• Andrej Pečeňuk: Web stránka

     • Triedna agenda 7.D

     • Pozdravujem žiakov 7.D triedy. Dúfam, že ste všetci zdraví  a vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s korona vírusom sa správate rozumne a zodpovedne. Zároveň vás prosím, aby ste sústavne robili domáce úlohy, ktoré vám pripravili učitelia na webové stránky. Aby ste si udržiavali športovú kondíciu, pripravujem pre vás špeciálne bežecké a kondičné cvičenia, ktoré by sa dali precvičovať v domácom prostredí. Čoskoro budú zverejnené na mojej webovej stránke.

      S pozdravom

      Andrej Pečeňuk

      Buďte silní a opatrní.