• Anglický jazyk

     • Predmetová komisia

     •  PREDMETOVÁ KOMISIA ANGLICKÝ JAZYK

       

       

      Predmetovú  komisiu  tvoria  vyučujúci  ANJ na druhom stupni, a to:

       

      Mgr. Erika Baldovičová

      Mgr. Jana Baranová

      PaedDr. Silvia Běčáková

      PaedDr. Zuzana Kramárová

      Mgr. Zdenka Šinaľová

       

       

      ]Nájdete  nás  v kabinete  ANJ a  NEJ na  druhom  poschodí  vpravo.