, ktoré aj skrz svojej práce odovzdávame, sa nám raz dvojnásobne vráti. PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

  Text k foto: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove sa tentokrát, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?, vybrali vypátrať, čo obnáša práca v banke.

 • TVORIVÁ DIELNIČKA S MIKULÁŠSKOU NÁLADOU

  Aj tá Klára, čo vo dne šije a v noci pára, by sa od nás mala čo naučiť... Krúžok „tvorivá dielnička“ na našej škole pracuje od začiatku októbra. Na každom stretnutí sa nám zatiaľ veľmi páčilo, pretože robíme pekné práce, je nám tu aj veľmi veselo. Rozprávame sa, smejeme. Začal adventný čas a s ním aj zima a sviatky pokoja.

  V detstve sme sa šiesteho decembrového dňa nevedeli dočkať a noc predtým od vzrušenia zaspať. Ráno nás totiž čakal pri vyleštených čižmičkách balíček od samotného Mikuláša (niektorých aj piateho večer), ktorý mal pre nás pripravenú pozornosť v prípade, že sme poslúchali, ale daroval nám predsa len niečo, aj keď sme boli zlí ako čerti.

  Aj my sme sa v našej dielničke pripravili na príchod Mikuláša. Veľmi sa nám práca páčila a ak chcete naše výtvory vidieť, nech sa páči, pozrite si fotky.

  PRIPRAVTE SI aj vy MIKULÁŠSKU VERŠOVAČKU

  1. Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
  každý rok nosievaš do okien dary.
  Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
  každý rok myslievaš na dobré deti!

  2. Mik, mik Mikuláš, prišiel s čertom na koláč,
  sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem...

  3. Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál,
  v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku.
  Z bielych fúzov, teplý šál,
  tak na deti vykúkal.

  4. Mikulášsku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
  zlož tú svoju plnú nošu, daj nám darov, svojich trošku,
  či koníčka medového, či koláčka makového,
  veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...

  PaedDr. Gabriela Voľanská 

 • Ročníkové turnaje v malom futbale.

  Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a v duchu osláv 40. výročia  vzniku školy sa v dňoch  22. a 29. novembra  uskutočnili  dva turnaje v malom futbale pre žiakov 5. a 6. ročníka.

  22.novembra sa uskutočnil turnaj šiestakov, ktorého sa zúčastnili 4 výbery: VI.A, VI.D, VI.E postavila A tím a B tím. Systém „ každý s každým“ preukázal vyrovnanosť všetkých mužstiev, keď o poradí na 2. a 3. mieste rozhodoval pomer strelených a obdŕžaných gólov. Víťazom sa stal výber A VI.E triedy, na druhom mieste výber B VI.E triedy, na treťom mieste VI.A trieda a na štvrtom mieste VI.D trieda.

  29. novembra sa uskutočnil turnaj pre žiakov 5.ročníka, ktorý napriek tomu, že sa ho zúčastnili len 2 výbery, priniesol miestami futbal výbornej úrovne. Zápas V.D proti výberu V.BC sa hral na dva polčasy, keď ten prvý bol veľmi vyrovnaný, ale hráčska kvalita zo strany V.D sa v druhom polčase postarala o zdanlivo ľahké víťazstvo pomerom 9 : 3. Individuálne výkony piatakov a šiestakov vypovedali o veľkom talente jednotlivcov, čo pomohlo aj mne sa lepšie zorientovať pri tvorbe reprezentácie školy .

  Víťazom blahoželám, všetkým zúčastnením ďakujem za účasť, ďakujem vedeniu školy za sladkú odmenu pre všetkých malých futbalistov. Teším sa na ďalšie športové popoludnia v kruhu našich žiakov. Mgr. Sergej Kravec

 • Nebehaj, ale čítaj!

  Prestávky v škole sú už raz také. Každé zazvonenie akoby žiakom  signalizovalo: „Pripraviť sa, pozor, štart!“ A tak sa my učitelia neraz stávame dopravnými policajtmi riadiacimi križovatku školských chodieb.

