• Novinky

      • Školské kolo Pytagoriády sa na 1. stupni

      • Školské kolo Pytagoriády sa na 1. stupni uskutočnilo dňa 8. 12. 2021  prezenčne. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov 3. ročníka, z ktorých bolo 17 úspešných riešiteľov.

       Zo 4. ročníka sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov , z toho boli 2 úspešní riešitelia.

       Výsledky:

       3. ročník :

       1.miesto : Soňa Bardúnová, 3.A
       2. miesto: Ema Vaškaninová, 3.C
       3. miesto : Marko Lenart, 3.B

       Úspešní riešitelia v 3. ročníku:

       Tobias Kost 3.C, Yousef Shamsaldeen 3.A, Benjamín Kviatkovský 3.C, Sára Miháľová 3.C, Natália Tomečková 3.A, Katarína Calková 3.A, Šimon Gajdoš 3.C, Denis Sokol 3.A, Ivana Nicáková 3.A, Rea Filipa Hrabčáková 3.B, Tomáš Zuskin 3.A, Karolína Matiseková 3.B, Sarah  Anna Miková 3.A, Jakub Ručinský 3.B

       Úspešní riešitelia vo 4. ročníku:
       1. miesto :Filip Stach 4.C,

       2. miesto : Matej Stach 4.A

       Víťazom gratulujeme. Postupujúcich žiakov budú pozývať okresné komisie.

       M.Peláková

      • 2. stupeň - prechod na dištančné vzdelávanie

      • Riaditeľstvo školy na základe odporúčania RÚVZ (z dôvodu vysokej chorobnosti pedagog.
       a prevádzkových zamestnancov) oznamuje, že všetci žiaci 2. stupňa prechádzajú

       odo dňa 1.2. (UTOROK) do 3.2. (ŠTVRTOK, vrátane) 
       na dištančné vzdelávanie.

       Návrat do školy je po polročných prádzninách - t.j. 7.2.2022 (PONDELOK).

       Podmienkou návratu je negatívny výsledok AG-testu a prehlásenie o bezpríznakovosti (vyhlásenia/žiadosti cez edupage). O každom pozitívnom výsledku žiaka, a to aj v priebehu karantény, naďalej bezodkladne informujte triedeho učiteľa.

       Stravníci sú z obedov vyhlásení automaticky.

      • Riaditeľské voľno PIATOK - návrat do školy PONDELOK

      • Dňa 28.1.2022 (PIATOK) riaditeľ školy udeľuje
       RIADITEĽSKÉ VOĽNO z prevádzkových dôvodov.
       Stravníci budú z obeda odhlásení automaticky 

       Návrat žiakov 1.stupňa a 2.stupňa je v PONDELOK 31.1.
       Triedy 5.B a 6.B nastupujú v UTOROK 1.2. po ukončení karantény.

       Podmienkou návratu je negatívny výsledok AG-testu (samotest) a prehlásenie o bezpríznakovosti (vyhlásenia/žiadosti cez edupage). O každom pozitívnom výsledku žiaka naďalej bezodkladne informujte triedneho učiteľa.

       Strava bude od pondelka automaticky pre všetkých stravníkov. V prípade nenastúpenia do školy sa odhlasujete individuálne cez aplikáciu Jedáleň alebo jedálny lístok

       STRAVNÉ na mesiac FEBRUÁR 2022 (pre stravníkov, ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie) sa bude dať zakúpiť dňa 31.01.2022 v čase od 7:00 do 10:30 hod. (1.stupeň 18,10 eur; 2.stupeň 19,22 eur)

      • Slávne osobnosti našich dejín

      • Tak pod týmto názvom sa skrýva projekt, na ktorom pracovali naši žiaci tento polrok na hodinách OBN. Venovali sa životu a dielu našich - slovenských,ale aj českých- osobností.  Mnohí to zvládli na výbornú, preto sme sa rozhodli oceniť najkrajšie projekty: 1. miesto: Nina Krjaková, VIII.A, 2.miesto: Nina Gallová, VII.B, Patrik Lenart, VII.D, 3.miesto: Dominika Kašperová, IX.D, Michal Poch, VII.B, Nina Jajková, VI.D. Blahoželáme!!

       Výstavu tých najlepších si môžete prezrieť vo vestibule školy.

       V. Vasilegová

      • Šaliansky Maťko

      • Šaliansky Maťko je tradičná súťaž v prednese slovenských povestí, ktorú každoročne organizujeme aj na našej škole. Víťazi školského kola budú 10. 3. 2022 reprezentovať našu školu v okresnom kole, ktoré sa bude konať v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.

       Výsledky školského kola:

       2. kategória:

       1. Katarína Kopačková - 4. A

       2. Emma Vatehová - 5. D

       3. Samuel Sobek - 4. A

       3. kategória:

       1. Alžbeta Lojdlová - 7. A

       2. Patrícia Udičová - 6. D

       3. Simona Senčáková - 6. D

       Mgr. M. Ovšonková

      • Distribúcia AG testov - 20.1. a 21.1.2022

      • Oznamujeme rodičom, že sadu 5-tich AG testov, budeme distribuovať

        v dňoch 20.1. (ŠTVRTOK) a 21.1.2022 (PIATOK)
       v čase od 7.00 do 16:30 hod. na vrátnici školy.

       Dôrazne žiadame rodičov, aby dôsledne vykonali test VŠETKÝM ŽIAKOM a o výsledku testu informovali triedneho učiteľa nakoľko evidujeme zvýšený výskyt pozitívnych aj pri bezpríznakových žiakoch.

       O pozitívnom výsledku telefonicky/SMS + cez edupage, v prípade negatívneho výsledku cez edupage.

       NÁVOD: Domáci AG samotest - oznámenie o použití. Oznámenie je možné podať aj cez mobilnú aplikáciu EDUPAGE v sekcii ŽIADOSTI / VYHLÁSENIA.
         

       Testy žiakom odporúčame vykonávať pravidelne v STREDU a v NEDEĽU, prípadne pri pozorovaní zmeny v zdravotnom stave dieťaťa.

       ► Pri vyzdvihovanie testov v areáli školy prosím dodržujte všetky hygienické opatrenia.
        Testy je možné vydať iba zák. zástupcovi žiaka proti podpisu (vydať testy žiakom nie je možné)

      • Oznamy školskej jedálne

      • Oznamujem rodičom, že preplatky za stravu u rodičov ktorí platia bezhotovostne budú vrátené v mesiaci JÚL 2022. Aktuálny zostatok preplatkov nájdete po prihlásení aj v spodnej časti Jedálny lístok na stránke http://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen alebo v mobilnej aplikácii JEDÁLEŇ (klik tri bodky v pravom hornom rohu a v menu Štatistika).

       Zároveň Vás informujem, že aplikácia JEDÁLEŇ pre telefóny s androidom je pre nové inštalácie cez obchod PLAY dočasne nedostupná . V už nainštalovaných telefónoch však funguje normálne. Poskytovateľ softvéru pre školskú jedáleň na oprave pracuje a aplikácia by mala byť v obchode PLAY opäť zverejnená do konca JANUÁRA.

       A máte nový telefón a potrebujete odhlásiť obedy - môžete použiť vyhlasovanie priamo cez webovú stránku http://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen . To platí aj pre telefóny od Apple.

       Vedúca ŠJ

      • Nástup do školy v pondelok a distribúcia AG testov + Oznam ŠJ

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva bude prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ pokračovať od 10.1.2022 (PONDELOK). Nástup žiakov do školy je podmienený negatívnym výsledkom AG testu a odovzdaním potvrdenia o bezpríznakovosti (cez edupage alebo v papierovej podobe triednemu učiteľovi v pondelok ráno).         

       Zároveň oznamujeme rodičom, že sadu 5-tich AG testov, budeme rodičom distribuovať

        7.1.2022 (PIATOK) v čase od 7.30 do 16:30 hod. 
       na vrátnici školy.

       prípade pozitívneho výsledku žiaka o tom bezodkladne informujte triedneho učiteľa.

       ► Pri vyzdvihovanie testov v areáli školy prosím dodržujte všetky hygienické opatrenia.
        Testy je možné vydať iba zák. zástupcovi žiaka proti podpisu (vydať testy žiakom nie je možné)

       OZNAM ŠJ

       STRAVNÉ na mesiac JANUÁR 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si môžete zakúpiť dňa

       7.1.2022 (PIATOK) v čase od 7:30 do 10:30 hod.

       1.stupeň 20,40 € (stravné 18,40 € + réžia 2,00 €)
       2.stupeň 21,68 € (stravné 19,68 € + režia 2,00 €)

      • Pytagoriáda - školské kolo 2.stupeň

      • V dňoch 8.12. a 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo pytagoriády .

       Výsledky sú nasledovne:

       P5 : 1.miesto  M.Tyšš 5.A

               2.miesto A.Havryleško 5.D

               3.miesto H.Baranok 5.B

       Úspešní riešitelia sú: V. Görögová, O.Falat, F.Krakovský, T.Takacs, Š.Markovič, P.Varjan, Š.Vasiľov

       P6: 1.miesto M.Matiaš 6.A

              2.miesto M.Uhriňak 6.D

              3.miesto T.Hribik 6.D

       Úspešní riešitelia sú: F.Poláček, L.Kotík, T.Kaliňáková, S.Kaliňák, S.Švec, J.Vasilega,J.Roman, L.Bubeníková, F.Onufer, A.Leško, F.Seipel, Q.Kravec,P.Labanc, L.Pivovarníková

       P7: 1.miesto A.Klebanová 7.B

              2.miesto L.Mizerák 7.D

              3.miesto R.Guľa 7.C

       Úspešní riešitelia sú: M.Poch , P.Lenárt, K.Karafová,F.Kocúr, Š.Hříb, T.Petrišaková, T.Pangrác, O.Nachtman, K.Baldovič, O.Chrzan, T.Novak

       P8: 1.miesto P.Vaňo 8.A

               2.miesto V.Tyššová 8.A

               3.miesto Ch.Kotuľa 8.B

       Úspešní riešitelia sú: N.Krjaková, K.Sobeková, T.Šmida, M.Čejka, D.Baranková, M.Čorba

      • Darčeky s hodnotou

      • Presne takýto názov mala decembrová téma environmentálneho projektu Slovenskej agentúry životného prostredia Zatoč s odpadom, ktorej aktérmi sú aj naši druháci.  Jej hlavným cieľom bolo vymyslieť tento rok niečo iné, darovať svojim blízkym kus svojho času a srdca. Našou úlohou bolo zamyslieť sa nad originálnym a zároveň environmentálne zodpovedným vianočným darčekom, alebo naopak nehmotným, ktorý je zárukou tej najlepšej zapamätateľnosti. Našim druhákom sa ale podarilo splniť obe výzvy. V priebehu decembra svedomito pracovali na vianočnom vystúpení, v ktorom ako zvieratká z lesa pomohli vyzdobiť smutnú jedličku a pričarovať tak Vianoce.  Ich výsledné dielo spolu s hudobnou i tanečnou časťou pristálo vďaka moderným technológiám priamo pod vianočným stromčekom. Spolu s ním  však pre svojich najbližších vytvorili aj originálne darčeky, ktoré sú presným opakom narýchlo zakúpených neosobných artiklov. Pri ich tvorbe zrecyklovali nepotrebné zaváracie sklá a prerobili ich na milé svietniky. Ak vám popri pečení vianočných koláčikov ostali orechové škrupinky, inšpirujte sa našimi malými umelcami, ktorí ich premenili na originálne vianočné venčeky. Navyše aj samotný spôsob recyklácie bol ponechaný na fantázii samotných žiakov, pri ktorých sa opäť potvrdilo, že ich kreativita nie je ničím ohraničená. Nuž, naše darčeky  sú rozdané, vianočné obdobie  už pomaly podáva žezlo tomu fašiangovému. Snáď aj našim prínosom mali najkrajšie sviatky roka skutočne pridanú hodnotu. Veríme totiž, že sme ním nielen skrátili ekologickú stopu, ale naopak, že sa nám podarilo prehĺbiť aj tú v srdciach najbližších.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.