• Novinky

      • Zápis 1.ročník - informácie

      • Vážení rodičia.

       Pozývame Vás na zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2022/23.

       Zapísať Vaše deti do 1. ročníka budete môcť
       od piatku 1.4.2022 už od 7:50 do 16:00 v kancelárii školy.
       O 16:00 sa bude konať slávnostný zápis v školskej jedálni,
       ktorý bude spojený s rôznymi aktivitami pre deti. 

       Pre zrýchlenie administrácie odporúčame prísť už s vopred vyplnenou a podpísanou prihláškou, ktorú môžete vyplniť buď:

       1. elektronicky cez webstránku - elektronická prihláška (ODKAZ) 
       2. ručne cez tlačivo vo formáte PDF - Zápisný_lístok_2022-23.pdf

       V prípade, že nemáte možnosť si prihlášku vytlačiť, tlačivo Vám poskytneme v škole počas zápisu, resp. vytlačíme tlačivo elektronickej prihlášky k podpisu a kontrole.

       Ďalšie informácie, ako aj harmonogram zápisu po 1.4.2022, nájdete v tomto odkaze.

      • Lyžiarsky kurz 2022.

      • Aj napriek pretrvávajúcim problémom v súvislosti s Covid - 19,  sa nám podarilo uskutočniť  lyžiarsky kurz v stredisku Tatranská Lomnica, ktorého sa zúčastnilo 80 detí. Od 7. do 11. marca a od 21. do 25. marca, v dvoch turnusoch, sme absolvovali základný a zdokonaľovací lyžiarsky výcvik a pevne verím, že boli naplnené očakávania účastníkov. Počasie nám trošku robilo starosti počas prvého týždňa, v druhom týždni podmienky neboli ďaleko od ideálu, slnkom zaliate tatranské končiare v každom okamihu nás ohurovali svojou krásou a majestátnosťou.  Spoločne sme  zvládli  naplniť zámer a účel tohto podujatia, absolvovali kurz  bez úrazov a väčších problémov, odmenou nám boli spokojné tváre detí, ktoré mnohé stáli na lyžiach po prvýkrát, ale nebolo toho, ktorý by základy   nezvládol. Veľká vďaka patrí kolegom inštruktorom, konkrétne p. Mgr. Alene Závackej, p. Mgr. Zoranovi Kollárovičovi, p. Mgr. Andrejovi Pečeňukovi a p. Mgr. Róbertovi Senčákovi. Veľmi pekne ďakujem našim zdravotníkom, p. Jurkovej a p. Nahalkovi, ktorí mali miestami veľa práce, ale nakoniec to bravúrne zvládli. Verím, že naše úsilie o podporu aktívneho trávenia voľného času formou zimných športov padne na úrodnú pôdu a bude nám cťou stretávať ,,naše“  športujúce deti na zasnežených svahoch.

       Ved. kurzov Mgr. Sergej Kravec

      • Chemická olympiáda

      • Dňa 11.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Tí najúspešnejší postúpili na okresné kolo. Okresné kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo dňa 25.3.2022 na Základnej škole s materskou školu Pod Vinbargom prezenčnou formu. Okresné kolo tvorila teoretická, ale aj praktická časť, kde boli hodnotené praktické zručnosti žiakov.  Našu školu reprezentovala Dominika Balentová z 9.C, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a Aneta Geletková, ktorá sa umiestnila na 5. mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Úspech na Olympiáde v anglickom jazyku

      • Olympiáda v anglickom jazyku má už dlhoročnú tradíciu, tento rok sa uskutočnil jej 32. ročník. Na našej škole sa teší veľkej obľube, na školskom kole sa zúčastňuje vždy veľký počet žiakov, no víťaz môže byť v každej kategórii len jeden.

       Tento rok sa Alexandre Vasilišinovej (7.D) podarilo prebojovať cez školské, okresné a krajské kolo až medzi tých najlepších z najlepších z každého kraja. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo 24.3. 2022 online formou. V gramatickom teste získala druhý najvyšší počet bodov. Potom nasledovala ústna časť, a to príbeh k obrázku a rolová hra. Aj tu sa Saška snažila najviac, ako sa dalo. Pre seba a pre našu školu vybojovala 8. miesto. V konkurencii tých najlepších rozhodovali už iba detaily.  

       Na Sašku sme patrične hrdí, srdečne jej blahoželáme a prajeme jej ešte veľa úspechov a chuti stále sa zlepšovať. S prípravou jej pomáhala pani učiteľka Mgr. Zdenka Šinaľová.

       Mgr. Erika Baldovičová za PK CJ

      • STRAVNÉ na mesiac APRÍL 2022

      • STRAVNÉ na mesiac APRÍL 2022 pre stravníkov, ktorí neuskutočnili bezhot. platenie
       si môžete zakúpiť dňa 31.03.2022 v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       1. stupeň 21,55 eur (stravné 19,55 eur + réžia 2,00 eur)
       2. stupeň 22,91 eur (stravné 20,91 eur + režia 2,00 eur)

      • Svetový deň vody

      • Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

       Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne..

       Aj žiaci 1. stupňa našej školy si tento významný deň pripomenuli rôznymi aktivitami v literárnej i výtvarnej oblasti. Symbolicky si tak pripomenuli i mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

       Mgr. I. Masicová

      • DARÍ SA NÁM  V PREDNESE...

      • V marci, mesiaci knihy, sa uskutočnili okresné súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín a v prednese povestí Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Ukázali sa ako zdatní recitátori a priniesli si  niekoľko ocenení:

       ŠALIANSKY MAŤKO

       I. kategória

       1. miesto - Ela Čukanová
       2. miesto - Natália Tomečková

        III. kategória

       1. miesto - Alžbeta Lojdlová

       HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

       I. kategória

       2. miesto - Ela Čukanová

       III. kategória

       Cena poroty: Katarína Kútiková

       Všetkým víťazom blahoželáme!

      • Kamoši z vypáraného svetra

      • Asi si viete veľmi dobre predstaviť, čo všetko končí na smetisku. V našej triede druhákov sa však snažíme mnoho odpadu zrecyklovať. Druhý život sme prinavrátili papieru, sklu, plastom, textíliám či prírodninám. V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela sme však zrecyklovali starý sveter. Na motívy knihy Kamoši z vypáraného svetra druháci najprv spoznali hlavné postavy, diskutovali o prezentovanej knihe a vlastnoručne vytvorili aj originálnych knižných hrdinov. Z okresnej knižnice, ktorú navštevujú pravidelne, tak odchádzali nielen s výpožičkou pútavých kníh, ale aj s novými veselými kamošmi. A ktovie, koľko ďalších príbehov sa už vďaka dobrej knihe odohráva v detských izbičkách našich druháčikov. Veď o to pri čítaní predsa ide.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.   

      • Distribúcia AG testov - 25.3.

      • Oznamujeme rodičom, že sadu ďalších 5 ks AG testov budeme distribuovať

        v dňa 25.3.2022 (PIATOK)
       v čase od 7.30 do 16:30 hod. na vrátnici školy.

       Testy žiakom odporúčame vykonávať pravidelne v STREDU a v NEDEĽU, prípadne pri pozorovaní zmeny v zdravotnom stave dieťaťa.

       O pozitívnom výsledku bezodkladne informujte triedneho učiteľa.  Negatívny výsledok zadajte v sekcii žiadosti/vyhlásenia cez edupageNÁVOD: Domáci AG samotest - oznámenie o použití. 

       ► Pri vyzdvihovanie testov v areáli školy prosím dodržujte všetky hygienické opatrenia.
        Testy je možné vydať iba zák. zástupcovi žiaka proti podpisu (vydať testy žiakom nie je možné)

      • Aj my radi čítame!

      • Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých aj starých. Aj žiaci zo 4. A a 4.B čítajú nielen počas tohto mesiaca, ale neustále,  počas celého roka. Marec je mesiac, keď sa o knihách veľa hovorí, a tak túto skutočnosť môžeme využiť aj v našich triedach. Deti si zo svojich prečítaných kníh robia zápisky do čitateľských denníkov, k textom si nakreslia peknú ilustráciu a následne svoje obľúbené knihy prezentujú pred spolužiakmi. Ideálne je, keď deti vnímajú knihy ako svojich priateľov. Nie každý však čítanie obľubuje, a preto je na nás pedagógoch, aby sme pripravovali v triede také činnosti, ktoré žiakov povzbudzujú k tomu, aby mali knihy radi.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Ponožková výzva

      • Ponožková výzva sa koná každoročne 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľ výzvy splnili aj naši druháci. V rozdielnych ponožkách sa vďaka pani praktikantke dozvedeli, kto sú ľudia s Downovým syndrómom. Zároveň si uvedomili, že ich prijatie spoločnosťou ešte stále nie je samozrejmosťou. Sami prišli s návrhmi neodsudzovať, neposmievať sa či nešikanovať. Práve naopak, za dôležité pokladajú pomôcť im a brať ich ako rovnocenných členov spoločnosti. Aby aj ľudia s Downovým syndrómom mohli  plnohodnotne žiť a realizovať svoje sny.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       Foto: Bc. Valéria Šimová

      • Hviezdoslavov Kubín 2022 - 1.kategória (2. - 4. ročník)

      • V stredu  16. marca  2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Všetci recitátori sa na súťaž zodpovedne pripravili. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Po vypočutí všetkých ukážok  rozhodla o nasledovnom umiestnení:

       1. kategória (2. - 4. ročník)

       Poézia:
       1. miesto: Ela Čukanová  (2.C)                 
       2. miesto: Natália Tomečková  (3.A)                          
       3. miesto: Karin Voľanská (2.A)
                          
       Cena poroty:
       Patrícia Banásová 2.A, Yousef Shamsaldeen 3.A, Rea Hrabčáková 3.B, Sára Miháľová 3.C, Nina Jurčišinová 4.A 

                                         
       Próza:
       1. miesto: Rebeka Šellong (2.A)        
       2. miesto: Samuel Sobek (4.A)
       3. miesto: Hana Palšová (2.C)    

       Víťazky jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť, postupujúcim gratulujeme a držíme palce pri reprezentácii našej školy.

      • Jar nám klope na dvere

      • ... Pomaličky, potichúčky jar už klope na dvere a nás očarila deva v bielulinkom odeve. V triede nám už rozkvitla, svojou vôňou prenikla. Viete o kom je reč? No predsa i margaréte.

       Aj žiaci 8.oddelenia ŠKD sa už tešia na príchod jari, rozkvitajuce stromy, spev vtákov a vôňu jarných kvetov. Aj napriek tomu, že vonku nám počasie pripomínalo skôr zimu, my sme si do triedy vpustili jarný vánok. Žiaci vyrobili krásne, veselé margaréty, ktoré potešili ich očká.

       Mgr. Martina Škvareková

      • AKO SPOZNAŤ PRAVÉHO KNIHOMOĽA

      • V 2.C triede sa  v októbri začala veľká triedna čitateľská súťaž o naj... „Knihomoľa“. Jej cieľom bolo zdokonaliť sa v čítaní, zabaviť sa pri rozprávaní príbehov spolužiakom, ich počúvaní, či kreslení. Mnohí rýchlo pochopili, že čítanie nemá byť záťažou, ale hlavne dobrodružstvom a spôsobom vzdelávania sa.

       A ako spoznať správneho knihomoľa?

