Navigácia

 

Ako sa prejavuje nadané dieťa?

 

Ako sa prejavuje nadané dieťa v rodine?

·  Skoro po narodení fixuje a rozoznáva ľudí a predmety.

·  Po niekoľkých týždňoch reaguje na svoje okolie úsmevom.

·  Kontaktuje sa s okolitým svetom skôr ako ostatné deti.

·  Začína skoro chodiť. Potrebuje málo spánku. 

·  Je veľmi zvedavé a všetkých ustavične zasypáva otázkami. 

·  Je nahnevané a podráždené, keď nedostane na svoje otázky vyčerpávajúce odpovede. 

·  Samo sa naučí rozoznávať písmená a skoro čítať. 

·  Je veľmi precitlivelé.

·  Zaoberá sa encyklopédiami a odbornými knihami.

·  Porovnáva a hľadá podobnosti a rozdiely (veci, ľudia, pojmy, myšlienky skúsenosti). 

·  Vytvára si svoj vlastný systém poznatkov a informácií podľa súvisiacich

·  vlastností. 

·  Je nezávislé v myslení.

·  Je všímavé, pozorné a citlivé na nové veci a nových ľudí.

·  Je samostatné, nepotrebuje pomoc (ja sám!)

·  Má mimoriadne dobrú pamäť.

·  Neustále vyhľadáva nové informácie.

·  Je originálne, nápadité v myslení a vyjadrovaní sa.

·  Má špecifický (osobitý) zmysel pre humor.

·  Nemá rado mechanické činnosti, ktoré sa opakujú a netreba pri nich rozmýšľať.

·  Vydrží dlho pri zaujímavej práci.

·  Chce všetko robiť dokonale.

·  Má málo priateľov.

·  Zaoberá sa neobvyklými vecami a poznatkami.

·  Rýchlo sa učí nové veci.

 

Ak aj Vaše dieťa má niektoré z týcho prejavov ( nemusí ich mať všetky), navštívte CPPP v Bardejove a dohodnite si stretnutie s psychológom (D. Balonová).

Aj Vaše dieťa môže navštevovať triedu pre mimoriadne nadané deti na našej škole. 

Ako sa prejavuje nadané dieťa v škole?

·  Vie všetko skôr, rýchlejšie a lepšie. 

·  Má veľa poznatkov z rôznych oblastí. 

·  Má výraznú reč a bohatú slovnú zásobu. 

·  Učí sa rýchlo a dobre. 

·  Rýchlo nachádza najdôležitejšie fakty a príčinno - následné vzťahy. 

·  Má vynikajúcu pamäť. Zaujíma sa o nové veci a informácie. 

·  Rado robí náročné úlohy, chce ich riešiť samostatne. 

·  Robí menej chýb, pracuje efektívnejšie.

·  Radšej pracuje samo, ako v kolektíve, je individualista.

·  Vie sa dobre koncentrovať. Má svoje pracovné tempo.

·  Nudí sa pri bežných, ľahkých úlohách.

·  Snaží sa o dokonalú prácu, je perfekcionalista.

·  Je veľmi sebakritické, často nespokojné so svojimi výsledkami.

·  Zaujíma sa o otázky neprimerané svojmu veku.

·  Používa cudzie a abstraktné slová.

·  Je menej prispôsobivé ako iné deti.

·  Dokáže robiť viac vecí odrazu.

·  Vystačí si samo so sebou, najmä ak má zaujímavú činnosť.

·  Rado číta náročné, ťažké knihy.

·  Rado pozerá televíziu a pracuje pri počítači. 

·  Zaujíma sa o abstraktné otázky (čas, život, smrť, náboženstvo, atď.)

·  Má na veci vlastný názor, je nekonformné.

·  Neprijíma nekriticky mienku väčšiny.

·  Trest a prísne výchovné postupy veľmi negatívne pôsobia na osobnosť nadaného dieťaťa. 

·  Je intelektovo zrelšie, ale o to viac citlivejšie a zraniteľnejšie.

·  Emocionálna a sociálna zrelosť nie sú na rovnakej úrovni ako ich intelekt.

·  Priatelí sa skôr so staršími deťmi, alebo vyhľadáva spoločnosť dospelých.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria