• Novinky

      • Šaliansky Maťko

      • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenských povestí nazvali podľa mňa Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

       Na tejto tradičnej súťaži sa stretli žiaci 4. - 7.  ročníka v polovici decembra, aby siv ychutnali krásu slovenských povestí a umeleckého slova.  Prinášame vám mená víťazov.
        

       II. kategória:

       1. Alžbeta Lojdlová

       2. Veronika Tyššová

       3. Katarína Kútiková

        

       III. kategória:

       1. Miroslava Kožlejová

       2. Hana Rusinková

       3. Lucia Chomová

       Text: Dominika Paľuvová

        

       Šaliansky Maťko  I. kategória

       1.     Patrícia Udičová

       2.     Martin Matiaš , Samuel Švec

       3.     Simona Senčáková , Charlotte Križáková

       Cena poroty: Bruno Voška - Ratvaj

      • Florbal nás baví…

      • Tento kolektívny šport je v súčasnej dobe na školách veľmi obľúbený. Je to hra s veľkým emočným nábojom. Klade veľký dôraz na pohybové schopnosti a herné myslenie. Rozvíja  intelekt, morálne i vôľové vlastnosti. 

       Naši tretiaci a štvrtáci florbalom žijú a tak sme sa rozhodli usporiadať turnaj. Hráči jednotlivých tímov bojovali naozaj zo všetkých síl a čo si veľmi ceníme dodržiavali pravidlá „fair play.“ 

       A kto sa nakoniec stal víťazom?

       1. miesto  3.C             
       2. miesto  3.A               
       3. miesto 3.B            
       4. miesto  3.D

        

       1. miesto   4.B
       2. miesto   4.D
       3. miesto   4.C

       Blahoželáme všetkým tímom, ktoré si prišli zašportovať a z turnaja odišli s dobrou náladou.

      • Prvý štart našich mladých atlétov v hale Elán počas školského roku 2018/19.

      • Dňa 8.12.2018  v atletickej hale Elán v Bratislave sa konala atletická súťaž pod názvom „ Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“, ktorá je podporovaná priamo Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

       V prvom bloku atletických pretekov od 10. Do 14. hod. sa predstavili najmladší a mladší žiaci z ZŠ na Komenského ulici v Bardejove, ktorí pretekali pod hlavičkou nášho klubu ŠŠK J.A. K Bardejov. V kategórii najmladšieho žiactva si výborne počínal Janík Vrabec, ktorý zvíťazil v dvoch disciplínach: beh na 600 m – 1:58,29 min.  a v skoku do diaľky výkonom 398 cm. Jeho klubový kolega Mário Macej obsadil 2. miesto v skoku do diaľky / 393 cm / a v skoku do výšky 3. miesto / 117 cm /.

       Medzi najmladšími žiačkami sa presadila Božidara Macečková , ktorá v skoku do diaľky získala 2. miesto pekným výkonom 400 cm a vo výške 3. miesto výkonom 122 cm. Lucia Chomová v tejto kategórii obsadila 3. miesto v behu na 60 m časom 9,36 s. Veľmi dobre obstali aj mladšie žiačky, Terezka Vaneková suverénne zvíťazila v skoku do výšky v osobnom rekorde 152 cm. Na 1. mieste sa umiestnila aj Petra Čupeľová vo vrhu guľou výkonom 9,55 m, ktorý je jej osobným rekordom. Jana Kníšová zabehla výborný čas v behu na 60 m – 8,36, čo znamenalo 2. miesto, druhá bola aj vo vrhu guľou/ 8,33 m /, oba výkony boli jej osobnými rekordmi. Sofia Voľanská obsadila 2. miesto v skoku do diaľky výkonom 434 cm.

       Prvý štart v sezóne v hale absolvoval Samuel Šíma, v kategórii mladšieho žiactva vo vrhu guľou obsadil 3. miesto osobným rekordom 11,19 m, čim vytvoril nový školský rekord. Doteraz držiteľom školského  rekordu v kategórii mladších žiakov bol Stanislav Poperník z roku 1999 výkonom 10,98 m. Samo sa predstavil aj v druhom bloku pretekov v behu na 60 m prekážok, kde výkonom 9,71 s, obsadil druhú priečku. Úspešnú bodku za výborným výstupom našej výpravy dal Šimon Kovalčin, ktorý jednoznačne zvíťazil v skoku do výšky starších žiakov výkonom znamenajúcom osobné maximum – 175 cm.

       Mladým atlétom zo školského športového klubu ŠŠK JAK Bardejov prajem do Nového roku  2019 pevné zdravie a súper atletickú sezónu.

       Tréner Mgr. Andrej Pečeňuk

      • TV Štelka 12-2018

      • Pozrite si dalšie vysielanie našej školskej TV Štelka.

      • Vianočná atmosféra

      •      Predvianočný čas je časom očakávania a príprav na najkrajšie sviatky roku. Ľudia si zdobia svoje príbytky, vytvárajú príjemnú atmosféru naplnenú vôňou ihličia, láskou,peknými vzťahmi.

       O to sa snažíme na našej škole aj my. Sme vlastne tiež jedna veľká rodina, v škole trávime veľa času a snažíme sa, aby sme sa tu cítili dobre.

       Vďaka vychovávateľkám ŠKD máme vo vestibule krásnu vianočnú výstavu, ktorú doplnili snehuliakmi žiaci 4.B. Pohľad na ňu svedčí o tom, že deti, ktoré navštevujú školský klub sú v dobrých rukách.Kreativita, tvorivosť, cit pre estetiku je to, k čomu sú vedené. Možno pohľad na jednotlivé výtvory bude inšpiratívny aj pre vás, milí rodičia a návštevníci školy. 

       Ale to nie je všetko. Týždeň pred Vianocami Vás čaká ešte jedno pekné prekvapenie, na ktorom sa pracuje.

       Triedne učiteľky, hlavne na 1. stupni, spolu so žiakmi krásne vyzdobili svoje triedy a v spolupráci s vychovávateľkami aj chodby.  Okná na ostatných chodbách školy majú peknú zimnú výzdobu vďaka p. uč. Vavrekovej a jej žiakov. Vďaka, milé kolegyne a žiaci. :-)

     • Vianočné akcie
      • Vianočné akcie

      • MIKULÁŠSKA  ČIAPKA
       6. 12. vo štvrtok


       VIANOČNÁ BURZA
       18. DECEMBER 2018

       Vyhodnotenie Mikulášskej čiapky:

        

       I.stupeň:                                   

       1.miesto- 1.A, 1.C, 3.C                 

       2.miesto- 1.C                              

       3.miesto- 2.A                               

       2.stupeň:

       1.miesto - 7.C

       2.miesto - 6.D

       3.miesto - 7.E

      • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

      • Aj tento rok si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka v školskom kole olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A pre žiakov 4. – 7. ročníka a 1B pre žiakov 8. – 9. ročníka. Všetci najprv absolvovali písomný test z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Šiesti s najvyšším počtom bodov z každej kategórie sa zúčastnili ústnej časti, kde ukázali svoju zručnosť v rozprávaní. Úroveň bola veľmi vysoká, o čom svedčia aj veľmi tesné výsledky. Teší nás, že záujem o anglický jazyk je stále veľký, a sme radi, že si žiaci uvedomujú potrebu ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole. GOOD LUCK!

       KATEGÓRIA 1A                                                                      

       1. ALEX CIFRA 
       2. SOŇA SIDORJAKOVÁ
       3. MARIÁN BARANČÍK 

       KATEGÓRIA 1B

       1. LINDA HLAVINKOVÁ
       2. KARIN DZIVÁ
       3. DÁRIUS POPÍK

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Vo štvrtok 29.11.2018 sa aj na našej škole konala celoslovenská súťaž v hľadaní talentov EXPERT GENIALITY SHOW. Do súťaže sa zapojilo 45 žiakov z  druhého stupňa, pričom v tomto roku mohli súťažiť aj piataci. Žiaci si vyberali dve témy zo šiestich, ktoré im najviac vyhovovali.

       Témy boli naozaj rôznorodé:  Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody,  Dejiny, udalosti, umenie, Do you speak English?, či  Góly, body, sekundy a pre piatakov –  Ako funguje svet  a Päť jazykov kultúry.

       Výhercovia budú známi v januári a obdržia hodnotné ceny. Držíme palce všetkým našim žiakom.

       Mgr. Šinaľová

      • SLÁVNOSTNÉ PASOVANIE PRVÁKOV 2018/2019

      •      Kedysi sa pasovali rytieri... my dnes pasujeme našich prváčikov, našich usilovných žiačikov.

            Prváci školskou bránou vstúpili do rozprávkového sveta, kde ich už netrpezlivo čakali: víla, šašo Jašo, princezná , princ, zbojník a dobrá ježibabka. Deti svedomito pomáhali týmto rozprávkovým bytostiam a plnili úlohy zo slovenského jazyka, matematiky, angličtiny , hudobnej výchovy  a telesnej výchovy. Svojim rodičom a prítomným hosťom ukázali, čo sa naučili od septembra na vyučovacích hodinách a ako sa z malých škôlkarov stali šikovní žiaci našej školy. Pán riaditeľ prvácky sľub, ktorý žiaci zložili potvrdil a každého prváčika rozprávkovou ceruzou pasoval za RIADNEHO ŠKOLÁKA ZŠ na Komenského ulici.

            Nuž, ktovie, či prizerajúcich sa dospelých viac dojala odvaha a šikovnosť malých žiakov, alebo to, že práve symbolicky vstúpili do väčšieho, školského sveta...

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Naše mesto

      • V priebehu mesiaca november sa uskutočnila vedomostná súťaž pod názvom „Naše mesto“ vo všetkých oddeleniach ŠKD. Vychovávateľky si pripravili krátke prezentácie o našom meste a napokon s tým spojenú aj vedomostnú súťaž. Deti sa veľmi húževnato zhostili svojich úloh a ukázali, že naozaj toho veľa vedia o meste v ktorom žijú. Víťazné družstvá za svoje vedomosti boli odmenené sladkou odmenou a diplomom. Boli to veľmi príjemné popoludnia v ŠKD. Deti ukázali svoje znalosti o meste Bardejov a zároveň získali aj  mnoho nových poznatkov.

       Bc. Darina Kostárová

      • Výsledky doplňujúcich volieb

      • Doplňujúce voľby do Rady školy z radov rodičov - VÝSLEDKY

       Oprávenených voličov: 629. Vydaných hlasovacích lístkov: 330.  Platných hlasov: 329. Neplatných hlasov: 1.

       1. MUDr. Richard Ľuník - 117 hlasov - ZVOLENÝ
       2. Ing. Štefan Hríbik - 114 hlasov - ZVOLENÝ 
       3. Mgr. Slávka Kollárovičová - 91 hlasov
       4. Ing. Jana Klebanová  - 85 hlasov
       5. Ing. Marek Chrzan - 81 hlasov
       6. Ing. Miroslav Šmida - 51 hlasov
       7. Mgr. Martin Uhriňák - 43 hlasov

        

      • Doplňujúce voľby do Rady školy za rodičov

      • V súlade s vyhláškou  Ministerstva školstva Slovenskej republiky 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje riaditeľ školy na ZŠ Komenského 23 v Bardejove

       doplňujúce voľby 2 členov do Rady školy za rodičov.

       Prvé kolo volieb (pre úspešné vykonanie volieb je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov) sa uskutoční 28.11.2018 vo vestibule školy v čase od 14.00 do16.00 hod.

       Druhé kolo volieb (v prípade, že sa prvého kola nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov) sa uskutoční 3.12.2018 vo vestibule školy od 14.00 do 15.00 hod.

       Pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú ich viaceré deti. Za zástupcov rodičov nesmú byť volení zamestnanci školy.

       Kandidáti, ktorí majú záujem o prácu v Rade školy, nech sa osobne prihlásia na sekretariáte školy do 15.11.2018 v čase od 7.30 do 14.30 hod.

      • EXKURZIA DO SOLIVARU, HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA

      • V dňoch 8. a 16. novembra sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili dvoch exkurzií. Rozprávka Soľ nad zlato hovorí o význame a dôležitosti soli, ktorá je vzácnejšia než zlato. V neďalekom Prešove  sa ešte donedávna soľ ťažila a spracovávala. V súčasnosti je  jej výroba zastavená. Múzeum v Solivare nám však túto slávnu históriu pripomína. Tento unikátny komplex pochádzajúci  zo 17. storočia,  ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické objekty na Slovensku, slúžil  na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Pani sprievodkyňa žiakom  zaujímavou formou  poskytla výklad primeraný ich veku. Túto exkurziu sme  spojili s návštevou Prešovskej hvezdárne a planetária, kde si žiaci rozšírili svoje vedomosti z prírodovedy. Dozvedeli sa tiež nové zaujímavosti o slnečnej sústave a jednotlivých planétach, bližšie  spoznali ich charakteristické vlastnosti a zároveň si zopakovali už doposiaľ prebrané učivo o vesmíre.  

       Hovorí sa, že niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

      • Jesenné brigády

      • Pani Jeseň bola tohto roku krásna, teplá, slnečná. Vyzliekla stromy donaha a tie nechali všetky svoje listové šaty porozhadzované po zemi. Nezbedník vietor sa s nimi často pohrával a prenášal ich vo vírivých tancoch z miesta na miesto.  Pre nás žiakov a ostatných "obyvateľov“ školy to až taká romantika nebola. Vnímali sme to skôr ako neporiadok, ktorý treba upratať. Preto sme zorganizovali brigády na úpravu okolia budovy. Dokonca sme ešte stihli aj upraviť ďalšiu časť školského dvora. Vysadili sme okrasné kríky, rastliny, vysypali kamene. Kto všetko sa na dobrovoľníckych prácach ochotne podieľal?  Pozrite sa vo fotogalérii.

       M.Peláková

      • Úspech našej kolegyne v celoslovenskej recitátorskej súťaži

      • CHALUPKOVO BREZNO je celoslovenská súťaž umeleckej tvorivosti učiteľov. Jej cieľom je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v týchto umeleckých oblastiach: literárna, výtvarná, skladateľská tvorba a tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov,umelecký prednes poézie a prózy, spev ľudovej a umelej piesne,hra na hudobnom nástroji.

       Môžu sa jej zúčastniť pedagogickí zamestnanci všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení zo Slovenska (vrátane pedagogických zamestnancov dôchodcov) a pedagogickí zamestnanci – aj Slováci žijúci v zahraničí. Na tohtoročnom 51 ročníku sa jej zúčastnili okrem slovenských pedagógov aj zástupcovia z Čiech, Chorvátska a Rumunska.

       Preto Nás veľmi teší, že sa v tejto konkurencii ostrieľaných recitátoriek-učiteliek z celého Slovenska nestratila ani naša kolegyňa Mgr. Mária Peláková, ktorá sa v kategórii umelecký prednes umiestnila v stiebornom pásme.

       Gratulujeme a veríme, že sa tento úspech bude inšpirovať aj iné kolegyne a kolegov.

      • Prezentácie ročníkových prác pre verejnosť

      • V stredu 21.11.2018 o 16.30 sa v Poľsko-Slovenskom dome uskutočnili prezentácie najlepších ročníkových prác žiakov z tried so všeobecným intelektovým nadaním. Z každej triedy sa predstavili dvaja žiaci so svojimi prácami:

       Michal Hubler 3.D  - planéta Neptún

       Martin Matiáš 3.D – planéta Mars

       Katarína Lazorová 7.A – Čaj

       Erika Nachtmanová 7.A – Klavír

       Aneta Mihalčinová 8.A – Servítková technika

       Oliver Tomko 8.A – Nikola Tesla

       Žiakov si prišli vypočuť nielen ich rodičia a učitelia, ale aj pán riaditeľ, pani zástupkyňa, zástupcovia z mestského úradu a iní hostia. Dúfame, že sa všetkým tieto prezentácie páčili a strávili tak príjemný podvečer.

       Mgr. Šinaľová

       O tejto udalosti si môžte prečítať aj na stránke Ahoj Bardejov.

      • Učitelia opäť športovali

      • O tom, že šport ľudí spája sme sa opäť raz mohli presvedčiť dňa 16.11.2018 v telocvičniach na ZŠ Komenského. Organizovalo sa tam športové podujatie s cieľom nadviazať na myšlienku obnoviť volejbalovú učiteľskú ligu pre pedagógov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a priateľov školy. Do turnaja sa tentokrát prihlásilo až desať družstiev, v ktorom predovšetkým zvíťazila skvelá nálada a utuženie priateľských vzťahov. Hralo sa systémom každý s každým na 2 hrané sety do 15 bodov. Víťaz prvého turnaja Spojená škola Zborov potvrdila úlohu favorita v skupine „A“ a zaslúžene postúpila do bojov o prvenstvo. V ňom sa opäť stretla so ZŠ Komenského, ktorá využila výhodu domácej palubovky a dominovala vo svojej skupine „B“ dokonca bez straty setu. V napínavom finále sa z víťazstva napokon tešili opäť učitelia zo Spojenej školy Zborov, ktorí obhájili prvenstvo pred učiteľmi zo ZŠ Komenského víťazstvom 2:1 na sety. V súboji o 3. miesto sa viac darilo družstvu ZŠ Pod Vinbargom, ktoré zvíťazilo nad ZŠ Vinbarg 2:0 na sety. Všetci účastníci si nielen schuti zahrali, ale čakalo na nich aj chutné pohostenie, ktoré pripravili pre nich skvelé kuchárky ZŠ Komenského, ktorým patrí veľká chvála a poďakovanie. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia a najbližšie 3. kolo.

       Poradie v skupine A:
       1. miesto: Spojená škola Zborov
       2. miesto: ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove
       3. miesto: ZŠ Malcov
       4. miesto: ZŠ Raslavice
       5. miesto: CZŠ sv. Egidia a sv. Faustíny


       Poradie v skupine B:
       1. miesto: ZŠ Komenského
       2. miesto: ZŠ Vinbarg
       3. miesto: ZŠ Kurima
       4. miesto: ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove
       5. miesto: ZŠ Gaboltov


       Mgr. Róbert Senčák

       Kompletnú fotogalériu si môžte pozrieť v tomto odkaze.

      • Logické sústredenie pre intelektovo nadaných žiakov

      • Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov.

       D.I.Mendelejev

       Týmto výrokom slávneho vedca sa riadili aj vyučujúce, ktoré pripravovali tretí ročník Logického sústredenia pre intelektovo nadaných žiakov zo Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove. Pripravili pre nich aktivity, ktoré potrápili nie len intelekt, ale podporili aj tvorivosť, trpezlivosť, vzájomnú spoluprácu a zasiali možno semienko ochoty pomáhať druhým, či starať sa o iných. Veď posúďte sami.

       Vo štvrtok popoludní sme sa stretli v Zorničke v Bardejovských kúpeľoch a hneď po ubytovaní sa sme otestovali vedomosti a zručnosti žiakov v anglickom jazyku a pri riešení matematicko – logických úloh. Po náročných úlohách sme sa posilnili a nasledovala beseda s pánom M. Ceľuchom, ktorý nám povedal veľa zaujímavých faktov o netopieroch a vyvrátil nám zaužívané mýty, napr. o tom, že sa netopiere zamotávajú do vlasov. No a potom už prišiel dlho očakávaný okamih, keď sme nastražili siete a pokúšali sa odchytiť nejakého netopiera. Chvíľu sme museli trpezlivo a hlavne potichu (to bol ten väčší problém :-) ) počkať, ale podarilo sa. Do siete sa nám chytil jeden netopier a my sme si ho mohli zblízka pozrieť. Nadšení sme netopiera vypustili a išli sme si vychutnávať večerný program. Pokračovanie článku TU.

      • ŠKD - Kolobežka rýchlo bežká

      • V stredu 17.10.2018 popoludní ožil školský dvor našej základnej školy veselým smiechom a detským džavotom.

       Zišlo sa tu niekoľko desiatok detí, ktoré mali chuť zasúťažiť si a predviesť svoje znalosti z dopravnej výchovy a zručnosti v jazde na kolobežkách. Celé športovo-dopravné podujatie sa nieslo pod názvom "Kolobežka rýchlo bežká."

       Súťažili 5-členné družstvá zo všetkých oddelení ŠKD. Najviac sa darilo a medailové miesta získali tieto oddelenia: 3. miesto - IV. oddelenie ; 2. miesto - V. oddelenie ; 1. miesto - I. oddelenie. 

       Všetci zúčastnení boli ocenení sladkou odmenou.

       Jana Petričová - IV. oddelenie ŠKD