• Jarmila Gubová

     • SJL 8.B (2022/2023)

     • Školský rok 2022/2023

      3. týždeň: 19.9.2022 - 23.9.2023

       

       

       

       

       

       

       

       

      3

       

       

      9. týždeň: 6. 6. - 10. 6. 2022        Prezenčná výučba

      9. 6. 2022 SJ: Skladba - holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen

      Klikni: Skladba_hlavne_vetne_cleny__hola_a_rozvita_veta.rtf

       

      8. 6. 2022 SJ: Skladba - hlavné vetné členy v jednoduchej vete

      Klikni: Hlavne_vetne_cleny(3).pptx

       

      36. týždeň: 23. 5. - 27. 5. 2022        Prezenčná výučba

      23. 5. 2022 SJ: Spojky  - charakteristika, delenie, písanie čiarok

      Klikni: Spojky_vypracovane_ulohy(1).doc

      Učebnica SJ s. 62 - 63. 

       

      35. týždeň: 16. 5. - 20. 5. 2022        Prezenčná výučba

      16. 5. 2022 SJ: Pracovný list - slovesný vid 

      Klikni: Slovesa_slovesny_vid_pracovny_list.docx  Opakovanie a upevňovanie vedomostí o slovesnom vide.

      Učebnica SJ s. 60 - 61. Prepis charakteristiky dynamického opisu (opis pracovnej činnosti) str. 61/3. úloha - tabuľka (druhý stĺpec)

       

       

      32. týždeň: 25. 4. - 29. 4. 2022        Prezenčná výučba

      28. 4. 2022 SJL:  Pracovný list - číslovky (druhy čísloviek, pravopis, skloňovanie, vzory)

      Klikni: Cislovky_-_pracovny_list(1).docx

       

      27. 4. 2022 SJL:  Kontrolný diktát č. 3 - číslovky

       

      25. 4. 2022 SJL:  Pravopisné cvičenie - číslovky

       

      31. týždeň: 18. 4. - 22. 4. 2022        Prezenčná výučba

      18. 4. 2022 SJL:  Určité a neurčité číslovky - skloňovanie a pravopis

       

      30. týždeň: 11. 4. - 15. 4. 2022        Prezenčná výučba

      11. 4. 2022 SJL: Radové a násobné číslovky - skloňovanie a pravopis

       

      29. týždeň: 4. 4. - 8. 4. 2022        Prezenčná výučba

      6. 4. 2022 SJL: Základné číslovky - skloňovanie a pravopis

      Klikni: CISLOVKY_-_ZaKLADNE_(1_-_99).ppsx

       

      28. týždeň: 28. 3. - 1. 4. 2022        Prezenčná výučba

      30.3. 2022 LIT.: Fantasy literatúra Igor a Muška Molitorovci Dievčatko z Krajiny Drakov

      Klikni: Dievcatko_z_Krajiny_Drakov.pptx

      Učebnica LV s.100 - 105. Urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

       

      26. týždeň: 14. 3. - 18. 3. 2022    Prezenčná výučba

      16. 3. 2022 LIT.:  Arthur Conan Doyle  Na ten obraz nikdy nezabudnem (úryvok)

      Klikni: Arthur_Conan_Doyle_poznamky.odt

      Učebnica LV s. 95 - 99. Pečítat text úryvku a napísať poznámky. 

       

      25. týždeň: 7. 3. - 11. 3. 2022    Prezenčná výučba

       

      24. týždeň: 28. 2. - 4. 3. 2022    Prezenčná výučba

       

      23. týždeň: 21. 2. - 25. 2. 2022    Jarné prázdniny

       

      22. týždeň: 14. 2. - 18. 2. 2022    Prezenčná výučba

      18. 2. 2022 LIT.:  Jack London Sivé vĺča (úryvok)

      Kontrola DÚ. Dočítať text úryvku a práca s textom. 

       

      17.2. 2022 SJ: Podstatné mená - pomnožné podstatné mená

      Písomná previerka.

       

      16. 2. 2022 LIT.: Dobrodružná literatúra Jack London Sivé vĺča (úryvok)

      Klikni: Jack_London(1).odt

      Učebnica LV s. 83 - 86. Prečítať text úryvku a napísať poznámky o diele.

      DÚ: Z úryvku diela vypísať v 5 bodoch vonkajšiu a vnútornú charakteristiku sivého vĺčaťa !

       

      14.2. 2022 SJ: Podstatné mená - opakovanie a upevňovanie

      PZ Hravá slovenčina s. 24 - 25/ úlohy 1,2, 3, 4. 

       

      21. týždeň: 7. 2. - 11. 2. 2022    Prezenčná výučba

      11.2. 2022 LIT.: Dobrodružná literatúra Rudyard Kipling Mauglí

      Klikni: Rudyard_Kipling_Maugli_poznamky.odt

      DÚ: Napísať do zošita stručnú charakteristiku "zákona džungle" !

       

      9.2. 2022 LIT.: Hana Košková Prekvapenie s vranou - poviedka

      Učebnica LV s. 75 - 78. Prečítať text poviedky a zapísať do zošitov poznámky. 

      Klikni: Hana_Koskova__Prekvapenie_s_vranou.odt

       

      7.2. 2022 SJ: Pomnožné podstatné mená - opakovanie a upevňovanie

      PZ Hravá slovenčina s. 26/5, 6 a s. 27/7.

       

      20. týždeň: 31. 1. - 4. 2. 2022    Dištančná výučba

      3. 2. 2022 SJ: Pomnožné podstatné mená

      Kontrola DÚ - učebnica SJ s. 38/4.

      Klikni: Pomnozne_podstatne_mena_vyklad_uciva.pptx

      Učebnica SJ s. 39 - 40. Pozri poučky/Zapamätajte si.

       

      2. 2. 2022 LIT.: Marta Hlušíková Srdce v ofsajde - poviedka

      Učebnica LV s. 66 - 70. Prečítať text poviedky a zapísať do zošitov poznámky z prezentácie.

      Klikni: Marta_Hlusikova-_Srdce_v_ofsajde_-_prezentacia.ppt

       

      19. týždeň: 24. 1. - 28. 1. 2022 

      27. 1. 2022 SJ: Opakovanie učiva o podstatných menách

      Učebnica SJ s. 37 - 38. Vypracovať písomne podľa pokynov učiteľa s. 37/2 b), c), s. 38/4.

       

      26.1. 2022 LIT.: Ján Babarík Mobil - poviedka

      Učebnica LV s. 71 - 74. Prečítať text poviedky a zapísať do zošitov poznámky. 

      Klikni: Jan_Babarik__Mobil_poznamky.docx

       

       

       

      13. týždeň: 13.12. - 17.12. 2021

      17.12.2021 LIT.: Gabriela Futová Poškoláci 

      Učebnica LV s. 55 - 60. Prečítať text a práca s textom. Zápis poznámok.

      Klikni: Gabriela_Futova__Poskolaci_poznamky(1).odt

       

      16.12.2021 LIT.: Ľubica Suballyová O medailách a pomaranči - poviedka

      Učebnica LV s. 51 - 54. Prečítať text ukážky. Poznámky o autorke Ľubici Suballyovej  a o ukážke poviedky.

      Klikni: Lubica_Suballyova__O_medailach_a_pomaranci(1).odt

       

      15.12.2021 SJ: Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

      Kontrola DÚ.

      PZ Hravá slovenčina s. 18 - 20/úlohy 10, 11, 12.

      DÚ: PZ Hravá slovenčina s. 19 - 20/3, 14, 15.

       

      13.12.2021 SJ: Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

      Učebnica SJ s. 32/11 - písomne vypracovať. 

      PZ Hravá slovenčina s. 17 - 18/úlohy 8, 9. 

      DÚ: PZ Hravá slovenčina s. 17 - 18/úlohy 9, 10.

       

      12. týždeň: 6.12. - 10.12. 2021

      10. 12. 2021 LIT.: Martin Kukučín Z teplého hniezda

      Učebnica LV str. 46 - 50. Klikni: M._Kukucin__Z_tepleho_hniezda.pptx

      DÚ: Vypísať do zošitov z textu ukážky - 2 metafory, 2 epitetá, 2 prirovnania, 2 príslovia.

       

      9.12.2021 LIT: Detský hrdina v literatúre Jozef Cíger Hronský - Do školy

      Klikni: Jozef_Ciger_Hronsky__Do_skoly(1).odt 

      Prečítaj text a zapíš poznámky o autorovi a diele.

       

      8.12.2021 SJ: Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

      Učebnica SJ s. 30 - 31. Zapamätajte si - prepis do zošitov. Učebnica SJ s. 31/úloha 4 - písomne vypracovať.

      DÚ: Písomne vypracovať z učebnice SJ s. 32/úlohy 8, 9.

       

      6.12.2021 SJ: Slová cudzieho pôvodu

      Učebnica SJ str. 28 - 29. Výklad nového učiva, zápis poznámok - Zapamätajte si a písomne vypracovať str. 29/úlohy 4, 5, 6. 

       

      11. týždeň: 29.11. - 3. 12. 2021

      1.12.2021 LIT.: prezenčná výučba

      Próza J. G. Tajovský - Do konca

      Učebnica LV  str. 36 - 40. Prečítať text poviedky Do konca a prepísať si poznámky o autorovi a diele podľa prezentácie. Klikni: J._G._Tajovsky_Do_konca.ppt

      29.11.2021 LIT.: prezenčná výučba

      Tvoríme príhovor (prívet)

      Učebnica SJ str. 

      5. týždeň: 18. 10. - 22. 10. 2021

      18.10.2021 SJ: Rozbor a a nalýza vstupného testu

      Rozbor a analýza riešenia úloh vo vstupnom teste.

       

      4. týždeň: 11. 10. - 15. 10. 2021

      15.10.2021 SJ: Oprava konrolného diktátu č. 1

      Rozbor a analýza pravopisných chýb a javov v texte.

      14.10.2021 SJ: Vstupný test

      Kontrola vedomostí žiakov z 5. a 6. ročníka.

      13.10.2021 SJ: Kontrolný diktát č. 1 - vstupný diktát

      Overovanie a kontrola vedomostí žiakov z pravopisných javov 5. - 6. ročníka.

      11.10.2021 SJ: Opakovanie - príprava na vstupný test a vstupný diktát

      Kontrola DÚ - nácvičný diktát. Opakovanie vedomostí o tvorení nových slov - odvodzovaním a skladaním, opisný slohový postup, druhy opisov a jazykové prostriedky.

       

      3. týždeň: 4. 10. - 8. 10. 2021

      8.10.2021 LIT: Vojtech Mihálik  Boháčka; Za rúčky - práca s textom

      Učebnica LV str. 162/Galéria spisovateľov - urobiť krátky zápis o autorovi a jeho tvorbe Vojtechovi Mihálikovi. Prečítať texty básní str. 20 Boháčka a Za rúčky - prepis poznámok od spolužiakov, resp. Zistili ste, .... Nový literárny pojem - voľný verš str. 21/ Budeme si pamätať

      DÚ: Priniesť v pondelok zošit na kontrolné diktáty č. 524!

      7.10.2021 SJ: Opakovanie - príprava na vstupný test

      Učebnica SJ str. 12 -13. Úloha str. 13/ 2 a), b) - vypísať z textu V utečeneckom tábore sa učia slovenčinu 5 podstatných mien a určiť vzor, gramatické kategórie - rod, číslo a pádZ učebnice str. 83/16. úloha - napísať privlastňovacie individuálne prídavné mená s podstatnými menami.

      DÚ: Napísať cvičný diktát str. 83/15. úloha - pravopis vlastných podstatných mien.

       

      6.10.2021 LIT: Július Lenko - Dcérke - práca s textom

      Učebnica LV str. 18 - 19. Prepíšte si poznámky do zošitov o autorovi Júliusovi Lenkovi a  básni Dcérke od svojich spolužiakov. Posielam na vysvetlenie a pochopenie básne prezentáciu. Klikni: Julius_Lenko-Dcerke.ppt

       

      4. 10. 2021 SJ: Opakovanie - prisudzovací sklad - grafické znázornenie

      Učebnica SJ str. 12. Kontrola DÚ str. 12/8. Diktát. Robili sme grafické znázornenie prisudzovacieho skladu dvojčlennej vety do zošitov z úlohy 8 Diktát. Pozri na poznámky svojich spolužiakov, ktorí boli prítomní na hodine. 

       

      2. týždeň: 27. 9. - 1. 10. 2021

      1.10.2021 LIT: online hodina

      Ján Smrek Najčistejšia láska - práca s textom

      Učebnica LV str. 17 - 18. Posielam prezentáciu, z ktorej si zapíšete poznámky do zošitov o autorovi Janovi Smrekovi a  básni Najčistejšia láska. Klikni: Jan_Smrek_Najcistejsia_laska.pptx

       

      30.9.2021 SJ: online hodina

      Opakovanie - skladba (hlavné vetné členy - prisudzovací sklad)

      Učebnica SJ str. 12. Zopakovať základné vedomosti a pojmy: podmet, prísudok, dvojčlenná veta a prisudzovací sklad. Písomne do zošitov vypracovať úlohu str. 12/ 8 Diktát. Z jednotlivých viet vypíšte a označte číslicami podmet (2) a prísudok (1), teda prisudzovací sklad. 

       

      29.9.2021 LIT.: online hodina

      Janko Matúška Lúčenie - práca s textom

      Učebnica LV str. 15 - 17. Posielam prezentáciu, z ktorej si zapíšete poznámky do zošitov o autorovi Jankovi Matúškovi a jeho básni Lúčenie. Klikni: Janko_Matuska_Lucenie.pptx

       

      27.9.2021 SJ: online hodina

      Opakovanie - tvorenie nových slov odvodzovaním a skladaním

      Učebnica SJ str. 11 - 12. Pracovať budete podľa pokynov p. asistentky Marušinovej. 

       

      1. týždeň: 20. 9. - 24. 9. 2021

      24.9.2021 SJ: online hodina

      Jan Francisci Bratislavským bratom 

      Učebnica LV str. 13 - 14. Z Galérie spisovateľov str. 159 si prečítajte o básnikovi Jánovi Franciscim a prečítajte si text básne Bratislavským bratom str. 13. Posielam  vám poznámky, ktoré si prepíšete do zošitov. Klikni: Jan_Francisci__Bratislavskym_bratom.odt

      23.9.2021 SJ: online hodina

      Opakovanie - tvorenie nových slov odvodzovaním a skladaním

      PZ Hravá slovenčina. Pracovať budete podľa pokynov p. asistentky Marušinovej.