• Tatiana Vavreková: Web stránka

     • 7C-7D

     • Pracovný zošit strana 20 opakovanie známych písmen cv.9.1, a nové písmeno č- opakovať s písmenom u, lebo sa podobajú. Pracovný zošit str.20 až po cv.9.14 vrátane.

      Učebnica - opakovanie od 30 do 32 (J)

      Termín do 1. apríla.

      Dobrý deň, prosím Vás o zaslanie prázdnej spávy na môj gmail, prostredníctvom Vášho gmailu Vás pridám do gmailovej triedy, kde budete dostávať zadania a aj ich mne vypracované posielať. Emaily prosím poslať do Veľkej noci. (povinnosť je mať email na gmaily)