• Sláva Rusnáková

     • 7. ročník gréckokatolícke náboženstvo

     • 15. 12.

                                                                                         

                                                                                    Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=tUkScC_82L0


      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu za  niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Matúš (Mt) 1,18 - 2,23

      https://biblia.sk/citanie/ssv/mt/1

       

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

       

      zaspievaj si:

      https://www.youtube.com/watch?v=CczqAnVQCnE&list=RD9zY4egCsA48&index=38

      https://www.youtube.com/watch?v=RF839X4ytHk

      https://www.youtube.com/watch?v=hXCvl_j_sAE

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       

       

      2021/2022

       

       

       

       

      21. 04.

      Sv. Juraj

      Svätý Juraj sa narodil v Kapadócii v dnešnom Turecku v roku 280. Keď bol malým chlapcom, zomrel mu otec. V mladosti vstúpi do rímskej armády a neskôr sa stal významným hodnostárom v cisárskom vojsku. Stal sa obľúbencom cisára Diokleciána.

      Rímsky cisár Dioklecián dvadsať rokov nechal kresťanov na pokoji. Po dvadsiatich rokoch podnietený aj svojimi poradcami začal strašné prenasledovanie kresťanov. Len čo sa Juraj dozvedel o nespravodlivých zákonoch, išiel za panovníkom a smelo začal pred ním brániť vieru v Ježiša Krista. Cisár sa rozhneval a uvrhol ho do väzenia. Mučili ho, ale on vytrval vo svojom presvedčení.

      Juraj bol sťatý 23. apríla v roku 303 pred bránou mesta Lydde – Diospolis. Ani najukrutnejším mučením sa nedal odvrátiť od svojej viery a lásky k Ježišovi. Stratil život časný, ale získal večný. Úcta k nemu sa veľmi rýchlo šírila najprv na Východe a vplyvom križiakov aj na Západe. Najstarší chrám zasvätený sv. Jurajovi dal postaviť cisár Konštantín Veľký.

      O sv. Jurajovi sa vytvorila legenda, ktorá hovorí, že v Jurajovom rodnom meste Selena žil drak, ktorého sa všetci báli. Požieral ľudí a robil zle. Ale tohto draka zabil Juraj v znamení kríža, a tak zachránil kráľovskú dcéru pred smrťou.

      Drakom je diabol, ktorý existuje a robí zle, duchovne požiera ľudí. Sv. Juraj bol ten, ktorý proti nemu odvážne  bojoval a v boji s ním aj položil svoj život.

      Nepriatelia chcú zničiť naše telo, ale hlavne našu dušu. Musíme si ju chrániť, lebo je to najcennnejšie, čo máme. Najväčším nepriateľom našej duše je diabol. Hľadá spôsob, ako vstúpiť do ľudského srdca.

       

      Páter Pio hovorí o diablovi, že je ako pes, ktorý je na reťazi. Môže štekať a zlostiť sa, ale ak my sa k nemu nepriblížime, nemôže nám ublížiť.

       

      S pokušením sa stretávame dennodenne. Ale my v tomto boji nie sme sami. Je s nami Boh. 

      A „ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ Rim 8,31b

       

      Prečítaj si v učebnici toto učivo na s. 81 – 86.


       

      14. 04.

      Christos voskrese! Voistinu voskrese!

      Zažiť odpustenie - Ježiš a hriešnica

       

      "Každý svätý má svoju minulosť, ale každý hriešnik má svoju budúcnosť."

      Oscar Wilde

       

      V modlitbe Otče náš sa modlíme: "Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom." Naozaj odpúšťame svojím vinníkom? Povieš si: "Ja mám odpustiť tomu, kto sa mi neustále vysmieva, nadáva mi, ohovára ma, ubližuje mi...? Nikdy?!

      My sami to nikdy nedokážeme, iba s pomocou Boha. Ježiš nielen hovoril, čo máme robiť, ale sám to aj uskutočňoval. Sám nám ukázal príklad hodný nasledovania. Keď bol pribitý na kríži, povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia."(Lk 23,34)  

      Aký lepší príklad ešte potrebujeme na to, aby sme pochopili nekonečnú lásku Boha k ľuďom?

      Vo Svätom písme máme množstvo príkladov ľudí, ktorí zažili odpustenie, aj keď nemali najkrajšiu minulosť: zločinec na kríži, cudzoložnica, mýtnik...

      Započúvajme sa do príbehu o cudzoložnici:

      Ježiš odišiell na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?"

      Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

      Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!!

       

      Prekonajme to, čo nám bráni odpustiť, aby aj nám bolo odpustené.

       

      Zvyšok učiva si prečítaj v učebnici na s. 74 - 76. Nech ťa Boh žehná a chráni.


       

      07. 04.

      Kto za to môže?

      Christos voskrese!  Voistinu voskrese!

      Pri pozeraní Tv, internetu, čítaní novín alebo sledovaní správania ľudí si mnohokrát kladieme takúto otázku. Kto za to môže? Prečo si ľudia navzájom ubližujú, prečo je medzi nimi toľko nenávisti, prečo trpia a zomierajú?

      Veď Boh toto nechce. Boh nechce, aby ľudia trpeli a zomierali. Jeho pôvodným plánom pre človeka bol raj: priateľstvo s Bohom a súlad medzi sebou samým a so stvorením, ktoré ho obklopuje.

      Ale medzi Adama a Evu sa votrel hriech, preto museli opustiť raj, kde žili v harmonickom vzťahu medzi sebou navzájom a s Bohom. Namáhavá práca, utrpenie, smrteľnosť a náchylnosť k hriechu sú sprievodnými znakmi strateného raja.

      "Nijaký hriech sa netýka výlučne len toho, kto sa ho dopúšťa, ale odráža sa aj na ostatných. Jeho následky zasahujú aj spoločnosť. Človek, ktorý koná hriech, môže byť podmienený okolnosťami, nátlakom, alebo môže byť k nemu donútený, môže byť obeťou rôznych tendencíí, zaťažení alebo návykov, spojených s jeho spoločenským postavením. Každý hriech môže byť sociálny, ak svojou povahou a zameraním je namierený proti dobru druhých ľudí."

      Každý hriech je zlo v každom ohľade a nie je v ňom nič dobré, čo by človekovi mohlo prispieť ku šťastiu. Každý z nás chce byť šťastný. Ale ceste k šťastiu bráni hriech. Jediný, kto ten hriech môže odstrániť, je Kristus. On má kľúč od šťastia. Ale záleží na nás, či budeme robiť pokánie.

      Zvyšok učiva si prečítaj v učebnici na s. 70 - 72.


       

      31. 03.

      Ježiš oslobodzuje od hriechu

      "Boli sme výkúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista."

      (1 Pt 1,18b - 19a)

       

      Vieš, aký význam má tvoje meno? Ak nevieš, skús to vyhľadať na internete. Vedel by si povedať, čo znamená meno Ježiš Kristus?

      Ježiš v hebrejčine znamená: "Pán zachraňuje".

      Kristus (Christos) pochádza z gréckeho prekladu hebrejského slova "Mesiáš" (Maššiach), ktoré znamená "pomazaný".

       

      V Izraeli boli totiž v Božom mene pomazaní tí, čo boli Bohu zasvätení na poslanie, ktoré pochádzalo od neho. Boli to králi, kňazi a niekedy aj proroci. Mesiáša mal pomazať Pánov Duch za kráľa a zároveň za kňaza, ale aj za proroka.

      Ježiš splnil mesiášsku nádej Izraela vo svojej trojnásobnej funkcii Kňaza, Proroka a Kráľa.

      V rímskych katakombách sa nachádza strokresťanský tajný znak, ktorý bol vyznaním Ježiša Krista - slovo ICHTHYS ( gréc. znamená ryba ). Keď sa grécke slovo rozdelí na jednotlivé hlásky, ukažu sa začiatočné písmená piatich gréckych slov        Iésus Christos Theu Yios Sóter, čo znamená Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ.

      "Niet pod nebom  iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení."

      Boh sa neprizerá nečinne, ako človek postupne ničí seba i svet. Posiela nám Ježiša Krista, Záchrancu a Spasiteľa, ktorý nás vyslobodzuje z moci hriechu.

      Ježiš pre nás mnoho vytrpel. Keď prišiel pred Piláta, nebolo na ňom zdravého miesta a Pilát povedal: "Ecce homo!" - "Hľa, človek!" Akú veľkú lásku má Boh k nám ľuďom. Nezavrhuje nás pre naše hriechy, aj keď si to zaslúžime, ale nás nekonečne miluje. My mnohokrát nevieme odpustiť maličkosti. Ale Kristus pre nás vytrpel všetko od utrpenia v Getsemanskej záhrade, nadávok, pľuvancov, bičovania, tŕním korunovania, úderov po hlave, nosenia kríža, padania pod ním, vyzliekani zo šiat, výsmechu a urážok, až po smrť na kríži.

      Nezaslúži si Ježiš našu lásku a vďačnosť? Určite áno. 

       

      Prečítaj si zvyšok učiva n s. 79 - 80.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

       

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing

       

      Prajem ti požehnané sviatky Kristovho vzkriesenia.


       

      24. 03.

      Vlastné hranice a vina

      Každý z nás je za svoje činy zodpovedný. Nie vždy sa nám podarí urobiť dobrú vec. Keď vieš, že si niečo urobil nesprávne, cítiš sa vinný. Nie je to príjemný pocit, preto sa mnohokrát snažíš tejto viny striasť, zvaliť ju na niekoho iného, prikrášliť to, tváriš sa, že sa nič nestalo. Avšak kresťan sa má snažiť nezamlčať svoju vinu, ale spracovať ju, uznať, že urobil chybu a priznať sa k nej.

      Kráľ Dávid tiež urobil chybu a keď si to uvedomil,  oľutoval čo urobil a napísal tento žalm 50. prečítaj si príbeh o ňom na s. 64 - 66.

       

      Zmiluj sa, Bože, nado mnou

      pre svoje milosrdenstvo a

      pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

      Úplne zmy zo mňa moju vinu a

      očisť ma od hriechu. 

       

      Vedomý som si svojej neprávosti a

      svoj hriech mám stále pred sebou. 

      Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a

      urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

      aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a

      nestranný vo svojom súde.

       

       Naozaj som sa v neprávosti narodil a

      hriešneho ma počala moja mať. 

      Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a

      v samote mi múdrosť zjavuješ. 

       

      Pokrop ma yzopom a

      zasa budem čistý;

      umy ma a

      budem belší ako sneh. 

       

      Daj, aby som počul radosť a veselosť,

      a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

       Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a

      zotri všetky moje viny. 

       

      Bože, stvor vo mne srdce čisté a

      v mojom vnútri obnov ducha pevného. 

      Neodvrhuj ma spred svojej tváre a

      neodnímaj mi svojho ducha svätého. 

       

      Navráť mi radosť z tvojej spásy a

      posilni ma duchom veľkej ochoty. 

      Poučím blúdiacich o tvojich cestách a

      hriešnici sa k tebe obrátia. 

       

      Bože, Boh mojej spásy,

      zbav ma škvrny krvipreliatia a

      môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. 

       

      Pane, otvor moje pery a

      moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

       Veď ty nemáš záľubu v obete,

      ani žertvu neprijmeš odo mňa. 

       

      Obetou Bohu milou je duch skrúšený;

      Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

       Buď dobrotivý, Pane, a

      milosrdný voči Sionu,

      vybuduj múry Jeruzalema. 

       

      Potom prijmeš náležité obety,

      obetné dary a žertvy;

      potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

       

      Žiadny človek nie je bez viny. Najčestnejší postoj k vine je priznať sa, oľutovať ju a pokúsiť sa ju napraviť. Dokážeme to len vtedy, keď si vinu uvedomíme. Vina sa nedá vymazať, jedine odpustiť. Dokonalé odpustenie môže dať človeku iba Boh.

      Boh vie, že sme ľudia hriešni, že padáme, ale on nás nenechá ležať, ale podáva nám pomocnú ruku.

      Záleží na tebe, či prijmeš ponuku od Boha, aby ti pomohol, alebo sa s tým budeš trápiť sám a budeš ležať v bahne svojich hriechov. 

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.


       

      17. 03.

      Rozvoj svedomia

      Istý muž sa udal, že zabil človeka pred dvadsiatimi rokmi. Obeťou bol jeho známy, ktorý bol na ceste do Ameriky za prácou. Prepadol ho v poli, v potýčke ho zabil a obral ho o peniaze, ktoré mal na cestu. Mŕtvolu hodil do starej studne na medzi. Príbuzní obete si roky mysleli, že sa mu v Amerike stalo niečo zlé. Po priznaní polícia prezrela starú studňu a skutočne v nej našla kosti človeka. Keď sa vinníka pýtali, prečo sa vlastne priznal, keď ho nikto nepodozrieval, povedal: „Dvadsať rokov som sa poriadne nevyspal. Výčitky svedomia mi nedali spať. Chcem pykať za svoj hriech, aby som sa ich zbavil.“

       

      Hriech zaslepuje rozum človeka, preto je potrebné preskúmať, aké hriechy sme vykonali. Dôležité je spytovanie svedomia – spomenúť si na hriechy, ktoré sme spáchali od krstu alebo od poslednej spovede. Nie je to však ľahké, treba mať na to čas a hlavne musíme chcieť.

      Ak si chceme spytovanie svedomia urobiť poriadne, musíme svoje srdce a myseľ odtrhnúť na istý čas od dočasných záujmov. Najlepšie nás pozná Boh, preto prosme Svätého Ducha o svetlo, ktoré potrebujeme.

       

      "Večer pred spaním sa jednoducho spýtaj: Čo som dnes urobil pre Ježiša a čo som dnes urobil s Ježišom? Pozrite sa na svoje ruky. To je najlepšie spytovanie svedomia."

      sv. Matka Tereza

       

      Prečítaj si zvyšok dnešnej látky v učebnici na s. 60 - 62.

       

      Nech ťa Boh žehná a chráni.


       

      10. 03.

      Srdce

      Srdce v našom tele má dôležitú funkciu. Ak by prestalo biť, tak by sme zomreli. Preto sa treba oň starať.

       

      Srdce nie je len centrom fyzického, ale v istom zmysle aj duchovného života. Je akoby dušou našej duše. Je miestom,             z ktorého pramenia naše skutky.

      Vo svojom srdci sa stretávame s Bohom. Je v ňom, počuje náš hlas a prijíma nás. Jediné, čo od nás chce, aby sme túžili po jeho láske a aby naše srdce bolo vnímavé a otvorené.

       

      Srdce je potrebné strážiť, dávať naň pozor, aby sa k nemu nedostal náš nepriateľ. Preto treba odstrániť všetky zlé myšlienky, snažiť sa o pokoj, o vnútornú slobodu.

      Duchovnými zbraňami proti zlu sú: modlitba, čítanie Sv. písma, pôst, sebazaprenie, pokora, bdenie, námaha, striedmosť, askéza, zdržanlivosť...

      Aby sme odohnali všetkých démonov, treba vzývať Ježiša, modliť sa k nemu.

       

      Veľkopôstna modlitba Efréma Sýrskeho

      Pane a Vládca môjho života,

      odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbanlivosti, mocibážnosti a prázdnych rečí.

       Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.

      Áno, Pane a Kráľu,

      daj, aby som videl vlastné prehrešenia a

      neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov.

      Amen.

       

       

      DÚ: Nakresli do zošita srdce a vpíš do neho čo je dôležité v tvojom živote.  Potom napíš okolo srdca čiernym perom, čo ťa oberá o pokoj, čo útočí na tvoje srdce. Červeným perom napíš, ako proti tomu bojuješ.

       

      Prečítaj si zvyšok dnešnej látky v učebnici na s. 56 - 59.

       

      Nech ťa Boh žehná a chráni.


      03. 03.

      Svedomie

      Jeden otec poučoval svoje deti pri návšteve v ZOO, kde si prezeral akvárium s rakmi. Rozprával im:

      Každý rak má pod pancierom dutinku, ktorá sa nazýva hmatová bunka. A do tejto bunky si rak vkladá malé zrnko piesku, aby ho to zrnko upozornilo, v akej je polohe. To zrnko je priťahované zemskou príťažlivosťou, takže vždy smeruje k zemi a rak je pekne vo vodorovnej polohe. Keď sa rak nakloní, zrnko sa skotúľa na stranu jamky, tam ju podráždi a rak rýchlo vyrovná svoje telo, aby zrnko bolo uprostred bunky, kde necíti žiadne podráždenie, a tak sa rak udržuje stále vo vodorovnej polohe.

      Aj my máme udržiavať rovnováhu, to znamená správne konať a dobre žiť. Čím je pre raka zrnko piesku, tým sú pre nás prikázania a čím je pre raka hmatová bunka, tým je pre nás svedomie.

      Prečítaj si zvyšok dnešnej látky v učebnici na s. 54 - 55.


       

      18. 02.

      Rozhodnutie a dôsledky

      Mnohokrát naše správanie ovplyvnňuje rodina, kamaráti, televízia, internet... Naše rozhodnutia môžu mať vplyv nielen na náš život, ale aj ľudí okolo nás. Naše rozhodnutie môže stáť niekoho život, ale môže aj život zachrániť. Mnohokrát si robíme, čo chceme, nemyslíme na to, ako sa cítia ostatní, či sme niekomu neublížili, nemyslíme na ďalšie generácie, nemyslíme na dôsledky našich činov. Niekedy konáme unáhlene, bez premýšľania, nenecháme si to uležať v hlave a následky našich rozhodnutí sa niekedy nedajú vrátiť späť.

      Prehodnoť svoje správanie - je hodné správania kresťana? Máš ešte na sebe pracovať?

      Prečítaj si učivo na s. 51 - 52.

       

      Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

      https://www.youtube.com/watch?v=1XirRvbdFTQ&ab_channel=palinno84


       

      11. 02.

      Rozhodnutie a sloboda

      V živote sa musíš veľakrát rozhodnúť. Aké oblečenie si dnes oblečieš, aké topánky si kúpiš, výber kamarátov, to sú také  bežné rozhodnutia. Ale v živote sú aj také, ktoré sú dôležité, akú školu si máš vybrať, zamestnanie, manžela, manželku... V mnohých prípadoch ti radia iní, ale niekedy sa musíš rozhodnúť celkom sám. Môžeš sa rozhodnúť správne, ale niekedy sa môžeš aj "popáliť".

      Sú však aj rozhodnutia, keď sa musíš rozhodnúť medzi dobrom a zlom. Záleží len na tebe, akou cestou sa vyberieš.

      Prečítaj si v učebnici príbeh o chlapcovi a nové učivo s. 48 - 50.

       

      V pondelok 15. 02. Začína Veľký pôst – je to príprava na Veľkú noc (Paschu). Skús počas tohto obdobia Veľkého pôstu si dať nejaké predsavzatie – (zrieknuť sa niečoho čo máš rád – sladkosti, filmu, počítačovej hry, žiadostivostí, nejakého hriechu ...). urob to pre Ježiša. Veď on toľko pretrpel pre teba. Neskúsiš to? Pomocou pre prekonanie samého seba je čítanie sv. písma, modlitba (stíšenie sa – rozhovor s Bohom), sv. spoveď, eucharistia, sv. liturgia.

      Ak ti to nepôjde, nevadí, Boh vidí tvoju snahu polepšiť sa a dá ti aj silu zvíťaziť nad tvojou neresťou, len ty musíš chcieť. Prajem ti veľa síl, trpezlivosti a odhodlania.


       

      03. 02.

      Sloboda a rozhodnutia

      Boh, keď stvoril človeka, dal mu rozum a slobodnú vôľu. Pripravil pre neho raj a povedal, že môže jesť zo všetkých stromov okrem jedného. Lenže prišiel diabol a začal ho pokúšať. Človek si mohol vybrať medzi 2 možnosťami - poslúchnuť Boha alebo diabla. Vieme, ako to skončilo, do sveta prišiel hriech a s hriechom smrť.

      Prečítaj si učivo v učebnici s. 46 - 47.

      Kristus nám dal šancu byť spasení, dal nám milosť pomáhajúcu a milosť posväcujúcu. Využime tu šancu a nepremárnime ju.

      Nech vás Boh žehná a chráni.

       


       

      27. 01.

      Otroctvo v súčasnosti

      V dnešnej dobe nemáme čas na nič. Stále sa niekam ponáhľame, nič nestíhame. Nemáme čas na rodinu, rodičov, kamarátov, so susedmi sa ani nerozprávame, radšej sa k ním otočíme chrbtom, akože ich nevidíme. Už nie sú pre nás dôležití ľudia okolo nás, ale ja - moje ego. Veci sú pre nás bohmi, za ktorými sa ženieme, venujeme im čo najviac času, robíme pre nich všetko aj na úkor nášho zdravia a rodiny. Všetky peniaze, ktoré zarobíme  idú na veci,k ktoré sú pominuteľné. Stávame sa otrokmi, lebo potrebujeme peniaze na nové veci, splácame pôžičky za veci, ktoré mnohokrát nepotrebujeme, ale máme ich, lebo ich majú "všetci", a my nebudeme iní. Dostávame sa do bludného kruhu, z ktorého niet úniku.

      zvyšok si prečítaj v učebnici na s.  42 - 45.

      DÚ: skús sa zamyslieť nad svojim životom, či aj ty nie si otrokom veci, či máš Boha na 1. mieste v živote. Nech veci slúžia tebe, nie ty im. Odlož mobil, pc a venuj čas svojim najbližším, váž si čas, ktorý s nimi tráviš, aby si neskôr neľutoval, že už je neskoro. 


       

      20. 01.

      Otroctvo v minulosti a dnes

      Kto je podľa teba otrok? Aké má práva a ako sa môže cítiť? napíš mi na rusnakova@zskombj.sk

      Prečítaj si nové učivo na s. 39 - 41.

       


       

      13. 01.

      Kolonializmus

      Prečítaj si učivo v učebnici na s. 37 a 38.

      Napíš mi  na rusnakova.slavka@gmail.com - aké práva boli porušené? Existuje aj dnes rasová diskriminácia?  ak áno, kde a ako sa prejavuje. Poznáš osoby akebo skupiny z našej krajiny, ktoré bojovali aktívne za svoje práva?

      V novom roku vám prajem veľa Božích milostí, lásky, pokoja, zdravia a Božieho požehnania.


       

      16. 12.

                                                                                       

      Narodenie Ježiša Krista

      Blížia sa nám sviatky Kristovho narodenia. Poďme si pripomenúť ako to bolo s narodením Ježiša Krista. Panna Mária žila v Nazarete a bola zasnúbená s Jozefom. Prišiel k nej anjel Gabriel a povedal jej, že bude matkou Božieho Syna. Ona túto Božiu vôľu prijala a stala sa matkou Ježiša. Lenže cisár Augustus vydal rozkaz...no veď pozrite si to sami

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&pbjreload=101

      Ježiš Kristus bude mať narodeniny. Čo mu môžeme dať my, aký darček? Daj mu svoj čas. Venuj mu každý deň aspoň 5 minút. Ako to máš urobiť? 

      1. Vypni telefón, TV, internet a notebook.
      2. Zavri sa do svojej izby, kde budeš iba ty a Boh.
      3. Povedz Bohu: „Bože tu som a chcem dať nasledujúcich 5 minút iba tebe. Prosím buď tu so mnou."
      4. Snaž sa myslieť na Boha a jeho prítomnosť.
      5. Poďakuj Bohu niečo. (Napr. „Ďakujem ti Bože za zdravie", alebo „Ďakujem ti Bože za dobrú známku ", „Ďakujem ti za kamarátov." Bohu môžeš povedať čokoľvek.)
      6. Na konci modlitby poďakuj Bohu za to, že bol s tebou.
      7. Modlitbu zopakuj nasledujúce dni.

      Možno sa čuduješ, že sa „nič nestalo". Netreba očakávať, že uvidíš jasný blesk z neba a množstvo anjelov. To čo si práve začal, je základ vzťahu s Bohom. Vzťah treba budovať postupne. Keď si prvý deň v škole a nikoho tam nepoznáš, zoznamovanie ide ťažšie. Všetci sú ticho a čakajú, kto prvý začne rozhovor. Nepoznáte sa, neviete čo od seba môžete očakávať.

      Podobne je to aj s Bohom. Boh je osobná bytosť, preto je možné mať s ňou vzťah. Rozdiel je v tom, že túto osobu nevidíš a ešte v tom, že je nekonečne mocnejší ako ty a keby on nechcel, tak by si neexistoval. On ale túži mať s tebou vzťah, prejaviť ti to, že ťa miluje, chce  sa s tebou rozprávať a pomáhať ti, priviesť ťa do neba. Bez tvojich 5 minút to však nepôjde. Nájdeš si ty čas na neho? Začni už dnes. Môžeš si prečítať aj úrývok z Biblie.

      Daj Bohu 5 minút denne a po čase uvidíš ako sa mení tvoj život.

       

      Prajem ti aj celej tvojej rodine požehnané sviatky Kristovho narodenia plné Božích milostí, lásky, pokoja a zdravia.

      Christos raždajetsja!

      Slavite jeho!

       

       


       

      9. 12.

      Svätý Mikuláš

      Sv. Mikuláš sa narodil v Patare r. 270 (Turecko). Bol jediným synom bohatých a zbožných rodičov.  Keď mu zomreli rodičia, zdedil po nich veľký majetok. Pomáhal všade, kde bola potrebná pomoc. Stal sa kňazom a žil v kláštore (monastieri) v Patare.

      Mikuláš sa rozhodol odísť do Palestíny. Na mori ho zastihla taká búrka, až sa potápala loď, no Mikuláš sa pomodlil a búrka prestala, more sa upokojilo. Lenže jeden z námorníkov spadol z rebríka a zabil sa. Mikuláš sa pomodlil a mŕtvy ožil, bol vzkriesený.

      Keď sa Mikuláš vrátil zo sv. zeme, rozhodol sa že odíde do mesta Myra. V tomto meste zomrel arcibiskup a volili nového. Keď sa akosi dlho nevedeli zhodnúť na vybratí niekoho spomedzi seba, spolu s veriacimi sa obrátili na Boha prosiac ho, aby im ukázal cestu k vybratiu toho, ktorý by bol jeho najvernejším sluhom.

      Pán Boh vypočul ich prosbu a svoju vôľu vyjavil jednému starému zbožnému biskupovi, prikazujúc mu, aby sa v noci postavil k chrámovým dverám a za arcibiskupa vyhlásili toho, kto príde ráno prvý na raňajšie bohoslužby a volá sa Mikuláš.

      Sv. Mikuláš, ktorý bol vtedy v Myre, podľa svojho zvyku ešte pred svitaním išiel do chrámu, kde ho pri dverách zadržal biskup a pýtal sa ho na meno. On keďže nevedel o čo ide, neodpovedal. Arcibiskup sa ho opýtal druhýkrát a až vtedy prezradil svoje meno.

      Mikuláš sa vo svojej skromnosti dlho zdráhal a vyhováral na svoju nehodnosť, nakoniec súhlasil s tým, že prijme takú veľkú hodnosť, ale iba preto, že taká bola Božia vôľa. Tak sa sv. Mikuláš stal Myrlicíjskym arcibiskupom.

      Počas prenasledovania kresťanov, Mikuláša uvrhli do väzenia. Keď sa stal panovníkom Konštantín Veľký, daroval Cirkvi slobodu. Mikuláša pustili z väzenia a naďalej bol arcibiskupom v Myre.

      Mikuláš zomrel 6. decembra roku 342 a jeho telo uložili v katedrálnom chráme v Myre a ležalo tu do roku 1096, keď bolo prenesené do mesta Bari v Taliansku. 

      Naučme sa jeho štedrosti, láske k Bohu a blížnemu. Nemyslime naňho iba na jeho sviatok, ale po celý rok. Na jeho príhovor sa stalo mnoho zázrakov, preto ho voláme  divotvorca. Ak máš nejaký problém pros o pomoc svätého Mikuláša, zaiste ti pomôže. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

       


       

      2. 11. 

      Prenasledovanie Cirkvi v čase komunistického režimu v Československu

      2. časť

               

      Nepriatelia Cirkvi veľmi dobre poznali osvedčenú pravdu vyjadrenú v evanjeliu: "Udri pastiera a rozpŕchne sa stádo!" Prvé úlohy zo strany komunistickej strany smerovali proti gréckokatolíckym biskupom. Prečítaj si v učebnici na s. 31 - 36 ako prežívali túto dobu biskupi, rehoľníci, ako im bolo ubližované.

       


       

      25. 11.

      Prenasledovanie Cirkvi v čase komunistického režimu v Československu

      1. časť

      V prvých rokoch vládnutia komunistov v ČSR bol vzťah štátu a Cirkvi založený na vzájomnom rešpekte, neskôr sa konflikty prehlbovali. Cieľom ateistického režimu bolo úplne zlikvidovať Cirkev, cirkvi i náboženstvo, a to spolu s likvidáciou občianskej slobody a základných ľudských práv. Vytvorila sa zámienka, že gréckokatolíci sa musia "vrátiť do lona Pravoslávnej cirkvi".      V 50. rokoch vláda uskutočnila niekoľko akcií. Prečítaj si to v učebnici na s. 30 - 31. Napíš mi na môj email:rusnakova@zskombj.sk - čo znamenala akcia, P, K, R, B.


       

      18. 11. 

      Komunizmus a väzni svedomia

       

      Nie vždy v našej krajine bola demokracia, vládol tu aj komunizmus. Ľudia, ktorí boli pre komunistov nepohodlní, posielali do táborov, mučili ich, zabíjali... Chceli zničiť aj Cirkev a zlikvidovať náboženstvo. Ako to bolo, si prečítaj v učebnici              na s. 26 – 29.

      Napíš mi na rusnakova@zskombj.sk - prečo vznikol úrad pre veci cirkevné a čo robil. 

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

       


       

      11. 11.

      Vznik a prenasledovanie Cirkvi

                                                                              

       

      Ježiš Kristus založil Cirkev. Zvolil si za svojho nástupcu apoštola Petra. Povedal mu tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva . Čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi, čo zviažeš na zemi bude zviazané v nebi. Mnohí chceli Cirkev zničiť, prenasledovali jej nasledovníkov, mučili a zabíjali, ale nepodarilo sa im ju zničiť. Trvá do dnes, lebo má pevný základ na Kristovi. 

      Prečítaj si novú látku na s. 20 - 25.

      DÚ: vypracuj pracovný list, odpovede napíš do zošita z náboženstva, odfoť a pošli mi na môj email: rusnakova@zskombj.sk

       

      15. novembra nám začína obdobie Filipovky – 40 dňový pôst pred Narodením Ježiša Krista. Je to príprava na tento sviatok. Máme si pripraviť svoje srdce, aby k nám mohol prísť Ježiš. Skúsme byť lepší, pomáhať viac doma bez odvrávania, čítať Bibliu, pozrieť si biblický príbeh, prečítaj životopis nejakého svätého... Nech sa ti darí.


       

      4. 11.

      Kristus medzi nami!

      Dnešná téma:

      Norimberský proces

      Prečítaj si látku z učebnice na s. 17 - 19.

      DÚ: Napíš mi  na môj email: rusnakova@zskombj.sk  - aké vlastnosti sa ti nepáčia na druhých ľuďoch.  

      Určite máš aj nejaké aj ty, skús sa nasledujúce dni tejto zlej vlastnosti zbaviť.

      Ľudia nemajú len zlé vlastnosti, ale aj dobré. V učebnici sa uvádzajú tí, ktorí pomohli ľuďom vo vojne i napriek tomu, že im hrozilo nebezpečenstvo smrti. Koľko Slovákov bolo ocenených titulom Spravodlivý medzi národmi?

      Ak by si mal možnosť oceniť niekoho zo súčasnosti, kto by to bol a prečo?

      Ešte stále je možnosť pomôcť dušiam v očistci svojimi modlitbami. Nezabudni na nich, môžeš za nich niečo obetovať, urobiť dobrý skutok, pomodliť sa na cintoríne, obetovať za nich sv. liturgiu. Keď sa oni dostanú do neba, pomôžu potom oni tebe.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

       


       

      28. 10.

      Sláva Isusu Christu!

      Blíži sa nám spomienka na všetkých svätých – to sú tí, ktorí sú v nebi. Aj my sa máme usilovať byť svätí. Netreba robiť nijaké výnimočné veci, iba dôkladne si plniť svoje povinnosti. Náš nebeský Otec nás chce mať všetkých v nebi pri sebe.

      V týchto dňoch si viac spomíname na tých, ktorí zomreli. Keď nám niekto blízky zomrie, je nám smutno, lebo ho dlhšie neuvidíme. Môžeme sa však zaň modliť, aby sa čím skôr dostal z očistca do neba.

      Týmto dušiam pomáha nielen modlitba, návšteva  cintorína ale aj obeta ( zrieknutie niečoho čo máme radi – sladkosti, telky, počítača, alebo robenie toho čo nerobíme radi napr. vysypanie z koša, upratovanie... ). Počas celého mesiaca november máme väčšiu možnosť týmto dušiam pomôcť. Oni si už sami nepomôžu, potrebujú našu pomoc. Nebuďme voči ním ľahostajní a pomôžme im.

      Ak budeš mať možnosť, choď na cintorín, pomodlí sa za niektorého blízkeho zosnulého a zapáľ zaň sviečku. Ak sa ti nepodarí ísť na cintorín, pomodlí sa v tichu v chráme alebo doma za túto dušu.

      Úplné odpustky pre duše v očistci môžeš získať aj keď sa duchovne spojiš s ostatnými veriacimi, zriekneš sa akéhokoľvek hriechu  s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - Otče náš, Raduj sa a Verím), pred ikonou Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky sa pomodliš zbožne modlitby za zosnulých, napríklad svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo si prečítaš úryvok z Biblie nad ktorým budeš rozmýšľať, alebo vykonáš skutok milosrdenstva, obetuješ Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

      Nech ťa Boh žehná a chráni.

       


      21. 10.

      Sláva Isusu Christu! Všetkých vás srdečne zdravím!

      Dnešná téma:

      Práva človeka

      Prečítaj si novú látku v učebnici na s. 15 – 16.

      Na s. 162 – 163 je všeobecná deklarácia ľudských práv. Tvojou úlohou je napísať aspoň 3 ľudské práva, ktoré boli porušené počas vojen – nech ti pritom pomôže deklarácia ľudských práv. Napíš iba čísla tých práv.

      A ak budeš mať chuť tak vymysli báseň na pár riadkov o ľudských právach a nezabudni mi ju poslať.

       

      Nech vás Boh žehná a chráni.