• Sláva Rusnáková

     • 5. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 17. 12.

                                                                                         

                                                                                         Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=3fKzvQjYSMg


      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu za  niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Matúš (Mt) 1,18 - 2,23

      https://biblia.sk/citanie/ssv/mt/1

       

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

      narodenie_Jezisa_Krista.docx 

      zaspievaj si:

      https://www.youtube.com/watch?v=8NYM3t5wKok

      https://www.youtube.com/watch?v=hXCvl_j_sAE

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

      1. 10. 2021

      Dedičný hriech

      Prví ľudia žili v raji, boli tam šťastní a nič im nechýbalo. Lenže diabol im to šťastie závidel, preto vymyslel podvodný plán, ako prvých ľudí pripraviť o šťastie s Bohom.

      Eva uverila diablovi, vzala si z ovocia, jedla a dala aj svojmu mužovi. Vtedy spoznali, že ich diabol oklamal. Adam a Eva spáchali prvý hriech - neposlúchli Pána Boha. Preto museli z raja odísť. Stratili spoločenstvo s Bohom. Museli ťažko pracovať a nakoniec zomreli. 

      Hriech neuškodil len im. Prenáša sa na všetkých ľudí, ktorí sa rodia na tento svet - preto ho nazývame dedičným hriechom. Každý človek sa narodí poškvrnený dedičným hriechom. Jeho duša už nemá pôvodnú krásu raja, milosť posväcujúcu. Človek je náchylný konať zlo.

      Dedičný hriech sa nám zmýva vo sviatosti krstu. Opäť získavame milosť posväcujúcu, čistú dušu. Boh nám cez krst dáva šancu, možnosť stať sa Božími dieťaťom.

       

      Prečítaj si biblický príbeh v Bibli  (Genezis 3. kapitolu)  alebo na:

      https://biblia.sk/citanie/ssv/gn/3

       

      Pozri si biblický príbeh:

      https://www.youtube.com/watch?v=VaBdjJus1tM&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

       

      DÚ: Napíš si do zošita názov - Dedičný hriech, nakresli si obrázok do zošita ( Adama a Evu v raji, alebo niečo iné z príbehu) a napíš obsah z 3. kapitoly - stačí pár viet.

       

       

       

       

      2021/2022

       

       

       

       

       

       

       

      22. 04., 23. 04.

      Kráľ Šalamún

      Hovorí sa:  „Si múdry  ako Šalamún.“ Vieš kto to bol? Bol synom kráľa Dávida, toho ktorý zabil Goliáša. Šalamún sa stal kráľom po otcovej smrti a ľudia ho mali radi.  Raz v noci sa Pán prihovoril Šalamúnovi vo sne: „Žiadaj si, čo chceš.“ Šalamún odpovedal: „Ty si ma, Pane, ustanovil za kráľa, no ja som ešte mladý. Mal by som vládnuť nad tvojím vyvoleným národom. Je to ťažká úloha. Prosím, daj mi múdre a pozorné srdce, aby som rozlišoval medzi dobrým a zlým.“ Pánovi sa páčilo, čo Šalamún žiadal, a povedal mu: „Pretože si si nežiadal , bohatstvo ani život svojich nepriateľov, dám ti srdce múdre a chápavé, že tebe podobného nebolo pred tebou a viac ani nikdy nebude. A dám ti aj to, čo si nežiadal, bohatstvo a slávu, aby po všetky tvoje dni nebol medzi kráľmi nikto, kto by sa ti vyrovnal. Ak budeš kráčať po mojich cestách, dám ti aj dlhý život.“ Keď sa Šalamún prebudil, pamätal si, čo Boh povedal, a bol šťastný.

      Múdry rozsudok

      Za kráľom Šalamúnom prišli dve ženy, ktoré bývali  v jednom dome, a obe mali deti. Lenže jednej žene v noci zomrelo dieťa a vymenila svoje mŕtve dieťa za živé. Ženy sa začali hádať, komu patrí živé dieťa a preto prišli za kráľom, aby on rozhodol. Kráľ zobral meč a chcel dieťa rozdeliť na polovičku.  Ale pravá matka nechcela, aby zomrelo jej dieťa preto požiadala kráľa, aby dal dieťa druhej žene, tej ktorej syn zomrel. A tá,  druhá povedala, nech nie je ani moje ani tvoje. Kráľ rozhodol,  aby dieťa dali žene, ktorá chcela, aby žilo, lebo to bol jej syn.

      https://www.youtube.com/watch?v=6_v058_wzy8&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      DÚ:Nezabudni si do zošita napísať obsah tohto príbehu, nepíš veľa a pošli mi to na rusnakova@zskombj.sk. 


       

      15. 04., 16. 04.

      Christos voskrese!Voistinu voskrese!

       

      SAMSON

       

      O Samsonovi sa dočítate v knihe Sudcov 13,1 – 16,31.

      Izraeliti boli utláčaní Filištíncami, zabíjali ich, Samson ich mal vyslobodiť od Filištíncov.

      Jeho rodičia nemohli mať deti, ale raz sa zjavil anjel jeho mame a povedal jej že bude mať syna, ktorý bude zasvätený Bohu a nemôže sa dať ostrihať, lebo vo vlasoch bude mať silu. Jeho nepriatelia nevedeli odkiaľ má takú silu a tak nahovorili Dalilu, aby to zistila. Ako sa skončí tento príbeh pozri si vo videu alebo prečítaj v Biblii.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=lB_-PU69A_8&ab_channel=GeethanjaliKids-RhymesandStories

       

      DÚ:Nezabudni si do zošita napísať obsah tohto príbehu, nepíš veľa a pošli mi to na rusnakova@zskombj.sk. 


       

      08. 04., 09. 04.

      Christos voskrese!

      Rachab a zničenie Jericha

          

       

      Pamätáš si ešte na príbeh Mojžiša? Ako mu Boh pomohol prejsť cez Červené more s Izraelitmi a boli uchranení od otroctva v Egypte. Potom putovali do zasľúbenej zeme. Po čase Mojžiš zomrel a Izraelitov viedol Jozue. Na to, aby zaujali zasľúbenú zem museli dobyť Jericho. Toto mesto malo silné obranné múry a patrilo medzi najstaršie mesta sveta.

      Jozue poslal 2 vyzvedačov, aby si obzreli mesto. Keď vošli do mesta, chceli prenocovať v dome neviestky Rachab. Chceli sa tam ukryť. Kráľ Jericha sa o nich dozvedel a poslal Rachab odkaz, aby vydala mužov, ktorí k nej prišli, lebo prišli vyzvedať celú krajinu.

      Rachab vyzvedačov ukryla a kráľovi odkázala, že prišli k nej dvaja muži, ale ona nevedela odkiaľ sú. Pred zatvorením brán vyšli z mesta, ale kam išli nevie. Kázala im, aby rýchle utekali za nimi! Možno ich dohonia.

      Ale Rachab vyzvedačov ukryla pod ľanovým pazderím, ktoré mala na streche. Riskovala nielen  svoj život ale život svojich príbuzných, aby zachránila cudzincov.

      Rachab vedela o Bohu Izraelitov, že im dal túto krajinu. Vyzvedačom povedala, že obyvatelia Jericha sa ich boja. Lebo Boh Izraelitov vysušil pred nimi Červené more a že ich Boh je Bohom na nebesiach i na zemi. Rachab uverila v ich Boha. Túžila patriť k vyvolenému národu, ale vedela že vlastnými silami nedokáže zmeniť svoj život, dokáže to jedine Boh.

      Za to, že ich zachránila žiadala, aby ušetrili jej život aj život jej príbuzných. Izraeliti povedali Rachab, aby mala spustený červený povraz na okne, potom svoj sľub dodržia. Rachab  ich spustila z okna po povraze a kázala im aby sa 3 dni skrývali na vrchoch. Potom Jozuemu všetko vyrozprávali.

       

      Izraeliti prešli každý deň s archou zmluvy raz okolo hradieb Jericha a trúbili. Tak to robili 6 dní. Na siedmy deň prešli mesto 7 krát, a pri siedmej obchôdzke im Jozue kázal aby kričali, ľud kričal a trúby zvučali. Múry sa zrútili a oni vnikli do mesta. Rachab s jej rodinou zachránili a  odviedli ich vedľa izraelského tábora. Neskôr sa očistila z hriechov a prijala vieru Izraela.

