• Vedenie školy

     • Poradné orgány školy

     • Poradné orgány školy
       

      Výchovná poradkyňa: Mgr. Viera Packová

      Školský špec. pedagóg: PaedDr. Emília Popjak Petková

      Školský psychológ (externý): PhDr. Katarína Stašáková

      Koordinátor školy podporujúcej zdravie: PaedDr. Ľudmila Glittová, Mgr. Ľudmila Kurimská

      Koordinátor PPDZ: Mgr. Beáta Skreptáčová, Mgr. Anna Kostárová

      Koordinátor enviromentálnej výchovy: Ing. Mária Onuščáková, Mgr. Darina Marcinčová

      Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Jana Varcholová, PaedDr. Gabriela Voľanská

      Žiacky parlament: Mgr. Viktória Vasilegová