• Novinky

      • Darujte 2% dane nášmu OZ

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       je to opäť obdobie, keď podávate daňové priznania.

       Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane na

       Občianske združenie Priatelia základnej školy Komenského ul.23,Bardejov

       IČO: 42 385 296 .

       Cieľom nášho OZ je získavať finančné prostriedky cez rôzne sponzorské dary, grantové programy, v ktorých sme boli v ostatných rokoch úspešní. Finančne sme sa podieľali na pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy, prispievali sme hlavne na výstavbu a údržbu detských ihrísk,  na rôzne súťaže a podujatia (karneval, Cesta rozprávkovým lesom, MDD...) Ostatnou veľkou investíciou bolo preplatenie gumovej dopadovej plochy pod lanovou vežou, opravy cvičiacich strojov a hracej veže.

       Významným príspevkom na účte nášho občianskeho združenia boli aj financie z 2% z Vašich daní, ktorých výška nám však každoročne klesá.

       Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu zameranú na:

       • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy.

       Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich ďalších aktivít v prospech Vašich detí.

         Ďakujeme Vám !

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní, potrebné tlačivá a návod nájdete tu: https://zskombj.edupage.org/percenta2/

        

      • Nová učebňa na vyučovanie informatiky, robotiky a programovania

      • Dlhodobým trendom na našej škole je vytvárať pre žiakov podnetné školské prostredie na vzdelávanie, vnášanie moderných inovatívnych prvkov do vyučovania. Chceme, aby sa získavanie nových vedomostí a zručností nieslo na vlne zážitkovosti a vlastných objavov.

       Dôkazom toho je aj zriadenie novej učebne informatiky zameranej hlavne na programovanie.

       Okrem pekného zariadenia triedy, ktoré je možné ľahko adaptovať na rôzne formy skupinovej či individuálnej práce, je hlavnou pomôckou robotická programovateľná didaktická hračka Blue-Bot bluetooth lienka, ktorá u detí rozvíja priestorovú orientáciu, logické a  analytické myslenie, plánovanie, kreativitu, komunikatívnosť. Podľa spôsobu použitia pomáha upevňovať učivo z rôznych predmetov. Učí deti niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť, pracovať v tíme. Programovanie pohybu lienky Blue-Bot po vytýčenej trase umožňuje prepojiť nekonečnú zábavu s rôznymi vzdelávacími aktivitami.

       Využívajú ju v rámci praktickej výučby hlavne žiaci 1. stupňa a plánujeme ju naplno využiť aj v rámci krúžku programovania pod vedením Mgr. M.Germana po ukončení opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

       Mária Peláková

      • Prvé skúsenosti druhákov pred objektívmi kamier

      • Hercov a moderátorov vnímame väčšinou z pozície diváka z obrazoviek našich televízií. Neraz skritizujeme to či ono. Ale zvládli by sme bez obáv túto úlohu z opačnej strany? Naši druháci si to veru vyskúšali. Keďže dostali šancu ako prví prezrieť si zrenovovanú Školskú baštu, ocitli sa tak v svetlách kamier a pred mikrofónmi ostrieľaných redaktorov slovenských televízií RTVS a TV JOJ. Na každom poschodí ich čakal výklad z dejín Bardejova, vzácna fotodokumentácia mesta rokov minulých či vyrazenie pamätnej mince v hodnote jedného dračieho dukátu. Najväčšie lákadlo však pre našich druhákov predstavovala dobová trieda prenesená do šesťdesiatych rokov minulého storočia, teda do času, kedy bola Školská bašta rekonštruovaná naposledy. V súčasnej ére interaktívnych učebných pomôcok  bolo pre žiakov zariadenie triedy naozaj historickým. Počnúc drevenou tabuľou, končiac pieckou na drevo, do ktorej žiaci neraz polienka nosili sami, staré učebnice, mapy, kovové umývadlo či počítadlo nevynímajúc. Naši žiaci tak mali čo porovnávať a svoje myšlienky a postrehy si nenechali iba pre seba. S potešením pred kamerami ocenili možnosť byť prvými návštevníkmi bašty i nápad premeniť nevyužité priestory na zaujímavé múzeum.  Pomenovali rozdiely medzi prezentovanou expozíciou i súčasnou triedou, vyskúšali si písať kriedou, zakúriť do piecky, ale aj objaviť poklady starej katedry i vzácnej almary. Prirodzená zvedavosť a spontánnosť detí dominovala počas celého natáčania, čo vysoko ocenili aj moderátori Diana Murdziková z RTVS a Vladimír Jurek z TV JOJ.  Aj z ich reportáží vidieť, že aj napriek prvým skúsenostiam pred televíznymi kamerami, naše druháčence svoju školu a rodné mesto odprezentovali naprieč celým Slovenskom ukážkovo.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. 

       Foto: Archív RTVS a TV JOJ

      • Distribúcia AG testov - 16.2. a 17.2.

      • Oznamujeme rodičom, že sadu ďalších 5 ks AG testov budeme distribuovať

        v dňoch 16.2. (STREDA) a 17.2.2022 (ŠTVRTOK)
       v čase od 7.00 do 16:30 hod. na vrátnici školy.

       Testy žiakom odporúčame vykonávať pravidelne v STREDU a v NEDEĽU, prípadne pri pozorovaní zmeny v zdravotnom stave dieťaťa.

       O pozitívnom výsledku bezodkladne informujte triedneho učiteľa.  Negatívny výsledok zadajte v sekcii žiadosti/vyhlásenia cez edupageNÁVOD: Domáci AG samotest - oznámenie o použití. 

       ► Pri vyzdvihovanie testov v areáli školy prosím dodržujte všetky hygienické opatrenia.
        Testy je možné vydať iba zák. zástupcovi žiaka proti podpisu (vydať testy žiakom nie je možné)

      • Šaliansky Maťko

      • Dňa 10. 2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka literárnej  súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Krásnym prednesom nás potešilo sedem žiakov 2. a 3. ročníka.  

       V 1. kategórii boli ocenení  títo žiaci: 

       1. Natália  Tomečková - 3.A
       2. Ela Čukanová - 2.C
       3. Rebeka Šelong - 2.A 

       cena poroty: Alex Salamon 2.A

       Pochvala patrí aj žiačkam Dorotke Sarakovej, Terezke Leškovej a Dominike Makhlynes.
       Víťazke držíme palce v okresnom kole!

      • DEŇ SVÄTÉHO VALENTÍNA!

      • ,,Dobrý deň, mohli by sme rozdať valentínsku poštu?" Tak tieto slová dnes počuli naši žiaci v mnohých triedach,kde im naši valentínski poštári odovzdali valentínske odkazy,pozdravy,vyznania. Veríme, že vás potešili a urobili vám krajší deň - SVÄTÉHO VALENTÍNA! 

       ŽP

      • Výtvarná súťaž GAS Familia

      • Spoločnosť GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa vyhlásila v rámci programu Školské ovocie  výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl na témy :

       • Práca v záhradách a ovocných sadoch
       • Zdravie na tanieri
       • Ako spracujeme ovocie.

       Práce žiakov odrážali vnímanie, cit a pozitívny vzťah k poľnohospodárstvu, pestovaniu a spracovaniu ovocia.

       Súťaž trvala od 21.10 do 10.11.2021. Z našej školy sa do nej zapojilo 210 žiakov. Do finále bolo zaslaných 57 výtvarných prác. Z nich 6 žiakov získalo ocenenie a ich práce boli uverejnené v kalendári spoločnosti na rok 2021/2022.

       Mená víťazov:
       Adam Geletka 5.A ; Filip Tomko 5.A ; Melánia Kelemenová 5.A ; Matúš Tyšš 5.A ; Nina Kriaková 8.A ; Laura Dinis 8.A

       Spoločnosť vďaka školskému programu podporuje zdravú výživu a zdravé stravovacie návyky u detí počas celého školského roka, dodáva zazmluvneným školám čerstvé ovocie a šťavy FRUXI Fresh zadarmo.

       Mária Peláková

      • Zápolenie matematikov na okresnom kole Matematickej olympiády

      • ​​​​​​​Ako to už pri zápasoch býva, je potrebné podať čo najlepší výkon. Našim piatakom sa to dňa 26. januára 2022 na okresnom kole Matematickej olympiády, ktorá sa konala v online priestore, podarilo. Traja žiaci 5.A triedy v zostave: Matúš Tyšš, Oliver Falat a Štefan Vasiľov sa nenechali zahanbiť. Všetci traja získali titul úspešný riešiteľ v kategórii Z5. Z celkového počtu 18 bodov žiak Štefan Vasiľov získal 15 a  umiestnil sa na 6. mieste, žiak Oliver Falat získal 4.miesto s počtom bodov 16 a najcennejšia trofej – 1. miesto patrí Matúšovi Tyššovi s počtom bodov 17. Na okresnom kole v kategórii Z9 nás reprezentovali aj žiaci 9.ročníka v zložení: Martin Krajňák, Matúš Terjék a Samuek Potičný.

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Mgr. Adriana Hudáková

      • Projekt „Hrajeme sa s Micro:bitom“

      • V roku 2016 vyvinuli vo Veľkej Británii malý programovateľný mikropočítač Micro:bit. Zaviedli ho do škôl na podporu vyučovania a ten sa okamžite stal obľúbenou pomôckou, ktorá  si získala medzi žiakmi veľkú popularitu. Žiaci sa pomocou neho rýchlo učili programovať, vytvárať jednoduché hry, robiť rôzne malé projekty a to aj v iných predmetoch, nielen v informatike.

       V snahe o skvalitnenie vyučovania informatiky v základných a stredných  školách na Slovensku sa spoločnosť Telekom už v roku 2021 rozhodla podporiť nákup micro:bitov do škôl v grantovom programe ENTER. V tomto roku poskytol Nadačný fond Telecom na nákup  micro:bitov pre základné a stredné školy až 150 000 €. Podmienkou bolo vypracovať pre školu kvalitný projekt s aktivitami, ktoré by pomocou micro:bitu zvýšili záujem žiakov a žiačok o svet digitálnych technológií. Naša žiadosť o podporu v projekte s názvom „Hrajeme sa s Micro:bitom“ bola úspešná a získali sme pre školu sumu 720 € na nákup 20 ks sád micro:bitov. Tie využijeme v našej škole pri vyučovaní inovatívnymi metódami a to nielen na hodinách informatiky. Žiaci budú pomocou vytvorených pracovných listov získavať základné zručnosti v oblasti programovania a následne prezentovať svoje projekty menovka:bit, TV:bit, či tiež hra:bit. Zábavnou formou budú takto žiaci spoznávať svet programovania.

       V druhom polroku školského roka budeme aktivity projektu „Hrajeme sa s Micro:bitom“ zavádzať do hodín informatiky v 5. a 6. ročníku. Postupne chceme do tohto projektu zapojiť všetkých žiakov školy a prácu s micro:bitom zaradiť do učebných plánov vo všetkých ročníkoch II. stupňa našej školy. Tohtoročné aktivity projektu budú prebiehať od februára do júna 2022 a my ich budeme postupne prezentovať na školskej webovej stránke, ale aj priamo v   priestoroch školy.

       Mgr. Martin German