       

      Boh nikdy nesklame človeka, ktorý sa rozhodne opustiť hriech a vykročí na cestu pokánia v úplnej dôvere a odovzdanosti Bohu. Jeho milosrdenstvo voči nám je vždy väčšie než množstvo našich hriechov. Boh túži zachrániť každého človeka bez ohľadu na to, z akého národa pochádza a v akom hriechu sa momentálne nachádza. Boh nenávidí hriech, ale hriešnika miluje. Každému ponúka spásu a odpustenie hriechov. Človek sa rozhoduje, či túto ponuku prijme, alebo odmietne. Rachab ju prijala. Vzdala sa hriešneho spôsobu života a všetko „vsadila“ sa jediného Boha. Nesklamal ju a jej život požehnal nad jej očakávania.
       

      https://www.youtube.com/watch?v=F7sm4tSS7IE&list=PL0zvCDP_0LjCpNejEZmCRhf5sG8heMtS2&index=17&ab_channel=Superbook

      pozri si video - je po anglicky ale dajú sa zapnúť slovenské titulky

      môžeš si tento príbeh prečítať v Biblii - Joz 1,1 - 6,27

       

      DÚ:Nezabudni si do zošita napísať obsah tohto príbehu, nepíš veľa a pošli mi to na rusnakova@zskombj.sk. 


       

      01. 04., 02. 04.

      Obetovanie Izáka

      Abrahám čakal sto rokov, kým sa mu narodil syn.  Dal mu meno Izák. Jedného dňa Boh povedal Abrahámovi, aby vzal svojho syna, ktorého veľmi miloval, do krajiny Morja a tam ho obetoval.

       Abrahám urobil tak, ako mu povedal Boh. Ako išli, po ceste sa ho Izák opýtal: „Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde je však baránok?“ Abrahám mu odpovedal: „Boh sa postará.“ Keď prišli na miesto, Abrahám postavil oltár, naukladal drevo, poviazal syna a položil ho na drevo. Zobral nôž, aby zabil svojho syna. Zrazu počul hlas: „Abrahám, Abrahám. Neubližuj svojmu synovi. Teraz viem, že sa bojíš Boha a neušetril by si jediného syna kvôli mne.“ Vtedy Abrahám uvidel barana zachyteného  v kroví. Vzal ho a obetoval ako zápalnú obetu namiesto svojho syna.

      Tak ako namiesto Izáka zomrel baránok, tak namiesto nás, zomrel Ježiš Kristus. On zobral naše hriechy a zomrel za nás, aby sme mohli večne žiť s ním v nebi. Záleží na nás či tu šancu využijeme.

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

       

      https://drive.google.com/file/d/1HdnfZi5RXR8lV7CSbssiNIthU0Xxyqx-/view?usp=sharing

       

      Prajem ti požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia.


       

      25. 03., 26. 03.

      Traja mládenci v ohnivej peci

      Kráľ Nabuchodonozor dal urobil obrovskú sochu zo zlata. Vyhlásil, že keď budú ľudia počuť zvuk hudobných nástrojov, majú sa klaňať zlatej soche. Kto toto neurobí, bude hodení do rozpálenej pece. Ľudia kráľa poslúchli a urobili tak. Lenže našli sa aj takí, ktorí udali 3 židovských mládencov Sidracha, Misach a Abdenaga, že oni sa zlatej soche nepoklonili a že si nectia kráľových bohov. Kráľ si ich dal zavolať a povedal im či sú ochotní sa pokloniť soche, lebo ak nie,  budú vrhnutí do horúce j pece.

      Oni povedal kráľovi, že je to pravda, že sa zlatej soche nepoklonili a že ich Boh, ich môže vytrhnúť z rozpálenej pece a oslobodiť ich. Vtedy sa kráľ veľmi rozhneval a dal rozpáliť pec 7 krát viac ako inokedy. Vojakom rozkázal, aby mládencov poviazali a hodili do rozpálenej pece.  Vojakov, ktorí hádzali chlapcov do pece oheň zabil a chlapci padli do horiacej pece. Mládenci sa prechádzali uprostred plameňov a chválili Boha a dobrorečili Pánovi.

      Kráľovi sluhovia, neprestajne rozpaľovali pec tak, že plameň bol obrovský, vyrážal a spálil chlapov, ktorí boli pri peci. Do pece zostúpil anjel a vyrážal plameň ohňa z pece, stred pece však urobil, akoby tam vial vietor s rosou, takže sa ich oheň vôbec nedotýkal, ani ich nezarmucoval. Mládenci stále chválili Boha. Kráľ bol v úžase čo sa deje v peci a pýta sa ľudí:" Či sme nehodili do ohňa troch poviazaných mužov? Ja vidím štyroch rozpútaných mužov prechádzať sa uprostred ohňa  a nemajú vôbec žiadne zranenie a výzor štvrtého je podobný synovi bohov."

      Kráľ prišiel k peci a povedal mládencom: „Služobníci najvyššieho Boha vyjdite a poďte!“  Vtedy Sidrach, Misach a Abdenago vystúpili z rozpálenej pece. Všetci čo boli vonku videli mladíkov, že nemajú žiadne zranenie, ani vlások na hlave im nezhorel, ani ich odev sa nezmenil, ani zápach ohňa ich neprenikol. Kráľ Nabuchodonozor začal chváliť Boha Sidracha, Misacha a Abdenaga, ktorý posla svojho anjela a vyslobodil svojich sluhov, ktorí sa naňho spoliehali, pozmenil kráľov príkaz a obetovali svoje telá, aby nemuseli preukazovať úctu a klaňať sa akémukoľvek bohu okrem svojho Boha. Vyhlásil, aby začal každý vyznávať Boha týchto mladíkov, inač zomrú, lebo niet iného Boha, ktorý by takto vedel zachraňovať. 

       

      Môžeš si tento príbeh pozrie na videu - je po anglicky: 

      https://www.youtube.com/watch?v=bFhmFzmW40I&ab_channel=Superbook

      alebo prečítať v Biblii: Dan 3,1 - 97 (kniha proroka Daniela)

       

      DÚ: napíš mi čo si môžeme zobrať z tohto príbehu. Aké má ponaučenie pre nás?


       

      18. 03., 19. 03.

      Prorok Daniel        Kráľ Nabuchodonozor sa  zmocnil Jeruzalema a Daniel so svojimi priateľmi sa dostal do zajatia. Tam bol  spolu s ostatnými mladými mužmi, vyučený na službu pri cárskom dvore. Daniel spolu s priateľmi nezabudol na pravú vieru svojich otcov a Boh ho za to odmenil. Daroval mu schopnosť chápať význam videní a snov. 
      Po určitom čase sa vladárovi prisnil sen, ktorý mu Daniel objasnil. Ako sa ďalej vyvíjal príbeh o Danielovi pozri si vo videu:

      https://www.youtube.com/watch?v=p-DtuH7yAFA&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Sta%C5%A1

      alebo si prečítaj o ňom v knihe proroka Daniela Dan 1,1 - 12,13 v Biblii alebo na 

      https://biblia.sk/citanie/seb/dan/1 , môžeš si ho aj vypočuť na tejto stránke.

       


      11. 03., 12. 03.

      Ezau a Jakub

      Ezau a Jakub boli dvojičky. Ezau bol starší čiže jemu prislúchala väčšina majetku, lenže právo prvorodeného chcel získať Jakub. Jakub otca oklamal a tak získal právo prvorodeného. Keď to zistil Ezau, chcel zabiť svojho brata. Preto Jakub utiekol a po čase sa vrátil, aby sa zmieril so svojim bratom. pozri si tento biblický príbeh  alebo si prečítaj v Biblii.

      https://www.youtube.com/watch?v=620aU0gNYdU&ab_channel=K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%BDsbor%C4%8Cesk%C3%BDT%C4%9B%C5%A1%C3%ADn

      v Biblii Gn 25, 19 - 33,17

      Nezabudni si do zošita napísať obsah tohto príbehu a napíš mi ako sa ty správaš, keď tebe niekto ublíži a ako sa správaš keď niekomu ublížiš ty - pošli mi to na rusnakova@zskombj.sk. 


       

      04. 03., 05. 03.

      Noe

      Keď Boh videl, že ľudia na zemi sú skazení, ubližujú si navzájom, rozhodol sa , že zošle na zem potopu. Vybral si Noema, muža, ktorý Boha miloval, bol spravodlivý a čestný. Kázal mu urobiť koráb, veľkú loď, keď príde potopa, aby sa Noe so svojou rodinou a zvieratá zachránili.

      pozri si video:

      https://www.youtube.com/watch?v=rjdnE5zdkBU&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Sta%C5%A1

      Ak si chceš o ňom prečítať viac: Genezis (Gn) 6,1 - 9,28

      Nezabudni napísať obsah tohto príbehu a pošli mi na rusnakova@zskombj.sk. Nepíš veľa textu maximálne 10 viet.


       

      18. 02., 19. 02.

      Prorok Samuel

      Jeho rodičia nemali deti. Jeho mama Anna dala Bohu sľub, že ak jej dá syna, odovzdá mu ho, aby slúžil v chráme. Svoj sľub splnila a chlapčeka odviedla ku kňazovi Hélimu. Samuel vyrastal v chráme a verne slúžil ako Héliho pomocník. Stal sa vzácnym Božím nástrojom – prorokom. Po celý čas, od malička, až po službu najvyššieho kňaza je prorok Samuel inšpirujúcim príkladom človeka, ktorý neustále prehlbuje svoj vzťah s Bohom.

      Podľa jeho príkladu aj my verne slúžme Bohu ako Samuel.

      pozri si video:

      https://www.youtube.com/watch?v=qPtA8q4PbrQ&list=PL8n25DO8KpNimXSuNwO4XDO03RxMGz5_Y&index=6&ab_channel=P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhyprod%C4%9Bti

       

      Ak si chceš o ňom prečítať viac: 1. kniha Samuelova 1,1 - 28,25

      Nezabudni napísať obsah tohto príbehu a pošli mi na rusnakova@zskombj.sk. Nepíš veľa textu maximálne 10 viet.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&ab_channel=palinno84


       

      11. 02., 12. 02.

      Rút

      Rút zomrie manžel, ale ona neodíde k svojim rodičom, ale zostáva pri svojej svokre. Prídu so svokrou Noemi do Betlehema, aby nejako prežili.  Rút chodí na pole a zbiera klasy čo zostanú po žencoch, aby mali čo jesť. Čo sa s ňou a jej svokrou stane to si prečítaj v Biblii alebo si pozri vo videu.

      https://biblia.sk/citanie/ssv/rut/1

      Rút 1 - 4 kapitola

      https://www.youtube.com/watch?v=FzNDW7xX7vw&ab_channel=RafaelaGabriela

      Nezabudni napísať obsah tohto príbehu a pošli mi na rusnakova@zskombj.sk

       

      V pondelok 15. 02. Začína Veľký pôst – je to príprava na Veľkú noc (Paschu). Skús aj ty niečo pre Ježiša urobiť, veď on toľko vytrpel pre nás. Daj si nejaké predsavzatie – nap. 3 dobré skutky denne.


       

      04. 02.,     05. 02.

      Jozefovo stretnutie s bratmi

      Aj keď bratia Jozefa predali do otroctva, on nezomrel. Stal sa vysoko postaveným v Egypte. Svojim dobrým srdcom mohol pomôcť nielen bohatým a chudobným ale aj svojej rodine. Ako sa skončí tento príbeh? To uvidíte sami ak si to pozriete alebo prečítate.

      https://www.youtube.com/watch?v=lY8DjkPUdY4&list=PL8n25DO8KpNimXSuNwO4XDO03RxMGz5_Y&index=3&ab_channel=P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhyprod%C4%9Bti

      Nezabudnite poslať obsah príbehu na rusnakova@zskombj.sk


       

      28. 01.,      29. 01.

      Jozef Egyptský

      Jakub mal 12 synov. Jozefa otec miloval viac ako ostatných, preto ostatní bratia na neho žiarlili. Chceli ho zabiť, ale nakoniec ho predali ako otroka do Egypta. Ako sa vyvíjal ďalej jeho príbeh si prečítaj alebo pozri vo videu. Nezabudni napísať obsah a poslať na email. rusnakova@zskombj.sk

      https://www.youtube.com/watch?v=J8nczEWs9Xg&list=PL8n25DO8KpNimXSuNwO4XDO03RxMGz5_Y&index=2&ab_channel=P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhyprod%C4%9Bti

       

      ak si chceš prečítať príbeh o Jozefovi : Gn 37,1 - 50,26

      https://biblia.sk/citanie/ssv/gn/37

       


       

      21. 01., 22. 01.

      Ester

      Židovské dievča Ester vychovával bratranec Mardochej, ktorý slúžil na dvore perzského kráľa. Kráľ hľadal novú kráľovnú. Jeho sluhovia mu priviedli tie najkrajšie ženy v krajine a medzi nimi bola aj Ester. Z nich si vybral za kráľovnú práve ju. Ako sa vyvýjal ďalej jej príbeh si pozri v tomto videu:

      https://www.youtube.com/watch?v=LAf8tXs9agg&ab_channel=J%C3%A1n%C5%A0orman

      DÚ: Napíš do zošita o kráľovnej Ester a pošli mi to na email: rusnakova@zskombj.sk


       

      14. 01., 15. 01.

      Elizeus

      Elizeus bol starozákonný prorok, žiak a nástupca proroka Eliáša. Pôsobil v Izraelskom kráľovstve v 9. storočí pred Kr. za vlády kráľov Ochoziáša, Jorama, Jehua, Joachaza a Joasa. Jeho pôsobenie je popísané v Knihách kráľov v Biblii. Jeho činnosť sa spomína najmä v kapitolách 2 -14 Druhej knihy kráľov. 

       

      pozri si video:

      https://www.youtube.com/watch?v=r1N0YoeEz9Y&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Harpazo

       

      DÚ: Napíš do zošita o prorokovi Elizeovi a pošli mi to na email: rusnakova.slavka@gmail.com

       

      V novom roku vám chcem popriať veľa Božích milostí, lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania.


       

      17. 12., 18. 12.

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

       

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       


       

      10. 12., 11. 12.

      Svätý Mikuláš

      6. decembra sme mali sviatok sv. Mikuláša. Mikuláš nie je vymyslená postava ako  santa Claus alebo dedo Mráz, ale svätý Mikuláš naozaj žil.

      Mal bohatých rodičov, po ktorých zdedil veľký majetok, a keďže bol kresťanom, snažil sa pomáhať druhým. Keď videl, že niekto potrebujeme  pomoc, tak mu pomohol, mnohokrát aj finančne. Stal sa biskupom a hoci vtedy, keď žil, prenasledovali kresťanov, on sa nehanbil za Ježiša, bol aj vo väzení, kde mu ubližovali, ale nakoniec sa dostal z väzenia. Svätý Mikuláš ostal horlivý v láske k Bohu a k blížnym až do svojej smrti.

      Zachovalo sa veľa príbehov o jeho živote. Najznámejší je o otcovi, ktorý mal 3 dcéry a chcel ich vydať, lenže nemal peniaze. Keď sa o tom dopočul Mikuláš doniesol mu peniaze, ale tak, aby o tom nikto nevedel. Nechcel, aby ho ľudia za to čo robí chválili, robil to potajomky. Preto aj na sviatok svätého Mikuláša dostávame darčeky, ale potajomky.

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

       


       

      26. 11. 27. 11.

      Prorok Eliáš

      Eliáš bol najväčší prorok v severnom kráľovstve Izrael. Pôsobil v 9. storočí pred Kristom v čase kráľov Achaba (875-854) a Achazijáša (854-853). Počas obdobia sucha, ktoré obrazne trvalo 3 roky a 6 mesiacov, Eliáš zázračne dostáva stravu. Prorok zistil, že Boh nie je Bohom násilia a zničenia, ale že sa zjavuje v tichom vánku: teda v trpezlivosti a v tichom pôsobení svojej prozreteľnosti. Eliáš bol vzatý do neba živý na ohnivom voze. Pozri si o ňom príbeh. A napíš mi čo sa ti najviac páčilo na tomto príbehu.

      príbeh o Eliášovi

       


       

      19. 11., 20. 11.

      Mojžiš

      Mojžiš bol židovský chlapec, ktorého Boh zachránil pred smrťou. Boh si ho vybral ako prostredníka medzi ním a ľuďmi. Rozprával sa s Bohom a Boh mu odovzdal aj svoje prikázania. Aby si vedel viac o jeho živote pozri si príbeh o ňom.

      https://www.youtube.com/watch?v=qlGY57c9EN4&ab_channel=RafaelaGabriela

      DÚ: pošli mi na email - rusnakova@zskombj.sk - obsah tohto príbehu.  Pomôžte v bludisku Mojžišovi uniknúť z Egypa od faraóna.

       

                                                   Exodus 2 Moses Escapes From Egypt Bible Mazes: Help Moses escape from Egypt with this Exodus 2 Sunday School activity. A little challenging and a lot of fun this Sunday School activity is going to be a classroom hit.

       


       

      12. 11., 13. 11.

      Prorok Jonáš

                                                                                        

      Prečítaj si v Biblii príbeh o Jonášovi. (Neboj sa, nie je to dlhé). Potom napíš obsah a nakresli obrázok do zošita a pošli mi to na email: rusnakova@zskombj.sk

      Ak nemáš Bibliu, nájdi si na internete: http://biblia.sk/ dáš si katolícky preklad, kniha proroka Jonáša.

      Ak by si chcel pozrieť tento príbeh, ale je v angličtine. (najprv si ho prečítaj až potom pozri, aby si ho lepšie pochopil).

      https://www.youtube.com/watch?v=YkC2MKfI5Gk&ab_channel=Superbook

      Ak budeš mať chuť niečo majstrovať tak tu je typ pre teba:

      https://www.youtube.com/watch?v=Mm_4DPuMkdo&app=desktop&ab_channel=SimpleHomeArtDecorIdeas

      a vlož tam aj Jonáša

       

                                 

      Ak sa ti to podarí pošli mi obrázok tvojho výtvoru na: rusnakova@zskombj.sk

      15. novembra nám začína obdobie Filipovky – 40 dňový pôst pred Narodením Ježiša Krista. Je to príprava na tento sviatok. Máme si pripraviť svoje srdce, aby k nám mohol prísť Ježiš. Skúsme byť lepší, pomáhať viac doma bez odvrávania, čítať Bibliu, pozrieť si biblický príbeh, prečítaj životopis nejakého svätého, zrieknuť sa sladkostí... A ešte stále môžeme pomôcť dušiam v očistci, tak do toho.Nech sa ti darí, ak sa ti nebude dariť, nezúfaj, bojuj, dokážeš to.

       


       

      5. 11.

      Sláva Isusu Christu!

      Dávid a Goliáš

       

                                                                           

      Tento biblický príbeh je o odvahe, viere a smelosti. Určite ste o ňom už počuli. Dávid, mladý pastierik, ktorý má rád hudbu a poéziu, vôbec nevyzerá ako záchranca národa. Ale keď sa obor Goliáš, vysoký takmer tri metre, rúha Bohu, mladý Dávid ani chvíľu neváha a vo viere sa postaví obrovi zoči-voči. Napínavý príbeh vás prenesie na bojové pole, kde uvidíte, ako prostredníctvom pokorného chlapca Boh vybojuje veľké víťazstvo. Dávid sa navždy stal súčasťou slávnych dejín Izraela.

      https://www.youtube.com/watch?v=Wwqn68oE_Fg&ab_channel=FilmyCZSK 

      Saul sľúbil tri veci tomu, kto porazí obra Goliáša.

      Rozlúšti kód a zistíš, ktoré to boli veci.

      Na každé voľné miesto napíš podľa tabuľky správne písmeno.

      A Á B C D E É F G H I J K Ľ M N O P R S T U Ú V Z Ž
      Ž Z V Ú U T S R P O N M Ľ K J I H G F É E D C B Á A

       

      ____ ____ ____ ____ ____       ____  ____ ____ ____ ____ ____

        B       T      K      Ľ      C             H      U      J       T      I      D

       

      ____ ____ ____ ____ ____          ____ ____ ____ ____ ____

        É       B     H      M      D               U      Ú      S       F     D

       

       

       

       __ ____      ____ ____ ____ ____

         Á   Ž          A       T       I      D

       

       

      ____ ____ ____ ____ ____ ____       ____ ____ ____ ____

        A       N      Ž     U       I      T            U      Ž       I       T

       

      Goliáš je zlo, nepriateľ, ktorý nás chce zničiť, ale ak je Boh s nami, kto môže byť proti nám. S Božou pomocou vždy zvíťazíme nad diablom, hriechom. Aj keď si myslíme, že sme maličký a máme veľký problém, kríž, že to nezvládneme, zložme všetku starosť, problém na Pána a On sa už postará. Nebojme sa! Nech vám Boh v boji so zlom vždy pomáha.

      DÚ: napíš si do zošita názov príbehu, obsah a doplň  aj obrázok. Ak máš chuť môžeš si aj túto knihu nájsť v Biblii a prečítať. 1, kniha Samuelova 17. kapitola. (1 Sam 17, 1- 58 ). Odpoveď z doplňovačky a fotku zošita s obsahom, mi pošli na email: rusnakova@zskombj.sk


       

      29. 10. 

      Sláva Isusu Christu!

                                                             

      Blíži sa nám spomienka na všetkých svätých – to sú tí, ktorí sú v nebi. Aj my sa máme usilovať byť svätí. Netreba robiť nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti. Náš nebeský Otec nás chce mať všetkých v nebi pri sebe.

      V týchto dňoch si viac spomíname na tých, ktorí zomreli. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno, lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr dostal z očistca do neba.

      Týmto dušiam pomáha nielen modlitba, návšteva  cintorína ale aj obeta ( zrieknutie niečoho čo máme radi – sladkosti, telky, počítača, alebo robenie toho čo nerobíme radi napr. vysypanie z koša, upratovanie... ). Počas celého mesiaca november máme väčšiu možnosť týmto dušiam pomôcť. Oni si už sami nepomôžu, potrebujú našu pomoc. Nebuďme voči ním ľahostajní a pomôžme im.

      Ak budeš mať možnosť, choď na cintorín, pomodlí sa za niektorého blízkeho zosnulého a zapáľ zaň sviečku. Ak sa ti nepodarí ísť na cintorín, pomodlí sa v tichu v chráme alebo doma za túto dušu.

      Úplné odpustky pre duše v očistci môžeš získať aj keď sa duchovne spojiš s ostatnými veriacimi, zriekneš sa akéhokoľvek hriechu  s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - Otče náš, Raduj sa a Verím), pred ikonou Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky sa pomodliš zbožne modlitby za zosnulých, napríklad svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby                               za zosnulých, alebo si prečítaš úryvok z Biblie nad ktorým budeš rozmýšľať, alebo vykonáš skutok milosrdenstva, obetuješ Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

           


       

      22. 10., 23.10.

      Kristus medzi nami! Pozdravujem vás všetkých.

      Tento rok preberáme Bibliu – starý zákon. Dnes si niečo povieme o Abrahámovi.

       

                                                                         

      Abrahám chcel, aby Boh riadil jeho život. Z toho mu vyplynulo veľa dobra. Boh riadi aj nás prostredníctvom Biblie a svedomia. 

      Prečítaj si príbeh o Abrahámovi v Biblii,  kniha Genezis 12. kapitola 1 – 9 verš (Gn 12, 1 – 9); Gn 17,1- 22; Gn 21, 1-8

      ( už sme sa učili ako sa hľadá v Biblii, podľa skratiek).

       

      Ak nemáš Bibliu môžeš si to prečítať na: biblia.sk 

      katolícky preklad, kniha Genezis, 12. kapitola, 1-9 verš...

       

      Alebo si pozrieť video:

      https://www.youtube.com/watch?v=M15FHKH_9Ts&ab_channel=Maranathaz.s.   

      Napíš si do zošita názov Abrahám, čo si si zapamätal z tohto príbehu – krátky obsah a pridaj k tomu obrázok Abraháma môžeš ho nakresliť alebo vytlačiť. Nech ťa inšpiruje tento obrázok.

       

                                                                     

                                                          Nech ťa Pán žehná a chráni.

       

      2020/2021