• Novinky

      • Jonáš Draganovský halový majster Slovenska

      • Dňa 2.3.2019 sa uskutočnili HM-SR kategórie starších žiakov v bratislavskej hale Elán. Vzhľadom na vzrastajúci počet členskej základne v atletike bol  vôbec úspech sa kvalifikovať na tieto HM-SR. Len pre zaujímavosť, v behu na 60m dievčat bolo prihlásených 71 pretekárok a vybratých na majstrovstvá Slovenska bolo 32, sme radi , že aj dve pretekárky nášho klubu, školy. Celkovo reprezentovalo mesto Bardejov 9 pretekárov. Najlepší  výsledok dosiahol zverenec Mgr.Zorana Kollároviča Jonáš Draganovský , ktorý výkonom  173cm obsadil 1.miesto a stal sa halovým majstrom Slovenska na rok 2019.K prvému miestu pridal ešte 3. miesto v behu na 60m prekážok, kde dosiahol čas 8,98s.Beh cez prekážky bol našou najlepšou disciplínou. Súťažili v nej ešte ďalší dvaja pretekári nášho klubu, ktorí  postupili do finále a ani v ňom sa nestratili. Zlepšili si osobné rekordy, Richard Vasilega skončil na 5.mieste časom 9,16s a Samuel Šima na 6.mieste časom 9,19s.Každý výsledok do 8.miesta, ktorý znamenal finále alebo vytvorenie osobného rekordu, nás potešili. Na 6.mieste skončili Richard Rastislav Hnatko v skoku do diaľky výkonom  545cm a prvý rok staršia žiačka Terézia Vaneková v skoku do výšky výkonom 154cm.Na nepopulárnom 4.mieste skončila štafeta chlapcov na 4x200m v zložení Hnatko, Kulka, Šima, Draganovský časom 1.46,30min, len o 15 stotín zaostali za 3.miestom.V behu na 800m skončila Vanesa Kapcová na 7.mieste časom 2:34,54 min. Príjemne prekvapila Petra Čupeľová vo vrhu guľou , keď jej posledné preteky nevyšli,  dokázala to hodiť za chrbát a osobným rekordom 9,67m sa dostala na 8.miesto,  čo znamenalo finále.  So svojimi výkonmi sa nestratili ani dievčatá v šprintérskych disciplínach, Slávka Ratvajská, Jana Knišová a vekom iba mladšia žiačka Sofia Voľanská, ktoré bežali na úrovni osobných rekordov a vzhľadom na možnosti prípravy do haly je tu veľká perspektíva, že v hlavnej letnej sezóne ich výkony porastú.

       Halové M-SR  boli završením úspešnej zimnej časti sezóny .M-SR predchádzali Halové majstrovstvá východoslovenskej oblasti. Výpravu tvorilo 40 pretekárov od najmladších žiakov až po dorast. Získali sme 33 umiestnení v prvej trojke z toho 11 zlatých, 8 strieborných a 14 bronzových medajlí. Myslím si,že aj tato zbierka medailí dokazuje, že atletika v Bardejove žije aj napriek rôznym úskaliam, robí sa kvalitne a patrí medzi najlepších reprezentantov propagácie mesta Bardejov na Slovensku aj v okolitých krajinách.Za týmito výsledkami je vidieť kvalitnú prácu trénerov Mgr.Andreja Pečeňuka a Mgr.Zorana Kollároviča a prístup žiakov a žiačok k tréningom, ktorým spolu záleží, aby čo najlepšie reprezentovali ZŠ Komenského ,športové triedy a ŠŠK JAK Bardejov.

       Za dosiahnuté výsledky im ĎAKUJEM
       Mgr.Zoran Kollárovič

      • Družstvo dievčat majsterkami okresu v basketbale

      • Družstvo dievčat pod vedením Mgr. Zorana Kollároviča sa stali školskými majsterkami okresu v basketbale žiačok ZŠ. Na turnaji, ktorý  sa uskutočnil 8.3 2019 na 7.ZŠ sa v skupine stretli s dievčatami zo ZŠ B. Krpelca a zvíťazili 21:6, potom ich čakal najťažší súper na turnaji dievčatá zo ZŠ Wolkerova.Tento zápas bol duelom dvoch najlepších družstiev a bol hodnotený ako predčasné finále.Dievčatá zabojovali a vyhrali ho 8:6, a tým aj svoju skupinu a stali sa finalistkami turnaja. Vo finále sa stretli s dievčatami zo ZŠ Pod   Vinbargom , v ktorom jednoznačne dominovali a vyhrali 20:2. Stali sa tak školskými majsterkami okresu v basketbale na šk. rok 2018/2019.V stredu ich čakajú majstrovstvá prešovského kraja  v Starej Ľubovni ,kde budú reprezentovať nielen našu školu , ale aj okres Bardejov. Dievčatám za predvedenú hru a nasadenie ďakujem a verím ,že aj v Starej Ľubovni zabojujú o čo najlepší výsledok. Zostava dievčat: Barbora Benková Rybárová, Slávka Ratvajská, Natália Šibová, Petra Čupeľová, Ema Bodíková, Linda Hlavinková, Nina Hríbiková, Viktória Kvietková, Terézia Vaneková, Simona Brehuvová, Jana Knišová a Alexandra Klimová.

      • Poznaj a chráň!

      • A máme tu opäť jar.  Príroda sa prebúdza a odieva do zeleného šatu. Sem-tam už vytryskli zo zeme prvé kvietky – snežienky, bledule, krokusy a po dlhej zime obdivujeme ich nežnú krásu. Vyskytujú sa v nej aj také, ktorých je v prírode málo, pretože sa im menia prírodné podmienky a hrozí im vyhynutie.  Spoločnosť ich preto vzala pod svoju ochranu.

       Výchovu k ochrane prírody nezanedbávame ani v našej škole. Preto sme sa 7.3.2019  s tretiakmi a štvrtákmi stretli na náučno-zábavnom kvíze, kde sa žiaci zoznámili s desiatkou  chránených rastlín Slovenska, overili si svoje vedomosti, vyriešili osemsmerovku a podarilo sa im poskladať  puzzle. Najviac vedomostí a šikovnosť preukázali žiaci týchto  tried: 4.D , 3.B , 3.D , 4.A a 4.B. Samozrejme, že súťažné družstvá  ostatných  tried im boli hneď v pätách. Víťazom blahoželáme a veríme, že získané vedomosti využijú pri prechádzkach v prírode  a  pri  jej ochrane.

       Mgr. D.  Marcinčová a Mgr. O. Lišivková

      • Talent Šariša – tento rok mimoriadne úspešný

      • Zasadacia miestnosť MsÚ v Prešove sa 6.marca 2019 naplnila talentovanými žiakmi ZŠ z celého Prešovského kraja. Privítala nás riaditeľka CPPPaP v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková. Prihovoril sa nám aj viceprimátor mesta JUDr. Vladimír Feľbaba. Po dvoch kolách testovania a bonusovom kole o  regióne Šariš sme netrpezlivo čakali na vyhlásenie víťazov. Pri nerozhodnom výsledku, okrem bodov z testovania, mali tento rok zavážiť aj body z bonusového kola. Ako prvé boli vyhlásené práve tieto výsledky .

       Medzi trojicou víťazných tímov nechýbal tím Základnej školy na Komenského ulici 23 v Bardejove. To bola prvá lastovička. Potom Mgr. Ľuboš Lukáč, organizátor súťaže, prečítal všetky výsledky. Začal od 10. miesta. Na našu veľkú radosť ho získal žiak našej školy:  Marián Barančík zo 7.C. Ešte viac nás potešilo, že na štvrtom mieste skončil Gregor Bujda z 8.A.  Nevyhrali síce vecné ceny, ale majú možnosť zúčastniť sa ľubovoľného výletu v spolupráci s nadáciou Rozumieme nadaným. Srdečne blahoželáme!

       Dvaja žiaci našej školy  v prvej desiatke- super!   

       Mgr. Jana Varcholová  

      • Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok

      • Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila literárno-výtvarnú súťaž „Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok“, ktorá bola určená žiakom I. a II. stupňa základných škôl. Do súťaže sa zapojilo takmer 500 detí z celého Slovenska. Prešovský kraj je  mimoriadne bohatý na kultúrne pamiatky, preto sa žiaci 4.A triedy rozhodli zapojiť do súťaže. Spísali svoje zážitky z návštevy hradov, zrúcanín, drevených kostolíkov a iných kultúrnych pamiatok a doplnili ich kresbou alebo fotografiou z výletu. Najzaujímavejšie práce poslali do súťaže a čakali na  vyhodnotenie.  Vo februári sa v detskej knižnici Slniečko v Prešove uskutočnilo dlho očakávané otvorenie výstavy detských diel spojené s odovzdávaním cien a besedou so  spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá nad súťažou prevzala záštitu.                                                               

       Svojim pekným dielkom pod názvom Krížom krážom Strážkami oslovil porotu žiak Róbert Guľa, ktorému sa podarilo získať vo svojej kategórii  2. miesto.     

       Z jeho úspechu máme veľkú radosť a srdečne mu blahoželáme!

       Mgr. Beatrix Palubová

      • Maľované bardejovské historky

      • Dňa 5.marca 2019 sa konala druhá časť výtvarnej súťaže pre žiakov 3 - 9. ročníka na tému Maľované bardejovské historky. Výtvarnej súťaži predchádzala dňa 29. januára beseda s akademickou maliarkou Annou Gaiovou a 5. marca to bola beseda s maliarkou Martou Augustínskou. Ešte pred besedou sa konala výtvarná súťaž, kde naše žiačky Ninka Krjaková a Sofia Kapsdorferová obsadili každá druhé miesto v svojej kategórii. Súťaž hodnotila samotná maliarka .Srdečne blahoželáme!             

       Tatiana Vavreková

      • Naši strelci znova úspešní

      •             V sobotu 26. januára 2019 sa v Prešove konali krajské majstrovstvá v streľbe zo vzduchovej pušky, na ktorých našu školu reprezentovala Magdaléna Kuzmová. V konkurencii 14 pretekárok nakoniec obsadila krásne 3. miesto s počtom 269 bodov.

                   Tretie ( záverečné) kolo okresnej streleckej ligy sa uskutočnilo v stredu 27. februára 2019. Družstvo našich žiakov v zložení Magdaléna Kuzmová, Matúš Nižník a Adrián Hanko získalo v konečnom súčte bodov perfektné 2. miesto. Magdaléna Kuzmová v kategórií starších žiačok získala striebro a Matúš Nižník v kategórií starších žiakov získal bronz.

       Srdečne blahoželáme.

       Mgr. Ľudmila Frančáková

      • Školské kolo 7. ročníka Logickej olympiády

      • Aj tohto roku sa 27. februára 50 intelektovo nadaných žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy zapojilo do  školského kola 7. ročníka Logickej olympiády.

       Školské kolo LO preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov.

       Nadaní sa s veľkým sústredením pustili do lúskania „ťažkého orieška“. A že boli testovacie úlohy tohto roku ozaj ťažké svedčí aj fakt, že na 1. stupni boli zo 16 žiakov úspešní iba štyria riešitelia.

       Na druhom stupni bolo úspešných 30 nadaných.

       Žiaci riešili 15 úloh. O výslednom poradí rozhodoval počet bodov. Pri rovnakom zisku ďalej počet správne vyriešených dvojbodových úloh a nakoniec lepší čas. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorý dosiahol min. 8 bodov (bodov za správne vyriešené úlohy). Súčet bodov celého testu  bol 21 bodov v oboch súťažných kategóriách.

       Všetkým riešiteľom patrí pochvala – za snahu, odhodlanie a rozmýšľanieÚspech ocenených žiakov potešil! Uvidíme, či to postačí na prebojovanie sa do finálového kola, ktoré sa uskutoční 20. apríla 2019 na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Reprezentovať nás budú žiaci z prvých dvoch miest v oboch kategóriách.

       Srdečne blahoželáme !

      • Talent Šariša

      • V utorok 26.2.2019 sme zorganizovali školské kolo súťaže Talent Šariša. Žiaci riešili 14 logických úloh. O výslednom poradí rozhodoval  počet bodov. (pri rovnakom zisku ďalej počet správne vyriešených dvojbodových úloh a nakoniec lepší čas). Z 25 zúčastnených žiakov sa najviac darilo týmto žiakom.

      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 7.2.2019 sa konal 47. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Už tradične ho organizovala naša škola. Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 75 žiakov z 12 škôl nášho okresu. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú naši najúspešnejší.

       Kategória G (5.ročník)       

       • 1.miesto:  Peter Vaňo  5.A

       Kategória F (6.-7.ročník) 

       • 1.miesto:  Marek Mank  7.A
       • 2.miesto:  Radan Kollárovič 7.A

       Kategória F (8.-9.ročník) 

       • 2.miesto:  Alexandra Valková 9.D
       • 3.miesto:  Dominika Paľuvová 8.A
       • 4.miesto:  Oliver Tomko 8.A

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

      • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      • Ó, mojej matky reč je krásota,

       je milota, je rozkoš, láska svätá...

       P. O. Hviezdoslav

       Najznámejšia postupová súťaž a prehliadka prednesu žiakov základných škôl nesie názov po najväčšom slovenskom básnikovi – P. O. Hviezdoslavovi. Vo februári a u nás uskutočnili jej triedne a školské kolá v troch kategóriách. Toto sú naši víťazi:

       Poézia:

       I.

       1.  Patrícia Udičová – 3. C

       2.  Alžbeta Lojdlová – 4. A

       3.  Tobias Novák – 4. C

       Cena poroty: Lea Milá – 4. D

       II. 

       1. Martin Kmec – 6. D

       2. Vivien Selmani – 5. C

       3. Radka Prokopovičová – 5. B


       III.

       1. Oliver Tomko – 8. A

       2. Michaela Kožlejová – 7. E

       Próza:

       I.

       1.  Samuel Švec – 3. D

       2.  Katarína Kútiková – 4. A

       3.  Liliana Skoncová – Nižná Voľa

       Cena poroty: Darina Sabóová – 4. D

       II.

       1. Alexandra Poperníková – 6. D

       2. Veronika Tyššová – 5. A

       3. Simona Olearčinová – 6. D

       III.

       1. Miroslava Kožlejová – 7. E

       2. Adela Tomková – 7. D

       Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15. 3. 2019  na ZŠ na Wolkerovej ul. V Bardejove.

      • Vyhodnotenie súťaže EXPERT GENIALITY SHOW

      • V utorok 26.01.2019 sa aj na našej škole konalo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže v hľadaní talentov EXPERT GENIALITY SHOW. Do súťaže sa zapojilo vyše 12 000 žiakov, z toho 45 žiakov z  druhého stupňa našej školy. V tomto roku mohli súťažiť aj piataci. Žiaci si vyberali dve témy zo šiestich, ktoré im najviac vyhovovali.

       Témy boli naozaj rôznorodé:  Mozgolamy ,    Svetobežník ,  Tajomstvá prírody ,  Dejiny, udalosti, umenie ,   Do you speak English?,  či  Góly, body, sekundy a pre piatakov –   Ako funguje svet      a     Päť jazykov kultúry

        TOP EXPERTMI sa stali títo žiaci:

        Linda Šinaľová 7.C,                                      Alexandra Valková 9.D

       Soňa Sidorjáková 7.C,                                Marián Barančík 7.C

       Dávid Čech-Gut 7.A,                                  Sofia Biloveská 8.A

       BLAHOŽELÁME !

       Mgr. Šinaľová

      • Valentínske pečenie

      •      Deň ako každý iný a predsa v niečom odlišný. 14. február 2019- svätý Valentín, sviatok všetkých zamilovaných. Nech už je náš názor na sviatok zaľúbených akýkoľvek, 14. február, kedy slávi meniny Valentín, je ideálnou príležitosťou prejaviť si lásku intenzívnejšie ako po iné dni. Deti oslavy zbožňujú a určite neuškodí, keď im porozprávame, aký význam má láska v rodine, či láskavosť voči ostatným. Vôbec netreba nakupovať drahé valentínske darčeky alebo pripravovať veľkolepé oslavy,  stačí trošku kreativity a deťom ukázať lásku prostredníctvom rôznych aktivít.

           Tak ako minulý rok, aj tohto roku sa niektorí žiaci druhých ročníkov so svojimi pani učiteľkami rozhodli obdarovať svojich spolužiakov vlastnoručne upečenou maškrtou.         

       Nebolo dôležité, či naše  maškrty boli srdiečkové, okrúhle alebo hranaté, či podarené, hlavné bolo, že boli vyrobené z lásky               

       Veď nakoniec, láska ide cez žalúdok :)

       Ľubica Sabolová, Jana Paľuvová

      • Na skle maľované valentínky

      • 14. február je už aj v našich končinách zapísaný ako sviatok všetkých zamilovaných. Napriek svojej šľachetnej myšlienke ho mnohí vnímajú iba ako komerčnú záležitosť. Žiaci 3.D si však  jeho podstatu a to lásku pretransformovali do vlastného odkazu. Farbami na sklo vyčarovali počas pracovného vyučovania originálne valentínky pre svojich rodičov. Láska má totiž veľa podôb. Často väzí v každodenných maličkostiach, milom slove, povzbudení, pochvale. Doma, v škole, na pracovisku. Medzi rodičmi a deťmi, priateľmi, kolegami. Hoci sú jej prejavy neuchopiteľné, zanecháva jedinečný pocit, ktorý zotrváva oveľa dlhšie  ako iba v dnešný výnimočný deň.

       Krásneho Valentína želajú a s inšpiráciou  ostávajú žiaci 3.D  a  PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. 

      • VALENTÍNSKA POŠTA!!!

      • Valentínski poštári opäť zavítali aj k nám, aby rozdali pozdravy plné priateľstva a možno aj lásky:-).Krásneho Valentína!! ŽP

      • Kurz finančnej gramotnosti

      • V dňoch 29.-30. januára nás navštívili lektori finančnej gramotnosti z nadácie OTP Ready. Celkom 48 žiakov ôsmych a deviatych ročníkov sa mohlo zúčastniť aktivít, ktoré dúfame zlepšili ich pohľad na svet financií. Pomocou rôznych aktivít sa naučili uvažovať o svojich prioritách, osvojili si pojmy z finančnej oblasti a zamysleli sa aj nad príjmami a výdavkami v bežnej domácnosti.

       Reakcie žiakov:

       • Robili sme veľa zaujímavých cvičení, napr. cvičenie, v ktorom sme presviedčali nášho spolužiaka o tom, či je lepšia hotovosť alebo karta.
       • V jednej aktivite sme sa ocitli na pustom ostrove a naše hodnoty sa celkom premenili...  (aktivita o speňaženom hodnotovom rebríčku)
       • Rozprávali sme sa o úveroch, ktoré sú najvýhodnejšie, o sporení, o akciách a ich stúpaní a klesaní. Skúsili sme si postaviť maják s obmedzeným rozpočtom...
       • Uvedomila som si koľko peňazí míňam na zbytočné veci...
       • Robili sme aktivity, kde sme sa naučili niečo nové a zabavili sme sa...
       • Naučila som sa ako ušetriť, či vybrať si správny účet...

       Reakcie žiakov na tento kurz boli pozitívne, preto dúfam, že o rok túto akciu zopakujeme.  

       Mgr. Varcholová a účastníci kurzu.