• Novinky

      • Usmernenie - covid testovanie (doplnené)

      • Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia,

       na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 bude od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

       Na základe uvedeného Vám odporúčame v týždni od 28.-30.4.2021 vykonať testovanie testami tak, ako ste si to naplánovali a objednali, čím dosiahneme zvýšenú mieru bezpečnosti pri zabezpečovaní prezenčnej formy vzdelávania sa na našej škole. Tento spôsob je odporúčaný hlavne v prípade, že na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dochádza k navýšeniu počtu žiakov navštevujúcich prezenčnú formu výučby. V prípade potvrdenia pozitívneho výsledku testu je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa, resp. školu.

       DOPLNENIE: Zároveň už nie je povinnosť predkladať vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu. Potvrdenie o bezinfekčnosti (Tlačivo TU/elektronicky cez rodičovské konto) je potrebné podať len vtedy, ak sa žiak vracia do školy po 3 a viac dňoch neprítomnosti (vrátane sviatkov a víkendov). 

       PhDr. Ján Mika, riaditeľ školy

      • Pytagoriáda - okresné kolo

      • Okresné kolo žiakmi obľúbenej Pytagoriády prebehlo v tomto školskom roku online 13. a 14. 4. 2021. Pozvaní žiaci sa snažili riešiť úlohy čo najrýchlejšie (a bez kalkulačky), pretože aj za ušetrený čas mohli získať body. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale všetci sa snažili dobre reprezentovať našu školu. Viac ako polovica žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi.  Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a úspešným blahoželáme k výsledkom.

       Mgr. Jana Varcholová

      • Testovacie miesto na našej škole tento víkend nebude

      • Oznamujeme rodičom, žiakom a zamestnancom školy,

       že testovacie miesto na našej škole tento víkend (1.-2.5.) zriadené NEBUDE.

       Pre potreby pravidelného týždenného testovania prosím využite sieť existujúcich MOMiek v okrese a okolí.

       Ďakujeme za porozumenie.

      • OBNOVENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA PRE 5., 6. A 7. ROČNÍK OD 26. 4. 2021

      • Vážení rodičia,

       z rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR a Hlavného hygienika SR sa

       od 26.04.2021 v 5., 6 a 7. ročníkoch základných škôl
       prechádza z dištančného na prezenčné vyučovanie
       .

       Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie a predloženie negatívneho výsledku testovania žiaka ( AG, PCR-test) a zároveň najmenej jedného z rodičov.

       Testovanie môžu žiaci a rodičia absolvovať v už zriadených MOM-kách, alebo môžu využiť možnosť prednostného testovania na našej škole, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.04.2021 od 8.00 do 19.30. Online registrácia TUViac informácií o testovaní na škole dostanete od triednych učiteľov vašich žiakov.

       Podmienkou nástupu žiakov 5., 6. a 7. ročníka do školy bude taktiež aj predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu (tlačivo na stiahnutie TU: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - II. stupeň ZŠ.pdf) a zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľom Vašich žiakov na ich email (štandardne priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete a to ešte pred samotným nástupom do školy. Bez čestného vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní. Návod, ako urobiť snímku obrazovky TU.)

       ODPORÚČANIE:
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou (screen testu) je najjednoduchšie podať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       OZNAM VEDÚCEJ ŠJ:
       Vedúca ŠJ oznamuje, že všetci stravníci 5.,6. a 7. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Ak by ste vedeli, že žiak z rôznych dôvodov nenastúpi v pondelok do školy, odhláste ho zo stravy prostredníctvom mobilnej aplikácie Jedáleň, prípadne cez Jedálny lístok a to do piatku 14:00 hod. Po tomto termíne pondelňajší obed odhlásite už len nahlásením triednemu učiteľovi (mail, SMS, telefón atď) a to do nedele 14:00 hod. V prípade neodhlásenia Vám bude stiahnutá suma obedu zo zálohovej platby.

