• Mária Delejová

     • 5.C - Dejepis

     • 10.6.2022

      Keď zlyhá komunikácia

      Prezentácia:

      24.Ked_zlyha_komunikacia.pptx_(7).pptx

      Poznámky:

      Vojny v modernej dobe

       

      Vojny v modernej dobe netrvali dlho, boli oveľa krutejšie (zbrane).

      1. a 2. svetová vojna bola v 20. storočí:

      • spomienky pamätníkov sú smutné,
      • tábory smrti,
      • v druhej sv. vojne sa použila atómová bomba.

      OSN – Organizácia spojených národov

      • členom je SR
      • medzinárodná organizácia štátov s cieľom udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť.

       

       

       

       

      3.6.2022

      Keď zlyhá komunikácia – vojny

      Keď zlyhá komunikácia – vojny

      Mýty a legendy – v nich si ľudia zjednodušene vysvetľovali veci, ktoré by bolo vysvetliť veľmi ťažké. Najviac sa v nich hovorí o vojnách.

      Legenda o trójskej vojne – spracoval ju grécky básnik Homér.

      Vojny – vznikajú z rôznych dôvodov napr. napraviť staré krivdy, rozširovanie územia, cenné suroviny.

      Storočná vojna – medzi Anglickom a Francúzskom o územie. Bojovala v nej žena – Jana z Arcu – národná hrdinka Francúzov.

      30-ročná vojna – z náboženských dôvodov.

      Turecké výboje (u nás) s prestávkami trvali asi 150 rokov.

       

       
      27.5.2022

      Viera v jediného boha

       

       

      Prezentácia: 

      23._Co_je_nabozenstvo.pptx_(1).pptx

      Poznámky: 

      Viera v jediného boha

      Ľudia postupne začali veriť, že svet stvorila jediná bytosť - judaizmus, kresťanstvo a islam.

      Judaizmus

      Je najstarším náboženstvom, ktoré uznáva jediného Boha.

      Vzniklo v starovekom Izraeli.

      Veria, že Boh im zošle Mesiáša.

      Kresťanstvo

      Pred asi 2000 rokmi začala časť Židov veriť, že Mesiášom je Ježiš z Nazaretu.

      Viera v Krista sa šírila postupne po celom svete.

      Nazývame ich kresťania.

      10 božích prikázaní má kresťanstvo a judaizmus spoločné.

      Islam

      Veriaci islamu sú moslimovia.

      Ich prorok sa volá Mohamed.

      Korán – svätá kniha moslimov.

       

       

      Opakovanie:  / písomka bude 27. 5. 2022/

       

      1. Prečo vzniklo písmo?
      2. Kto ako prvý začal používať klinové písmo?
      3. V ktorej krajine používali hieroglyfy?
      4. Aké písmo vynašli Feničania?
      5. Kto vytvoril písmo pre Slovanov?
      6. Ako sa volalo prvé písmo vytvorené pre Slovanov?
      7. Čo sú to rukopisy?
      8. Ako sa volali dielne, kde sa knihy písali rukou?
      9. Čo vynašiel Johann Gutenberg?
      10. Význam kníhtlače.
      11. Čo bolo vytlačené ako prvé v Bardejove?
      12. V akom jazyku boli /väčšinou/ tlačené prvé knihy?
      13. Čo sú to médiá?
      14. Vymenuj niektoré masmédiá.
      15. Aký bol prvý slovenský film?

       

             20.5.2022

      Čo je náboženstvo   /str. 72/

      Pozrieť dokument:

      https://www.bing.com/videos/search?q=Svetov%c3%a9+n%c3%a1bo%c5%beenstv%c3%a1&&view=detail&mid=BAF7654C1DA6682EE317BAF7654C1DA6682EE317&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSvetov%25c3%25a9%2Bn%25c3%25a1bo%25c5%25beenstv%25c3%25a1%26FORM%3DHDRSC3

       

      Prečítať str. 72

       

      Poznámky:

      Čo je náboženstvo

      Ľudia sa vždy zamýšľali sa nad tým, ako sa ocitli na svete a ako svet vznikol.  Najstaršie ľudské spoločenstvá boli presvedčené, že sily, ktoré ich riadia, sú Slnko, Mesiac, hviezdy, vietor - prírodné sily. Im pripisovali rozum a tak začali veriť v rozličných Bohov - boha Slnka, boha Mesiaca, vetra a podobne. Ak sa hnevali, zosielali na ľudí nešťastia. Preto si ich ľudia udobrovali darmi, modlitbami, obetami.

       
      13. 5. 2022

      Budeme preberať tému:  Médiá

      1. Prečítame str. 69 - 71

      2. Pozrieme prezentáciu 

      Media(5._rocnik)-_expozicia.pptx.pptx

      3. Napíšete poznámky

      Médiá

      V modernej dobe vznikli rôzne médiá – prostriedky na šírenie informácií. Pre odovzdávanie aktuálnych krátkych informácií vznikli noviny a časopisy. Prvé vydávali kníhtlačiari, neskôr novinári -  majú možnosť presvedčiť ľudí o svojej pravde.

      Vynálezy na šírenie informácií – telegraf, telefón, fotografie, film.

      20. storočie – doba masových médií

      Masové médiá -  časopisy, noviny, rozhlas, TV, internet – majú dosah na obrovské množstvo ľudí. Keď výroba a predaj TV a rádií zlacneli, začali sa šíriť po celom svete.

      Počítače – prelom v rýchlom šírení informácií – sú prepojené po celom svete – internet.

      Správne používanie médií - počet informácií stúpa a je potrebné vybrať si tie podstatné.

       

      5. Domáca úloha

      napísať poznámky  

       
      6. 5. 2022

      Prvé knihy

      1. Prečítame str. 66 - 68

      2. Pozrieme prezentáciu 

      20.Prve_knihy.pptx

       

      3. Napíšete poznámky 

      Prvé knihy (str.66-68)

      • Vznikali sústredením zápisov do jedného zväzku
      • Písali sa rukou  = rukopisy
      • Stredovek – vznikajú rukopisné dielne pisári odpisovali a rozširovali knihy
      • Johann Guttenberg  štrasburský zlatník – vynašiel kníhtlač a vytlačil 1. knihu v Európe – r.1455 = časť Biblie
      • R. 1477 v Bratislave – 1. kniha u nás v latinčine od A. Florentina
      • R. 1581 v Bardejove – 1. kniha v slovenskom jazyku
      • Význam kníhtlače
      • rýchlejšia výroba kníh = lacnejšie a dostupnejšie knihy = nárast vzdelanosti
      • Väčšina prvých tlačených kníh bola v latinčine a o kresťanskej viere, ale aj literárne diela a vedecké práce

       

       

       

       

       

      29. 4. 2022

      Budeme preberať tému:   Zapísaná myšlienka sa uchovala

      1. Prečítame str. 63 - 65  /od Hieroglyfy .../

      2. Pozrieme prezentáciu - celú

      Zapisana_myslienka_sa_uchovala.pptx

      3. Pozrieme si krátke video o Egypte

      https://www.youtube.com/watch?v=lDr0cJUu1Fg&ab_channel=monido2

      4. Napíšeme poznámky

      Zapísaná myšlienka sa uchovala - písmo

      1. Hieroglyfy
      • vytvorili Egypťania (Níl)
      • obrázkové písmo
      • písanie na papyrus
      1. Hláskové – abecedné písmo
      • Feničania prišli na to, že najjednoduchšie je vytvoriť 1 znak pre každý zvuk ľudskej reči – hláska.
      • hláskového písma Gréci a Rimania vytvorili latinku.
      • Abeceda – sada písmen.
      1. Prvé písmo u nás – hlaholika
      • v roku 863 prišli na Veľkú Moravu Konštantín a Metod
      • vytvorili pre našich predkov hláskové písmo – hlaholiku
      • neskôr cyrilika = azbuka

       

       

       

       

      8.4.2022

      Zapísaná myšlienka sa uchovala

      1. Prečítame str. 62, 63    /po Hieroglyfy/

      2. Pozrieme prezentáciu

      Zapisana_myslienka_sa_uchovala.pptx

       

      3. Pozriete si krátke video o Mezopotámii

       

      https://www.youtube.com/watch?v=GOpX53zahF8

      4. Napíšete poznámky

      Zapísaná myšlienka sa uchovala - písmo

      Na začiatku vývoja človek nevedel hovoriť, využíval rôzne gestá, posunky, zvuky, výkriky. Neskôr vznikla reč, jazyk. Postupne sa vyvinulo písmo.

      Ľudia žili tam, kde bola úrodná pôda – údolia riek.

      Informácie o pestovaní si potrebovali zapísať, a tak vzniklo písmo. Zapisovali si:

      • kedy treba siať a žať
      • koľko sa urodilo
      • kedy bolo sucho a záplavy
      • neskôr rôzne príbehy zo života a zákony.

      Písmo – súbor písmen alebo znakov, ktorý slúži na grafické znázornenie jazyka.

      Druhy písma:

      1. klinové písmo
      • vynašli Sumeri, ktorí žili v Mezopotámií medzi riekami Eufrat a Tigris
      • vzniklo pred 5500 rokmi
      • písalo sa na hlinené doštičky,  vypaľovali sa v peci
      • Epos o Gilgamešovi – najstaršia povesť napísaná klinovým písmom

       

       

       

       

       

       

      25.3.2022

      Opakovanie

      Človek premýšľajúci ... str. 45

       

      1. Ktoré sily prírody sa naučil človek využívať ...
      2. Kde využívali ľudia silu vetra ...
      3. Ako si ľudia „zmenšovali“ svet ...
      4. Akými dopravnými prostriedkami sa ľudia prepravovali v minulosti ...
      5. Prečo sa skončil let Daidalosa a Ikarosa /grécka báj/ zle ...
      6. Aké boli dôvody pre veľké sťahovania národov ...
      7. Kto objavil Ameriku ...
      8. Prečo mnohí Slováci v 19. a 20. storočí odchádzali do Ameriky ...
      9. Aké boli najstaršie ľudské profesie ...
      10. Vymenuj aspoň 4 druhy remesiel ...
      11. Aké stroje sa dnes používajú na poliach ...
      12. Kedy je práca pre ľudí „trestom“ ...
      13. Prečo u nás v minulosti museli pracovať aj deti ...
      14. V ktorej krajine aj dnes predávajú deti do otroctva ...
      15. Za čo dostal UNICEF Nobelovu cenu mieru ...

       

       

       

       

       

       

       18. 3. 2022

       Detská práca

      1. Prečítame str. 56 - 57

      2. Pozrieme prezentáciu

      17.Detska_praca.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Detská práca

      V minulosti

      • detstvo s hrami bolo krátke, deti pracovali
      • roľnícke deti pracovali odmalička, remeselnícke ako nasledovníci remesla
      • bohatšie deti navštevovali školy
      • za prácu sa platilo menej
      • pracovali 12 – 14 hodín
      • v polovici 19. storočia bohaté krajiny prácu detí zakázali.

      V súčasnosti

      • v chudobných krajinách deti nechodia do školy (alebo len málo rokov)
      • v najchudobnejších krajinách deti predávajú do otroctva (okolo 250 mil. detí 5-10 rokov)

      Unicef

      • organizácia na ochranu detí
      • Nobelova cena mieru

       

       

       

       

       

       

       

      11.3.2022

       Práca - trest alebo radosť 

      1. Prečítame str. 54 - 56 

      2. Pozrieme prezentáciu

      Praca_-_trest_alebo_radost_2.pptx

      16.Praca_____trest_alebo_radost.pptx.pptx 

      3. Napíšeme poznámky 

      Práca – trest alebo radosť.

       

      Ľudia od začiatku vzniku spoločnosti museli pracovať, aby prežili. Najstaršie profesie sú lovec a zberač. Poľnohospodárstvo bolo vždy hlavným zamestnaním ľudí. Používali hlavne motyky a pluhy. Zaviedli nový spôsob hospodárenia - trojpoľný systém.

