• ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2023/2024 - INFO TU
    Prijímanie prihlášok do 1. ročníka JE AKTÍVNE - Elektronická prihláška
     

   • MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE v šk. roku 2023/24? 
    Prijímanie prihlášok do 2. až 9. ročníka JE AKTÍVNEElektronická prihláška TU
     

      • Svetový deň mieru: Učíme sa a tvoríme pre mier

       24. 9. 2023

       Dňa 21. septembra sme v našej triede oslavovali Svetový deň mieru. Na tento špeciálny deň som mala príležitosť spolu so svojimi šikovnými žiakmi z 2.A triedy diskutovať o dôležitosti mieru vo svete a robiť k nemu osobné projekty. Mier je hodnota, ktorá by nemala zostať len slovom, ale mala by sa prejavovať v našom každodennom živote. Počas našej diskusie sme sa zamysleli nad tým, čo pre nás znamená mier a aký vplyv má na náš svet. Deti prejavili hlboký záujem a chápanie tejto dôležitej témy. V rámci nášho projektu sme vytvorili rôzne mierové symboly a odkazy. Žiaci vytvorili krásne obrázky holubíc, dúhy a mierových symbolov. Ich kreativita nám ukázala, že mier môže byť vyjadrený aj cez umenie. Okrem toho sme písali listy pre mier, v ktorých sme zdieľali svoje myšlienky o tom, ako by sme mohli prispieť k lepšiemu svetu plnému mieru a zmierenia. Tieto listy sú pre nás dôkazom toho, že aj malé gestá môžu mať veľký vplyv. Boli sme tiež inšpirovaní históriou mieru a ľuďmi, ktorí sa zaň zapojili. Spolu sme spoznávali príbehy ľudí, ako bol Martín Luther King Jr. alebo Mahátma Gándhí, ktorí pracovali pre mier a zmierenie. Celý deň bol venovaný rozprávaniu o mieri, jeho hodnote a význame. Deti ma prekvapili svojou múdrosťou a nadšením pre túto tému. Svetový deň mieru nás utvrdil v presvedčení, že mier nie je len neprítomnosť vojny, ale aj aktívna snaha o zmierenie, spoluprácu a konštruktívne riešenie konfliktov. Mierové projekty našich žiakov nám ukázali, že aj malí ľudia môžu mať veľký vplyv a prispievať k lepšiemu svetu. Chcem sa poďakovať všetkým mojim žiakom z 2.A triedy za ich úžasnú prácu a vášeň, ktorú prejavujú voči mieru. Verím, že im tieto skúsenosti pomôžu rásť ako mieroví občania a budovať svet plný lásky a porozumenia.

       Ďakujem za váš záujem a podporu.

       S láskou

       tr. uč. Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Baloniáda

       21. 9. 2023

       Každé ročné obdobie má svoje čaro. Aj keď končiace leto ešte neodchádza, blížiaca jeseň už klope na dvere a chce nás očariť svojou farebnosťou. Je to vhodný čas na šantenie so šarkanmi. My sme využili čarovné jesenné obdobie a vybehli von si zašantiť. Tentokrát si žiaci navštevujúci ŠKD vymenili šarkany za farebné balóny a zabehali s vetrom opreteky. S balónmi v ruke odbehli dve kolá a po tomto športovom výkone si vychutnali šantenie s balónmi. Školské ihrisko oživil detský smiech a radosť. Za svoj výkon si každé dieťa zaslúžilo sladkú odmenu.

       Bc. Darina Kostárová a Bc. Zlata Kendrová

      • Štyri medaily z M-SR

       19. 9. 2023

       Prvé septembrové víkendy patrili M-SR jednotlivcov v kategóriách staršieho a mladšieho žiactva. V Dubnici nad Váhom sa v dňoch 9.9.-10.9.2023 konali M-SR jednotlivcov staršieho žiactva. Náš klub a školu reprezentovalo 14 žiakov (8ch a 6d). Chlapci získali 3 bronzové umiestnenia. Bruno Čech-Gut v disku za výkon 34,92m, Teo Šmida v hode kladivom za výkon 29,41m a štafeta 4x60m v zložení Marko Jurčišin, Martin Gajdoš, Patrik Lenárt, Richard Kuľka výkonom 29,65s. Dievčatám sa nepodarilo získať medailové umiestnenie, ale treba podotknúť, že štyri sú prvý rok staršie žiačky a dve sú dokonca len mladšie žiačky. Najhodnotnejší výkon podala Amanda Nyongoni v skoku do diaľky, kde skončila na 5. mieste výkonom 523 cm. Celkovo sme ešte získali osem umiestnení do 8.miesta, čo znamenalo finále. Spolu na M-SR v Dubnici nad Váhom štartovalo 172 chlapcov z 54 klubov a 269 dievčat z 58 klubov.

       Týždeň po týchto M-SR sme cestovali do Martina na M-SR vo viacboji mladšieho žiactva. Reprezentovali nás 3 žiaci (2ch a 1d). V silnej konkurencii sa nestratili a až do poslednej disciplíny bojovali o umiestnenia na stupňoch víťazov. Chlapcom nakoniec ušla medaila tesne, keď Oliver Paľuv skončil na 4. mieste súčtom bodov 2491 (60m-7,88s, 60mpr-9,37s, diaľka-527cm, kriket-40,80m, 600m-1:55,84min). Tomáš Hríbik súčtom bodov 2178 skončil na 8.mieste (60m-8,56s, 60mpr-10,07s, diaľka-451cm, kriket-46,78m, 600m-1:49,84min). Amanda Nyongoni potvrdila výbornú formu, keď si v dvoch disciplínach - 60mpr a diaľke, vytvorila nové osobné rekordy a v behu na 600m si zabehla najlepší čas sezóny. V súčte všetkých disciplín získala 3106 bodov, čo je tiež osobný rekord a skončila na výbornom 2.mieste (60m-8,22s, 60mpr-10,04s, diaľka-526cm, kriket-46,60m, 600m-1:57,16min). Dievčat pretekalo 77 z 23 klubov a chlapcov 37 zo 16 klubov.

       Na záver sa chcem poďakovať všetkým súťažiacim za príkladnú reprezentáciu a výborné výsledky. Verím , že ich výsledky sú motiváciou pre nich, ale aj ďalších členov našich športových tried a klubu ŠŠK JAK Bardejov. Veľká vďaka trénerom, ktorí žiakov pripravovali, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi a Mgr. Zoranovi Kollárovičovi.

      • Jazykmi do sveta

       6. 9. 2023

       Toto leto bolo pre nás, jazykárky na ZŠ Komenského, výnimočné. Po prvýkrát sme sa zapojili do projektu Erasmus+ a v čase, keď žiaci aj učitelia zaslúžene oddychujú a naberajú sily na ďalší školský rok, sme odcestovali na vzdelávacie inštitúty na Malte a vo Viedni. Naším cieľom bolo zdokonaliť sa v metodike výučby cudzích jazykov, ako aj v jazyku samotnom. Na Malte kurzy zastrešovala ETI (Executive Training Institut) a vo Viedni Sprachschule ActiLingua. Absolvovali sme kurzy zamerané na zdokonalenie rôznych zručností a zúčastnili sme sa ich v dvoch termínoch, a to 3.7.2023 – 14.7.2023 a 21.8.2023 – 1.9.2023. Počas kurzov sme získali jazykové kompetencie pre bežné situácie a zároveň sme sa oboznámili s mnohými aktivitami, formami a metódami, ktoré určite prispejú k skvalitneniu výučby cudzích jazykov na našej škole. Vo voľnom čase sme spoznávali kultúrne, historické a prírodné pamiatky oboch destinácií, ochutnali sme tradičné jedlá a porozprávali sme sa s domácimi o ich rodnej krajine. Taktiež sme spoznali kolegov z rôznych krajín EÚ a navzájom sme si vymenili skúsenosti.

       Zážitky sú nespočetné, neopísateľné a nenahraditeľné. Počúvať o niečom a zažiť to je obrovský rozdiel. O to viac sme vďačné za možnosť ísť do sveta a obohatiť sa o nové skúsenosti, ktoré budeme prenášať do každodenného života.

       E. Baldovičová, J. Baranová, S. Běčáková, A. Hudáková, A. Senajová, Z. Šinaľová

      • Oznam vedúcej ŠJ

       6. 9. 2023

       Pripomínam rodičom, že obedy do obedárov sa vydávajú len vo vyhradenom čase

       od 11:00 do 11:30 hod a od 13:30 do 13:45 hod.

       V čase obeda žiakov je vstup rodičom a iným neoprávneným osôbám do priestorov jedálne zakázaný.

       Za porozumenie ďakujem.

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

       30. 8. 2023

       Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024 sa uskutoční
       4. septembra 2023 (PONDELOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.

       ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 5. 9. 2023 (UTOROK).

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Nedeľa 24. 9. 2023
   • Kontakty

     • Meno školy
     • Základná škola, Komenského 23, Bardejov
     • Email na správcu obsahu
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Email na webmastera
     • zskombj(zavináč)gmail.com
     • Telefón
     • Sekretariát:
      054/4722383
      Školská jedáleň:
      054/4724665
      Ekonomické oddelenie:
      054/4885171
      Mobil:
      0948311775
     • Adresa školy
     • Základná škola
      Komenského 23
      085 01 Bardejov
      Slovakia
     • Facebooková stránka školy:
     • https://www.facebook.com/zskombj/
   • Tlačivá na stiahnutie

   • Sledujte nás na Facebooku  a Youtube

   • Č. Meno, priezvisko, odkaz
    na WWW stránku učiteľa
     Odkaz na Meet miestnosť
      UČITELIA 2. STUPEŇ  
    1. Mgr. Erika Baldovičová hvc-pyqw-fte
    2. Mgr. Jana Baranová uea-koox-wkb
    3. PaedDr. Silvia Běčáková ctg-rzvq-spz
    4. Mgr. Mária Delejová voe-ybeg-fki
    5. RNDr. Dana Ellerová nqi-osnr-dsr
    6. Mgr. Ľudmila Frančáková jsa-zcwq-oys
    7. Mgr. Martin German ijj-eqti-xzx
    8. PaedDr. Ľudmila Glittová fxm-nogg-oyq
    9. Mgr. Jarmila Gubová gfg-wofh-sqc
    10. Mgr. Adriana Hudáková pxg-extb-jrc
    11. Mgr. Iveta Chovancová ydc-haqs-mit
    12. Mgr. Silvia Novotná imi-pvdx-dpz
    13. Mgr. Zoran Kollárovič cfz-ezsr-hak
    14. PaedDr. Zuzana Kramárová cgr-yrrr-qhs
    15. Mgr. Sergej Kravec cxr-dhdr-qfs
    16. PhDr. Ján Mika  
    17. Mgr. Jana Varcholová  
    18. Ing. Gabriela Niemašíková obi-dkcy-yqe
    19. Ing. Mária Onuščáková koh-daob-bqj
    20. Mgr. Mária Ovšonková pzm-yzsh-cif
    21. Mgr. Viera Packová emx-pvva-xyz
    22. Mgr. Andrej Pečeňuk obt-nyuz-wpy
    23. PaedDr. Viera Remetová cbe-nihu-ish
    24. Mgr. Sláva Rusnáková  
    25. Mgr. Rastislav Sabol ngb-wtov-uqd
    26. Mgr. Róbert Senčák byz-uvrf-xme
    27. Mgr. Zdenka Šinaľová bby-hwwa-jdh
    28. Mgr. Dana Skalová uxf-uujb-aqu
    29. Mgr. Beáta Skreptáčová rct-nnxn-vej
    30. Mgr. Tatiana Tipulová nqz-udsf-dwg
    31. Mgr. Viktória Vasilegová muz-jfni-yxk 
    32. Mgr. Tatiana Vavreková byj-ecbc-iee
    33. Mgr. Ivana Sobeková fhz-iefh-tir
    34. Mgr. Alena Zavacká yhq-cjde-mji
      UČITELIA 1. STUPEŇ  
    Z Mgr. Mária Peláková tpe-pbay-dqn
           
    2.B Mgr. Ľubica Sabolová byq-rocu-qxd
    2.C PaedDr. Jana Paľuvová eua-mogu-iot
    2.D Mgr. Darina Marcinčová tae-zzpo-jqk
    3.A PaedDr. Andrea Tribusová, PhD tsh-xehi-cud
    3.B Mgr. Anna Kostárová  
    3.C Mgr. Alena Geffertová  
    4.A Mgr. Beatrix Palubová jrs-yqfh-qss
    4.B Mgr. Mária Klimeková mwo-mrbt-xbe
    4.C Mgr. Alena Matiašová jfd-xgvy-zzi
    1.A Mgr. Zuzana Hanobiková egw-cgfr-mcg
    1.B PaedDr. Gabriela Voľanská rqr-hgbd-urg
    1.C Mgr. Oľga Lišivková  
      ĎALŠÍ PED. ZAMESTNANCI  
    1. Slávka Gurská mhc-smre-sgf
    2. Mgr. Tatiana Marušinová shy-pwky-xov
    3. PaedDr. E. Popjak Petková fyp-wxjg-fpb
    4. Mgr. Andrea Senajová  
    5. Mgr. Marta Tkáčová  bae-tqfu-yqf
    6. Mgr. Tatiana Labancová zqp-bprf-jrp
    7.    
    8.    
    9.    
    10.    


     

    • Školský rok
    • Oblasť
    • Kolo
    • Vyhľadať
   • Partneri