• Jarmila Gubová

     • DEJ 5.r (2020/2021)

     • 31.5. - 4.6.2021

      Klikni: NaBOZENSTVO_JE_UCTIEVANIE_BOHA.ppt.ppt

       

      24.5. - 28.5.2021

      26.5.2021: Médiá

      Klikni: Media(5._rocnik)-_expozicia.pptx

       

      17.5. - 21.5.2021

      Klikni: PL-_Prve_knihy.doc

       

      10.5. - 14.5.2021

      12.5.2021: Prvé knihy

      Klikni: Prve_knihy_2.pptx

       

      3.5. - 7.5.2021

      5.5.2021: Pamäť ľudstva. Jazyk a písmo. Druhy písma

      Klikni: O_jazyku_a_pisme.pptx

       

      26.4. - 30.4.2021

      28.4.2021: Pamäť ľudstva. Jazyk a písmo. Druhy písma

      Klikni: O_jazyku_a_pisme.pptx

       

      Dvadsiaty ôsmy týždeň dištančného vzdelávania:  19.4. - 23.4.2021

      21.4.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Človek premýšľajúci a vynachádzavý hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov

      Písomná previerka/test.

       

      Dvadsiaty siedmy týždeň dištančného vzdelávania:  12.4. - 16.4.2021

      14.4.2021: samostatná práca žiakov

      Človek premýšľajúci a vynachádzavý hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica dejepisu str. 45 - 58. Zopakovať si vedomosti z tematického celku a overiť si ich. Vypracovať jednoduchý online testu poslaný na bezkriedy. 

       

      Dvadsiaty šiesty týždeň dištančného vzdelávania:  5.4. - 9.4.2021

      7.4.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Detská práca - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Detska_praca_poznamky.pptx

      Učebnica dejepisu str. 56 - 57. Výklad nového učiva a zápis poznámok do zošitov podľa jednotlivých snímok prezentácie. 

       

      Dvadsiaty piaty týždeň dištančného vzdelávania:  29.3. - 2.4.2021

      Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov! smiley

      31.3.2021: samostatná práca žiakov

      Práca - trest alebo radosť - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Praca_____trest_alebo_radost.pptx

      Učebnica dejepisu str. 54 - 56. Zápis poznámok do zošitov podľa jednotlivých snímok prezentácie. 

       

      Dvadsiaty štvrtý týždeň dištančného vzdelávania:  22.3. - 26.3.2021

      24.3.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Ľudia v pohybe - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Ludia_v_pohybe_(1)(1).pps

      Učebnica dejepisu str. 51 - 53. Výklad nového učiva a zápis poznámok do zošitov podľa jednotlivých snímok prezentácie. 

       

      Dvadsiaty tretí týždeň dištančného vzdelávania:  15.3. - 19.3.2021

      17.3.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Ako si človek zmenšoval svet   - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Ako_si_clovek_zmensoval_svet_poznamky.pptx

      Učebnica dejepisu str. 48 - 50. Výklad nového učiva a zápis poznámok do zošitov podľa jednotlivých snímok prezentácie. 

       

      Dvadsiaty druhý týždeň dištančného vzdelávania:  8.3. - 12.3.2021

      10.3.2021: samostatná práca žiakov

      Ako ľudia spoznávali sily prírody - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Ako_ludia_spoznavali_sily_prirody_poznamky.pptx

      Učebnica dejepisu str. 45 - 47. Prečítať učebný text, pozrieť si prezentáciu a urobiť zápis poznámok do zošitov podľa jednotlivých snímok prezentácie.

       

      Dvadsiaty prvý týždeň dištančného vzdelávania:  1.3. - 5.3.2021

      3.3.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Človek minulosti a človek súčasnosti - hodina kontroly a overovania vedomostí žiakov

      Previerka vedomostí.

       

      Dvadsiaty týždeň dištančného vzdelávania:  15.2. - 19.2.2021

      17.2.2021: samostatná práca žiakov

      Opakovanie tematického celku Človek minulosti a človek súčasnosti hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica dejepisu str. 38 - 44. Zopakovať si vedomosti z tematického celku.

       

      Devätnásty týždeň dištančného vzdelávania:  8.2. - 12.2.2021

      10.2.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Ako si človek vytváral rodinu - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Ako_si_clovek_vytvaral_rodinu_poznamky.pptx

      Učebnica dejepisu str. 43 - 44. Výklad nového učiva, prezentácia, zápis poznámok do zošita podľa prezentácie.

       

      Osemnásty týždeň dištančného vzdelávania: 1.2. - 5.2.2021

      3.2.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Kde_sme_byvali_v_minulosti_a_kde_byvame_dnes.pptx

      Učebnica dejepisu str. 40 - 43. Výklad nového učiva, prezentácia, zápis poznámok do zošita podľa prezentácie.

       

      Sedemnásty týždeň dištančného vzdelávania: 25.1. - 29.1.2021

      27.1.2021: Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Správne odpovede: Od_blizkeho_k_vzdialenemu_-_pisomka_odpovede.docx - rozbor a analýza písomnej previerky

      Človek minulosti a človek súčasnosti Ako sa žilo na úsvite dejín - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Ako_sa_zilo_na_usvite_dejin.pptx

      Učebnica dejepisu str. 38 - 40. Pozrieť si prezentáciu a urobiť zápis poznámok podľa prezentácie.

       

      Šestnásty týždeň dištančného vzdelávania: 18.1. - 22.1.2021

      20.1.2021: samostatná práca žiakov

      Od blízkeho k vzdialenému hodina opakovania a upevňovania vedomostí žiakov

      Učebnica dej str. 8 - 33. Opakovanie učiva z tematického celku - dejepis, história, minulosť, Herodotos, kalendár, letopočet, určovanie storočí a tisícročí, tradície, sviatky - cirkevné, rodinné, štátne, dni pracovného pokoja, pamiatky, delenie pamiatok, archeológ, archeológia, pomníky, fotografia, rodokmeň, rodostrom, archív, archivár, základné otázky historika, mapa, dejepisná mapa, glóbus, kartograf, kartografia, múzeum, výstavná miestnosť, skladisko, exponát, galéria, skanzen.

       

      Pätnásty týždeň dištančného vzdelávania: 11.1. - 15.1.2021

      13.1.2021: samostatná práca žiakov

      Kto ochraňuje historické pamiatky - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Kto_ochranuje_historicke_pamiatky(1).pptx

      Učebnica dejepisu str. 32 - 33. Prečítať učebný text a podľa prezentácie prepísať poznámky do zošitov - múzeum, exponát, galéria, skanzen.

       

      Milí piataci, prajem Vám šťastné a požehnané Vianoce,angel v zdraví a pohode prežité vianočné prázdniny! wink

       

      Jedenásty týždeň dištančného vzdelávania: 14.12. - 18.12.2020

      16.12.2020: samostatná práca žiakov

      Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom. Mapa a priestor na mape - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Co_si_este_vezmeme_na_prechadzku_casom_-_mapa_a_priestor_na_mape.pptx

      Učebnica dejepisu str. 29 - 31. Prečítať učebný text a podľa prezentácie prepísať poznámky do zošitov.

       

      Desiaty týždeň dištančného vzdelávania: 7.12. - 11.12.2020

      9.12.2020 Online hodina (11:25 - 12:10) link: http://http://meet.google.com/gfg-wofh-sqc

      Stopy minulosti okolo nás. Hmotné, písomné a obrazové pamiatky - hodina kontroly a preverovania vedomostí žiakov - písomná previerka

       

      Deviaty týždeň dištančného vzdelávania: 30.11. - 4.12.2020

      2.12.2020 Online hodina (11:25 - 12:10) 

      Hodnotenie žiackych projektov - Rodostrom

      Skúsme, ako pracuje historik - hodina získavania vedomostí a zručností

      Opakovanie - príprava na previerku vedomostí

      Klikni: Skusme__ako_pracuje_historik.pptx

      Klikni: Skusme__ako_pracuje_historik_2.pptx

      Učebnica dejepisu str. 28 - 29. Prečítať učebný text a urobiť zápis poznámok do zošitov. 

      Zopakovať historické pojmy - delenie pamiatok, hmotné pamiatky, archeológia, archeológ, pomníky, pamätné tabule, obrazové pamiatky, rodokmeň, rodostrom, písomné pamiatky, listina, archív, archivár, kronika, kronikár, základné otázky, na ktoré hľadá historik odpovede: kde a kedy?, prečo a ako?, kto?, odborné historické knihy a časopisy

       

      Ôsmy týždeň dištančného vzdelávania: 23.11. - 27.11.2020

      25.11.2020 Online hodina (11:25 - 12:10) 

      Písomné historické pramene - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Pisomne_pramene_-_ukazky.ppt

      Učebnica dejepisu str. 26 - 27. Prečítať učebný text a urobiť zápis poznámok do zošitov - písmo, písomné pramene, archív, archivári, listina. 

       

      Siedmy týždeň dištančného vzdelávania: 16.11. - 20.11.2020

      18.11.2020 Online hodina (11:25 - 12:10)

      Čo sú obrazové pamiatky - hodina získavania vedomostí a zručností

      Klikni: Co_su_obrazove_pamiatky.pptx

      Učebnica dejepisu str. 23 - 25. Prečítať učebný text a urobiť zápis poznámok do zošitov podľa prezentácie. 

       

      Šiesty týždeň dištančného vzdelávania: 9.11. - 13.11.2020

      11.11.2020 Pomníky samostatná práca žiakov

      Učebnica dejepisu str. 21 - 22. Prečítajte si učebný text a texty pri obrázkoch na str. 21 a 22. Urobte si do zošitov poznámky: pomníky, pamätné tabule - pamätníky obetiam prvej a druhej svetovej vojny a cintoríny.

      DÚ: Napíš do zošita názov regionálneho pomníka alebo pamätnej tabule či historického cintorína v našom regióne/meste Bardejove!

       

       Piaty týždeň dištančného vzdelávania: 2.11. - 6.11.2020

      4.11.2020 Online hodina (11:25 - 12:10)

      Ako určovať storočia - krátka písomná previerka (10 min.)

      Spoznávame hmotné pamiatky - hodina získavania nových vedomostí a zručností       Učebnica DEJ str. 20 - 22. 

      klikni: Spoznavame_hmotne_pamiatky.ppt              

       

       

      Štvrtý týždeň dištančného vzdelávania: 26.10. - 29.10.2020

      28.10.2020 Online hodina (11:25 - 12:10)

      Ako určovať storočia - hodina opakovania a upevňovania vedomostí a zručností žiakov

      Budeme precvičovať určovanie storočí a tisícročí a vymedzenie storočí rokmi. Na portál Bezkriedy som Vám poslala PL - určovanie storočí. 

       

      Tretí týždeň dištančného vzdelávania: 19.10. - 23.10.2020

      21.10.2020

      Nové učivo: Ako určovať storočia - hodina získavania nových vedomostí a zručností

      Učebný materiál - klikni: Ako_urcovat_storocia(1).ppsx 

      Posielam tento materiál aj na portál Bezkriedy, pre istotu.

      Posielam Vám prezentáciu, ktorá veľmi dôsledne a podrobne vysvetľuje pravidlá určovania storočí jednotlivých rokov. Neprepisujte poznámky z prezentácie do dejepisného zošita! Dôkladne si všímajte postup jednotlivých krokov, snažte sa porozumieť tomu a precvičujte si v prezentácii určovanie storočí na príkladoch! Budeme si to spoločne precvičovať aj na online hodine budúci týždeň. Držím Vám  palce!!! smiley

       

      Druhý týždeň dištančného vzdelávania: 12.10. - 16.10.

      Nové učivo: Sviatočné a pamätné dni - učebnica dejepisu str. 16 - 19.

      Prečítajte si učebný text. Posielam prezentáciu na dôslednejší výklad a na upresnenie pojmov. Do zošitov si vypíšte jednotlivé typy sviatkov: štátne, cirkevné, dni pracovného pokoja a rodinné sviatky: klikni:  Sviatocne_a pamatne_dni.ppt

      Prvý týždeň dištančného vzdelávania: 5.10. - 9.10.

      Nové učivo: Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom - učebnica dejepisu str. 14 - 15. Prečítať učebný text. Posielam prezentáciu ako doplnkový učebný materiál na názornejší a detailnejší výklad učiva. Klikni: Rozdelenie_dejin_a_casova_priamka.pptx  Z prezentácie si urobte do zošitov poznámky o rozdelení dejín na 5 období a ich charakteristiku. Vypracujte úlohu z prezentácie v závere - vyznačiť na časove priamke rodinné udalosti. 

      Streda 30. 9. 2020 - 5. hodina

      Nové učivo: Čas je poradie udalostí - učebnica Dejepisu str. 11 - 13. Prečítať učebný text. Poznámky k téme prepísať do zošita a naučiť sa nové pojmy: poznamky_-_Cas_je_poradie_udalosti.doc