• Novinky

      • Program pre záujemcov o športovú triedu - 5. ročník

      • Ukážky hodín športovej prípravy pre rodičov a žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem
       navštevovať športovú triedu začínajú 19.4. po 16,00 hod v telocvični ZŠ. 

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • Zápis do 1. ročníka - šk.rok 2018/19 + Doplnenie

      • Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov sa zápis detí do 1. ročníka
       začne
       už v
       utorok 3. apríla 2018 od 9:00 - do 12:00 hod.
       v kancelárii ZŠ.

       Pre ďalšie dni zápisu, ako aj pre slávnostný zápis (4. 4. o 16:00), 
       platí pôvodný rozpis
       .

       Na zápis je potrebné priniesť:

       • rodný list dieťaťa,
       • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
       • príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,
       • kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).

       Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
       v sekcii BUDÚCI PRVÁCI (ODKAZ) v ľavom menu.

       Prečítajte si aj
       NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE K ZÁPISU (ODKAZ).

      • Prvosienka v MŠ

      • Deti z nášho detského folklórneho súboru Prvosienka, ktorý pracuje pod vedením Bc. Dariny Kostárovej a PaedDr. Viery Remetovej  prišli s kytičkou   ľudových piesní a tancov medzi deti materských škôl. Ich pesničky boli také veselé, že sa k nim pripojili aj samotní škôlkári a na záver vystúpenia si zaspievali spoločne. Aj takto sme privítali pani Jar, ktorá k nám konečne prišla.

      • SPIELT MIT!

      • Tento rok sa naši deviataci zapojili do Korešpondenčného seminára z nemeckého jazyka pod názvom „Spielt mit!“, ktorý organizuje Gymnázium L. Stöckela pre žiakov základnej školy so zvýšeným záujmom o štúdium nemeckého jazyka. Seminár pozostával z dvoch kôl. Riešenia úloh prvého kola žiaci zasielali elektronicky, druhé  - finálové kolo sa uskutočnilo dňa 22.3.2018 priamo na pôde gymnázia, kde žiaci riešením jazykovo – vedomostných úloh preukázali svoje znalosti. Pekným úspechom v tejto súťaži bolo 1. miesto našej žiačky Kataríny Herstekovej z 9.D. Srdečne blahoželáme! Okrem hodnotnej ceny, ktorou boli tablet, športová bunda a USB kľúč, získala aj stanovený počet bodov, ktorý bude zohľadnený pri prijímacom konaní na túto školu.

       Mgr. A. Hudáková

      • Maľovanie kraslíc

      • Príchodom Veľkej noci  je v domácnostiach rušnejšie, upratuje sa, chystajú sa kraslice. Aj v našej základnej škole sme v popoludňajších hodinách dňa 27.3.2018 spojili žiakov pani učiteľky troch krúžkov „Kuchárik“- p. uč. Sabolová, „Tvorivá dielnička“ p. uč. Voľanská a „Tvorivé a kreatívne nápady“ p. uč. Paľuvová, aby sa venovali  maľovaniu  veľkonočných kraslíc tradičnou formou. Pani učiteľky vysvetlili deťom túto techniku zdobenia. Potom sa už začala práca detí a každému sa vyzdobovanie podarilo i tým najmenším. Deti zdobili vajíčka rozpustenými voskovými farbami, do ktorých si namáčali špendlíky s hlavičkou a tak vznikli nádherné kraslice. Deti táto práca bavila a z tohto spoločného stretnutia odchádzali s krásnymi kraslicami a úsmevom na tvári.

       Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,

       už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.

       Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice!

       Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.

       Blíži sa Veľká noc a preto Vám všetkým prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • Festival pohybových skladieb

      • Pod záštitou Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) sa dňa 24. marca 2018 v Trnave uskutočnil Festival pohybových skladieb, na ktorom sa zúčastnili spomedzi 25 klubov (domácich i zahraničných) aj žiačky ZŠ na Komenského ul. v Bardejove z klubu RGC Kadet Bardejov, ktorý pôsobí ako klub modernej gymnastiky na tejto škole. 

       Spomedzi 60 skladieb rozdelených do 5 vekových kategórii a ďalej podľa počtu súťažiacich získali svojou prvou prezentáciou choreografie pod názvom: "Z rozprávky do rozprávky" pekné 3. miesto. Blahoželáme gymnastkám: Barborke Tipulovej - 1.D, Karolínke Bajusovej - 2.A, Zuzke Polákovej - 2.C, Simonke Senčákovej - 2.C, Sárke Chovancovej - 2.C, Barborke Sobekovej - 3.C a taktiež Sárke Riegelovej, Soni Šoltýsovej a Laure Palšovej, ktoré nie sú žiačkami tejto školy, ale rady klub modernej gymnastiky, RGC Kadet Bardejov, pôsobiaci na tejto škole navštevujú.

       Bc. Stanislava Bajusová, predseda RGC Kadet Bardejov

      • Deň remesiel + fotogaléria

      • Vraví sa, že remeslo má zlaté dno.  „Remeselníci“, ktorí  prišli medzi deti prvého stupňa na Základnú školu na Komenského ul. v Bardejove,  majú navyše aj zlaté ruky a bohatú fantáziu.

       Deti s nadšením obdivovali tradičné i netradičné výrobky z prútia, ktoré priniesli zamestnanci z chránenej dielne Vrbovnica, n.o, kraslice p. Cimbaľákovej, keramiku p. Kovaľa, vyskúšali si aj samy vytvoriť tanierik, či mištičku z hliny,   učarovali im paličkované čipky p. Popjakovej, vyrábali si obrázky sypané pieskom pod. vedením p. Kostárovej, učili sa zdobiť tanieriky a sklá servítkovou technikou pod vedením p. Petričovej a Seifertovej, maľovali pomocou horúceho vosku pod vedením p. Packovej    a p. Kurimskej, zdobili kraslice netradičnou technikou s p. Kostárovou a Pergerovou. Každý si domov odnášal nejaký vlastný výrobok, ktorým doma prispeje k veľkonočnej výzdobe. Tvorivé dielne priniesli deťom mnoho radosti z tvorby, objavovania a poznávania tradičných aj netradičných techník práce s rôznym materiálom, ktoré ovládali naši predkovia a ktoré sa snažíme uchovávať aj pre ďalšie generácie. Zistili, že ak chce človek vytvoriť krásne veci, nepotrebuje k tomu drahý materiál, ani veľmi náročné pomôcky. Krása často vzniká z lásky, nadšenia a fantázie tvorcu. Keď k tomu pridáme ešte aj trochu trpezlivosti, všetko sa podarí.

       Veríme, že nadšenie našich umelcov zapálilo iskričky tvorivosti a citu pre krásu a tradície aj u našich detí a nájdu sa aj  medzi nimi ich budúci pokračovatelia.

       Mária Peláková

      • Prvé vysielanie školskej TV Štelka - Školské správy

      • Biblická olympiáda

      • Dňa 22. 3. 2018 sa v Pastoračnom centre na Družbe uskutočnilo okresné kolo súťaže „BIBLICKÁ OLYMPÁDA“. Súťažilo sa z knihy Genezis zo Starého zákona a Evanjelia podľa Marka z Nového zákona. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Dominika Paľuvová zo 7.A, Oliver Tomko zo 7.A a Šimon Taras zo 7. D. Olympiáda sa začala svätou omšou, ktorú odslúžil pán kaplán Tomáš Svat. Po nej začala súťaž, ktorá pozostávala z piatich kôl. Po záverečnom sčítaní bodov  sme sa dozvedeli radostnú správu, že naše družstvo obsadilo pekné 2. miesto z desiatich zúčastnených. Ďakujeme našej trojici za úžasné umiestnenie a úspešnú reprezentáciu našej školy.  Spracovala M. Delejová

      • Hviezdoslavov Kubín 2018 - 1. stupeň

      • Dňa  8. marca  2018 sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa svedomito pripravovali. Porota  si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovnom umiestnení:

       1. kategória 

       Poézia:                                                             

       1. miesto: Alžbeta Lojdlová (3.A)
       2. miesto: Karolína Kendrová  (2.C)     
       3. miesto: Liliana Skoncová (ZŠ Nižná Voľa)  
       Cena poroty: Róbert Guľa  (3.A)                   

       Próza:

       1. miesto:      Tobias Novák (3.C)
       2. miesto:      Katarína Kútiková  (3.A)
       3. miesto:      Michaela Knapík  (3.A)
       Cena poroty: Veronika Tyššová (4.C)

       Víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu školu  v okresnom kole  16. marca 2018, kde sa podarilo Tobiasovi Novákovi z 3.C získať Cenu poroty.

       Víťazom srdečne blahoželáme!

      • FUTBALOVÝ TURNAJ

      • Dňa 13. 3. a 20. 3. 2018 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov druhého  a tretieho ročníka.

       Všetky tímy nastúpili s veľkou chuťou zvíťaziť.  Padlo množstvo pekných gólov, videli sme veľa zaujímavých súbojov a akcií. Ako to nakoniec dopadlo?

       2. ročník

       1. miesto         2.C /A/
       2. miesto         2.C /B/      2.A

       3. miesto         2.B
       4. miesto         2.D     

       3. ročník

       1. miesto       3.D
       2. miesto       3. B      3.C
       3. miesto       3.A

      • Poľovníci a príroda v tvorbe detí

      • Naša škola v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bardejove zorganizovala pre žiakov ZŠ v okrese výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom Poľovníci a príroda v tvorbe detí. Do súťaže sa zapojili žiaci z 20 základných škôl. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 397 žiakov a literárnej súťaže 44 žiakov. Autori víťazných prác si prevzali diplomy a vecné ceny na Chovateľskej prehliadke trofejí za sezónu 2017/2018 v stredu 14. marca 2018 vo výstavnej sieni Šarišského múzea. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

       Výtvarná súťaž: Michaela Knapík 3.A, Alžbeta Lojdlová 3.A, Sára Chovancová 2.C, Michaela Jackaninová 5.B, Adrián Vanta 5.B, Klaudia Sabolová 7.C, Sofia Kapsdorferová 7.A, kolektív 3.D triedy

       Literárna súťaž: Vivien Vavreková 2.A, Michal Hübler 2.D, Patrícia Udičová 2.C, Martin Vasilišin 6.E, Lívia Potičná 6.C, Sára Sobeková Foľtová 6.C

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Pedikérka

      • Už piaty krát vymenili druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove učebnice a zošity za zážitkové vyučovanie, ktorým rad-radom spoznávajú rôznorodé zamestnania svojich rodičov  a učia sa tak hodnote ľudskej práce, ktorú ich rodičia vynakladajú pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

       Aj keď tentokrát sme nešli do terénu, znova sme sa naučili mnohé zaujímavosti. V tomto prípade  z oblasti práce pedikérky – pani Semánekovej, mamky našej  Soňky. Tá prišla svoje povolanie predstaviť do školy priamo k nám. 

       Pokračovanie článku TU.

      • Navštívili sme výrobňu „hostií“...

      • Dňa 14. marca 2018 sa tretiaci  z našej školy, pripravujúci sa na 1. sväté prijímanie, zúčastnili exkurzie vo výrobni hostií, ktorú spravujú sestry  Congregatio Jezu v Prešove. Tie ich ochotne previedli po prevádzke a zaujímavým rozprávaním im vysvetľovali o spôsobe výroby zvláštneho chleba, ktorý sa pri svätej omši mení na Ježišovo telo – Eucharistiu. Potom naša  cesta smerovala do Vyšnej Šebastovej, kde sme navštívili Ružencovú záhradu – prvú na Slovensku. Celá návšteva bola zavŕšená svätou omšou. Po krátkej modlitbe a požehnaní pána kaplána Tomáša Svata, ktorý celú akciu zorganizoval, sme sa vybrali na cestu domov, kde nás už čakal dobrý obed v školskej jedálni. M. Delejová

      • Hviezdoslavov Kubín 2.stupeň

      • Vo februári  sa u nás konalo školské kolo tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy, ktorá nesie názov po velikánovi slovenskej poézie Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v kategórii poézie aj v kategórii prózy.

       Prinášame vám mená víťazov:

       Poézia:

       2. kategória:                               

       1. Michaela Kožlejová                 

       2. Alexandra Hajtolová                

       3. Hana Rusinková                     

       3. kategória:

       1. Gregor Bujda

       2. Monika Kmecová

       3. Magdaléna Kuzmová

       Próza:

       2. kategória:               

       1. Miroslava Kožlejová                

       2. Laura Ščerbatá       

       3. Aneta Geletková, Kristián Peteja   

       3. kategória:    

       1. Darius Popík

        2. Alexandra Valková

       Víťazi jednotlivých kategórii reprezentovali našu školu v okresnom kole, ktoré sa konalo v piatok     16. marca. Najviac sa porote páčil prednes Michaely Kožlejovej a Dariusa Popika – obaja sa umiestnili na 3. mieste.                          

      • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE SÚŤAŽE BAVME DETI ŠPORTOM

      • Dňa 15.3. 2018 sa žiaci ZŠ na Komenského ul. zúčastnili celoslovenské finále detskej atletiky „Bavme deti športom“, ktoré sa konalo v atletickej hale Športového Gymnázia v Banskej Bystrici.

       Súťaže sa zúčastnili víťazi troch postupových kôl v každom kraji Slovenska, dovedna 23 družstiev. Po úvodnom nástupe a povzbudivých slovách  organizátorov súťaže bolo pre súťažiacich pripravených 6 stanovíšť (formula, skok do diaľky, hod plnou loptou, skok na švihadle, štafetový a vytrvalostný beh.)  

       Čas, počas ktorého organizátori vyhodnocovali výsledky, vyplnila reprezentantka SR, niekoľkonásobná olympionička v chôdzi, Mária Katerinka-Czaková.  Spoločne s ňou  absolvovali niekoľko kôl chôdze.

       A ako sme dopadli?  Družstvo našej školy v zložení Božidary  Macečkovej   /5.D/ , Laury Ščerbatej /5.D/, Jána Vrabca/5.D/, Timoteja Hudáka/5.D/, Lívie Šoltésovej /4.B/, Soni Šimovej /3.B/, Jakuba Kataníka /3.A/ a Eduarda Petruša  /3.D/ si  počínali naozaj vynikajúco. Bojovali zo všetkých síl a  získali krásne  5. miesto.  Domov si odniesli diplomy a bohaté športové skúsenosti.

       Súťažiacim srdečne blahoželáme!

      • MATEMATICKÝ KLOKAN

      • Aj tento rok si naši žiaci mohli overiť svoje vedomosti v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Na našej škole dnes klokanilo 82 žiakov 1. stupňa a 9 žiakov 2. stupňa. Výsledky budú zverejnené najneskôr 9. apríla 2018. Žiaci si ich môžu skontrolovať na stránke www.matematickyklokan.sk cez vstupné heslo – kód, ktorí majú nalepený v žiackej knižke. Všetkým súťažiacim držíme palce v dosiahnutí čo najlepších výsledkov.

      • Darčeky pre budúcich prvákov

      • Aj moje štvrtáčky zo 6-teho oddelenia ŠKD sa tešia na nových prváčikov. S radosťou im zhotovujú uvítacie darčeky a tešia sa na ďalších žiakov 1.ZŠ, ktorými sme aj my. Vitajte.

       Vychovávateľka Ľ. Brejníková

      • Trieda pre intelektovo nadaných žiakov

      • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.