• Tatiana Vavreková

     • 8 ročník výt. vých.

     • Ahojte, ako už určite viete od stredy sa učí podľa rozvrhu hodín.Takže on line hodina pre 8.A bude vo štvrtok o 10.30, pre 8.C bude v utorok o 7.50, 8.D bude mať hodinu v utorok o 11.20hod. Účasť sa eviduje. Pripojte sa na meet miestnosť , je pri mojom mene na stránke školy.

      byj-ecbc-iee

      Oznam pre 8.C triedu - 10.novembra nebude on line hodina, máme pracovnú poradu.

      Oznam pre 8.C triedu - 24.novembra nebude on line hodina, máme klasifikačnú poradu. Úlohy ostávajú tie isté.

      OZNAM pre 8.D triedu - dňa 8.decembra - utorok, vyučovacia odina on line nebude.smiley

      OZNAM pre 8.C triedu - surrealizmus- výtvarný a literárny smer, ktorý čerpal zo sna. Hlavný predstaviteľ SALVATOR DALÍ. Pozrieť jeho tvorbu, diela. DÚ - navrhnúť fantastickú bytosť / kresba, farbičky, fixy... Poslať do18.apríla.