• Novinky

      • Literárna exkurzia

      • Na literárnu exkurziu sme vyrazili 20.5.  skoro ráno o pol šiestej. Cesta na stredné Slovensko bola pomerne unavujúca. Najskôr sme navštívili  dedinu Jasenová, kde sme si obzreli rodný dom Martina Kukučína, vlastným menom Matej Bencúr. Pri dome nás privítala milá pani sprievodkyňa, ktorá nám rozprávala o jeho živote. Ako býval, čo robil, kde študoval a veľa ďalších zaujímavých informácií. V dome boli taktiež vystavené rôzne zošity a listy, ktoré písal  Kukučín. Vedľa domu v malom parku sa nachádza veľká socha Martina Kukučína, ktorú sme si obzreli a urobili si pred ňou pamätnú fotku. Ďalej sme cestovali do Dolného Kubína navštíviť múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré sa nachádza v budove Bibliotéky Čaplovičiana. Prvý výklad sprievodkyne bol zameraný na život Pavla Országha Hviezdoslava, spolu s vedomostným kvízom, ktorý sme z informácií pani sprievodkyne postupne vyplnili. Po obhliadke múzea sme sa presunuli do miestnosti o niečo nižšie, kde sa nachádzala expozícia Bibliotéky Čaplovičiana. Tam nám sprievodkyňa ukázala rôzne historické knihy a taktiež prerozprávala život Vavrinca Čaploviča. Neskôr  po obede sme vyrazili do budovy Matice Slovenskej v Martine. Sprievodkyňa nás oboznámila s históriou Slovenska z obdobia Veľkej Moravy a Rakúsko-Uhorska. Po prednáške nás zaviedla do vedľajšej časti budovy, kde sa nachádzalo množstvo exponátov. Množstvo kníh a listín od známych spisovateľov, ale aj rôzne nábytky, nástroje i sochy. Na záver sme navštívili Národný cintorín v Martine. Prezreli sme si pomníky významných osobností ako sú Kukučín, Kuzmány, Smrek alebo Francisci a mnoho ďalších osobností. Za celý deň sme si pozreli veľa zaujímavých vecí a to je dôkazom, že aj stredné Slovensko zohrávalo dôležitú úlohu v našej histórii.

       T. Božíková a A. Andrášková, IX.A

      • Majstrovstvá školy v atletike žiakov 4. ročníka

      • Športová tradícia a výborné výsledky  ZŠ na Komenského ulici 23 v Bardejove sú už takmer jej značkou. Mnoho úspechov v tejto oblasti  už niekoľkokrát školu  nominovali  za Školu roka a vďaka výborným výsledkom dosiahnutým v atletike, škole neustále udržiavajú vysoký kredit. Pocit zápolenia a víťazstva zažili aj mladší športovci. Pre žiakov štvrtého ročníka zorganizovala  škola dňa 17.5.2022 atletické preteky. Súťažilo sa v behu na 50 m, 250 m (1.kolo), hode vortexom (raketkou), skoku do diaľky z miesta odrazom a poslednou disciplínou bola 4 x 60 m zmiešaná štafeta. Bola to jedinečná športová udalosť, ktorá objavila aj nové športové talenty. Nezabudnuteľným  zážitkom  bolo odovzdávanie medailí a diplomov jednotlivým víťazom.

       Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • SME MAJSTRI OKRESU VO FUTBALE 

      • V utorok 17.5.2022 sa v areáli mestského futbalového štadióna za účasti 8 základných škôl uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov. Žiakom našej školy sa opäť raz podarilo dokázať, že nie sú iba výbornými atlétmi, ale že im nie sú cudzie ani iné športy.

       V skupine zvíťazili nad družstvami ZŠ B. Krpelca 7:4,  Kurimou 12:1 a  Raslavicami 5:2. V dramatickom finále po nepriaznivom úvode, keď naši žiaci prehrávali už 0:2, sa im zápas podarilo otočiť vo svoj prospech a napokon porazili ZŠ Pod papierňou 4:2. Víťazstvo v okresnom kole našim žiakom zabezpečilo účasť v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 27.5.2022 v Prešove. Za predvedený výkon, bojovnosť a odhodlanosť úspešne reprezentovať našu školu patrí naším chlapcom veľké poďakovanie.

       Reprezentovali nás: Leo Čičvak, Ivo Guman, Tomáš Hríbik, Alex Jendrej, Marko  Jurčišin, Alex Kerbčár, Quido Kravec, Peter Labanc, Eduard Petruš a Filip Poláček. 

       Mgr. Róbert Senčák

      • Testovanie 5 - 18.5.

      • Dňa 18.5.2022 sa uskutoční TESTOVANIE 5.

       V tento deň majú žiaci 9. ročníka udelené riaditeľské voľno. Z obedu sú vyhlásení automaticky.

       Žiaci 5. ročníka nájdu viac informácií ohľadom Testovania 5 v tomto odkaze.

      • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ŠALIANSKY MAŤKO

      • Dňa 4.5. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka Natália Tomečková 3. A.  Získala peknú Cenu poroty v I. kategórii.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

      • Spisovateľka Gabriela Futová opäť medzi nami

      • Spisovateľku Gabrielu Futovú netreba deťom zvlášť predstavovať. Hovorí za ňu jej tvorba. 27 vydaných kníh, texty v šlabikári, príbehy na pokračovanie v detských časopisoch. Medzi najznámejšie patria : Naša mama je bosorka, Hľadám lepšiu mamu, Čo učky nevidia, Očko špehúň, O chlapcovi, ktorý rozumel psom, Poškoláci, Nejdem a basta!, Štyri kosti pre Flipra, Bezvláska, Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche a iné...

       Venuje sa aj tvorbe komixov, rozhlasových a divadelných hier. Za svoju tvorbu získala mnoho významných ocenení.

       Jej príbehy o deťoch, zvieratách i dospelých sú písané ľahko, hravo, sú plné humoru a fantázie, čo deti nesmierne baví. Vďaka jej tvorbe si mnohé z nich vypestovali lásku k čítaniu a literatúre.

       3. mája zavítala medzi deti na 1.stupni. Nebola tu po prvýkrát a ako sama povedala, chodí tu veľmi rada, lebo sa tu besedy s ňou sa nesú vždy v príjemnej atmosfére.

       Predstavila najlepším čitateľom z každej triedy svoje knihy, ochotne a s humorom odpovedala na všetečné otázky malých zvedavcov . Ako sa ukázalo, všetci jej knihy poznali, mnohé mali prečítané. Rekord mal žiak, ktorý prečítal 13 jej kníh. Deti sa pýtali na jednotlivé postavy, najviac ich zaujímalo, ktoré situácie sú v knihách vymyslené a ktoré skutočné. Dozvedeli sa, že spisovateľka čerpá množstvo námetov práve z reálneho života. Svojho, svojej rodiny a známych. Je vždy originálna. Spolupracuje s výbornými ilustrátormi a vydavateľstvami. Jej knihy sa prekladajú aj do iných jazykov. Najnovšou zaujímavosťou je, že ju oslovilo vydavateľstvo z Egypta a možno ju budú môcť čítať tamojšie deti v arabčine.

       Počas besedy sa v miestnosti často ozýval smiech a družné rozhovory. Deti spontánne reagovali na jej rozprávanie.

       Keďže záujem o besedu bol veľký, cez online prenos ho mohli vidieť vo všetkých triedach, ktoré o to mali záujem.

       Na našej škole vedieme deti k tomu, aby rady čítali. Vďaka čítaniu spoznávame množstvo poznatkov, ktoré sú ukryté v knihách. Vďaka dobrým spisovateľom  je čítanie kníh obohacujúce, zaujímavé a prináša radosť. A k takým spisovateľom pani Gabriela Futová určite patrí.

       Mária Peláková

      • Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva

      • Dňa 25.3.2022 sa konalo seniorálne kolo Biblickej olympiády z evanjelického náboženstva cez program edupage. Zúčastnili sa ho traja žiaci z našej školy, ktorí získali pekné miesta v rámci Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, a to

       v kategórii S3         Barbora Uhriňáková, 7.C –  1.miesto,

       v katregórii S3        Tibor Basarik, 7.A  –   5.miesto,

       v kategórii S2          Nela Vantová, 6.B   –   6.miesto.

       Všetci traja úspešní riešitelia postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.4. 2022 cez program edupage. Barbora Uhriňáková a Tibor Basarik získali diplom úspešných riešiteľov.

       Srdečne blahoželáme!

       Mgr. Tatiana Tipulová

      • Let's read! Čítajme!

      •  Kde bolo, tam bolo...presne týmito slovami začína takmer každá dobrá rozprávka. Výnimkou neboli ani tie naše, čítané na  prvom stupni v posledný marcový týždeň. Mali však malý háčik. Začínali sa akosi inak.  A to vetou Once upon a time... Všetky rozprávky boli totiž čítané v anglickom jazyku.