      • TESTOVACIE MIESTO NA NAŠEJ ŠKOLE - 24.4.2021 OD 8:00 DO 19:30

      • V súvislosti s opätovným nástupom žiakov 5.,6. a 7. ročníka na prezenčné vyučovanie, ako aj pre účely pravidelného týždenného testovania pre žiakov 8. a 9. ročníka, rodičov a zamestnancov, bolo na našej škole opäť zriadené mobilné odberné miesto na AG testovanie. Absolvovaný test, nie starší ako 7 dní, je podmienkou pre nástup žiakov 2. stupňa do školy.

       Toto miesto je otvorené pre širokú verejnosť, ale na registráciu na tomto mieste dôrazne vyzývame predovšetkým:
       ► nastupujúcich žiakov 5., 6. a 7. ročníka
       ► žiakov 8. a 9. ročníka,
       ► rodičov VŠETKÝCH žiakov našej školy (1. aj 2. stupeň) a ich rodinných príslušníkov,
       ► a zamestnancov školy a ich rodinným príslušníkov.

       Využitím školského testovacieho miesta a naplnením jeho kapacít zabezpečíme jeho zriadenie pre bezproblémové fungovanie školy aj v budúcom období. 

       Testovanie sa uskutoční v sobotu 24.04.2021 od 8.00 do 19.30 hod.
       v priestoroch bývalej ambulancie zubnej lekárky (vchod z ulice Komenského)

       Prihlásiť sa na testovanie môžete ONLINE prostredníctvom tohto linku:
       Odberné miesto č. 01 - ZŠ Komenského
       https://admin.resersoft.com/rs/odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho/calendar/108?company=odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho 

        

      • Praktická rada pri podávaní elektronického vyhlásenia o bezinfekčnosti

      • Tak ako sme písali v predchádzajúcom článku, najjednoduchší spôsob podávania čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti je prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. 

       K tomuto elektronickému vyhláseniu je možné pripojiť aj fotku, resp. screenshot obrazovky negatívneho testu, alebo potvrdenia výnimke z testovaní  po prekonaní covidu (viď obrázky). Nemusíte tak tieto dokumenty posielať triednym učiteľominým spôsobom (prostredníctvom MMS, mailu atď), ale príloha bude pre nich k dispozícii na kontrolu v našom edupage systéme spolu s prehlásením. 

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez mobil? 
       Pre mobil s Androidom väčšinou funguje nasledovné:
       1) Prejdite na obrazovku, ktorú chcete odfotiť.
       2) Stlačte naraz tlačidlo zapínania a tlačidlo zníženia hlasitosti.

       3) Mala by sa Vám zobraziť animácia zachytenia obrazovky.
       4) Snímka by sa mala objaviť v Galérii.

       Využiť môžete aj aplikácie v Obchode Play, napr. Screenshot Easy alebo Screenshot Touch.

       Pri Apple zariadeniach vytvoríte snímku obrazovky kombináciou tlačidla Domov a uzamykacieho tlačidla. U novších zariadení sa tlačidlo na uzamknutie nachádza na bočnej strane, staršie ho majú umiestnený vo vrchnej časti. Špecifický je v tomto prípade model iPhone X, ktorý nemá tlačidlo Domov a tak nasnímate obrazovku pomocou kombinácie tlačidiel na ovládanie hlasitosti a uzamknutie.

       Ako vytvoriť screenshot obrazovky cez Počítač?
       Odporúčame použiť zabudovanú aplikáciu Nástroj na vystrihovanienávod TU.

       Taktiež môžete použiť tlačidlo Printscreen (na klávesnici aj PrtSc), ktorý Vám uloží snímku do schránky. Tú potom vložíte do Skicára a uložíte.

      • Testovacie miesto na našej škole - 17.4.2021 od 8:00 do 19:30

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti s nástupom žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie bolo na našej škole zriadené mobilné odberné testovacie miesto, ktoré je určené predovšetkým:
       ► pre nastupujúcich žiakov 8. a 9. ročníka, 
       ► pre rodičov VŠETKÝCH žiakov našej školy (1. aj 2. stupeň) a ich rodinných príslušníkov
       ► a  zamestnancom školy a ich rodinným príslušníkom.

       Testovanie sa uskutoční v sobotu 17.04.2021 od 8.00 do 19.30 hod.
       v priestoroch bývalej ambulancie zubnej lekárky (vchod z ulice Komenského)

       Prihlásiť sa na testovanie môžete ONLINE prostredníctvom tohto linku:
       Odberné miesto č. 01 - ZŠ Komenského
       https://admin.resersoft.com/rs/odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho/calendar/108?company=odberne-miesto-c-01-zs-komenskeho

       Tento odkaz zatiaľ nebol zverejnený pre širokú verejnosť, preto sa Vám odporúčame na toto testovanie zaregistrovať čo najskôr, pokiaľ sú k dispozícii voľné kapacity odberného miesta.

      • Obnovenie prezenčného vyučovania pre 8. a 9. ročník od 19. 4.

      • Vážení rodičia,

       z rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR a Hlavného hygienika SR sa 

       od 19.04.2021 v 8. a 9. ročníkoch základných škôl
       prechádza z dištančného na prezenčné vyučovanie

       Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie a predloženie negatívneho výsledku testovania žiaka ( AG, PCR-test)  a zároveň najmenej jedného z rodičov

       Testovanie môžu žiaci a rodičia absolvovať v už zriadených MOM-kách, alebo môžu využiť možnosť prednostného testovania na našej škole, ktoré sa uskutoční v sobotu 17.04.2021 od 8.00 do 19.30. Viac informácií o testovaní na škole dostanete od triednych učiteľov vašich žiakov 8. a 9. ročníka.

       Podmienkou nástupu žiakov 8. a 9. ročníka do školy bude taktiež aj predloženie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu (tlačivo na stiahnutie TU: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - II. stupeň ZŠ.pdf) a zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 žiaka a zákonného zástupcu alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľom Vašich žiakov na ich email (štandardne priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete a to ešte pred samotným nástupom do školy.  Bez čestného vyhlásenia žiak do školy nastúpiť nemôže. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní)

       ODPORÚČANIE:
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou (screen testu) je najjednoduchšie podať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupagenávod pre web aj mobilnú aplikáciu tu. (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       OZNAM VEDÚCEJ ŠJ:
       Vedúca ŠJ oznamuje, že všetci stravníci 8. a 9. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Ak by ste vedeli, že žiak z rôznych dôvodov nenastúpi v pondelok do školy, odhláste ho zo stravy prostredníctvom mobilnej aplikácie Jedáleň, prípadne cez Jedálny lístok a to do piatku 14:00 hod. Po tomto termíne pondelňajší obed odhlásite už len nahlásením triednemu učiteľovi (mail, SMS, telefón atď) a to do nedele 14:00 hod. V prípade neodhlásenia Vám bude stiahnutá suma obedu zo zálohovej platby.

      • Matematická olympiáda 2020/21

      • Matematická olympiáda je dlhoročne najprestížnejšou matematickou súťažou a uspejú v nej len tí najlepší. Aj preto stredné školy oceňujú rôznymi benefitmi pri prijímacích skúškach úspešných riešiteľov všetkých kôl tejto súťaže, od školských až po celoslovenské. Zatiaľ poznáme výsledky v  školskom a okresnom kole. Po vyriešení úloh školského kola boli najlepší riešitelia pozvaní na okresné kolo.

       Pozrite, ako sa darilo našim žiakom v tomto školskom roku. Tu sú výsledky:

       Všetkým súťažiacim prajeme veľa ďalších úspechov.                                                                                

             Mgr. Jana Varcholová