Navigácia

 • Čo budeme jesť?

  Piatok popoludní. Pre väčšinu ľudí čas, kedy sa už radšej ponáhľajú domov a užívajú si začínajúci víkend. Ak sa ale nájde nápad, pár ľudí, čo majú radi svoju prácu a deti, ktoré Vás nakazia svojou húževnatosťou , tak ani piatok popoludní nie je prekážka.  Presne tak to dopadlo aj v piatok 13.4., keď sa jeden z rodičov – profesionálny kuchár podujal navariť pre triedu, do ktorej chodí jeho syn. Pán Šinaľ vymyslel, čo budeme variť, deti priniesli ingrediencie a mohlo sa začať s prípravami v školskej cvičnej kuchynke.  Každý dostal nejakú úlohu. Hlavný kuchár pripravil cesto, dievčatá plnili a tvarovali guľky, chlapci pripravovali strúhanku na obalenie guliek. Kým sa guľky uvarili pod dohľadom pána kuchára, prestreli sme si stôl a umyli riad. Keď už boli guľky uvarené, poctivo obalené v sladkej strúhanke, mohli sme si sadnúť a vychutnať výsledok spoločnej práce. Všetkým veľmi chutilo (a aspoň na tú chvíľu bolo v kuchynke ticho :-) ) a potom nasledovala menej obľúbená činnosť – upratovanie a umývanie riadu. Ale aj toto sme spoločne zvládli a s plným bruchom a novými skúsenosťami  sme sa pobrali domov zaslúžene oddychovať. Srdečná vďaka patrí pánovi Šinaľovi za to, že si našiel čas a chuť ukázať deťom, že aj varenie môže byť zábavné. Už teraz sa tešíme na  ďalšie spoločné varenie!

  Mgr.E.Baldovičová, tr.uč.6.A

 • Deti deťom!

  Žiaci 6.A sa v rámci krúžku rozhodli pripraviť zábavno-súťažné popoludnie pre svojich mladších spolužiakov z 2.D. Obe triedy sú pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V ponuke bolo päť kvízov z rôznych oblastí. Žiaci si prevetrali svoje vedomosti v oblasti športu, rozprávok, miest Európy a počítačových hier. Niekomu sa zdali ľahšie otázky zo športu, niekto poznal mestá, iný zas postavičky z rozprávky. Ale určite si všetci dobre zasúťažili, a hoci v športe víťazom nemôže byť každý, tu to neplatilo. Každý si odniesol malú pozornosť za vynaložené úsilie, a tí s najvyšším počtom bodov sa potešili o trošku väčšej odmene.

  Poďakovanie patrí  žiakom T. Valíčekovi, E. Nachtmannovej, R. Kollárovičovi a A. Bučkovi za precízne spracované a uvedené kvízy a aj ich pomocníkom. A týmto sa to nekončí, pretože šiestaci majú v pláne ešte jednu zábavnú aktivitu, takže nechajte sa prekvapiť!

  Mgr. Erika Baldovičová, tr. uč. 6.A

 • Logická olympiáda

  11. apríla sa už po šiesty krát na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovalo viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Z bardejovských škôl sa do finále prebojovali iba žiaci z našej školy. Teší nás ich pekné umiestnenie.

  Vynikajúci  výsledok dosiahol  v kategórii 5.- 9. ročníka Jerguš Jančík z 8.C, ktorý sa umiestnil na 8. mieste.

  Simona Kurimská zo 7. A obsadila  46. miesto.

  V kategórii 1. – 4. ročníka sa  Matúš Gašparík zo 4.D umiestnil na peknom 24. mieste.

  Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 11 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska.

  Našim reprezentantom BLAHOŽELÁME!

 • Matematické súťaže

  Matematická olympiáda

  Okresné kolo Matematickej olympiády sa konalo na ZŠ Bartolomeja Krpelca. Zo školského kola postúpili viacerí žiaci. Na okresom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky. Obsadili 1. a 2. miesto v kategórii P5 . Sofia Kovaľová z 5.B skončila na 1.mieste a Martin Krajňák z 5.A na 2.mieste. Gratulujeme!

  Pytagoriáda

  Zo školského kola Pytagoriády postúpili úspešní riešitelia na okresné kolo, ktoré sa konalo na ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove. Naši žiaci obsadili krásne miesta v kategórii P5 – 3.miesto Sofia Kovaľová z 5.B triedy  a v kategórii P8 2.miesto Jerguš Jančík z 8.C triedy. Gratulujeme!

 • Ámosáčik 02-2017/18

  Vyšlo nové číslo
  školského časopisu 

  ÁMOSÁČIK

   

  Spolu so staršími číslami časopisu, si ho môžte pozrieť v tomto odkaze:

  Časopis Ámosáčik (ODKAZ).

 • Srdečne blahoželáme k oceneniu

  Primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. 

  Srdečne blahoželáme našej milej kolegyni k oceneniu.

  Za pedagógov - dôchodcov  : Mgr. Anna Varholová

  Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.

  Pani učiteľka Mgr. Anna Varholová pracuje v školských službách od roku 1977, keď ukončila štúdium na PdF v Prešove odbor matematika – chémia. Jej prvým pôsobiskom sa stala ZŠ v Hertníku, kde učila do roku 1990. Potom prestúpila na Základnú školu na Komenského ul. v Bardejove, kde v rokoch 1995 – 2014, kým nezahájila dôchodok, vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre 2. stupeň. Počas pedagogickej praxe rozdávala svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo žiakom, ktorým pomáhala objavovať tajomstvá matematiky. Mnohí z jej žiakov úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach  v Matematickej olympiáde a Pytagoriáde. Niektorí z jej odchovancov kráčajú v jej šľapajách ako učitelia matematiky na iných školách. K svojim zverencom si trpezlivo, oddane hľadala cestu. Učiteľské povolanie bolo zmyslom jej života, nadovšetko ju napĺňalo. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že aj keď zahájila dôchodok, zostala naďalej učiť. Čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému sú u nej na prvom mieste. Vďaka týmto vlastnostiam bola a je v kolektíve obľúbená. Bola zakladateľkou tradície plesov v škole a zapájala sa aktívne aj do rôznych mimoškolských aktivít. Veľkou mierou sa podieľa na vytváraní vhodnej sociálno-emocionálnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov. 

 • ÚSPECH  MALEJ  UMELKYNE

  V poľskom mestečku Lublin sa konal tohto roku už  11. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pod názvom „Pejzaže mistyczne“. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl v Poľsku i zahraničí. Architektúra  Lublinu a jeho okolia je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Historickými pamiatkami mestečka Lublin sa inšpirovala aj naša žiačka Alexandra Anina Klebanová z 3. A triedy, ktorá v tejto súťaži získala so svojim pekným výtvarným dielom v kategórii žiakov do 9. rokov 1. miesto.

  Z úspechu  malej umelkyne máme veľkú radosť a srdečne jej blahoželáme.

 • Slávnostný zápis prvákov + fotogaléria

  4. apríl 2018 bol na našej škole výnimočný. Privítali sme našich predškolákov a ich rodičov, ktorí ich prišli zapísať do prvého ročníka. Pri tej príležitosti sme pre nich pripravili slávnosť . Vystúpil na nej náš DFS Prvosienka aj malá recitátorka Alžbetka Lojdlová. Všetkým prítomným sa prihovoril riaditeľ školy PhDr. Ján Mika a naša špeciálna pedagogička PaedDr. Emília Petková. Učiteľky pripravili pre deti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na zisťovanie pripravenosti na školu a zoznamovanie sa detí s ich učiteľkami, vychovávateľkami, aj medzi sebou navzájom.

  Na záver dostali predškoláci mnoho pekných darčekov a pamätný list -  ako spomienku na tento ich významný deň.

 • Biblická olympiáda

  Dňa 22. 03. 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole biblickej súťaže a olympiády v Bardejove. Začali sme modlitbou v gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla a posilnený sv. Duchom sme sa premiestnili na CZŠ  sv. Egídia. Každé družstvo súťažilo vo svojej kategórii. Žiaci z 2.D Martin Matiaš, Jakub Roman a Michal Hübler v kategórii A. sa umiestnili na 2. mieste, žiaci z 3.B Patrik Lenart, Tamara Petrišáková a Klaudia Gorunová v kategórii B. sa umiestnili na 5 mieste. V biblickej olympiáde nás reprezentovali žiačky Sofia Kovaľová z 5.B, Božidara Macečková z 5.D a Kristiána Sarah Klebanová zo 6.C. Dievčatá skončili na 3. mieste. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božích milostí a požehania. 
  Mgr. Slávka Rusnáková

 • Zápis do 1. ročníka - šk.rok 2018/19 + Doplnenie

  Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov sa zápis detí do 1. ročníka
  začne
  už v
  utorok 3. apríla 2018 od 9:00 - do 12:00 hod.
  v kancelárii ZŠ.

  Pre ďalšie dni zápisu, ako aj pre slávnostný zápis (4. 4. o 16:00), 
  platí pôvodný rozpis
  .

  Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,
  • kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).

  Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
  v sekcii BUDÚCI PRVÁCI (ODKAZ) v ľavom menu.

  Prečítajte si aj
  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE K ZÁPISU (ODKAZ).

 • Majstrovstvá ZŠ Komenského v šachu

  V utorok 27. marca 2018 sa popoludní v priestoroch našej školy uskutočnil šachový turnaj žiakov ZŠ Komenského v spolupráci so šachovým klubom ŠK BLS Bardejov. Turnaja sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí odohrali po 5 partií. Hralo sa švajčiarskym systémom so šachovými hodinami s tempom 2 x 10 minút pre každého hráča.

  Na popredných miestach sa umiestnili:

  1. stupeň - dievčatá: 1. Karolína Kapcová

  1. stupeň - chlapci:    1. Jakub Roman, 2. Ronald Fedoročko, 3. Sameuel Švec

  2. stupeň - dievčatá:  1. Denisa Vyskočová, 2. Ella Olejárová

  2. stupeň -  chlapci:   1. Kristián Kapec, 2. Oliver Vaľko, 3. Matej Krumlovský

  Na záver sa chceme poďakovať pánovi Mariánovi Jurovi predsedovi ŠK BLS Bardejov za organizáciu krásneho podujatia na našej škole a zároveň sa tešíme na ďalší turnaj.

 • ENGLISH LIBRARY - ANGLICKÁ KNIŽNICA

  Pozor novinka!  Rád čítaš? Máš rád angličtinu?

  Chceš sa v angličtine zdokonaliť?

  Práve pre Teba je tu anglická knižnica!

  V kabinete anglického jazyka si môžeš požičať knihy z rôznych oblastí. Máš k dispozícii rozprávky, romantické, dobrodružné aj napínavé príbehy, náučné brožúrky, encyklopédie, gramatické knihy.

  Prísť môžeš kedykoľvek počas prestávok, ohlás sa u pani učiteľky Mgr. Z. Šinaľovej a môžeš čítať! Zoznam kníh si budeš môcť čoskoro pozrieť v TOMTO ODKAZE.

  Čakáme Ťa a tešíme sa na Teba!

  Špeciálna akcia! Za každú prečítanú knihu (overíme si, či si ju naozaj prečítal!) dostaneš do žiackej knižky nálepku a za tri nálepky dostaneš od svojej pani učiteľky jednotku!

 • Prvosienka v MŠ

  Deti z nášho detského folklórneho súboru Prvosienka, ktorý pracuje pod vedením Bc. Dariny Kostárovej a PaedDr. Viery Remetovej  prišli s kytičkou   ľudových piesní a tancov medzi deti materských škôl. Ich pesničky boli také veselé, že sa k nim pripojili aj samotní škôlkári a na záver vystúpenia si zaspievali spoločne. Aj takto sme privítali pani Jar, ktorá k nám konečne prišla.

 • SPIELT MIT!

  Tento rok sa naši deviataci zapojili do Korešpondenčného seminára z nemeckého jazyka pod názvom „Spielt mit!“, ktorý organizuje Gymnázium L. Stöckela pre žiakov základnej školy so zvýšeným záujmom o štúdium nemeckého jazyka. Seminár pozostával z dvoch kôl. Riešenia úloh prvého kola žiaci zasielali elektronicky, druhé  - finálové kolo sa uskutočnilo dňa 22.3.2018 priamo na pôde gymnázia, kde žiaci riešením jazykovo – vedomostných úloh preukázali svoje znalosti. Pekným úspechom v tejto súťaži bolo 1. miesto našej žiačky Kataríny Herstekovej z 9.D. Srdečne blahoželáme! Okrem hodnotnej ceny, ktorou boli tablet, športová bunda a USB kľúč, získala aj stanovený počet bodov, ktorý bude zohľadnený pri prijímacom konaní na túto školu.

  Mgr. A. Hudáková

 • VEĽKÁ NOC 2018

 • Maľovanie kraslíc

  Príchodom Veľkej noci  je v domácnostiach rušnejšie, upratuje sa, chystajú sa kraslice. Aj v našej základnej škole sme v popoludňajších hodinách dňa 27.3.2018 spojili žiakov pani učiteľky troch krúžkov „Kuchárik“- p. uč. Sabolová, „Tvorivá dielnička“ p. uč. Voľanská a „Tvorivé a kreatívne nápady“ p. uč. Paľuvová, aby sa venovali  maľovaniu  veľkonočných kraslíc tradičnou formou. Pani učiteľky vysvetlili deťom túto techniku zdobenia. Potom sa už začala práca detí a každému sa vyzdobovanie podarilo i tým najmenším. Deti zdobili vajíčka rozpustenými voskovými farbami, do ktorých si namáčali špendlíky s hlavičkou a tak vznikli nádherné kraslice. Deti táto práca bavila a z tohto spoločného stretnutia odchádzali s krásnymi kraslicami a úsmevom na tvári.

  Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,

  už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.

  Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice!

  Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.

  Blíži sa Veľká noc a preto Vám všetkým prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

  PaedDr. Gabriela Voľanská

 • Festival pohybových skladieb

  Pod záštitou Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) sa dňa 24. marca 2018 v Trnave uskutočnil Festival pohybových skladieb, na ktorom sa zúčastnili spomedzi 25 klubov (domácich i zahraničných) aj žiačky ZŠ na Komenského ul. v Bardejove z klubu RGC Kadet Bardejov, ktorý pôsobí ako klub modernej gymnastiky na tejto škole. 

  Spomedzi 60 skladieb rozdelených do 5 vekových kategórii a ďalej podľa počtu súťažiacich získali svojou prvou prezentáciou choreografie pod názvom: "Z rozprávky do rozprávky" pekné 3. miesto. Blahoželáme gymnastkám: Barborke Tipulovej - 1.D, Karolínke Bajusovej - 2.A, Zuzke Polákovej - 2.C, Simonke Senčákovej - 2.C, Sárke Chovancovej - 2.C, Barborke Sobekovej - 3.C a taktiež Sárke Riegelovej, Soni Šoltýsovej a Laure Palšovej, ktoré nie sú žiačkami tejto školy, ale rady klub modernej gymnastiky, RGC Kadet Bardejov, pôsobiaci na tejto škole navštevujú.

  Bc. Stanislava Bajusová, predseda RGC Kadet Bardejov

 • Deň remesiel + fotogaléria

  Vraví sa, že remeslo má zlaté dno.  „Remeselníci“, ktorí  prišli medzi deti prvého stupňa na Základnú školu na Komenského ul. v Bardejove,  majú navyše aj zlaté ruky a bohatú fantáziu.

  Deti s nadšením obdivovali tradičné i netradičné výrobky z prútia, ktoré priniesli zamestnanci z chránenej dielne Vrbovnica, n.o, kraslice p. Cimbaľákovej, keramiku p. Kovaľa, vyskúšali si aj samy vytvoriť tanierik, či mištičku z hliny,   učarovali im paličkované čipky p. Popjakovej, vyrábali si obrázky sypané pieskom pod. vedením p. Kostárovej, učili sa zdobiť tanieriky a sklá servítkovou technikou pod vedením p. Petričovej a Seifertovej, maľovali pomocou horúceho vosku pod vedením p. Packovej    a p. Kurimskej, zdobili kraslice netradičnou technikou s p. Kostárovou a Pergerovou. Každý si domov odnášal nejaký vlastný výrobok, ktorým doma prispeje k veľkonočnej výzdobe. Tvorivé dielne priniesli deťom mnoho radosti z tvorby, objavovania a poznávania tradičných aj netradičných techník práce s rôznym materiálom, ktoré ovládali naši predkovia a ktoré sa snažíme uchovávať aj pre ďalšie generácie. Zistili, že ak chce človek vytvoriť krásne veci, nepotrebuje k tomu drahý materiál, ani veľmi náročné pomôcky. Krása často vzniká z lásky, nadšenia a fantázie tvorcu. Keď k tomu pridáme ešte aj trochu trpezlivosti, všetko sa podarí.

  Veríme, že nadšenie našich umelcov zapálilo iskričky tvorivosti a citu pre krásu a tradície aj u našich detí a nájdu sa aj  medzi nimi ich budúci pokračovatelia.

  Mária Peláková

 • Prvé vysielanie školskej TV Štelka - Školské správy

 • Biblická olympiáda

  Dňa 22. 3. 2018 sa v Pastoračnom centre na Družbe uskutočnilo okresné kolo súťaže „BIBLICKÁ OLYMPÁDA“. Súťažilo sa z knihy Genezis zo Starého zákona a Evanjelia podľa Marka z Nového zákona. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Dominika Paľuvová zo 7.A, Oliver Tomko zo 7.A a Šimon Taras zo 7. D. Olympiáda sa začala svätou omšou, ktorú odslúžil pán kaplán Tomáš Svat. Po nej začala súťaž, ktorá pozostávala z piatich kôl. Po záverečnom sčítaní bodov  sme sa dozvedeli radostnú správu, že naše družstvo obsadilo pekné 2. miesto z desiatich zúčastnených. Ďakujeme našej trojici za úžasné umiestnenie a úspešnú reprezentáciu našej školy.  Spracovala M. Delejová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775

Fotogaléria