       Na ich zaradenie do výučby nám skvelo poslúžil školský depozitár tých najmilších anglických classic tales – rozprávok nakladateľstva Oxford University Press a animované online rozprávky. Prváci a druháci sledovali rozprávku o mestskej a vidieckej myške z obrazoviek interaktívnych tabúľ. Do  tried tretích a štvrtých ročníkov sa vkradli rozprávkoví hrdinovia priamo zo stránok anglických kníh. Kým čítanie tých slovenských je pre našich žiakov prirodzené, čítanie anglických rozprávok bolo na začiatku spojené s obavou žiakov porozumieť. Vyvrátila ho však kombinácia už osvojenej aktívnej i pasívnej slovnej zásoby a spolu s ilustráciami vytvorila základný pilier porozumenia. V druhej časti tejto jazykovej čitateľskej aktivity už všetci žiaci vytvárali vlastné reedície rozprávok, pričom riešili  úlohy na porozumenie a prispeli vlastnou ilustráciou jednotlivých príbehov  Projektovú nástenku na hlavnej chodbe tak vyzdobila viac ako stovka miniknižočiek z rúk našich malých čitateľov.

       Aj keď čítanie rozprávok v angličtine bolo predsa len odlišné, rozprávky na celom svete majú čosi spoločné. Všetky majú šťastný koniec. A ešte čosi. Ponúkajú možnosť pretvoriť cudzí jazyk na  zábavnejší a bližší nášmu učeniu.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Naši mladí vedci

      • Našej škole  máme  veľa snaživých žiakov,  ktorým umožňujeme, aby si  svoje vedomosti  preverili v rôznych súťažiach. Jednou z vedomostných súťaži,  do ktorých sa pravidelne zapájame je aj Fyzikálna olympiáda. V  domácom kole tejto olympiády najlepšie riešenia odovzdali  Peter Pangrác  z 9.C a Ján Vrabec   z 9.D.  a postúpili do okresného  kola  FO kategórie E.  O tom,  že tento rok, boli úlohy z fyziky  náročné dokazuje účasť v okresnom kole, ktorého sa zúčastnilo len  6. žiakov z celého okresu Bardejov. V okresnom kole Peter Pangrác  obsadil 2. miesto a Ján Vrabec  3. mesto.

       Druhou vedomostnou súťažou je Olympiáda mladých vedcov, do ktorej sa naši žiaci zapojili po prvýkrát, bolo to náročné, pretože je potrebné urobiť pokus,  zdokumentovať ho a úlohy sa riešia z fyziky, chémie a biológie.

       Je to celoslovenská súťaž a z 221 súťažiacich sa Ján Vrabec z 9.D umiestnil na 41. mieste,  Aneta Geletková z 9.A, Peter Pangrác a a Dominika Balentová z 9.C sa umiestnili v prvej stovke súťažiacich. K úspechom žiakom a žiačkam  blahoželáme a prajeme ich veľa úspechov v ďalších súťažiach.

       Ing. M. Onuščáková

      • Deň zeme 2022 + fotogaléria

      • Motto Dňa Zeme v roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!

       Po prvýkrát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov, a niesol sa v duchu integrácie ekológie do politiky. Tento deň  vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia  Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie.

       Je nevyhnutné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa ochrane životného prostredia.

       Naša planéta je úžasné miesto, ale potrebuje našu pomoc, aby prosperovala!  Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celkom svete, ktorým záleží na našej planéte, a ktorí chcú svojím konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie v duchu starej indiánskej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.

        Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme.  

       Naša škola každoročne pripravuje rôzne aktivity v tento deň. A nebolo tomu ináč ani tento rok. Celá škola sme vybehli von a v okolí školy a celého sídliska sme vyzbierali odpadky. Ako sa nám darilo, si  pozrite v priloženej fotogalérii.

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Z dôvodu uvoľňovania pandemických opatrení upravujeme od 21.4. výdaj stravy do obedárov. Vraciame sa k pôvodnému formátu odberu, t. j. len prvý deň neprítomnosti a to v čase od 11:00 do 11:30 hod.

       Prosím o rešpektovanie týchto časov!

       Bc. Janka Adamíková - vedúca ŠJ

      • Stravné MÁJ 2022, UPOZORNENIE Skorší termín predaja!

      • P O Z O R  NEŠTANDARDNÝ TERMÍN !!!!

       STRAVNÉ na mesiac M Á J 2022 pre stravníkov, ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie 

       si môžete zakúpiť dňa
       25.04.2022 (pondelok) v čase od 7:00 do 10:30 hod.


       1.stupeň 27,30 eur (stravné 25,30 eur + réžia 2,00 eur)
       2.stupeň 29,06 eur (stravné 27,06 eur + režia 2,00 eur)

      • Predveľkonočné tvorivé dielne

      • Veľká noc je bohatá na rôzne ľudové zvyky a tradície. Medzi najznámejšie patrí oblievačka, šibačka, za ktorú dievčatá chlapcov obdarovávajú maľovanými vajíčkami – kraslicami, ľudia si ozdobujú svoje príbytky symbolmi jari.

