• Tatiana Tipulová

     • Matematika 5. C

     • Týždeň 14.-18.2022

      Pondelok - 

      Utorok - 

      Streda - PL

      Štvrtok - online hodina, osová súmernosť

      Piatok - online hodina nebude. Vypracujete pracovný list. Pošlite mi fotku na e mail. PL_18.2._osova_sumernost.docx

      pridávam aj ako súbor pdf, keĎže vám poprehadzovalo obrázky

      PL_18.2._osova_sumernost.pdf

       

      Týždeň 1.2.- 3.2.2022

      Utorok - online hodina. Téma: Opakovanie rysovanie -kolmice, učebnica strana 40.. Pripravte si rysovacie pomôcky.

      Streda - online hodina. Téma: Symetria, učebnica strana 41 + PZ

                    Idem na pcr test, ak nestihnem prísť, napíšem vám a ak by som meškala, prosím počkajte ma.

      Štvrtok - učebnica s.42 a PZs.64 a 65.

       

      Týždeň 13.12.-17.12. 2021

      Pondelok - online hodina PZ s 42 a 43/5

      Utorok - online hodina

      Streda - online hodina

      Štvrtok - online hodina nebude. Z učebnice, strana 32  si dajte nadpis Píspmné sčítanie. Prepíšte si poučku v ružovom rámčeku, a písomne do zošita vypracujte úlohy 1 a 2. 

      Piatok - online hodina -Písomné odčítanie

       

       

      Týždeň 6.12.- 10.12.2021

      POndelok - online hodina. PZ  s 39. DÚ 40/3 štvorec a trojuholník

      Utorok - online hodinaPZ 40 celá 

      Streda - online hodina.- Sčitanie a odčitanie prirodzených čísel - úvod, učebnica s29, 30

      ŠTvrtok - online hodina- Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel u.s.30

      Piatok - online hodina- Sčítanie a odčítanie spamäti, u.31 a PZ s.42

       

       

       

      Týždeň 25.10.-27.10. 2021

      Pondelok - PZ strana 19

      Utorok - PZ s.20, 21. DÚ s21/19

      Streda - online hodina nebude. Prikladám úlohu na prádzninyzaokruhlovanie_cisel.docx

      Pracovný list vypracujte priamo na vytlačený list alebo do zošita. Skontrolujem po prázdninách v škole

       

       

       

      Týždeň 4.10. - 8.10. 2021

      Pondelok - PZ strana 6 celá

      Utorok - PZ strana 7 celá, učebnica nadpis: Párne a nepárne čísla.(učebnica strana 7). Opísať poučky v ružových rámčekoch

      Streda - Párne a nepárne čísla. PZ strana 8 celá

      Štvrtok - 

      Piatok -