• Novinky

      • OZNAM ŠJ - strava zadarmo

      • Podľa zákona č. 65/2023 Z.z. dochádza s účinnosťou od 01.05.2023 k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu.

       Nárok na dotácia na stravu (t.j. stravu zadarmo) majú podľa tohto zákona VŠETCI ŽIACI.

       Zákonný zástupca každého žiaka, ktorý má záujem o dotáciu na stravu pre dieťa
       musí do 14.04.2023 doručiť návratku vedúcej ŠJ.

       Návratku si bude možne vyzdvihnuť na vrátnici alebo si ju stiahnuť v TOMTO ODKAZE

       Bez odovzdania návratky nie je možné, aby na Vaše dieťa bola poskytnutá dotácia na stravu. 

       • DOTÁCIA na stravu sa poskytuje LEN počas dní, kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed. Neodobraný obed a obed neodhlásený počas neprítomnosti bude spoplatnený.
       • Noví stravníci platia aj réžiu 3€ na mesiac (6€ na mesiac máj a jún) pri odovzdaní návratky. 
       • Žiaci, ktorí na stravu už počas tohto roka chodili majú réžiu už uhradenú. 
       • Preplatky detí, ktorých rodičia platili bezhotovostne, budú vrátené osobne v mesiaci MÁJ a JÚN.
       • Zákonný zástupca dieťaťa, ktorému zdravotný stav neumožňuje stravovanie v ŠJ, doručí vedúcej ŠJ posúdenie ošetrujúceho lekára - špecialistu. Tomu bude strava preplatená na základe dochádzky v škole.
      • HOVORÍME ŠIKANE: NIE!!

      • Ani na našej škole nepodporujeme šikanu v žiadnej podobe. Veľmi jasne sa k tomu vyjadrili netradičným spôsobom šikovní žiaci zo VI.D triedy. Pozrite si ich dielko a uvidíte, aké šikovné a empatické deti máme na našej škole.:-)

       V. Vasilegová

      • MAREC - MESIAC KNIHY

      • V marci pripravuje naša škola rôzne aktivity na rozvíjanie vzťahu k čítaniu a ku knihám. Tentokrát dostali naši „PRVOSTUPNIARI“ netradičnú úlohu, „ZOZNÁMIŤ SA SO SPISOVATEĽOM“. Žiaci každej triedy si spoločne s pani učiteľkami vybrali spisovateľa, o ktorom sa snažili získať čo najviac informácií, oboznámili sa s jeho životom i tvorbou. Na hodinách čítania  a slovenského jazyka čítali ukážky z kníh. Na hodinách výtvarnej výchovy kreslili obálky kníh a rôzne ilustrácie k prečítaným textom. Z nazbieraného materiálu o spisovateľovi si každá trieda pripravila plagáty, ktoré sú vystavené na spoločnej chodbe, kde si ich môžu pozrieť aj deti z ostatných tried.

       Nech sa páči, nahliadnite ...

      • Každá kvapka vody sa počíta

      • Prvý svetový deň vody sa uskutočnil 22. 3. 1993 a odvtedy je jeho cieľom neustále pripomínanie dôležitosti a významu vody a motivovanie ľudí k jej ochrane a šetreniu. Svetový deň vody je deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

       Tento deň si pripomenuli žiaci 4. B triedy, a aj žiaci rôznych oddelení ŠKD. Vyučovanie počas tohto dňa sa realizovalo  v blokoch a spoločnou témou bola voda. Do školy žiaci  prišli oblečení v modrom. Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si plnili rôzne aktivity. Slovo voda sa skloňovala  na hodinách slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy,  či hudobnej výchovy. Žiaci riešili zaujímavé úlohy o vode, ochutnávali vzorky z prameňov  minerálnych vôd, diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred jej znečistením, možnostiach šetrenia vodou, o význame pitného režimu, o kolobehu vody v prírode.

       Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný. Preto si našu ochranu vyžaduje nielen 22. marca, ale každý jeden deň roka.

       Mária Klimeková

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - máme ďalšie pekné umiestnenia!

      • Vo štvrtok 23. 3. sa uskutočnilo v HOS v Bardejove  okresné kolo celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023. Z našej školy sa ho zúčastnili šiesti víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách.

       Najväčší úspech mali žiačky z 1. kategórie. Ela Čukanová  z 3. C získala v prednese poézie   1. miesto  a Natália Tomečková zo 4. A  získala v prednese prózy 2. miesto.

       Obe žiačky si vybojovali postup do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať v apríli v DJZ v Prešove.

       Všetkým recitátorom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov. Postupujúcim srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.                      

      • Úspechy v streleckej lige

      • V piatok 17. marca 2023 sa konalo 3. kolo okresnej streleckej ligy, ktoré ukončilo tohtoročnú streleckú ligu v streľbe zo vzduchovej pušky. Naším najúspešnejším strelcom je Adrián Hanko (9.A) s konečným počtom 811 bodov ( z 900 možných) a najúspešnejšou strelkyňou Michaela Kašperová (8.D) s počtom 774bodov.

       Naše výsledky:

       V kategórii družstiev:

       • starší žiaci – Adrián Hanko , Michaela Kašperová , Ema Moravcová (9.B)

       získali 1. miesto

       • mladší žiaci – Filip Stach (5.C), Miroslav Hanko (5.C), Michal Hanko (6.C)

       získali 2. miesto

       V kategórií jednotlivcov:

       • starší žiaci – Adrián Hanko – 1. miesto, Martin Gajdoš (9.C) – 2. miesto
       • staršie žiačky – Michaela Kašperová – 2. miesto, Ema Moravcová – 4. miesto
       • mladší žiaci – Filip Stach – 1. miesto, Michal Hanko – 4. miesto,  Miroslav Hanko – 5. miesto.

       Všetkým srdečne blahoželáme.

       Mgr. Ľudmila Frančáková

      • Z rozprávky do rozprávky

      • Keď mám peknú knižku v ruke hoci neveľkú,
       akoby som stretla dobrú priateľku.
       Kadečo mi vyrozpráva, čo ja nepoznám,
       zavedie ma do ďaleka, hore ku hviezdam.
       Keď mi večer začne sníček lietať pri líci,
       ja zaspávam v postieľočke, knižka v knižnici.

       Takouto básničkou sme začali naše literárno – výtvarné popoludnie v školskom klube detí. Pani vychovávateľky poslali zástupcov detí z každého oddelenia, kde sme sa trošku netradične venovali rozprávkovým príbehom. Prečítali sme si časť známej rozprávky „Princezná na hrášku.“ Časť rozprávky iba preto, lebo koniec rozprávky bol rôznorodý, ktorý deti vyjadrili prostredníctvom kresby. Deťom pracovala fantázia na plne obrátky a známa rozprávka mala zaujímavé ukončenia.  Každý koniec rozprávky obsahoval jedinečné ponaučenie pre čitateľa. Bolo to pekné popoludnie s rozprávkou. Deti si priniesli do svojho oddelenie pochvalné listy a nechýbala aj sladká odmena za snahu a tvorivosť.                 

       D. Kostárová

      • Tvorivé dielne 2023 

      • Stalo sa už tradíciou, že v čase pred Veľkou nocou organizujeme tvorivé dielne so zameraním na tieto sviatky. Zúčastnili sa ich všetci žiaci 1. stupňa, prezentované výrobky si mohli zakúpiť aj žiaci 2. stupňa a zamestnanci školy. Najväčší záujem bol o dekorácie z neziskovej organizácie Vrbovnica, krásne kraslice od pani Anny Cimbaľákovej či ručne maľované textilné výrobky od pani Milky Moravcovej. Deti si mohli vyskúšať pletenie korbáčikov z vŕbového prútia, maľovanie kraslíc voskom, otláčanie ornamentov na záložky do kníh z textilu.

       Tretiaci a štvrtáci si pod vedením p. učiteliek Vierky Packovej, Ľudky Kurimskej a vychovávateľky Katky Grockej vyrobili papierové kraslice pomocou enkaustiky ( maľovanie voskom).

       Kreatívne vychovávateľky Darinka Kostárová a Eva Pergerová naučili deti zdobiť vyfúknuté vajíčka pomocou vo vode vyliatych lakov na nechty, so Zlatou Kendrovou a asistentkami Luciou Chomovou a Alenkou Bubeníkovou vyrábali milé kuriatka z vlny. Veľký úspech zaznamenala 3D tlačiareň o ktorej im s nadšením porozprával a názorne predviedol náš informatik Ľubo Kuča. Fascinovalo ich, ako dokázal naprogramovať tlačiareň tak, že premenila plastový materiál na veľkonočné vajíčka, zajačikov a mnoho iných pekných výrobkov.

       Dopoludnie plné tvorivých aktivít rýchlo ubehlo. Odniesli sme si z neho mnoho obohacujúcich zážitkov, nápadov a dobrý pocit zo zaujímavo stráveného dopoludnia. Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii patrí veľké poďakovanie.

       Mária Peláková

      • SVETOVÝ DEŇ VODY

      • Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vymenovalo 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

       Aj deti ŠKD si tento významný deň pripomenuli rôznymi aktivitami v literárnej i výtvarnej oblasti. Symbolicky si tak pripomenuli i mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Pri tejto príležitosti sme si pozvali pracovníčku z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove pani  Mgr. Júliu Jančušovú, za čo jej patrí srdečná vďaka.

       Bc. Zlata Kendrová

      • Reklama na školu

      • O chvíľu je tu čas zápisov predškolákov do prvých ročníkov. Rodičia budúcich prvákov iste dôsledne zvažujú, ktorá škola bude tou, v ktorej ich ratolesť získa kvalitné vzdelanie, dobrý kolektív i obetavú pani učiteľku. Iste dôsledne sledujú webové stránky škôl, všímajú si ich úspechy, informujú sa, jednoducho získavajú recenzie z rôznych zdrojov. Snáď najviac však predsa len zaváži slovo tých, ktorí majú so školou tú najbližšiu skúsenosť, poznajú všetky jej tajné zákutia a aj to, čo pre oči nezainteresovaných zostáva zatiaľ neznámym. Aj z tohto dôvodu dostali mladí redaktori z 3.A úlohu vytvoriť do svojho triedneho časopisu Rapotačka reklamu na svoju školu – Základnú školu na Komenského ulici. Žiaci teda vytvárali plagátiky tak, aby ich text i ilustrácia upozornili spôsobom, ktorý upúta i presvedčí. Zároveň však museli vychádzať z vlastných skúseností i reálnych možností školy. Či by so svojou reklamou uspeli, zatiaľ nevieme. S istotou však môžeme potvrdiť, že uvedené informácie z ponuky si môžu „naši“ budúci žiaci overiť už v sobotu 1. apríla, počas slávnostného zápisu prvákov. 😊

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Talent základných škôl regiónu Šariš

      • 15. februára 2023 sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. V tomto roku bola súťaž obohatená o kategóriu 1. - 4. ZŠ. Cieľom súťaže je  vyhľadávať nadané deti, podporovať logické myslenie a v neposlednom rade zabaviť sa a naučiť niečo nové.

       Kategória A:

       1. miesto Dorota Saraková, 3.A
       2. miesto Ivana Šverhová, 4.A
       3. miesto Marko Lenart, 4.B.

       Kategória B:

       1. miesto Patrik Peniak, 8.D
       2. miesto Tomáš Pangrác, 8.C
       3. miesto Martin Matiaš, 7.A., Patrik Lenart, 8.D.

       Úspešným riešiteľom v kategórii A bol žiak, ktorý dosiahol viac ako 5 bodov(úspešných bolo 17 z celkového počtu 79 súťažiacich v danej kategórii), v kategórii B to bolo viac ako 8 bodov (úspešní boli 4 z celkového počtu 19 súťažiacich v danej kategórii).

       Zadania v kategóriách boli rovnaké, teda v kategórii A riešili rovnaké úlohy prváci i štvrtáci. Práve tak aj v kategórii B. Preto patrí osobitná pochvala prváčke Aničke Hanobikovej, ktorá bola ako jediná prváčka úspešná a dosiahla 8 bodov.

       Okrem ocenených umiestnených na prvých troch miestach dostali menšiu vecnú odmenu od vedenia školy aj úspešní riešitelia. 

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.  Do finálového kola súťaže pocestujú do Sabinova ocenení žiaci z každej súťažnej kategórie.  

       Srdečne blahoželáme !

