• Novinky

      • Usmernenie ministerstva školstva

      • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

                                                                                                                             Bratislava 29.09.2020

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

       • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
       • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

       • rodičovské združenia
       • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
       • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

       Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

       Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

      • PASOVANIE PIATAKOV

      • Piataci našej školy sa konečne stali oficiálnymi žiakmi druhého stupňa!

       23.septembra sme ich my, deviataci, prijali medzi seba. Najprv si trochu zasúťažili a predviedli svoje športové zručnosti, za čo dostali sladkú odmenu. Potom spoločne zložili SĽUB PIATAKA a nakoniec ich triedni učitelia pasovali za žiakov druhého stupňa.

       VITAJTE MEDZI NAMI, PIATACI!! :-)                                           

       ŽP

      • Výzva rodičom - voľby do rady školy

      • Vyzývame rodičov, ktorí majú záujem stať sa členom rady školy na nasledujúce 4 roky, aby svoj záujem oznámili emailom na adresu riaditel@zskombj.sk do konca tohto týždňa, t.j. do 20.9.2020.

       V emaili prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, kontakt na mobil, meno a priezvisko Vášho dieťaťa (detí) spolu triedou, ktorú navštevuje (navštevujú).

       Voľby do rady školy sa ukutočnia v termíne od 22.9. do 30.9.2020.
       O výsledku volieb Vás budeme informovať zverejnením na webstránke školy.

      • Opatrenie - sprevádzanie detí rodičmi do tried

      • Vážení rodičia našich prváčikov!

       Máme za sebou skoro 2 týždne v škole. Myslíme, že ste ich aj s deťmi zvládli veľmi dobre. Tak ako Vy, aj my vedieme Vaše deti - našich žiakov, k samostatnosti a zodpovednosti.

       Preto Vás žiadame, aby ste už deti od 16. septembra nesprevádzali do tried a nevstupovali do vnútorných priestorov školy. Výber dieťaťa z ŠKD komunikujte telefonicky s vychovávateľkou.

        Vieme, že deti to hravo zvládnu. Na chodbách je služba, ktorá im pomôže, ak by mali nejaký problém.

       Je to dôležité z dôvodu dodržiavania preventívnych opatrení proti šíreniu coronavírusu COVID 19, ktoré musíme na základe  odporučania MŠVVaŠ usmernenia RÚVZ  striktne dodržiavať.

       Ďakujeme za pochopenie a Vašu ústretovosť.  Spolu to zvládneme!

       Vedenie školy

      • Riaditeľské voľno - 14.9. PONDELOK

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov, so súhlasom zriadovateľa - Mesto Bardejov, 

       vyhlasuje dňa 14.9.2020 (pondelok)

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       z dôvodu komplexnej dezinfekcie všetkých priestorov školy.

       Všetci žiaci budú zo stravy v tento deň odhlásení automaticky.

       Taktiež žiadame rodičov, ktorých deti budú v dňoch od 12. do 15. 9. (vrátane) v zahraničí, alebo budú v týchto dňoch v kontakte s osobou s podozrením na ochorenie COVID-19, aby z preventívnych dôvodov nechali svoje deti do konca týždňa (20.9.) doma. Do školy tak nastúpia v pondelok 21.9.