• Ostatné projekty

     • Modernizácia vzdelávania

     • Modernizácia vzdelávania

      Učitelia ZŠ Komenského  v Bardejove sa zapojili do projektov, ktoré organizuje UIPS, seba vzdelávaním chcú  dosiahnuť zmenu formy výučby na škole, ktorá by mala viesť k modernizácii  zapojením moderných technológií do vyučovania. Zároveň sa tým sa učitelia  snažia o dôslednú realizáciu školskej reformy.  Okrem vedomosti a zručností, ktoré učitelia získajú  týmto vzdelávaním, škola získala nové PC a dataprojeltory a každému  frekventantovi bol zapožičaný notebook. K počítačom z projektu zakúpila škola ďalšie, takže vznikla učebňa o 27 počítačoch, ktoré využívajú žiaci a učitelia na jednotlivých predmetoch, tento spôsob vyučovania má veľký úspech, žiaci tak overujú svoje znalosti práce s PC z hodín informatiky a zároveň každý žiak tu pracuje svojim vlastným tempom v danom predmete. 

      V rámci tohto projektu sa učitelia spolu so žiakmi zapojili do súťaže Planéta vedomostí, z týchto hodín a z učebne Vás pozývame si pozrieť fotogalériu a video. 

      Videoklip:

      IFrame