• Vedenie školy

     • Riaditeľstvo školy

     • Riaditeľstvo školy


      Riaditeľ školy: PhDr. Ján Mika

      Zástupca riaditeľa školy pre 1. stupeň: Mgr. Mária Peláková

      Zástupca riaditeľa školy pre 2. stupeň: Mgr. Ľudmila Frančáková

      Vedúca školskej jedálne: Bc. Jana Adamíková

      Vedúca vychovávateľka ŠKD: Bc. Darina Kostárová