  V átriu na 1. stupni v zadnej časti školy sme však dali červenú behaniu. Naopak, vyhútali sme spôsob, ktorým žiakov počas prestávok zmotivujeme relaxovať a popritom čítať. Átrium sme aj za pomoci žiakov a ich rodičov vybavili pohodlnými pohovkami a mini knižnicou časopisov, kníh, encyklopédií a rôznych rozprávkových kníh, ktoré môžu druháci a štvrtáci počas prestávok čítať.

  A tak sa aj samotní žiaci majú možnosť presvedčiť, že „Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta“, ako hlása aj slogan nášho netradičného čitateľského átria. Vyučujúci 2.D, 4.B a 4.D

 • Všetkovedko 2017

  30. novembra 2017 sa v školskej jedálni na našej škole uskutočnil 9. ročník súťaže Všetkovedko. Veľkého súboja najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa v školskom roku 2017/2018 zúčastnilo 60 žiakov.

  Súťažilo sa v štyroch samostatných kategóriách:

  • VŠETKOVEDKO 2 – druháci,
  • VŠETKOVEDKO 3 – tretiaci,
  • VŠETKOVEDKO 4 – štvrtáci,
  • VŠETKOVEDKO 5 – piataci.

  Súťažný test pre druhákov mal 24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov a piatakov 30 otázok. Na jeho vyriešenie mali všetci 40 minút.

  Najmúdrejší z najbystrejších sa môžu tešiť na zaujímavé vecné ceny.

  Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Ak sa žiak prebojuje medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získava titul VŠETKOVEDKO. Ak sa mu to nepodarí, stane sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM.

  Všetci súťažiaci si môžu vyhodnotenie svojich odpovedí podrobne skontrolovať už 21. decembra 2017 na stránke www.vsetkovedko.sk v časti Tvoj Všetkovedko/ Získal si titul Všetkovedko? Potrebujú na to kód, pod ktorým súťažili. Majú ho nalepený vo svojich žiackych knižkách.

  Všetkým súťažiacim držíme palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Mgr. Andrea Senajová, koordinátorka matematických súťaží

 • EXPERT GENIALITY SHOW

  Dňa 30.11.2017 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž Expert Geniality Show, ktorej sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa. 

  Súťažiaci si mohli si vybrať dve z týchto tém: Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Dejiny, umenia a kultúra, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Žiaci si overovali svoje vedomosti a zručnosti 60 minút, čo bol veľmi krátky čas na 50 úloh /25 na každú tému/, napriek tomu mnohí test odovzdali ešte pred uplynutím časového limitu. Dúfame, že sa naši žiaci umiestnia na popredných miestach. Držíme im palce a tešíme sa na vyhodnotenie.

  Mgr. Zdenka Šinaľová

 • Poznávací zájazd do Talianska

  (pre zamestnancov, rodičov a žiakov našej školy)

  Termín: 25. február – 2. marec 2018 (jarné prázdniny)

  Cena: 265€ (doprava, služby sprievodcu, 3 x ubytovanie, 3 x raňajky, 4 x večera, vstupné, loď)

  Program:

  1. deň: odchod z Bardejova o 18.00 hod. Tranzit cez Slovensko a Rakúsko.
  2. deň: príchod do Punta Sabioni okolo 9.00 hod,  plavba loďou do Benátok, prehliadka Benátok – Námestie sv. Marka, Katedrála sv. Marka, Dóžov palác, Canal Grande, most Ponte di Rialto, Most vzdychov,  večera, ubytovanie v Mestre, noc 1
  3. deň: raňajky v hoteli, presun do Ríma, cestou prehliadka mesta Orvieto – historické mesto na skale, príchod do Ríma vo večerných hodinách, večera, ubytovanie, noc 2
  4. deň: raňajky v hoteli, prehliadka Vatikánu – Námestie sv. Petra, Bazilika sv. Petra, pápežské baziliky, Piaza Navona, Fontána di Trevi, večera, ubytovanie, noc 3
  5. deň: raňajky v hoteli, prehliadka Ríma –  Koloseum, Forum Romanum, Circus maximus, Anjelský hrad, Španielske námestie, Španielske schody, večera,  odchod domov
  6. deň: príchod do Bardejova vo večerných hodinách

  Bližšie informácie: Mgr. Frančáková, 054/472 23 83

  Zálohu 50€ je potrebné zaplatiť do 10. 12. 2017, zvyšok do 10. 2. 2018.
  Potrebný občiansky preukaz alebo cestovný pas, európsky preukaz poistenca

 • Návšteva folklóristu

  29. novembra sme na našu školu pozvali ľudového umelca, hudobníka, zberateľa ľudových piesní, spolupracovníka STV a rozhlasu – pána Antona Budinského z Očovej.

  Žiakom 3. a 4. ročníka predviedol  originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje : fujara, píšťala, handrárska píšťalka, trombita, gajdy, drumbľa, heligónka a iné.

  Koncert sa niesol v zábavnom duchu.  Okrem toho, že sme sa veľa naučili o pastierskych hudobných nástrojoch, dozvedeli sme sa aj zaujímavosti  o  detvianskom  kroji, ktorý mal pán Budinský oblečený. V závere  veselého koncertu sme si s ním ( deti aj učiteľky) spoločne zaspievali a aj zatancovali. 

 • Upozornenie pre rodičov

  Konzultačné hodiny (30.11.2017) 
  z dôvodu odstávky vody

  ZRUŠENÉ!

  Náhradný termín bude určený.

 • MO v stolnom tenise

  Dňa 15.11.2017 sa v telocvični ZŠ Pod Papierňou uskutočnili majstrovstvá okresu žiačok a žiakov v stolnom tenise družstiev. V súťaži žiačok si naše dievčatá vybojovali bronzové medaily v zložení Hlavinková, Olejárová, Baranková. Chlapci v zložení Vateha, Petrišák, Baldovič napriek veľkej snahe nepostúpili zo skupiny a napokon obsadili konečné 4. - 6. miesto. Tešíme sa na Vianočný turnaj žiakov a žiačok, ktorý sa uskutoční dňa 14.12. 2017 na ZŠ Komenského.

 • Triedny projekt 2.D: Čím sú Tvoji rodičia?

              Druháci z triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove v tomto školskom roku začali spoznávať zamestnania svojich rodičov. Vedia už aká fyzicky namáhavá dokáže byť práca a začínajú si uvedomovať  koľko úsilia vynaložia rodičia pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

              Ani druhé zo zamestnaní ktoré sme navštívili nie je ľahké. No o čosi viac než fyzicky, je toto povolanie náročné na psychickú stránku človeka, pretože v tomto zamestnaní ide neraz o sekundy. Asi už tušíte, že ide o prácu záchranára. Zákutiami tohto, skôr poslania než povolania, nás previedol pán Seipel, ocko nášho druhého Filipka. A tak sme sa zo školských lavíc za pár minút ocitli v priestoroch bardejovskej nemocnice.

              Vozidlá záchrannej služby možno vídame pomerne často, no pravdepodobne iba v rýchlosti. My sme však mali to privilégium prezrieť si ich dôkladne aj zvnútra. Pán Seipel nám podrobne vysvetlil, ako defibrilátor pomáha v prípade srdcovej slabosti či odkiaľ pacientovi steká infúzny roztok. Zistili sme, že fixačné goliere slúžia ranenému pri fixácii krku a hlavy počas prevozu. Už máme predstavu  prečo má v záchranke každá jedna zdravotná pomôcka od nosidiel až po kanyly svoje miesto. Pre istotu sme si zopakovali aj číslo rýchlej zdravotnej služby 155. A ak by ste ho už museli využiť, nezabudnite nadiktovať najprv adresu až potom opis úrazu. Ako nás poučil pán záchranár, neraz sa stane, že zlyhá signál či batéria, no záchranári však už poznajú miesto, kam majú vyraziť.

              Čo však robiť, keď sú záchranári na ceste a nám pri postihnutom človeku plynú drahocenné minúty? Práve spôsob ako poskytnúť prvú pomoc sa naši druháci naučili v rámci najprínosnejšej praktickej časti nášho projektu. Na figuríne s diagnostickým prístrojom stavu postupovali presne podľa pokynov. Uvoľnili dýchacie cesty zaklonením hlavy a otvorením úst a začali oboma rukami stláčať hrudník tridsiatimi rýchlymi stlačeniami.  Hneď na to nasledovali dva vdychy. Rad-radom si tak druháci vyskúšali ako v boji s časom a nepriazňou zdravotného stavu zabojovať o život človeka.

              O tom ako túto prácu zvláda aj náš pán záchranár, nám priblížil prostredníctvom podrobných odpovedí na zaujímavé otázky žiakov. Druháci sa dozvedeli, že resuscitácia môže trvať aj 40 minút, že záchranári pracujú pod stresom, nielen kvôli času, ale hlavne nutnosti okamžite určiť správnu diagnózu a prispôsobiť jej ďalší postup. Vedeli ste, že najviac úrazov detí prichádza v čase letných prázdnin?  Alebo že v mnohých prípadoch je najlepším liekom humor a čas venovaný našim blízkym? Niekedy si ani neuvedomíme, že mnohými prípadmi žije nejeden záchranár v myšlienkach aj ďalšie roky. No na druhej strane, napriek svojej náročnosti, je na tejto práci, podľa pána Seipela, najkrajšie to, že môže denno-denne pomáhať druhým.

              Nech tieto riadky teda pretlmočia poďakovanie všetkých zachránených, pre ktorých sa záchranári stali na krátku, ale podstatnú chvíľu dôležitou súčasťou tým, že im zachránili to najcennejšie – život.

  PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. ZŠ na Komenského 23, Bardejov

  Foto: Andrea Tribusová

  Text: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia? tentokrát spoznávali neraz náročné, no obdivuhodné povolanie záchranára.

 • Poľsko 2017

  Dňa 7.11.2017- sa 28 vybraných žiakov z 9.ročníka zúčastnilo Exkurzie KRAKOW-OSVIENČIM , ktorú organizovalo Oddelenie školstva a telesnej kultúry – MÚ v Bardejove.

  Skoro ráno sme mali zraz pri športovej hale a potom sme spoločne vyrazili autobusom na celkom dlhú cestu do Poľska. Okolo obeda sme dorazili do mesta Krakow. Tam sme si obzreli krásnu historickú časť, ktorá upútala nejedno oko. Neskôr sme si dali rozchod na námestí a po krásne strávenej hodinke obdivovaním ,,krakowských“ uličiek mesta sme pokračovali v ceste do Osvienčimu. Všetci sme tŕpli zvedavosťou, čo nás tam môže čakať, pretože je to častokrát  spomínané miesto. Po vystúpení z autobusu, naše pocity boli celkom kladné, keďže to na prvý dojem bolo celkom obyčajné mestečko. Po príchode našej veľmi príjemnej a šikovnej sprievodkyne sme vstúpili do brán časti Auschwitz. Po jej slovách, ktoré sme počúvali zo slúchadiel nám až prebehoval  mráz po chrbte. A v tom sa to celé zvrtlo. Bolo to neskutočné, ba až dokonca nepredstaviteľné, ako tí ľudia museli trpieť. Bolo zvláštne, ako to miesto poznačené trápením a množstvom úmrtí dokáže vplývať na ľudskú bytosť.       

  Množstvo osobných vecí, či už oblečenie, topánky , kefky, hrebene, hrnce, okuliare, ale taktiež prišli niektorí väzni aj o vlasy. Toľko odstrihnutých vlasov nakope ste snáď ešte nevideli. Bola to hrôza. Dokonca ich využívali na výrobu textilu. Bolo jedno, aké bolo počasie či mráz alebo horúčavy, stále museli pracovať. A odev mali len jeden, boli to tenké pruhované pyžamá. Boli radi keď vôbec dostali kúsok chleba. Veľmi smutné bolo aj to, ako naša sprievodkyňa nám rozprávala, ako väzňov posielali s mydlom a uterákom do ,,sprchy.“ Pritom ich posielali na smrť do plynových komôr. Neskôr sme sa presunuli do časti Birkenau, kde sme sa dozvedeli tiež množstvo informácií a nepríjemností. Pýtate sa prečo pátrame, zisťujeme a pripomíname si o minulosti koncentračných táborov? Aby sme sa poučili a zabránili podobným katastrofám, ktoré snáď dúfajme nikdy neprídu.

