• Vzdelávanie rómov

     • ROCEPO

     •  ROCEPO www.mcpo.sk

      - Rómske vzdelávacie centrum Prešov, T. Ševčenka 11 

      Na pomoc pedagógom
      Informátor, Metodické listy, Metodické príručky, Naša ponuka, Učebnice, Výskum

      Všeobecné informácie 
      Európska únia, Medzinárodné organizácie, Mimovládne organizácie, Monitoring, Projekty, Samosprávne orgány, Vláda SR