       • Knihomoľ číta vždy a všade. Pri raňajkách, v škole i cez vyučovacie hodiny. Často neskoro do noci.
       • Knihomoľ nadviaže spojenie s obľúbenou knihou. Má najradšej, keď sa o prečítané príbehy môže podeliť so svojimi kamošmi a rodinou.
       • Knihomoľ často kladie otázky:  „Čo práve čítaš?“ alebo  „Požičiaš mi túto knihu?
       • Nikdy neprejde okolo kníhkupectva, aby mu nezaiskrili oči.

       Verte, či nie,  niekoľko knihomoľov sme v našej triede našli: Mykhaylo Polyák, Filip Ličko, Matej Ličko, Klárka Ropjaková. Zahanbiť sa nedali ani ostatní žiaci.

        A odmena?  Samozrejme dobrá kniha.

       Žiaci 2.C

      • Moja obľúbená rozprávka

      • „Za všetko dobré, čo je vo mne, vďačím knihe.“ Maxim Gorkij


       Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
       Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? 
        Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

       Takýto záujem o knihu sa snažíme udržať a podporiť aj my vychovávateľky v našich oddeleniach ŠKD. Tento krát sme našu  pozornosť upriamili na rozprávky.

       To, že rozprávky majú v živote dieťaťa veľký význam, o tom už dnes takmer nikto nepochybuje. Rozprávka nie je len literárne dielo, ponúka aj návod na to, ako žiť. Každá rozprávka nesie v sebe skrytý význam, ktorý človek môže odhaliť. Odráža nielen rôzne životné situácie, ale ponúka aj riešenie. Je to nástroj na rozvoj fantázie a kreativity. Túto predstavivosť a fantáziu rozvíjame kresbou aj v jednotlivých oddeleniach preto, aby deti svoje pocity vedeli preniesť aj na výkres. To, že ich fantázia je pestrá a rôznorodá môžete vidieť na našej školskej výstavke. Sú tam práce detí zo všetkých oddelení ŠKD.

       Bc. Darina Kostárová
       (vedúca vychovávateľka)

      • Móda sa už nenosí

      • Móda je našou súčasťou od nepamäti. V posledných rokoch sa však móda a najmä jej nákup diametrálne zmenil. Cykly nakupovania sa zrýchlili a nakupovanie nie je príležitostnou udalosťou, ale priam formou zábavy. Oblečenie je lacné, ľahko dostupné, no najmä, je ho veľa. Ak tento pojem chceme vyjadriť číselne, textilný odpad za rok 2018 predstavuje len na Slovensku 57 721 ton! Súbežne s týmto faktom do popredia vystupujú aj ďalšie skutočnosti.  Napríklad aj ten, že šička v ázijskej textilnej továrni na výrobu odevov známych značiek, trávi na svojom pracovisku o priestore troch štvorcových metrov 14-16 hodín denne. Nehovoriac o nízkej mzde a fakte, že na toto novodobé otroctvo sú využívané aj maloleté deti. Je výsledkom tzv. fast fashion (rýchlej módy), ktorú charakterizujú najmä rýchlo naskladnený textilný tovar z lacného a nekvalitného materiálu, rýchlo opotrebovateľného,  vyrobeného  najlacnejšou pracovnou silou v krajinách s chabou environmentálnou legislatívou. Ročne sa takto vyrobí osemdesiat miliárd oblečenia a z toho 80% putuje na skládky odpadu. Nehovoriac o tom, koľko litrov vody sa spotrebuje na výrobu jediného trička. Schválne, tipovali by ste číslo 2700? Natíska sa teda otázka, ako predísť tomuto novodobému „trendy“ plytvaniu. Odpoveď možno nájsť v presnom opaku fast fashion (rýchlej módy). Cieľom pomalej módy (slow fashion) je ponechať textil v obehu, tak dlho, ako je to možné.  Najlepším spôsobom je  „upcycling“ (znovupoužívanie) kvalitných vecí, vytváranie tzv. kapsulového šatníka, teda kombinovateľných kúskov, nakupovanie na burzách či swapoch (výmena oblečenia). No základom je viesť k tomu aj naše deti. A o to sa snažíme aj u našich druhákov, prostredníctvom projektu Slovenskej agentúry životného prostredia Zatoč s odpadom. Tentokrát sme zorganizovali triednu módnu prehliadku, na ktorej dominovali kúsky, ktoré v maximálnej možnej miere rešpektovali podmienku trvalo udržateľnej módy. Žiaci predviedli odevy po starších súrodencoch, členoch rodiny a oblečenie ušité šikovnými rukami ich mamičiek či babičiek. Inšpirovať sme sa mohli kreatívnymi premenami a doplnkami nielen pre deti, ale aj psov. Druháci sa zároveň naučili ako upcyklovať  staré tričko na nové, a to technikou batikovania. Pochopili, že aj pri obliekaní je nutné byť zodpovednými. Namiesto podľahnutiu rýchlo meniacim sa módnym trendom radšej voliť kvalitný, kombinovateľný odev, udržateľný čo najdlhšie. A ak sa v záplave značiek a trendov nevieme zorientovať, aj tí najšpičkovejší módni návrhári hlásajú jediné. Módne je to, čo nám pristane a v čom sa cítime najlepšie.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Láskavosť cez sladkosť

      • Úlohou učiteľa je vzdelávať, no rovnako tak vychovávať. Najlepšie osobným príkladom, teda nie iba slovom, ale najmä skutkom. Aj učitelia a vychovávatelia našej školy môžu ísť svojou aktivitou príkladom. V rámci celoslovenskej charitatívnej aktivity Láskavosť cez sladkosť, ktorej myšlienkou je potešiť i poďakovať ľuďom a organizáciám, ktoré pomáhajú iným, vďačne prispeli upečenými bábovkami. Tento týždeň boli odovzdané zamestnancom mnohých centier sociálnych služieb v Bardejove, oddeleniu úrazovej chirurgie, vakcinačnému centru i Hospicu Matky Terezy. Aj keď prežívame dobu, ktorej chod ťažko ovplyvníme, práve cez takéto malé láskavosti, môžeme dobro a radosť iba znásobiť.

      • Všetkovedko a Expert Geniality show 2021/22

      • Do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, sa naši prvostupniari zapájajú každoročne. Aj v tomto školskom roku, napriek ťažkej pandemickej situácii, naši žiaci nezaváhali a v utorok 30.novembra 2021 zabojovali o tituly Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň. Súťažilo 52 žiakov.

       Do Galérie slávy, nachádzajú sa tam Všetkovedkovia s najlepším umiestnením vo svojej kategórii, sa prebojovali: Ela Čukanová, Klára Ropjaková (obe z 2.C) a Dorota Saraková (2.A).

       Titul Všetkovedko získalo 29 žiakov:

       2.A: Jakub Drobniak, Zuzana Gajdošová, Tereza Lešková, Olívia Majlingová, Alex Salamon, Dorota Saraková, Rebeka Šellong,
       2.B: Alex Brach, Natália Dudová, Sára Kmeciková, Gabriel Olejar, Tadeáš Skirka, Alex Širochman, Kristína Vanková, Rebeka Zrivková,
       2.C: Ela Čukanová, Alžbeta Chrzanová, Alica Kostarová, Hana Palšová, Klára Ropjaková, Karin Senčáková,
       3.A: Katarína Calková, Yousef Shamsaldeen, Ivana Šverhová, Natália Tomečková, Veronika Varjanová,
       3.C: Ema Vaškaninová,
       4.C: Oliver Kaliňák, Alan Vonsovych.

       Veľmi úspešne reprezentovali našu školu aj druhostupniari: Patrik Lenart a Lukáš Mizerák (obaja zo 7.D.). Zapojili sa do celoslovenskej súťaže Expert Geniality show.

       Patrik Lenart získal čestný titul Top Expert v téme Od Dunaja k Tatrám a Expert svetobežník v téme Svetobežník – umiestnil sa v štvrtine najlepších v tematickom rebríčku. Lukáš Mizerák získal účastnícky diplom.

       Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme!