• Tatiana Vavreková: Web stránka

     • 7D

     • Ahojte, ako už určite viete, od stredy sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín. Teda začíname v túto stredu o 9.30 hod. hodinou online. Takže pri mojom mene na školskej stránke má každý učiteľ meet miestnosť, cez ktorú budú prebieha naše on line vyuč. hodiny. Neúčasť na nich musí byť ospravedlnená na učiteľský mail. Všetko bude hodnotené. Takže pripravte si učebnice, pracovné zošity. Pekný večer

      byj-ecbc-iee

      D.ú. - zopakovať slovnú zásobu na tému škola, trieda, rodina, jedlo. Napíš 10 viet na každú tému - po slovensky a ústne si ich prelož.. Nová sl. zásoba - hračky!!! Vety píš do zošita.

       

      Dobrý deň, zajtra on line hodina nebude - 27.januára.