      Ľudia začali vyrábať rôzne predmety, stávali sa remeselníkmi. Neskôr ručnú prácu nahradila strojová výroba,  ktorá sa sústredila do továrni. Robotníci teda  pracujú v priemysle.

      Remeslá sa dnes stali umením a vyrábajú umelecké a spomienkové predmety.

      Väčšina ľudí nepovažuje prácu a trest. Trestom bola, keď to bola práca otrocká, poddanská, nevoľnícka ...

      Je správne, ak človek chce svojou prácou byť užitočný pre spoločnosť.

       

       

       

       

       

       

       

      4.3.2022

      Budeme preberať tému:  Ľudia v pohybe

      https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g

      1. Prečítame str. 51 - 53

      2. Pozrieme prezentáciu

      15.Ludia_v_pohybe.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Ľudia v pohybe

       

      • Sťahovanie národov = cca 3. až 7. stor.
      • Dôvody: nedostatok potravy, preľudnenie, zmena klímy, podmaniť si iné národy...
      • obdobie veľkého chaosu... à v tomto období na naše územie Slovania
      • V 15 stor. Kolumbus objavil  Ameriku /1492/ sa začalo ďalšie sťahovanie národov do Ameriky à lepšie životné podmienky, obživa, prenasledovaní... 
      •   Indiáni –  vyvražďovanie alebo rezervácie
      • Otroci a otrokári – dovoz černochov z Afriky + ich zotročenie => práca na plantážach => neľudské podmienky
      • Do Ameriky za prácou => aj veľa Slovákov / 19. a 20. storočie- cca 500 000/
      • Asi pred 200 rokmi vznikajú kolónie aj v Afrike – ovládané cudzím štátom
      • Nelson Mandela = bojovník proti apartheidu
      • Pohyb ľudí v 20. storočí => v dôsledku I. a II. svetovej vojny!!!  => teror, hladomor, mučenie, prenasledovanie, koncentračné tábory
      • Pohyb obyvateľstva prebieha stále = za prácou, vzdelaním, rodinou...

       

       

      Ešte pár slov na zopakovanie .... 

      https://www.youtube.com/watch?v=qc-Llj9oDPQ

       

      Domáca úloha:

      Projekt na A3 - Ako si človek zmenšoval svet

       

       

       

       

       

      18.2.2022

      Bude online hodina. 

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:  Ako si človek zmenšoval svet  II.

                                       Človek vo vesmíre

      1. Nadviažeme na minulú hodinu a doplníme si informácie. 

      2. Pozrieme prezentácie

      Ako_si_clovek_zmensoval_svet_(1).pps

      Clovek_vo_vesmire.pptx_(1).pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

      Človek vo vesmíre

      Ľuďom už nestačí na lietanie iba zemská atmosféra. Chcú preskúmať aj kozmický priestor a vzdialené planéty.

      Jurij Alexejevič Gagarin bol sovietsky kozmonaut, prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru. Svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 na lodi Vostok.

      Neil Alden Armstrong bol americký astronaut a prvý človek, ktorý vstúpil na povrch Mesiaca  - 21. júla 1969.

       

      4. Domáca úloha

      - pod poznámky nakresliť nejakého astronauta, alebo raketu, alebo nalepiť nejaký obrázok k téme ...

       

       

       

       

       

       

      11.2.2022

      Ako si človek zmenšoval svet

      Prečítame str. 48 - 50.

      Pozrieme prezentáciu.

      14.Ako_si_clovek_zmensoval_svet.pptx_(1).pptx

      Ako_si_clovek_zmensoval_svet_(historia_dopravy)_-_prezentacia(1).pptx

       

      Napíšeme poznámky.

      Ako si človek zmenšoval svet

      Ľudia sa najskôr prepravovali peši.

      Na prepravu po vode zostrojili plte, neskôr využívali plachetnice.

      Po objave kolesa sa prepravovali po súši.

      Vozy a koče jazdili v staroveku a v stredoveku, využívala sa sila zvierat (voly, kone). Dopravu urýchľovali cesty. Spočiatku ľudia budovali len prírodné cesty. Prvé kamenné cesty stavali Rimania.

      Parná energia – železničná doprava, parníky

      Pred vyše sto rokmi sa objavil prvý automobil. Vyrobili ho vo Francúzsku.

      Preprava vo vzduchu – balón vynašli bratia Montgolfierovci, vzducholoď vynašiel Zeppelin, Štefan Banič skonštruoval padák. Neskôr vznikli lietadlá.

       

       

       

       

      21.1.2022

      Ako ľudia spoznávali sily prírody

      1. Prečítame str. 45 - 47

      2. Pozrieme prezentáciu

      Ako_ludia_spoznavali_silu_prirody.pptx

       Dokument:

      https://www.youtube.com/watch?v=CgjT3nVv6uo&t=2s

      3. Napíšeme poznámky

      Ako ľudia spoznávali sily prírody

      Ľudia ako prvú silu začali využívať oheň – dával im teplo, svetlo,  vypaľovali keramiku, pri spracovaní kovu, na prípravu jedál a ochranu pred nebezpečenstvom.

      Ďalší dôležitý objav bolo koleso, ktoré umožnilo ľuďom ľahšie prepravovať náklad (najskôr prepravovali domáce zvieratá). Koleso vzniklo približne pred 5000 rokmi a vynašli ho Sumeri.

      Ako ďalšiu silu začal človek využívať silu vetra – plachetnice (predtým len veslári), veterné mlyny. Dnes sa využíva aj na veterné elektrárne.

      Neskôr začal človek vyžívať aj silu vody – vodný mlyn. Dnes sa využíva na vodné elektrárne.

      Ďalšie druhy energie v súčasnosti – parná, elektrická, jadrová.

       

      4. Domáca úloha:

      47/2   /Otázky a úlohy/

       

       

       

      14.1.2022

      Nová téma:  Ako si človek vytváral rodinu

      1. Prečítame str. 43 - 44

      2. Pozrieme prezentáciu

      12.Ako_si_clovek_vytvaral_rodinu.pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

       

      Ako si človek vytváral rodinu

      Prví ľudia žili v skupinách (po 10 členov a všetci mali rovnaké práva). Delili sa o prácu aj jedlo.

      Človek sám nemal šancu prežiť – potrava, ochrana, starostlivosť, pomoc... 

      Pokrvne príbuzní tvorili rodinuViac príbuzných rodín tvorilo rod a kmeň. Dôležitá bola vzájomná pomocPlatili prísne zákony na jej ochranu.

      Rodina – základ spoločnosti. 

      Pravidlá európskej rodiny  - vychádzali z kresťanskej viery

      • nezrušiteľnosť manželstva (zákaz rozvodu)
      • starostlivosť o deti
      • hlava rodiny muž 
      • muž mohol mať len jednu ženu
      • spolužitie viacerých členov – otec, mama, deti, starí rodičia, tety, strýkovia, dnes rodičia a deti
      • rodičia rozhodovali o manželstve, dnes slobodná voľba
      • vzdelanie najskôr len chlapci, dnes aj dievčatá
       
       

       

       

       

      10.12.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki 

       

      Budeme preberať novú tému: Ako sa žilo na úsvite dejín

      1. Prečítame str. 38 - 40

       

      2. Pozrieme prezentáciu

      10.Ako_sa_zilo_na_usvite_dejin.pptx

      Ako_sa_zilo_na_usvite_dejin__-_B.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Život lovcov a zberačov

      Dejiny ľudstva začali pred 100-tis. rokmi.

      Ľudia sa stále premiestňovali – hľadali si potravu.

      • žili pod skalnými prevismi a v jaskyniach, nepoznali poľnohospodárstvo ani chov zvierat
      • starali sa o chorých, smútili za mŕtvymi, rozmýšľali o tom, čo sa deje po smrti
      • neskôr používali nástroje, lovili zvieratá, vyrábali odev
      • zakladali oheň – ochrana pred zimou, dravcami, príprava potravy
      • nádoby z keramiky

      Poľnohospodárstvo

      Začiatok poľnohospodárstva – pred viac ako 10. tisíc rokmi, keď ľudia začali sadiť prvé rastliny a                     chovať zvieratá.

      Z lovcov a zberačov sa stali roľníci – usadili sa, stavali si obydlia.

      Prvé domy – veľmi jednoduché, z ľahko dostupného materiálu – drevo, kameň, slama, hlina, konáre.

      Postupne si zhromažďovali majetok.

       

      5. Domáca úloha: prepísať poznámky

       

       

       

      3.12.2021

      Zhrnutie témy - zopakujte si

       

       

       

       

      26.11.2021

      Kto ochraňuje historické pamiatky

      1. Prečítame str. 32 - 33

       

      2. Pozrieme prezentáciu

      Kto_ochranuje_historicke_pamiatky.pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

       

      Kto ochraňuje historické pamiatky

      Múzeum je inštitúcia, kde sa uchovávajú a vystavujú historické pamiatky
      Múzeum sa delí na depozitár a výstavnú časť
      Múzeá môžu byť    všeobecné -  historické, archeologické, technické, vojenské,školské ...
                                     regionálne - regionálne, národné, miestne

                                     

      Špeciálne múzeá sú galérie, kde sa uchovávajú obrazy a skanzen- múzeum ľudovej architektúry.

      V múzeu sa vystavujú exponáty.

      Kleio - grécka bohyňa, ktorá ochraňovala históriu a historikov.

      Východoslovenské múzeum - dokument

      https://www.youtube.com/watch?v=SeHhkNwERsg&ab_channel=telKE

       

      4. Domáca úloha: 

       

      1. Čo je to exponát?

      2. Čo je to skanzen?

       

       

       

      19.11.2021

      Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom

      1. Prečítame str. 29 - 31

      2. Pozrieme prezentáciu

      10-_co_si_este_vezmeme_na_prechadzku_casom.pptx

      Napíšeme poznámky:

      Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom

      Človek sa už v minulosti snažil zakresliť správny smer a vzdialenosť= vznikali mapy

      MAPA = je plochý zmenšený obraz krajiny.

      Poznáme geografické, dejepisné, hviezdne, námorné, klimatické, politické mapy.

      Staré zemepisné mapy pomáhajú historikom zistiť, ako vyzeralo určité miesto, krajina v minulosti

      Dejepisné mapy – zaznamenávajú rôzne udalosti z minulosti  - napr. aký tovar sa prepravoval medzi krajinami – odkiaľ a kam, kde v stredoveku vznikali vysoké školy a pod.

      Najstaršia mapa Uhorska je z roku 1513.

      Odbor, ktorý sa zaoberá zhotovovaním máp je kartografia.

      Odborník, ktorý zhotovuje mapy - kartograf.

      Glóbus = guľatý model Zeme.

       

       

       

      12.11.2021

      Skúsme, ako pracuje historik

      Prezentácia:

      9-_Skusme_ako_pracuje_historik.pptx

      Poznámky:

      Skúsme, ako pracuje historik

      Historik skúma iba tie pramene, ktoré súvisia s udalosťou, ktorú skúma.

      Pýta sa:  kedy sa to stalo

                      kde sa to stalo

                      kto to nariadil

                      ako sa to stalo

                      prečo sa to stalo

      Potom z odpovedí napíše článok, alebo knihu.

      Jeho práca sa podobá detektívnemu pátraniu.

       

       

       

      5.11.2021

      Písomné historické pramene

      Prezentácia:

      Pisomne_historicke_pramene.pptx

      Poznámky:

      Písomné historické pramene

      Patria tu: staré listiny, staré listy, denníky, staré noviny, časopisy

      Sú hlavné okná do minulosti.

      Niektoré vznikli náhodne, niektoré vytvorili úrady. Sú hlavnou zbraňou minulosti. Historici musia ovládať jazyk, ktorým je prameň napísaný. Mnohé výrazy mali iný význam v minulosti a iný dnes.

      Cenné písomné pramene sú uložené v archívoch.

       

      Domáca úloha

      Odpovedz na otázky.    /niektoré odpovede nájdeš na str. 27 za okrajom/

      1. Čo je to archív?

      2. Čo sú to písomné pramene?

      3. Vymenuj aspoň 3 písomné pramene, ktoré budú zdrojom informácii o tebe - v budúcnosti.

       

       

        

       22.10.2021

      Čo sú obrazové pamiatky  /str. 23-25/

      Prezentácia:

      Co_su_obrazove_pamiatky_.pptx

      Poznámky:

      Čo sú obrazové pamiatky

      O tom, ako ľudia žili, prezradia aj obrazové historické pamiatky . Medzi ne patria:

      Maľby a fotografie

      Vďaka maľbám sa zachovala podoba mnohých významných ľudí, obyčajných ľudí, starých miest, ako aj krajiny.

      V súčasnosti sa najčastejšie používa fotografiaRýchlejšie a detailnejšie zachytáva aj kratučké momenty zo života. Fotografie nám pomáhajú skúmať históriu našej rodiny – svoj pôvod a vytvoriť svoj rodokmeň a rodostrom.

       

      Domáca úloha:

      projekt - obrazové pamiatky /na výkres A4 - svoju fotografiu + kresbu + text/

       

       

       

      15.10.2021

      Spoznávame hmotné pamiatky /str. 20 - 22/

      Prezentácia:

      Spoznavame_hmotne_pamiatky_(2).pptx

      Poznámky:

       Spoznávame hmotné pamiatky

      Okolo nás je mnoho pamiatok, ktoré nám pripomínajú minulé časy. Historici ich nazývajú – pramene.  Patria tu: budovy, kostoly, hrady, zámky, kaštiele, sochy, pomníky, obrazy, fotografie, šperky, písomné dokumenty .......

      Pramene delíme na:

      • hmotné
      • obrazové
      • písomné

      Hmotné pramene

       – rozprávajú o tom, ako sa žilo v minulosti. Mnohé sú v zemi a treba ich najprv vykopať. To robia – archeológovia.   Robia archeologický výskum. Odkrývajú  - pravek, starovek, stredovek...

      O histórii svedčia aj pomníky a pamätné tabule. Majú nám pripomínať významných ľudí alebo udalosti, ktoré chceme, aby nám ostali v pamäti.

      Hmotné pamiatky môžu byť veľké /domy, mestá, pomník/ alebo malé /úlomky kostí, semienka/.

       

       

       

      8.10.2021

      Sviatočné a pamätné dni  /str. 16 - 19/ 

      Prezentácia:

      Sviatocne_a_pamatne_dni_(1).pptx

      Poznámky:

      Sviatočné a pamätné dni

      Najstaršie sviatočné dni súvisia so zmenami, ktoré si človek všímal v prírode. Tie ovplyvňovali ich život. Patrí tu zimný slnovrat, letný slnovrat...     Tak vznikli prvé sviatky.

       Sú súčasťou našich tradícií.

      Tradície- sú staré, dlho udržiavané zvyky, ktoré pomáhajú udržiavať folklórne súbory.

      Dožinky – koniec žatvy

      Fašiangy – radosť, hostiny,od Troch kráľov do Popolcovej stredy 

      Pochovávanie basy – koniec fašiangov - začína pôst – pochováme hudob.nástr.

      Pálenie moreny - bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti

      Naše najznámejšie cirkevné sviatky:

      Nedeľa, Veľká noc, Vianoce, Traja králi, Turice, Sedembolestná Panna Mária, Sviatok všetkých svätých, ......

      Naše najznámejšie štátne sviatky:

      Deň vzniku SR /1.1./, Sviatok práce /1.5./, Deň víťazstva nad fašizmom /8.5./, 29. august – Výročie SNP, 1. september – Deň ústavy, 17. 11. – Deň boja za slobodu a demokraciu – deň študenstva......

      Pamätné dni a sviatky má každý národ iné, iba niektoré sú spoločné /8.5./.

      Sviatky v rodine:

      narodeniny, meniny, výročie svatby...

       

       

      1.10.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu 

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom   /str. 14 - 15/

      Prezentácia:

      3.Co_potrebujeme_vediet_pri_prechadzke_casom.pptx

      Poznámky:

      Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom

      Minulosť je rozdelená na obdobia. Každé obdobie je zvláštne niečím, čím sa odlišuje od ostatných.

      /tu si nakresli časovú priamku s názvami období a rokmi/

      Pravek

      • od času keď sa objavil dnešný človek až po obdobie veľkých ríš
      • 100 000 rokov pred n.l. – 5 000 rokov pred n.l.
      • najstaršie a najdlhšie obdobie v dejinách ľudstva

      Starovek

      • doba veľkých ríš starovekých národov - Egypťania, Sumeri, Babylončania, Gréci, Rimania
      • od 4 000 pred n.l. – 476 n.l. – pád Rímskej ríše

      Stredovek

      • od pádu Rímskej ríše po objavenie nového svetadiela – Ameriky
      • 476 – 1492

      Novovek

      • od objavenia Ameriky po francúzsku revolúciu - 1492 – 1789

      Moderná doba

      • posledných asi 200 rokov ľudských dejín, žijeme v nej aj my
      • od francúzskej revolúcie do dnes – od roku 1789

      Náš letopočet rátame od narodenia Krista.

       

      Domáca úloha:

      urči storočie a tisícročie:

      rok 58, rok 584,  rok 1100, rok 1235, rok 1628, rok 2001, rok 3000

       

       

      24.9.2021

      Čas je poradie udalostí     /str. 11 - 13/

      Prezentácia:

      2.Cas_je_poradie_udalosti.pptx

      Poznámky:

      Čas je poradie udalostí

      Všetky udalosti sa v minulosti stali v určitom čase.

      Čas poznáme prírodný a historický.

      Ľudia si všímali zmeny v prírode, striedanie zimy, leta, dňa, noci.

      Podľa kolobehu prírody rozdelili čas na dni, týždne, mesiace a roky.

      Tak vznikol kalendár prírodného času = prírodný čas.

      Cézar určil, že prírodný čas  sa bude počítať podľa pohybu Slnka.

      Tento kalendár  upravil pápež Gregor XIII. a používame ho dodnes.

      Kalendár je súpis dní, týždňov a mesiacov jedného roka.

      Ľudia si všímali nielen prírodu, ale aj významné udalosti v minulosti.

      Preto vznikol  aj historický čas a zaviedol sa pojem letopočet.

      Letopočet – sled rokov od určitej udalosti. Náš letopočet sa začína

      narodením Ježiša Krista, voláme ho kresťanský letopočet. Podľa tohto

      dnes žijeme v 21. storočí.                                                

         

                                                 

       

      Časové celky:        10 r. = 10ročie   100 r. = 100ročie   1000r. = 1000ročie

       

      Presné časové určenie = dátum

      ................................................................

       

      Dobrá prezentácia na pochopenie  -   ako určovať storočia, desaťročia, tisícročia

      Ako_urcovat_storocia_(5).ppt

       

       

       

       

       

      17.9.2021

      Prečo sa učíme Dejepis?

      Prezentácia:

      Preco_sa_ucime_dejepis_.pptx

       

      Poznámky:

       

      Prečo sa učíme dejepis

      Minulosť je všetko, čo sa už stalo.

      História je veda, ktorá skúma, opisuje a odhaľuje to, čo sa stalo pred mnohými rokmi, ale i nedávno.

      Dejepis je školský predmet, ktorý sa snaží závery histórie správne podať žiakom.

      Otec dejepisu je Herodotos.

      Kleió je grécka bohyňa, múza dejepisu a ochrankyňa historikov.

      O udalostiach z minulosti sa dozvedáme sprostredkovane (staré zápisy, obrazy, staré fotografie, budovy).

      Dejepis sa učíme:

      • Aby sme spoznali životné podmienky svojich predkov.
      • Aby sme zdokonaľovali pracovného nástroje a podmienky života.
      • Aby sme spoznali umenie predkov a chránili ho pre budúce generácie.
      • Aby sme sa poučili z chýb predkov.
      • Aby sme zlepšili podmienky svojho života na základe vedomostí predkov.