       S cieľom pripomenúť našim žiakom tieto zvyklosti, sme na našej škole zorganizovali tvorivé dielne. Deti si mali možnosť pozrieť tradičné zdobenie kraslíc voskovou technikou, ktorú im priblížila známa bardejovská ľudová umelkyňa pani Cimbaľáková. Ako si vyrobiť bábiku či ozdobu zo šúpolia,  predviedli šikovné ruky pani Baňasovej. Okrem toho deti videli aj ňou vytvorené drôtované a madeirové kraslice.  Zamestnanci z chránenej dielne Vrbovnica z Bardejovskej Novej Vsi ich oboznámili s technikou pletenia korbáčov. Deti si mohli vybrať z množstva veľkonočných ozdôb a dekorácií, ktoré vyrobili. Naše kolegyne Vierka Packová s pomocníčkou Katkou Grockou zas naučili žiakov výtvarnú techniku – enkaustiku, pomocou ktorej si štvrtáci namaľovali pekné obrázky. Naše vychovávateľky : Eva Pergetová, Darina Kostárová, Zlata Kendrová a asistentka Jana Kubisová im ukázali postup pri výrobe vlastnej kraslice.

       Celé  dopoludnie sa nieslo v tvorivej  a príjemnej predveľkonočnej atmosfére. Veríme, že ozdoby a dekorácie , ktoré si deti odniesli domov, spríjemnia všetkým tieto pekné sviatky.

       Mgr. Mária Peláková

      • Vitajte u nás v Zajačikove

      • Ani sme sa nenazdali a je tu čas, keď sa celá príroda prebúdza z dlhého zimného spánku. Slniečko zohrieva krajinu a vďaka jeho teplým lúčom všetko okolo nás ožíva. Začína rásť tráva, pučia stromy a kríky, kvitnú prvé jarné kvety, rodia sa mláďatká, v záhradách a sadoch sa ozýva príjemný štebot vtáčikov.

       Pomaly končí 40-dňový čas pôstu, ktorý predchádza sviatku jari. Veľká noc už neoblomne klope na dvere. Tento sviatok je považovaný za najvýznamnejší kresťanský sviatok so svojimi tradíciami nielen u nás, ale aj vo svete.

       Najvýznamnejšou veľkonočnou tradíciou u nás je farbenie a zdobenie veľkonočných vajíčok – kraslíc, ktoré symbolizujú nový život. Ďalšou tradíciou sú kulinárske pokrmy Veľkej noci: chlieb (maslový sladký bochník s krížovým vzorom), šunka, vajíčka a v našich končinách neodmysliteľná „hrudka“. Ďalšími symbolmi sú veľkonočné dekorácie, kde nesmú chýbať jarné kvietky, kuriatka, zajačiky, košíčky plné vyzdobených kraslíc či korbáčiky.

       Preto aj my v ŠKD sme sa na to zamerali a vybrali si ako dekoráciu košíček na vajíčka a zajačika, ktorými si chceme dozdobiť naše domácnosti. No a ako sme to zvládli, posúďte sami.

       Nakoniec Vám želáme:

       Krásnu, peknú Veľkú noc,
       Dobrý korbáč na pomoc,
       Vedro vody každej dievke,
       Nech výskajú malé, veľké.
       Pekných kraslíc plný dom
       A radosti, šťastia, zdravia v ňom.

        

       IV. oddelenie ŠKD – vychovávateľka Petričová

      • Matematický klokan

      • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do najväčšej matematickej súťaže Matematický klokan. Zapojilo sa rekordných 104 žiakov!

       Žiaci riešili testy anonymne, s kódom. Neprítomní online formou prostredníctvom prideleného kódu.

       Výsledky si súťažiaci nájdu 3.mája 2022 na matematickyklokan.sk po zadaní kódu, ktorý majú nalepený v žiackej knižke.

       Držíme palce!

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • Dňa 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriády. Zúčastnili sa na nej aj žiaci našej školy. Súťaž prebiehala online. Mali sme zastúpenie v každej zo 4 kategórii. V kategórii P6 získal 3.miesto žiak Martin Matiaš 6.A pod vedením pani učiteľky Glittovej. V kategórii P7 získal 2.miesto Patrik Lenárt 7.D pod vedením pána učiteľa Germana. V kategórii P8 získal 3.miesto Peter Vaňo 8.A pod vedením pani učiteľky Remetovej. Úspešnými riešiteľmi tiež boli Matúš Tyšš 5.A, Kristína Sobeková 8.A a Nina Krjaková 8.A.

       Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov .

       Mgr.A.Zavacká