Navigácia

Projekt Moderné vzdelávanie

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Tento projekt je pokračovaním projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, ktorým prešli 7 učitelia našej školy pre jednotlivé všeobecno-vzdelávacie predmety čím sa snažíme, aby  vzdelávanie odrážalo spoločenské potreby a požiadavky trhu. Medzi hlavné ciele modernizácie patrí:

 • premena tradičného vzdelávania s dôrazom na encyklopedické znalosti a memorovacie schopnosti na výchovno-vzdelávací proces, zameraný na aktívne učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov
 • zmena obsahu vzdelávania (zníženie počtu nepotrebných a nefunkčných informácií a ich nahradenie poznatkami potrebnými pre život)
 • zmena prípravy učiteľov (tvorba podmienok pre motiváciu a neustále vzdelávanie učiteľov)
 • zmena metód výchovy (budovanie dôvery medzi učiteľom a žiakom)
 • rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov
 • budovanie hardvérovej infraštruktúry
 • prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu
 •  vybudovanie Centrálneho informačného portálu rezortu školstva iEDU (rezortná komunikačná infraštruktúra pre komunikáciu a sprístupňovanie údajov medzi jednotlivými školami)
 • intenzívna digitalizácia učebného obsahu (multimediálne spracované poznatky k témam všeobecno-vzdelávacích predmetov v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa vzťahujú na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému základných a stredných škôl, vrátane gymnázií)
 • z tohto projektu boli na školu dodané noteboky v hodnote 5000,-Eur

 

V súčasnosti si žiaci môžu nájsť vzdelávacie materiály na týchto stránkach: http://planetavedomosti.iedu.sk/ http://www.naucteviac.sk/

Z projektu Moderné vzdelávanie sme v školskom roku dostali 2 notebooky s ozvučením, ktoré majú byť v ďalšom šk. roku doplnené o interaktívne tabule. 

Koordinátor projektu: Ing. Mária Onuščáková

Správa dodanej techniky: Ing. Ľubomír Kuča 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria