• Novinky

      • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • V konkurencii 58 žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí museli splniť úlohy v online teste, zvládnuť transformáciu textu a rečnícky prejav sa na prvé priečky prebojovali títo  žiaci:

       1. Veronika Tyššová - 9. A

       2. Alžbeta Lojdlová - 8. A

       3. Emma Jacenková - 8. D

       V okresnom kole bude našu školu reprezentovať Veronika Tyššová.

      • EXKURZIA DO SOLIVARU, HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA

      • Žiaci 4.A, 4.B a 4.C triedy sa v stredu 12. októbra 2022 zúčastnili dvoch zaujímavých a podnetných exkurzií v Prešove. Najprv navštívili Múzeum v Solivare, kde im pán sprievodca pútavým výkladom priblížil život našich predkov a ich každodennú ťažkú prácu pri ťažbe soli. Dozvedeli sa veľa zaujímavosti z minulosti o ťažbe, spracovávaní, balení a  uskladňovaní soli. Prekvapujúcou informáciou bolo, že zásoby máme približne na 120 rokov. Potom sa žiaci presunuli do Hvezdárne a planetária, kde si rozšírili svoje poznatky z prírodovedy o vesmíre, slnečnej sústave a jej planétach. Najviac sa im páčilo pod hviezdnou oblohou. Domov prišli plní dojmov a nových vedomostí. 

       Mária Klimeková

      • JEDZ ZDRAVO,BUĎ FIT

      • V rámci posilňovania výchovy žiakov k správnemu životnému štýlu a starostlivosti o svoje zdravie, sme si aj tento rok pripomenuli Svetový deň mlieka v školách (25.9.). Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy, preto tento deň bol dobrou príležitosťou, aby si žiaci uvedomili význam mlieka pre ich zdravie.  Výstavka výtvarných prác, mliečnej desiaty a obedy, ochutnávky mliečnych výrobkov počas triednických hodín boli aktivity, ktoré podporili konzumáciu mlieka, ako  každodennú súčasť života a žiakom sa  páčili.

       16. október bol Svetový dňom výživy, ktorý sme si pripomenuli celotýždňovými aktivitami v rámci tried: „Týždeň zdravých jedál, Deň bez sladkostí“, tvorba výtvarných prác, ovocné dopoludnia, zhotovovanie a ochutnávka ovocných šalátov, vypracovanie pracovných listov k danej téme.

       Informovať žiakov o prospešnosti ako i škodlivosti jednotlivých potravín je veľmi dôležité ,aby sa vedeli lepšie orientovať pri výbere potravín vhodných pre správnu výživu. Ak sa dané informácie podajú primerane veku deti dané činnosti robia s nadšením a „chuťou do jedla!“

       Mgr. I. Masicová, Mgr. A.Zavacká

      • STRAVNÉ na mesiac NOVEMBER 2022

      • STRAVNÉ na mesiac NOVEMBER 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si budete môcť zakúpiť

       dňa 27.10.2022 (ŠTVRTOK) v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       Stravné 1.stupeň - 23,00 eur   ***  Stravné 2.stupeň - 24,60 eur 

       Viac info TU.

      • Matematický workshop

      • Vo štvrtok 20.10.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili matematického workshopu. Akcia sa konala v Hrubej bašte pod záštitou súkromného gymnázia. Formou hier a súťaží si žiaci preverili svoje kombinačné, logické a matematické vedomosti. Poniektorí uspeli aj v rôznych súťažiach. Bola to veľmi pekná a vydarená akcia. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na ďalšie akcie.

      • Baloniáda

      • Babie leto patrí k obľúbeným obdobiam jesene. Teplé slnečné lúče nás doslova vyháňajú von ešte si ich vychutnať. Ináč to nebolo ani v jedno piatkové popoludnie, keď si žiaci ŠKD vybehli na školské ihrisko zasúťažiť medzi oddeleniami. Ich úlohou bolo prebehnúť s balónom v ruke určitú vzdialenosť, v čo najkratšom čase. Deti sa snažili zo všetkých síl, aby práve ich oddelenie vyhralo. Ale víťaz môže byť iba jeden. Aj napriek tomu si všetci súťažiaci odniesli sladkú odmenu a pocit z príjemne stráveného popoludnia.

       M. Škvareková

      • Európsky deň  jazykov 2022  

      • Hi! Hallo! Salut! Ciao! Czesc! Aj takto si zvyknú ľudia z rôznych krajín Európy zdraviť, keď sa stretnú.  Keďže aj my patríme do jednej z krajín Európy, tiež sme v týždni okolo 26. septembra 2022 oslavovali Európsky deň cudzích jazykov a určite jeden z týchto pozdravov použili. Všetci žiaci prvého stupňa sa totiž vydali do krajiny jazyka, ktorým na hodinách bežne komunikujú. Najprv si však pripomenuli dôležitosť angličtiny, ktorá sa vyučuje v každom ročníku prvého stupňa. Pretože nielen tento cudzí jazyk ľudí spája a otvára nové cesty pri spoznávaní nových kultúr, napomáha pri učení i získavaní práce. A k jeho  štúdiu na našej škole je nám v každom ročníku nápomocná aj obľúbená učebnica  Family and friends (Rodina a priatelia), ktorej hlavné postavy sú našimi dennodennými kamarátmi. Aby sme si aktuálne učivo vždy rýchlo vyhľadali, tento rok sme si vytvorili veselé knižné záložky. Naše “Happy bookmarks“, zaregistrované  aj na oficiálnej stránke EDJ, zdobia kresbičky, vlajky, ale aj základné pozdravy, frázy či rôzna slovná zásoba. Pripomenú nám nielen  tento výnimočný deň, ale aj skutočnosť, že práve znalosť cudzieho jazyka je naším lístkom do sveta, v ktorom koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. 
                                                                          

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Noc výskumníkov

      • Po dvoch rokoch vyučovania  realizovaných online formou sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka dňa 30.9.2022 zúčastnili exkurzie pod názvom Európska noc výskumníkov. Tá sa uskutočnila v priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach. Mottom 16. ročníka tohto projektu na podporu výskumu, vývoja a inovácií bolo: "Dôverujme vede."

       Naši žiaci sa stretli s významnými inovátormi  aj vedcami, ktorí prezentovali populárnym spôsobom, ako vyzerá veda v praxi. Pre žiakov na prízemí obchodného centra boli pripravené vedecké stánky z oblasti fyzikálnych, chemických a technických vied a rôzne exponáty techniky a náučné stánky  spoločenských vied. Na 1. poschodí obchodného domu sa nachádzali žiakmi veľmi obľúbene prezentácie biologických vied. Žiaci mali možnosť vidieť tiež ukážky z robotiky. Tento festival vedy patrí medzi obľúbené exkurzie, kde žiaci môžu realizovať interaktívnym spôsobom pokusy z rôznych oblastí vedy a tiež vidieť prezentácie  rôznych exponátov. Našim žiakom sa už tradične najviac páčili vedecké stánky biologických vied, kde mohli pod mikroskopom skúmať embryo kury domácej, pozrieť rôzne druhy plazov, na modeli vyskúšať dojenie kravy, dokonca mohli ochutnať opekané chrobáčiky. Ďalšie stánky, ktoré sa tešili mimoriadnej obľube našich žiakov, boli stánky venované robotike. 

       Snaživí  a aktívni žiaci sa zapojili aj do rôznych súťaží a získali rôzne ceny. 
       Všetci sa tešíme na ďalšiu Európsku noc výskumníkov na budúci rok.

       Predmetové  komisie prírodovedných premetov.

      • NAŠI CHLAPCI SÚ MAJSTRI SLOVENSKA

      • ​​​V nedeľu 9.10.2022 sa v Dubnici nad Váhom konali M-SR v atletike družstiev starších žiakov a žiačok.

       Chlapcom zo ŠŠK JAK Bardejov sa podarilo po siedmich rokoch zase získať titul majstrov Slovenska družstiev v kategórii staršieho žiactva. Bardejovčania nazbierali 220 bodov, za nimi na 2. mieste - AC Nové Zámky (196,5 b) a na 3. mieste AC Malacky(145 b). 

       Pribeh pretekov bol veľmi napínavý, vo vedení súťaže sa striedali Nové Zámky s Bardejovom, no napokon rozhodla predposledná disciplína - hod diskom, v ktorej sme obsadili prvé tri priečky a taktiež 5. a 8. miesto. Získaný počet bodov v tejto disciplíne rozhodol ešte pred poslednou disciplínou - štafety, o suverénom víťazstve mladých atlétov z Bardejova.

       Za týmto krásnym úspechom našich chlapcov sa skrýva systematická poctivá práca tímu učiteľov-trénerov a žiakov športových tried na ZŠ Komenského Bardejov.

       Do celoslovenského finále postúpili aj naše dievčatá, ktoré sa umiestnili na 9. mieste. Družstvo je ešte mladé a zároveň perspektívne ak budú poctivo na sebe pracovať, tak sú predpoklady že tiež zabojujú v budúcnosti o medailové umiestnenia v kategórii žiačok.

       Družstvo chlapcov reprezentovali: Smoleň, Čech-Gut, Macej, Vagaský, Vrabec, Šmida, Jedinák, Kviatkovský, Buchholz, Kokinda, Gajdoš, Lenárt, Kuľka, Križák, Čejka, Philippi, Jurčišin, Vanta. Tréner: Andrej Pečeňuk.

       Družstvo dievčat reprezentovali: Nyongoni, Haneková, Mačejovská, Ščerbatá, Milá, Chomová, Udičová, Križáková, Oravcová, Chovancová, Šimová, Jacenková, Stachová, Grohoľová, Kašperová, Kendrová, Bohinská, Lešková, Lojdlová, Reľovská, Senčáková. Tréner: Zoran Kollárovič. 

      • Triedenie odpadu

      • Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Škodí nielen životnému prostrediu, ale aj zdraviu ľudí. Uvedomiť si dlhodobý vplyv netriedenia odpadu na našu planétu je pre väčšinu ľudí stále ťažko predstaviteľné. Aj preto sa mnohým do triedenia odpadu dobrovoľne nechce. Neexistuje ale žiaden dobrý dôvod prečo by sme odpad triediť nemali, naopak, je milión vážnych dôvodov, prečo by sme triediť mali. Preto sa na našej škole dňa 29. 9. 2022 uskutočnila beseda ,,Triedenie odpadu“. Žiaci rôznych vekových kategórii si zmerali sily v praktických úlohách. Čakala ich zaujímavá prezentácia, kde si overili svoje poznatky, zaspievali si, hľadali správne cestičky a nakoniec si pochutnali na sladkej odmene.

       Mária Klimeková

      • S úsmevom vždy všetko ľahšie zvládneme... :-)

      • Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. S úsmevom vždy všetko ľahšie zvládneme, preto naň nezabúdajme. A toto sú úsmevy pre vás... :-) Prajeme Vám krásny dník  plný úsmevov...  :-)

       ŽIACI  1.A a tr. uč. Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Výchovný koncert

      • 5. októbra sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili výchovného koncertu, v ktorom účinkoval hudobník, zberateľ ľudových piesní, spolupracovník RTVS - Anton Budinský z Očovej. Ako hudobník pôsobil v SĽUK-u neskôr bol kapelníkom dychovej  hudby Železničiarka vo Zvolene a tiež ako cimbalista tamojšom folklórnom súbore Marína.
       Svoje bohaté skúsenosti z hry na rôzne archaické hudobné nástroje odovzdáva deťom.  Tie mali možnosť vypočuť si ukážky hry na fujaru, trombitu, lesný roh píšťalu, handrársku píšťalku, gajdy, drumbľu, okarinu, Panovú flautu, heligónku, akordeón, vidieť, ako sa plieska pastiersky a zaspievať si ľudové piesne. Niektorí boli vyzvaní aj do tanca. Mnohé z týchto nástrojov deti videli a počuli po prvýkrát v živote. O dobrej atmosfére svedčí aj táto fotogaléria.


       Mária Peláková

      • Zlaté kura

      • V piatok  16. septembra k nám zavítali známi herci z divadla Scéna DJZ v Prešove s predstavením „Zlaté kura“.

       Veselá a vtipná hra zaujala všetkých malých divákov – žiakov 1. stupňa. Činoherné rozprávkové interaktívne predstavenie  poukázalo na to, že výchova ide ruka v ruke s láskou, srdečnosťou a obetavosťou.   Príbeh rozprával o tom, že nielen príkazy a zákazy formujú malého človiečika, ale aj kamarátsky prístup, humor a dobré slovo dokážu navodiť rešpekt, vychovávať a správne usmerniť. Deti v hľadisku presne vedeli, kedy ktorý z rodičov na scéne urobil chybu a kedy to "prepísklo" zase ich dieťa. Prvoradý bol konflikt ľudského dobra na jednej strane so zištnosťou, úlisnosťou, falošnosťou a malomyseľnosťou na strane druhej, čo vytváralo správne dramatické napätie na scéne i v hľadisku. A práve naši diváci pomáhali usmerniť „chod udalostí“ tak, aby sa všetko skončilo dobre, pozitívne aj výchovne.

       ​​​​​​​Mária Peláková

      • A teraz ukažce, jak znace tancovac!

      • Takto znela tanečná výzva tretiakov z 3.C, ktorí sa koncom septembra predviedli so svojím folklórnym vystúpením na podujatí Chlieb náš každodenný. Akcia, ktorú zorganizovala Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Bardejove, mala za cieľ prostredníctvom ochutnávky domáceho chlebíka poukázať na význam tohto božieho daru a symbolu domova i života. A čo viac priblíži domov, rodinu, spoločné zvyky a radosť z nich ako deti. Aj vďaka vystúpeniu chlapcov a dievčat v krásnych ľudových krojoch pod taktovkou Bc. Darinky Kostárovej  a akordeónu PaedDr. Vierky Remetovej, sa všetci preniesli tam, odkiaľ čerpáme tie najkrajšie spomienky – do nášho detstva. Detský spev, džavot, práca a spoločne prestretý stôl. Obraz, ku ktorému sme sa na podujatí radi vrátili. No, chlieb krájať to nie je len tak! Na chlebík musíš poorať a hodný svojho chleba žiť... Netreba zabúdať ani na slová Milana Rúfusa, ktoré nám svojou recitáciou pripomenula aj Rebeka Šellong z 3.A. V každom prípade, nech máte vždy príležitosť stretnúť sa  pri prestretom stole. Rovnako zdieľať spoločný čas i chlieb náš každodenný. Presne v duchu myšlienky „Podeľ sa o svoj chlieb a bude ti chutiť lepšie“.

      • NAJKRAJŠÍ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITOK

      • Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove vypísalo literárnu súťaž Najkrajší prázdninový zážitok. Pretože sme prežili naozaj krásne prázdniny, rozhodli sme sa, že sa zahráme na malých spisovateľov a tvorili sme.  Myslíme, že nám celkom darilo.  Cenu za účasť v súťaži dostala Alicka Kostárová, Elka Čukanová, Matej Vojtek, Teo Kuchta a Filip Ličko. Klárka Ropjaková získala za svoje dielko krásne 3. miesto.

       Srdečne blahoželáme!                      

       Žiaci 3.C tr.

      • Oznam ŠJ - záujem mliečne desiate

      • Z dôvodu nízkeho záujmu stravníkov o mliečne desiate (zatiaľ len cca 12 stravníkov) sa tieto nateraz podávať nebudú. V prípade, ak by sa záujem do 15. októbra zvýšil (spolu je potrebné aspoň 25 stravníkov), podávanie mliečnej desiaty cez veľkú prestávku by sa obnovilo.

       Ak máte záujem o mliečne desiate a ešte ich nemáte zakúpené, dajte mi prosím čím skôr vedieť na email adamikova@zskombj.sk alebo telefonicky na 054/4724665.

       Vedúca ŠJ

      • Pasovanie piatakov

      • Koniec septembra je na našej škole čas, kedy pasujeme našich piatačikov medzi nás druhostupniarov. Ani 30.9. tohto roku nebol výnimkou. Piataci si zasúťažili, zložili slávnostný sľub piataka a triedne učiteľky ich pasovali. Vitajte medzi nami!

       ŽP