• Novinky

     • Dokumenty na stiahnutie
      • Dokumenty na stiahnutie

      • Vážení rodičia, pre zjednodušenie vybavovania vašich záležitostí v komunikácii so školou sme pre Vás pripravili štandardizované žiadosti a formuláre, ktoré si môžte stiahnuť v novovytvorenej sekcii stránky Dokumenty - Dokumenty na stiahnutie (ODKAZ). Tú nájdete v ľavom menu. 

       Dokumenty sú uložené vo formáte PDF na tlač a aj ako tlačivo na vyplnenie v PC vo formáte .DOCX .

       K dispozícii sú momentálne nasledovné žiadosti: 
       Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania, Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ, Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy, Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí, Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky.

       Počet dostupných dokumetov na stiahnutie budeme postupne rozširovať.

      • Obvodové kolo McDonald's Cup 2018

      • Dňa 27.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodového  kola v minifutbale žiakov 1. stupňa McDonald's Cup. Našu školu reprezentovali žiaci: Šimon Stoják, Eduard Petruš, Samuel Kokinda, Ivo Guman, Alex Jendrej, Daniel Smoleň, Marek Oľšavský, Samuel Kuchcík, Lívia Šoltésová a Timea Haneková. Mladým futbalistom a futbalistkám sa naozaj darilo.

       V konkurencii trinástich škôl získali krásne 3. miesto.

       Za bojovný a vynikajúci výkon im ďakujeme a srdečne blahoželáme.

      • Geografická olympiáda - Krajské kolo

      • Dňa 12.4.2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo  „Geografickej olympiády“. 

       Našu školu reprezentovali  žiaci za kat. F:
       Dominika Paľuvová  7.A – umiestnila sa na 2. mieste
       Oliver Tomko zo  7.A – umiestnil sa  na 4. mieste

       Srdečne  blahoželáme!

     • Predĺžený zber papiera - APRÍL-MÁJ 2018
      • Predĺžený zber papiera - APRÍL-MÁJ 2018

      • ZBER PAPIERA

       16. 4. - 7. 5. 2018

       Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

       Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

       Väčšie množstvo môžete odviezť individuálne do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a prineste kópiu potvrdenia na sekretariát školy.

      • Radšej raz vidieť ako stokrát počuť, alebo Deň Zeme žiakov 2.D

      • 22.apríla si pripomíname sviatok našej matky živiteľky – našej Zeme. V tomto čase sa akosi viac aktivizujeme v činnostiach súvisiacich s jej nápravou, pri ktorej realizácii sme už dávno minuli povestnú dvanástu. Žiaci z intelektovo-nadanej triedy zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove preto v rámci svojich triednych možností už druhý rok poctivo separujú odpad a v rámci týždenníckych služieb koše pravidelne vynášajú do zberných nádob na triedenie. Aj keď tento proces je im už dôverne známy, ďalšia cesta vytriedeného odpadu ostáva už len v rovine abstrakcie. A preto sme si ju priamo v Zbernom dvore EKOBARD a.s. skonkretizovali. Pokračovanie článku TU.

       Foto: Kamila Romanová, Andrea Tribusová

      • RETRO VÝSTAVA, alebo plynutie času...

      • Čas panuje nad svetom, spôsobuje radosť, ale aj bolesť, smútok, ale aj šťastie, je prospešný, ale aj nepotrebný. Takto sa určite zamysleli tí starší, ktorí sa pozastavili pred retro výstavou vo vestibule našej školy. Rodičia, starí rodičia si pospomínali na svoje detstvo a pri pohľade na školské tašky a šlabikáre aj  na roky strávené v škole. Možnože prežité aj na našej škole, pretože práve v tomto školskom roku oslavujeme 40 výročie jej založenia. A to bolo práve inšpiráciou pre pani vychovávateľky ŠKD, ktoré už  od začiatku školského roka  usilovne zbierali hračky, knihy, školské tašky a iné predmety z minulých storočí, aby nakoniec urobili výstavku vo vestibule školy.

       Všetkým vychovávateľkám patrí veľká vďaka za ich snahu, aby sme si my ostatní mohli pozrieť veľmi pekné a zachovalé predmety a vlastne sme sa presvedčili, ako rýchlo čas beží a ako ide pokrok míľovými krokmi dopredu.

       Vedúca vychovávateľka Bc. Darina Kostárová

      • Program pre záujemcov o športovú triedu - 5. ročník

      • Ukážky hodín športovej prípravy pre rodičov a žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem
       navštevovať športovú triedu začínajú 19.4. po 16,00 hod v telocvični ZŠ. 

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • DEŇ ZEME

      • Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) uvedomili svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.

       Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. To motivovalo aj nás urobiť výtvarnú aktivitu  pre deti ŠKD. Každé oddelenie mohlo výtvarne zobraziť, čo znamená v ich predstavách  Zem. Deti pracovali v skupinkách a ich výtvarnou plochou bol školský dvor, na ktorom každé oddelenie malo svoje pracovné miesto. Obrazy Zeme boli nápadité a originálne. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo pripomenúť deťom, že obdivom a pokornou túžbou je potrebné učiť sa o Zemi a  chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.    

       Vychovávateľka Bc. Darina Kostárová

      • Medzníky 2. svetovej vojny

      • Dňa 13.apríla 2018 sa v Seniorcentre  v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže „Medzníky 2. svetovej vojny“ ,ktorú pre žiakov základných škôl zorganizoval oblastný výbor SZPB a Mestský úrad v Bardejove.

       Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:  M. Kaščáková/ 8.D, K. Hersteková/ 9.D a K . Bardiovská/ 9.A. Umiestnili sa na 3. mieste.

       V súťaží jednotlivcov sa na 3. mieste umiestnila K .Bardiovská.  Srdečne blahoželáme!

      • Čo budeme jesť?

      • Piatok popoludní. Pre väčšinu ľudí čas, kedy sa už radšej ponáhľajú domov a užívajú si začínajúci víkend. Ak sa ale nájde nápad, pár ľudí, čo majú radi svoju prácu a deti, ktoré Vás nakazia svojou húževnatosťou , tak ani piatok popoludní nie je prekážka.  Presne tak to dopadlo aj v piatok 13.4., keď sa jeden z rodičov – profesionálny kuchár podujal navariť pre triedu, do ktorej chodí jeho syn. Pán Šinaľ vymyslel, čo budeme variť, deti priniesli ingrediencie a mohlo sa začať s prípravami v školskej cvičnej kuchynke.  Každý dostal nejakú úlohu. Hlavný kuchár pripravil cesto, dievčatá plnili a tvarovali guľky, chlapci pripravovali strúhanku na obalenie guliek. Kým sa guľky uvarili pod dohľadom pána kuchára, prestreli sme si stôl a umyli riad. Keď už boli guľky uvarené, poctivo obalené v sladkej strúhanke, mohli sme si sadnúť a vychutnať výsledok spoločnej práce. Všetkým veľmi chutilo (a aspoň na tú chvíľu bolo v kuchynke ticho :-) ) a potom nasledovala menej obľúbená činnosť – upratovanie a umývanie riadu. Ale aj toto sme spoločne zvládli a s plným bruchom a novými skúsenosťami  sme sa pobrali domov zaslúžene oddychovať. Srdečná vďaka patrí pánovi Šinaľovi za to, že si našiel čas a chuť ukázať deťom, že aj varenie môže byť zábavné. Už teraz sa tešíme na  ďalšie spoločné varenie!

       Mgr.E.Baldovičová, tr.uč.6.A

      • Deti deťom!

      • Žiaci 6.A sa v rámci krúžku rozhodli pripraviť zábavno-súťažné popoludnie pre svojich mladších spolužiakov z 2.D. Obe triedy sú pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V ponuke bolo päť kvízov z rôznych oblastí. Žiaci si prevetrali svoje vedomosti v oblasti športu, rozprávok, miest Európy a počítačových hier. Niekomu sa zdali ľahšie otázky zo športu, niekto poznal mestá, iný zas postavičky z rozprávky. Ale určite si všetci dobre zasúťažili, a hoci v športe víťazom nemôže byť každý, tu to neplatilo. Každý si odniesol malú pozornosť za vynaložené úsilie, a tí s najvyšším počtom bodov sa potešili o trošku väčšej odmene.

       Poďakovanie patrí  žiakom T. Valíčekovi, E. Nachtmannovej, R. Kollárovičovi a A. Bučkovi za precízne spracované a uvedené kvízy a aj ich pomocníkom. A týmto sa to nekončí, pretože šiestaci majú v pláne ešte jednu zábavnú aktivitu, takže nechajte sa prekvapiť!

       Mgr. Erika Baldovičová, tr. uč. 6.A

      • Logická olympiáda

      • 11. apríla sa už po šiesty krát na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovalo viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Z bardejovských škôl sa do finále prebojovali iba žiaci z našej školy. Teší nás ich pekné umiestnenie.

       Vynikajúci  výsledok dosiahol  v kategórii 5.- 9. ročníka Jerguš Jančík z 8.C, ktorý sa umiestnil na 8. mieste.

       Simona Kurimská zo 7. A obsadila  46. miesto.

       V kategórii 1. – 4. ročníka sa  Matúš Gašparík zo 4.D umiestnil na peknom 24. mieste.

       Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 11 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska.

       Našim reprezentantom BLAHOŽELÁME!

      • Triedny projekt 2.D „Čím sú Tvoji rodičia?“: Operátor výroby

      • V súčasnosti, kedy je možné kúpiť už naozaj všetko, mnohé deti nemajú ani predstavu ako ten-ktorý výrobok vzniká a aká mravenčia ľudská práca je potrebná na jeho vznik.  Počas svojho šiesteho výjazdu do vyučovania v teréne, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?, preto intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove spoznávali proces výroby od jednotlivých súčiastok až po hotový výrobok, konkrétne výrobu antén.

       Vďaka Janíkovej mamke, pani Beáte Duľovej a vedeniu firmy 2J Antennas, s.r.o., no najmä ochotnej HR manažérke, ktorá nás celou výrobou sprevádzala, sme  takúto prácu priamo zažili. Najprv sme však absolvovali teoretickú časť, priamo v sídle firmy. Dozvedeli sme sa, že firma 2J Antennas, s.r.o. vyrába rôzne typy antén, či už do rádií, áut, lodí, lietadiel. Na trhu je už vyše dvadsiatich rokov a hoci začínali skromne, vďaka svojej pracovitosti sa firma rozrástla, pričom svoje sídlo majú v Bardejove a svoje pobočky vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. V súčasnosti je  spoločnosť vďaka svojmu sortimentu známa nielen na Slovensku, ale na celom svete a svojich zákazníkov má na piatich kontinentoch sveta. Pokračovanie článku TU.

       Foto: Andrea Tribusová

       Text k foto: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove v sídle firmy 2J Antennas, s.r.o. spoznávali proces výroby antén od najzákladnejšieho komponentu až po hotový výrobok, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?

      • Matematické súťaže

      • Matematická olympiáda

       Okresné kolo Matematickej olympiády sa konalo na ZŠ Bartolomeja Krpelca. Zo školského kola postúpili viacerí žiaci. Na okresom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky. Obsadili 1. a 2. miesto v kategórii P5 . Sofia Kovaľová z 5.B skončila na 1.mieste a Martin Krajňák z 5.A na 2.mieste. Gratulujeme!

       Pytagoriáda

       Zo školského kola Pytagoriády postúpili úspešní riešitelia na okresné kolo, ktoré sa konalo na ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove. Naši žiaci obsadili krásne miesta v kategórii P5 – 3.miesto Sofia Kovaľová z 5.B triedy  a v kategórii P8 2.miesto Jerguš Jančík z 8.C triedy. Gratulujeme!

      • Ámosáčik 02-2017/18

      • Vyšlo nové číslo
       školského časopisu 

       ÁMOSÁČIK

        

       Spolu so staršími číslami časopisu, si ho môžte pozrieť v tomto odkaze:

       Časopis Ámosáčik (ODKAZ).

     • Srdečne blahoželáme k oceneniu
      • Srdečne blahoželáme k oceneniu

      • Primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. 

       Srdečne blahoželáme našej milej kolegyni k oceneniu.

       Za pedagógov - dôchodcov  : Mgr. Anna Varholová

       Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.

       Pani učiteľka Mgr. Anna Varholová pracuje v školských službách od roku 1977, keď ukončila štúdium na PdF v Prešove odbor matematika – chémia. Jej prvým pôsobiskom sa stala ZŠ v Hertníku, kde učila do roku 1990. Potom prestúpila na Základnú školu na Komenského ul. v Bardejove, kde v rokoch 1995 – 2014, kým nezahájila dôchodok, vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre 2. stupeň. Počas pedagogickej praxe rozdávala svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo žiakom, ktorým pomáhala objavovať tajomstvá matematiky. Mnohí z jej žiakov úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach  v Matematickej olympiáde a Pytagoriáde. Niektorí z jej odchovancov kráčajú v jej šľapajách ako učitelia matematiky na iných školách. K svojim zverencom si trpezlivo, oddane hľadala cestu. Učiteľské povolanie bolo zmyslom jej života, nadovšetko ju napĺňalo. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že aj keď zahájila dôchodok, zostala naďalej učiť. Čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému sú u nej na prvom mieste. Vďaka týmto vlastnostiam bola a je v kolektíve obľúbená. Bola zakladateľkou tradície plesov v škole a zapájala sa aktívne aj do rôznych mimoškolských aktivít. Veľkou mierou sa podieľa na vytváraní vhodnej sociálno-emocionálnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov. 

      • ÚSPECH  MALEJ  UMELKYNE

      • V poľskom mestečku Lublin sa konal tohto roku už  11. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pod názvom „Pejzaže mistyczne“. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl v Poľsku i zahraničí. Architektúra  Lublinu a jeho okolia je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Historickými pamiatkami mestečka Lublin sa inšpirovala aj naša žiačka Alexandra Anina Klebanová z 3. A triedy, ktorá v tejto súťaži získala so svojim pekným výtvarným dielom v kategórii žiakov do 9. rokov 1. miesto.

       Z úspechu  malej umelkyne máme veľkú radosť a srdečne jej blahoželáme.

      • Slávnostný zápis prvákov + fotogaléria

      • 4. apríl 2018 bol na našej škole výnimočný. Privítali sme našich predškolákov a ich rodičov, ktorí ich prišli zapísať do prvého ročníka. Pri tej príležitosti sme pre nich pripravili slávnosť . Vystúpil na nej náš DFS Prvosienka aj malá recitátorka Alžbetka Lojdlová. Všetkým prítomným sa prihovoril riaditeľ školy PhDr. Ján Mika a naša špeciálna pedagogička PaedDr. Emília Petková. Učiteľky pripravili pre deti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na zisťovanie pripravenosti na školu a zoznamovanie sa detí s ich učiteľkami, vychovávateľkami, aj medzi sebou navzájom.

       Na záver dostali predškoláci mnoho pekných darčekov a pamätný list -  ako spomienku na tento ich významný deň.

      • Biblická olympiáda

      • Dňa 22. 03. 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole biblickej súťaže a olympiády v Bardejove. Začali sme modlitbou v gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla a posilnený sv. Duchom sme sa premiestnili na CZŠ  sv. Egídia. Každé družstvo súťažilo vo svojej kategórii. Žiaci z 2.D Martin Matiaš, Jakub Roman a Michal Hübler v kategórii A. sa umiestnili na 2. mieste, žiaci z 3.B Patrik Lenart, Tamara Petrišáková a Klaudia Gorunová v kategórii B. sa umiestnili na 5 mieste. V biblickej olympiáde nás reprezentovali žiačky Sofia Kovaľová z 5.B, Božidara Macečková z 5.D a Kristiána Sarah Klebanová zo 6.C. Dievčatá skončili na 3. mieste. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božích milostí a požehania. 
       Mgr. Slávka Rusnáková

      • Zápis do 1. ročníka - šk.rok 2018/19 + Doplnenie

      • Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov sa zápis detí do 1. ročníka
       začne
       už v
       utorok 3. apríla 2018 od 9:00 - do 12:00 hod.
       v kancelárii ZŠ.

       Pre ďalšie dni zápisu, ako aj pre slávnostný zápis (4. 4. o 16:00), 
       platí pôvodný rozpis
       .

       Na zápis je potrebné priniesť:

       • rodný list dieťaťa,
       • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
       • príspevok 10€ na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy,
       • kto má možnosť, môže si vopred stiahnuť a vypísať zápisný lístok, ostatní ho vyplnia pri zápise. Stiahnuť si ho môžete tu: vo formáte PDF alebo vo formáte DOC (pre Word).

       Viac informácii pre predškolákov sa môžte dočítať
       v sekcii BUDÚCI PRVÁCI (ODKAZ) v ľavom menu.

       Prečítajte si aj
       NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE K ZÁPISU (ODKAZ).