• Silvia Běčáková: Web stránka

     •  

       

      30., 31. 3.2021

      Prepíšte si PREHĽADNE túto prezentáciu do zošita NA NOVÚ STRANU.

      Stupnovanie_pridavnych_mien(2).pptx

       

      5.3.2021

      Učebnica 46/1b + prečítať text

      29.1.2021 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

      27.1.2021

      Prečítajte si text v učebnici na strane 26 a odpovedzte na otázky v cvičení č. 1 str. 26 - Písomne do zošita!

      Prepíšte si do zošita túto prezentáciu - je to nový gramatický čas.  

      Present_continuous_tense(1).pptx

      Document_2020-11-11_105721.pdf

      Simple_past_verbs.pptx

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      12.10.-16.10.

      Prepíšte si prezentáciu.

      V učebnici na str. 11 si prečítajte text Birthdays in Britain a do zošita odpovedzte na otázky v cv. 8b.

      Odfoťte a pošlite na mail. Koncom týždňa bude online hodina, pošlem pozvánku na školský mail. 

      Months_of_the_year.pptx

      Žiaci, ktorí namajú pracovný zoši a učebnicu, poproste spolužiakov, aby Vám poslali ofotené strany, úlohu napíšete do zošita.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      Dobrý deň šiestaci, tento týždeň sa naučte slovíčka 3A a 3B - tak ako sme sa dohodli. 

      Písomne vypracujte pracovný zošit str. 24-25 - OFOTIŤ A POSLAŤ!

      Úloha do zošita: opíšte si radové číslovky z učebnice str. 8, cvičenie 1. OFOTIŤ A POSLAŤ!