• Mária Čukanová

     • MAT 5.A 2020/2021

     • Vitajte piataci :)

      Počas dištančnej výučby budeme pracovať na hodinách MAT nasledovne:

      Ak by bol problém s nejakou úlohou, zadaním, niečomu by ste nerozumeli, dajte mi vedieť. Rada Vám odpoviem, prípadne usmerním s riešením. 

      Úlohy z PZ a zošita za celý týždeň mi pošlite (foto) na kontrolu mailom, na bezkriedy.sk,  messengerom alebo inou Vám vyhovujúcou formou.

      ONLINE HODINY 

      https://meet.google.com/qei-zica-ebv

       

      Odkaz na interaktívnu učebnicu

       

     • Týždeň 15.2.-19.2.2021,  1.3. - 5.3.2021

     •  

      1.3- 5.3.2021

      1. hodina - pondelok - Dopočítajte zvyšné príklady z PL zverejneného nižšie.

      2. hodina - utorok - online

      3.hodina - streda - online /  počítanie na kalkulačke  - PZ str. 33 + 31/4

      4.hodina - štvrtok -  online  Na opakovanie_serie.pdf

      5.hodina - piatok -  online


      15.2.-19.2.2021

      1. hodina - pondelok - online / Úlohy na násobenie  

      2. hodina - utorok - online + kr. písomka

      3.hodina - streda 

      Vypracujte úlohy z PZ - str. 27 / cv. 17 (druhý riadok) + str. 28 - celá,   str. 29/ cv. 23 a 24

      4.hodina - štvrtok -  online

      5.hodina - piatok - online

      Vypočítajte v PL  Nasobenie_dvojcifernym_cislom.pdf , 2.a 3. riadok za DÚ.

       

     • Týždeň 8.2.-12.2.2021

     • 1. hodina - pondelok - online

      Skontrolujte si výsledky PL nasobenie_jednocifernym_vysledky.pdf

      2. hodina - utorok - online

      3.hodina - streda 

      Riešte úlohy z PZ na str. 26/ 14,15, str. 27/ 16, 17 - prvý riadok

      4.hodina - štvrtok -  online

      5.hodina - piatok - online

      Vytlačte si prosím PL  Nasobenie_dvojcifernym_cislom.pdf ,  budeme ho riešiť budúci týždeň.  (kto nemá možnosť tlače, nevadí, bude si príklady zapisovať a riešiť ich do zošita)

     • Týždeň 1.2.-5.2.2021

     • 1. hodina - pondelok - online - Násobenie písomné pod seba 

      2. hodina - utorok - online - násobenie pod seba 

      3.hodina - streda -  kr. písomka na násobenie a delenie spamäti cez rozklad + delenie so zvyškom spamäti

      Ak máte možnosť, vytlačte si PL na násobenie, budeme na ňom čoskoro trénovať násobenie. (kto nemá možnosť tlače, nevadí, bude si príklady zapisovať a riešiť ich do zošita)

      Na nasledujúce dni... Nasobenie_jednocifernym_cislom.pdf

      4.hodina - štvrtok -  prvé 4 riadky PL Násobenie_jednociferným_číslom  (polovica PL)

      5.hodina - piatok -  dokončiť PL

     • Týždeň 25.1.-29.1.2021

     • 1. hodina - pondelok - online - Násobenie spamäti

      2. hodina - utorok

      Vypracujte písomne úlohy z učebnice - str. 54/ cv. 6. - 9. + cvičenia z PZ str. 18   

      POSLAŤ NA KONTROLU do stredy 18.00

      3.hodina - streda 

      Vypracujte písomne cv. z PZ - str. 19, 20, 21   POSLAŤ NA KONTROLU do stredy 18.00

      4.hodina - štvrtok - online

      5. hodina - piatok - TRIEDNICKÁ HODINA

     • Týždeň 18.1. - 22.1.2021

     • 1. hodina - pondelok - online - Matematické operácie a zátvorky

      učebnica  str. 53/ cv.2, cv. 3 + poučky

      2. hodina - utorok - Matematické operácie a zátvorky

      Vypracujte úlohy z PZ - str. 13, 14

      3.hodina - streda - online - Počítanie so zátvorkami + Delenie so zvyškom

      4.hodina - štvrtok -  online - Delenie so zvyškom

      5.hodina - piatok - Delenie so zvyškom

      Vypracujte písomne úlohy z PZ - str. 15, 16, 17.  Na precvičenie násobilky a delilky, aj rozkladov pri násobení a delení nájdete príklady  tu:    úloha1 a úloha 2

      Doporučujem zopakovať násobilku a delilku, vedieť aj určiť násobky čísel - bez dlhého rozmýšľania (zautomatizovať).

       

     • Týždeň 11.1.-15.1.2021

     • 1. hodina - pondelok - Pomalší úvod po prázdninách :)

      Skontrolujte si riešenie PL o rovnobežkách a kolmiciach riesenie_PL_kolmice_rovnobezky.pdf

      Tí, ktorí mi neposlali riešenie DÚ z prázdnin, nech tak urobia dnes počas dňa, aby sme mohli pokračovať v nasledujúcich hodinách ďalej. 

      Na zopakovanie násobilky si precvičte a urobte si zopár príkladov na odkaze:  precvičovanie násobilky a delilky

      viete si nastaviť rozsah a druh príkladov

      http://aztekium.pl/mat.py?lang=sk&menu=3&username=%C5%BDiak#C

      2. hodina - utorok - online  - delenie spamäti do 100

      3.hodina - streda 

      Budeme precvičovať násobenie a delenie cez rozklady v úlohách z učebnice. (ako máte v PZ riešene a robili sme aj na minulej online hodine)

      Vypracujte do zošita úlohy z učebnice str. 51/cv. 12,13 a str. 52/3,4,5,6

      Na precvičenie násobenia a delenia ešte interaktívne cvičenia - úloha 1  a  úloha 2

      4.hodina - štvrtok - online - násobenie a delenie spamäti 

      5.hodina - piatok 

      Na zopakovanie rímskych a arabských čísel pár interaktívnych úloh - úloha 1 a úloha 2

      Riešte úlohy z PZ, diel 2 - str.10,11,12. Precvičujeme naďalej rozklady spamäti delenie a násobenie.

       

     • Týždeň 14.12. - 18.12.2020

     • 1. hodina - pondelok - online - rovnobežky a kolmice (štvorec, obdĺžnik)

      2. hodina - utorok

      Vypracujte PL na opakovanie PL_geometria1.pdf

      Skontrolujte si    PL_geometrie1_riesenie.pdf

      3.hodina - streda - online

      4.hodina - štvrtok - online  písomka Edupage - Geometria I.

      5.hodina - piatok 


      DOMÁCE ÚLOHY

      Riešte písomne úlohy z učebnice do zošita -  Zopakuj si - str. 47, 48, 49 - cv. 1 až 16

      PZ 2.diel -  str. 2,3,4,5

      Násobenie spamäti do  100 - učebnica str. 49, 50/cv.3. - 9.   PZ 2.diel - str. 6, 7

      Vypracujte PL na rovnobežky a kolmice PL_kol_rov_2.docx

        Príjemné vianočné sviatky a prázdniny:)


     • Týždeň 7.12. - 11.12.2020

     • Riešenie úloh na zväčšenie a zmenšenie v štvorčekovanej sieti:  PZ_zvacsenie_zmensenie_riesenie.pdf   a PL_zvacs_zmens_riesenie.docx.pdf

      Videa - rysovanie kolmíce

                 

      1. hodina - pondelok - online - kolmica

      2. hodina - utorok - online - nácvik Pytagoriáda

      3.hodina - streda 

      Pytagoriáda - súťaž / bezkriedy- opakovanie

      4.hodina - štvrtok - online

             

      5.hodina - piatok  - precvičovanie rysovanie kolmíc a rovnobežiek

     • Týždeň 30.11. - 4.12.2020

     • 1. hodina - pondelok - online - Trojuholník a štvoruholník

      2. hodina - utorok - online - Kruh a kružnica

      3.hodina - streda

      Vypracujte úlohy z PZ úlohy z predchádzajúcich tém, vypracuj cvičenia na str. 31, 33 a 34. Jeden krátky testík z opakovania o veľkých číslach máte aj na portáli bezkriedy.sk 

      4.hodina - štvrtok - online -

      Zväčšovanie a zmenšovanie útvarov v štvorčekovanej sieti

      Dnešné učivo a úlohy zhrnuté tu: Report_zmensovanie_zvacsovanie.pdf

      5.hodina - piatok  - precvičovanie a upevňovanie témy  Zväčšovanie a zmenšovanie útvarov v štvorčekovanej sieti

      Vypracujte si na štvorčekovaný papier úlohy z učebnice str. 27/ cv.2,3,4  a z PZ str. 40.  

      Na DÚ vypracujte PL_zmensovanie_zvacsovanie_5r.pdf

       Učivo z minulej hodine je uverejnené vyššie - štvrtok :)

       
     • Týždeň 23.11. - 27.11.2020

     • 1. hodina - pondelok - online - učebnica str. 36, 37 /iné čísla ako prirodzené

      2. hodina - utorok 

      Vypracujte úlohy z učebnice do zošita písomne str. 38 / cv. 2, 6, 7, a str. 39 / cv. 8. až 14.

      3.hodina - streda

      Začíname novú tému - Rysovanie. Vrátime sa na 2.tématický celok.

      Zopakujete si pojmy bod, úsečka, priamka, polpriamka. Budeme používať rysovacie pomôcky - zabezpečte si ich prosím.

      Vypracujte do zošita - učebnica str.19 /1,2,3. Pozri si a len slovne vypracuj str. 20/ 4,5,9,10. Zopakujte si pomenovanie telies na str. 21. a slovne vypracujte cvičenia o telesách z učebnice str.21 /1. - 4.

      Vypracujte z PZ - str.26.

      4.hodina - štvrtok - online - PZ telesá

      5.hodina - piatok - online 

      Upevňovanie učiva, PZ str. 62, str. 63.

     • Týždeň 16.11.-20.11.2020

     • 1. hodina - pondelok - online - Trochu iné čísla PZ str. 54, 55

      2. hodina - streda 

      Vypracuj z PZ úlohy str. 53 / 7,   str. 55 /7,8   str. 57 /celá + str. 58/ cv 6

      3. hodina - štvrtok

      Vypracuj z PZ  str. 59/ cv 9, 10 str. 60/celá, str. 61/ 17,18,19

      Vypracované úlohy za stredu a štvrtok mi pošlite na kontrolu.

      4. hodina - piatok online

      PZ -  str. 56 - celá, str. 58/ cv. 5, 8,

       

     • Týždeň 9.11.-13.11.2020

     • 1. hodina - utorok - precvičovanie učiva

      Skontrolujte si výsledky z minulej hodiny - obr. vedľa -)

      Vypracujte si PL na opakovanie učiva PL1_scitanie_a_odcitanie.pdf 

      a z učebnice vypracujte str. 35 / cv. 11. - 14.

      Je to príprava na písomku, ktorá nás čaká tento týždeň.

      2.hodina - streda - online

      3.hodina - štvrtok - písomka/online hodina

      4. hodina - piatok

      Vypracujte si úlohy v PZ na str. 50 a 51 / cv. 1. až 6. 

       

       

     • Týždeň 2.11.-6.11.2020

     • 1. hodina - utorok

      Vypracujte si z učebnice úlohy na tému Porovnanie rozdielom. Budeme z dvojice určovať väčšie /menšie číslo, prípadne určovať o koľko je dané číslo memšie/väčšie. Precvičujeme naďalej operácie sčítanie a odčítanie. 

      Opíšte si poučku - porovnanie rozdielom zo str. 35 a  vyriešte úlohy zo str. 35/ 1. - 8.  

      2.hodina - streda - online

      3.hodina - štvrtok - online

     • Týždeň 26.10 -30.10.2020

     • Riešenia úloh z PZ - 1.kapitola na kontrolu: PZ_5r_1kapitola_riesenia.pdf

      1. hodina - 26.10.2020 -  online hodina

      2. hodina - 27.10.2020 - online hodina ( test )

      3.hodina - 28.10.2020 - online hodina

      4. hodina -  29.10.2020

      Precvičujeme sčítanie a odčítanie - PZ str. 48 / cv. 9 a učebnica str. 33 /  cv. 4 , cv. 6.

      Opíšte si tabuľku v cv.4 a  výpočty urobte pod ňu, pod seba. V cv. 6 zapíšte a výpočítajte pod seba.

       

      Tí, ktorí si chcú vylepšiť známku z testu, majú šancu na opravnej písomke. 

       

      Príjemné jesenné prázdniny :)

       

     • Týždeň 19.10. - 23.10.2020

     • 1.hodina - opakovanie

      Vypracujte si do zošita priložený pracovný list  PL2_opakovanie.docx  - je to taký skúšobný testik, tréning na Testovanie 5.

      Témy v ňom sú tie, ktoré sme posledné hodiny precvičovali a opakovali.

       

      2. hodina - Streda - 21.10.2020

      Nasledujúce hodiny budeme pokračovať v 3. tematickom celku - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. (zatiaľ celok Rysovanie vynecháme).

      Zopakujeme si, ako sa volajú jednotlivé čísla v zápisoch sčítania a odčítania. Precvičíme si jednoduché sčítanie a odčítanie.

      Pracujeme s učebnicou na str. 29 a str. 30  - písomne vypracujte  úlohy na opakovanie cv. 3, 5, 6, 9. 10. a 11.

      Dúfam, že sa vám bude dariť a príklady hravo zvládnete :)


      3. hodina - Štvrtok - 22.10.2020 -  online hodina


      4. hodina - Piatok - 23.10.2020

      Vypracujte si najskôr úlohy z PZ str. 46/ cv. 1, 2,  prepíšte správne pod seba do zošita a vypočítajte učebnica str. 32/ cv. 2.

      Pokračujte ešte v PZ str. 47/ cv. 4,5.                             Prajem pekný víkend:)

       

        

     • Týždeň 12.10.-16.10.2020

     • 1. hodina -  Zaokrúhľovanie

      Túto tému sme už na hodinách v septembri opakovali, náš obor čísel zväčšíme a budeme precvičovať zaokrúhľovanie najskôr v úlohách z učebnice na str.12 / cv. 1. - 4. Prečítajte si a zopakujte čo už vieme o zaokrúhľovaní - 2 poučky zo str. 13.

      Budeme pokračovať úlohami z PZ, str. 18  a 19. / cv. 1 - 7.

      Nasledujúce obrázky sú na zopakovanie - už sme si ich nedávno premietali na tabuli v škole.

       

      2. hodinazaokrúhľovanie

      Precvičujeme túto tému ešte aj ďalšiu hodinu, riešime úlohy z PZ str. 19 /cv 8. -10. , str. 20 / cv. 11 (pri výpočte si pomôžte s kalkulačkou, výsledky zaokrúhliť na dané rady), 

      Pokračujeme PZ str. 20 / cv. 12, 13, 15, 16 a str. 21 / 17, 18.

       

      3. hodina  -  online hodina v stredu o 10.00 , 

      cez miestnosť  https://meet.google.com/qei-zica-ebv

      Prihláste sa najskôr na školský email a tak otvorte kartu s týmto odkazom (pre jednoduchosť pripojenia sa do miestnosti)

      report z online hodiny - 1online_hodina_ulohy5A.docx

       

      4.hodina  a  5.hodina - Rímske čísla a opakovanie

      Vypracujte si úlohy o Rímskych číslach -  PZ str. 22, 23 + úlohy na opakovanie PL1_opakovanie.docx

      Prajem pekný víkend :)

      Dúfajme, že sa už uvidíme všetci zdraví, v triede ....


     • Týždeň 5.10. - 9.10.2020

     • 1.hodina 

      Opíšte si do zošita "poučku" (ružový ramček) zo str. 7 o párnych a nepárnych číslach. Dúfam, že DÚ z PZ o párnych a nepárnych číslach ste zvládli bez problémov.

      Vypracujte cvičenia na tému Prirodzené čísla - PZ  str. 9. a 10. Dúfam, že sa vám bude dariť a hravo ich zvládnete :)

      2. hodina

      Učebnica - písomne do zošita vypracovať a precvičiť si ešte tému o prirodzených číslach  str. 8/ cv. 7,8 

      Porovnanie a usporiadanie prirodzených čísel - učebnica str. 9,10.

      Opíšte si poučku zo strany 9, písomne vyriešte z učebnice cvičenia 1,3, 4a) 6, 7 a ešte z PZ str. 11

      3.hodina

      Precvičujeme si tému Porovnanie a usporiadanie prirodzených čísev PZ - str. 12 a 14 celá,  str. 13/cv. 13.

      Dobrovoľné: Úlohy zo strany 13 ktoré sme vynechali, si môžeš kľudne urobiť. Treba pri ich vyriešení vyhľadávať informácie na internete.

      4. hodina

      Učebnica - str. 10 - téma Číselná os.  Viac o tejto téme tu na videách:

      Prepíš si poučku zo strany 10. Vypracuj cvičenia 1,2 a 3   a cvičenia z PZ str. 15 /cv. 1,2

      5. hodina

      Vypracujte úlohy z PZ str. 15/3, str 16. Len jednoduchšie úlohy pred víkendom.

       

      Úlohy z PZ a zošita za celý týždeň mi pošlite (foto) na kontrolu mailom, na bezkriedy.sk,  messengerom alebo inou Vám vyhovujucou formou.

      Dúfam, že ste všetko za daný týždeň hravo zvládli a prajem pekný víkend :)

       

     • Týždeň 15.2.-19.2.2021

     • 1. hodina - pondelok -

      2. hodina - utorok -

      3.hodina - streda -  

      4.hodina - štvrtok -  

      5.hodina - piatok -