      • Zlaté medaily pre ZŠ Komenského

      • Dňa 17. 3. 2023 pripravilo Občianske združenie mládež 21. storočia Bardejov netradičné športové podujatie v prehadzovanej pre žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnili zmiešané družstvá žiakov a žiačok vo vekovej kategórií od 10 do 12 rokov. V konkurencií desiatich družstiev sa najviac darilo žiakom našej školy, ktorí nenašli premožiteľa v celom turnaji a zaslúžene získali zlaté medaily. Po skončení turnaja nasledovala už tradične tombola, ktorej žiaci mali možnosť vyhrať viacero zaujímavých cien. Družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení: Q. Kravec, O. Paľuv, M. Šoltys, S. Kaliňák, S. Snaková, K. Grohoľová, L. Pivovarníková, N. Hlaďová.

       Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu a organizátorom za krásne športové podujatie.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Súťaž SÚBOJ TALENTOV

      • ​​​​​​​Naši žiaci sa v mesiaci február zapojili už šiesty krát do krajskej súťaže SÚBOJ TALENTOV. Obsadili v nej prvé, druhé a tretie miesto.

       V kategórii A1 žiačka Sára Chovancová zo 7.A triedy obsadila 2. miesto, Simona Švecová z 5.B triedy v kategórii A2 obsadila 3. miesto,  a v kategórii B1  žiačka Emma Guthová obsadila 1. miesto. Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

       Táňa Vavreková

      • Návštívili nás predškoláci

      • Pre každé dieťa sa vstupom do školy začína nová, veľmi dôležitá, etapa života. Aby mali budúci prváci predstavu, ako to v takej škole vyzerá, pozvali sme ich medzi našich prvákov na vyučovanie. Ešte predtým si zabehali na našom krásnom  ihrisku s tartanovým povrchom. Pani učiteľky Hanobiková, Lišivková a Voľanská si  pre ne pripravili mnoho zaujímavých aktivít a spolu so svojimi žiakmi im ukázali ako to na hodine slovenského jazyka vyzerá. A nielen to. Zapojili ich do vyučovania. Predškoláci si za svoje výkony vyslúžili  pochvalu a malý darček. Už teraz sa všetci na školu tešia. 

       M. Peláková

      • Bedminton

      • Dňa 2. a 3.marca sa konalo okresné kolo súťaže v bedmintone kde naše žiačky Simona Senčáková, Liana Pivovarníková a Alexandra Maníková obsadili pekné tretie miesto a chlapci Peter Labanc a Kristián Kamidra obsadili šieste miesto. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme !

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • Dňa 2. 3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
       V I. kategórii (2.–4. ročník) sa predstavilo 30 žiakov. Potešila nás aj účasť prváčikov. Porota hodnotila výber textu, prednes, výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich. A heslo súťaže...                       

       „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

       Vyhodnotenie súťaže

       Poézia:
       1. miesto Ela Čukanová - 3.C
       2. miesto Ivana Šverhová - 4.A
       3. miesto Hana Palšová - 3.C

       Cena poroty: Sebastián Špak a Nina Mihoková   z  2.B

       Próza:
       1. miesto Natália Tomečková - 4.A
       2. miesto Rebeka Šellong - 3.A
       3. miesto Alina Kykynezdy - 2.C


       Víťazom srdečne blahoželáme! 

      • Súťaž i-Bobor

      • V tomto školskom roku sa viac ako 124 000 žiakov na Slovensku zapojilo do informatickej súťaže i- Bobor. Súťaž podporuje logické a technické myslenie, a zároveň buduje hravou formou záujem o informačné technológie.

       Tento rok sa aktívne zapojilo 238  žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 54 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach boli odmenení aj vecnou cenou.

       Najúspešnejší riešitelia v jednotlivých kategóriách:

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Mgr. J. Varcholová

      • Poézia na hodine matematiky

      • Reč matematika je väčšinou presná až strohá a preto nám často definície a matematické vety veľmi nejdú do uší ani do hlavy. Tak to bolo aj nedávno pri preberaní látky o kruhu a kružnici. Čo je to tetiva, dotyčnica či sečnica kružnice? Presné definície týchto pojmov sa na nás len tak sypali.  Heuréka, to je nápad, povolili sme uzdu svojej fantázii a vymysleli sme svoje vlastné poetické definície dotyčnice kružnice :-) Ako sa Vám páčia?

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok