• ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2022/2023 
    Zápis prvákov prebieha od 1.4.2022 . Prijímanie prihlášok JE AKTÍVNE.

    Možnosti vyplnenia prihlášky: Elektronická prihláška / Zápisný_lístok_2022-23.pdf
    Podrobnejšie informácie o zápise nájdete TU: Zápis prvákov na školský rok 2022/2023

   • MÁTE ZÁUJEM O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE?
    Prijímanie prihlášok do 2. až 9. ročníka JE AKTÍVNEElektronická prihláška TU
    Záujemcovia o športovú triedu v 5. ročníku pre šk. rok 2022/23 - vyplňte elektronickú návratku TU

      • Olympijský odznak všestrannosti

       28. 6. 2022

       V olympijskom treningovom centre X-bionic sphere v dňoch 23.-24.6.2022 sa konalo celoštátne finále projektov Olympijský odznak všestrannosti. Do finále sa prebojovali žiaci zo 43 škôl. Žiaci našej školy sa po prvýkrát zapojili do tohto projektu a veľmi úspešne. Našu školu reprezentovali: Peťo Labanc, Marko Jurčišin a Paťa Udičová zo 6.D triedy. V programe celoštátneho finále v Šamoríne bolo: Plávanie na 50m, Prekážková dráha na vode - Aquatic Ninja, 5 disciplín OLOV (Skok do diaľky z miesta, Ľah-sed (30 sekúnd), Hod 2 kg plnou loptou, Výdrž v zhybe na hrazde a člnkový beh 10x5m) a Vytrvalostný beh cez rôzne prekážky. Organizátorom olympijského odznaku všestrannosti bol Slovenský olympijský a športový výbor za aktívnej podpory Ministerstva školstva.

       V kategórií jednotlivcov v celkovom súčte štyroch disciplín, zvíťazil Peter Labanc (90 bodov) a získal zlatý odznak všestrannosti, pohár a vzácnu cenu. Za ním na druhom mieste sa umiestnil Marko Jurčišin (88 bodov), ktorý získal strieborný odznak všestrannosti, a taktiež pohár a vzácnu cenu. Patrícia Udičová sa umiestnila na 14. mieste (35 bodov), najviac sa jej darilo v disciplínach Plávanie na 50m a vytrvalostný prekážkový beh.

       V prvý deň pretekov Marko Jurčišin získal zlatú medailu v plávaní na 50 m a striebornú v Ninja dráhe. Peter Labanc si vybojoval bronzovú medailu v plávaní na 50 m a 4. miesto na Ninja Dráhe. Na druhý deň Peťo Labanc získal zlatú medailu v OLOV disciplínach a striebornú vo vytrvalostnom behu, Marko sa v OLOV disciplínach umiestnil na 5. mieste a vo vytrvalostnom behu obsadil 4. priečku.

       U dievčat sa na prvom mieste umiestnila Nela Kucáková z Michaloviec, v súťaži družstiev zvíťazili žiaci a žiačky zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky. Medzi deti zavítali aj úspešné olympijské medailistky: Anastasia Kuzminova, Danka Barteková, Martina Moravcová a Zuzana Rehák-Štefečeková. Okrem medailí a cien si žiaci odniesli aj množstvo skúseností a neopakovateľných zážitkov.

       O prípravu mladých talentovaných športovcov sa starajú učitelia, tréneri ZŠ - Andrej Pečeňuk a Zoran Kollárovič.

      • Zdravie je to najcennejšie, čo mám!

       28. 6. 2022

       Keď je človek zdravý, nič ho nebolí, nepremýšľa nad tým, čo by bolo, ak by o zdravie prišiel. Paradoxne, neraz si to mnohí z nás uvedomíme až vtedy, keď ho stratíme. Už od útleho detstva treba preto dbať na správnu životosprávu a hlavne v dnešnej dobe internetu je veľmi dôležitý pohyb. Deti tiež treba viesť ku zodpovednosti a empatii voči druhým. Ľudia musia ľuďom pomáhať a to hlavne v situáciách, kedy si človek nedokáže pomôcť sám. V spolupráci s územným spolkom Červený kríž a záchrannou zložkou sme v piatok 24.6.2022 zorganizovali akciu pod názvom „Zdravie je to najcennejšie, čo mám.“ Deti viedli diskusiu so záchranárom, kládli mu zvedavé otázky aj si vyskúšali niektoré úkony, ktoré by mal každý z nás ovládať. Po prednáške diskusii si žiaci zasúťažili v rôznych športových disciplínach. Za svoju bojovnosť získali sladkú aj materiálnu odmenu. Verím, že si žiaci odniesli mnoho nových poznatkov a prajem im hlavne zdravie, lebo keď ho budeme mať, dosiahneme veľa.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Plávaniu zdar!

       28. 6. 2022

       Naši štvrtáci absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch Krytej plavárne na Wolkerovej ulici pod vedením našich skúsených telocvikárov. Deti boli rozdelené podľa tried do troch skupín. Výcvik trval tri týždne, pričom sa po týždni striedali jednotlivé triedy (4.A, 4.B a 4.C). Žiaci si počas týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Sme na našich žiakov pyšní. Boli disciplinovaní, snaživí a hlavne spokojní sami so sebou.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • Čitateľský maratón

       24. 6. 2022

       Linka detskej istoty zorganizovala už 13. ročník detského čitateľského maratónu, do ktorého sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy.

       Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Linka detskej istoty zorganizovala už 13. ročník detského čitateľského maratónu, do ktorého sa pravidelne zapájajú aj žiaci našej školy. V týždni od 20.6. do 23.6.2022 čítalo u nás až 596 žiakov.

       Záštitu nad týmto podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

      • Amanda Nyongoni kúsok od medaily na školských M-SR

       22. 6. 2022

       Dňa 13.6.2022 sa v Olympijskom centre X-Bionics Sphere v Šamoríne uskutočnilo Superfinále školských športov a v rámci neho sa konali školské majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiačok základných škôl. Majstrovstvám Slovenska predchádzali majstrovstvá okresu, kraja a vždy len prvé tri pretekárky postúpili do vyššieho kola. Žiačka 6.D triedy Amanda Nyongoni si po víťazstve na majstrovstvách Prešovského kraja vybojovala možnosť reprezentovať školu, mesto, kraj a zmerať si sily s 24 najlepšími dievčatami na Slovensku. Bola to jej prvá „veľká“ súťaž. Ťarcha, čo najlepšie reprezentovať, na Amandu doľahla a to hlavne v prvej disciplíne v skoku do diaľky, ktorá jej vôbec nevyšla. Vzhľadom na systém bodovania jednotlivých disciplín v tejto súťaži, každé zaváhanie sa preukáže na celkovom výsledku. V ďalších troch disciplínach sa snažila. Bojovala, ale „žiaľ“ stačilo to „iba“ na nepopulárne 4.miesto. Od 3.miesta ju delil 1bod od 2.miesta 2,5 bodu a na 1.miesto jej chýbalo 7 bodov, čo pri 80 možných bodov je veľmi málo.

       Som na Amandu hrdý, lebo po nevydarenej prvej disciplíne to nezabalila, zabojovala a do poslednej chvíle si držala nádej na medailové umiestnenie. Jej výsledok je o to cennejší, že dievčatá, ktoré boli pred ňou, sú od nej o rok staršie. Pevne verím, že na budúci rok sa s medailou vráti a pripoja sa k nej aj ďalšie nádejné žiačky a žiaci z našej školy.

       Výsledky v jednotlivých disciplínach:

       Skok do diaľky 439 cm, 60m 8,32s,hod wortexom 42,20m, 600m 1:56,98min.

       Mgr. Zoran Kollárovič

      • Prezentácia záverečných projektových prác „Zatoč s odpadom“

       22. 6. 2022

       V poslednom období konštatujeme viac než inokedy, že príroda nám ukazuje v mnohých podobách jej výstražný prst. V teoretickej rovine vieme dokonalo vymenovať dôvody jej konania, no v praxi sa len ťažko vzdávame komfortu, ktorý by si spoločnosť, žijúca trvalo udržateľne, musela odoprieť. Všetci snívame o lepšej budúcnosti ďalších generácií bez znečisťovania, globálneho otepľovania či straty biodiverzity, no stupeň životnej úrovne nám akosi nedovoľuje urobiť pomyselný krok vzad. Začali sme teda tam, kde je ešte stále šanca na zmenu – u našich detí, konkrétne u žiakov 2.A, a to čiastkovými úlohami celoročného ekologického projektu Zatoč s odpadom, spod autorského pera Slovenskej agentúry životného prostredia. Vyvrcholením našej aktivity bol individuálny výber témy, ktorú žiaci na vyučovaní spracovali do formy projektu a odprezentovali prostredníctvom záverečnej prezentácie v Poľsko-slove

      • Retro hardware a hry

       21. 6. 2022

       V dnešnej dobe je pre každého prirodzené, že má pri sebe mobil, čo je vlastne malý počítač. Vývoj počítačov však prešiel niekoľkými etapami a v každej etape sa hardware osobných počítačov zmenšoval a zrýchľoval. Rôznymi technológiami sa zmenšil natoľko, že ho dnes nosíme vo vrecku a jeho vymoženosti sú dnes na vysokej úrovni.

       V každej etape vývoja PC sa zároveň vyvíjali aj pamäťové média: od magnetofónovej pásky cez diskety až po USB kľúče s veľkou kapacitou pamäte.

       V rámci vyučovacích hodín informatiky sa žiaci zoznámili s vývojom hardwaru a najpríjemnejšia cesta pre žiakov je prostredníctvom počítačových hier. Preto sme im pripravili miestnosť s rôznou originálnou technikou (PC s Windows 98 a WXP, PS2, Wii, Xbox 360 s kinectom) ako aj emulovanými konzolami cez Raspberry Pi (Sega, PS1, Atari, Amiga atď). Použiť mohli aj dobové príslušenstvo v podobe joysticku, volantu či retro ovládačov. Na nich si mohli zahrať hry, na ktorých vyrastali ich rodičia - napríklad Need for Speed 2000, Pac Man, Sonic, Prince of Persia, Sims1, Mario Kart či obľúbený Bowling.

       Ing. M. Onušáková

      • Domčeky pre zvieratká

       20. 6. 2022

       Mať vlastné zvieratko je snom snáď každého dieťaťa. Niektorí ho doma majú, niektorí po ňom veľmi túžia. Ale mať vlastné zvieratko v škole, je priam nemožné. ..

       Ale my , v 3.C sme si tento sen splnili, hoci trochu inak. Do školy sme si priniesli škatule a rôzny materiál, z ktorého sme si na výtvarnej výchove vyrobili domček pre svoje obľúbené zvieratko. Čo najkrajšie sme ho vyzdobili a na každý príbytok napísali meno . Keď bol domček hotový , nasťahovali sme tam svojho maznáčika- plyšové zvieratko, ktoré sme si priniesli z domu. A tak do našej triedy pribudla Škvrnka, Brumko, Gamesaurus, Bucko a Mucko, Jennie Cute, Bobina, Maxvel, Lolko, Enderman ,Sheepy, Pixel- Dixel, Beny, Bart, Oľga , Goly a Lisa. Každý deň sa o ne staráme, kŕmime ich, počas prestávok sa s nimi hráme, chodíme na prechádzky, rozprávame sa , dávame ich spať , chodíme s nimi aj na návštevy k iným zvieratkám a niekedy sa s nami aj učia.

       Takto sú náš e dni v škole zábavnejšie a zaujímavejšie.

       Žiaci 3.C triedy