• 40. VÝROČIE ŠKOLY

     • 40. Šk. roky 2003 - 2018 (krajské a celoslovenské úspechy)

     • Č. Názov súťaže / kategória / dátum Úroveň súťaže Umiestnenie Úspešní žiaci  (trieda) Zodpovedný vyučujúci Školský rok
      1.