 • Olympiáda v Anglickom jazyku

  Žiaci si aj tento rok zmerali svoje jazykové vedomosti a zručnosti v gramtike, slovnej zásobe, čítaní a počúvaní s porozumením. Po vyhodnotení písomnej časti si tí, ktorí dosiahli stanovený počet bodov, otestovali svoje rečnícke schopnosti. Pred trojčlennou komisiou mali vymyslieť krátky príbeh k obrázku a tiež promptne reagovať na danú rolovú úlohu. Už tradične to bol veľmi tesný súboj, ale zvíťazili tí najlepší. 

  Kategória 1A

  1. miesto - Dárius POPÍK

  2. miesto - Linda HLAVINKOVÁ

  3. miesto - Sofia BILOVESKÁ

  Kategória 1B

  1. miesto - Kristína BOGDANOVÁ

  2. miesto - Jakub Šimon ŠTOFANÍK

  3. miesto - Juraj MAJDÁK

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole!

 • Prezentácie ročníkových prác 2017

  Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa v podvečerných hodinách uskutočnila vo výstavnej sieni  Poľsko–slovenského domu Prezentácia najlepších ročníkových prác žiakov z intelektovo nadaných tried ZŠ na Komenského ulici v Bardejove.

  So svojimi prezentáciami vystúpili:

  • siedmak Oliver Tomko demonštroval Meteorológiu a počasie,
  • druhák Samuel Švec sprístupnil Plávajúce dinosaury,
  • šiestaci: Radan Kollárovič osvetlil Barcelonu a
  • Karolína Chomová ukázala Holandsko,
  • siedmaci: Gregor Bujda priblížil Expo a
  • Simona Kurimská ozrejmila tému UNESCO.

  Výstavná sieň bola plná. Okrem spolužiakov a triednych učiteliek nadaných tried si prišli vypočuť a pozrieť na prezentácie i ďalší zvedavci či príbuzní. Tohto roku sme privítali aj psychologičku Mgr. M. Kuchtovú z bardejovského CPPPaP, Mgr. I. Storinskú, učiteľku nadaných žiakov zo ZŠ Šmeralova 25 v Prešove, Ing. J. Černického, stredoškolského učiteľa nadaných a Mgr. Ľ. Lukáča, učiteľa a špeciálneho pedagóga zo sabinovského CPPPaP. Pán Lukáč je človek, ktorý sa dlhých 14 rokov venuje práci s nadanými, autor a spolurealizátor Logickej olympiády a iných projektov, je to garant nadaných žiakov prešovskom kraji.         

  Už pohľad na témy ročníkových prác všetkých prítomných presvedčil, že budú  sledovať  zaujímavé námety , ktoré  spracovali žiaci z nadaných tried.
  Výstupy boli prehliadkou toho najlepšieho. Talentovaní žiaci ohromili vedomosťami, ktorými nedisponujú ani mnohí dospelí. Všetci  vystupovali smelo, svojím príspevkom zaujali.

  Prezentácia je skvelým nástrojom na zlepšenie prezentačných zručností žiakov, ktorí si tak už od prvého ročníka precvičujú vystupovanie pred publikom. Okrem toho sa žiaci učia vyhľadávať a zhromažďovať informácie, ktoré nenájdu v žiadnych učebných osnovách. K veľkej interaktivite prispeli i vynikajúco spracované power pointové prezentácie či vlastnoručne zhotovené pomôcky.

  Na  prezentácii sa predstavili najlepší z najlepších. Ale víťazmi sú všetci zúčastnení. Preto všetkých, čo vypracovali a prezentovali svoje ročníkové práce, čakala na konci malá odmena.

  Všetkým žiakom, ktorí   nás niečo nové naučili, srdečne ďakujeme a želáme úspechy v ich ďalšej práci. 

  Mgr. Andrea Senajová

 • Pasovanie prvákov 2017

  Od začiatku školského roka už ubehol celý štvrťrok a naši prváci nesedeli počas tohto obdobia v školských laviciach zbytočne. Dokázali to na milej slávnosti vo štvrtok popoludní, keď sa rodičom a vedeniu školy predstavili množstvom básničiek a pesničiek a zároveň sľúbili, že sa budú vzorne učiť a poslúchať. Pán riaditeľ PhDr. Ján Mika ich za to pasoval na ozajstných prvákov školy. Učiteľky 1.ročníka

 • Testovanie T5 - 2017

  Dňa 22.11.2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2017. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 13 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria