Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D5.A5.B5.C6.A6.B6.C6.D7.A7.B7.C7.D7.E8.A8.B8.C8.D9.A9.B9.C9.D9.E
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Skalová
Učebňa: 5.A trieda
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Šimon Arnošt Kafoněk
2    Lívia Benická
3    Diana Biloveská
4    Matej Bobovčák
5    Miriam Cinová
6    Michal Čorba
7    Laura Dinis
8    Emma Guthová
9    Adrián Hanko
10    Nina Hríbiková
11    Ivo Hudák
12    Tamara Humeníková
13    Jennifer Jamborová
14    Alexandra Kaľatová
15    René Kolár
16    Vladislav Kolár
17    Nina Krjaková
18    Marek Oľšavský
19    Tamara Ondiaková
20    Timea Palšová
21    Kevin Reľovský
22    Kristína Sobeková
23    Tobias Sovius
24    Samuel Šponták
25    Veronika Tyššová
26    Patrik Udič
27    Peter Vaňo

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria