• Novinky

      • Darujte nám 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky OZ sme doteraz použili na :

       • detské ihriská ( hracie veže a zostavy pred školou),
       • cvičiace stroje,
       • gumová plocha pod vežou na detskom ihrisku,
       • sadenice stromčekov a okrasných rastlín v átriách a okolí školy,
       • dotykový chodník a ihrisko v átriu školy,
       • nákup cien na rôzne súťaže a podujatia : Rozprávkový les,  školský karneval ,  besedy so spisovateľmi a iné výchovno-vzdelávacie aktivity.

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.  To ako postupovať nájdete v tomto odkaze.

      • ŠALIANSKY MAŤKO

      • ZŠ na Komenského ulici usporiadala dňa 17.1. 2023 školské  kolo 28. ročníka súťaže Šaliansky Maťko aj pre najmladších recitátorov. Súťaž sa každoročne organizuje na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského. Žiaci svojím tvorivým prednesom navodili príjemnú atmosféru a my veríme, že si zo súťaže odniesli krásny umelecký zážitok.

       V 1. kategórií boli ocenení títo žiaci:

       1. miesto: Ela Čukanová
       1. miesto: Rebeka Šellong
       2. miesto: Patrícia Banasová
       3. miesto: Alex Salamon

       Cena poroty: Nina Mihoková, Sebastián Špak

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov.

      • Nový rok so šálkou čaju

      • Deviataci stoja tento rok pred dôležitými výzvami. Čaká ich Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň končia 5-ročný kurz angličtiny na 2. stupni ZŠ.  Čas plynie rýchlo a my sme sa počas nespočetných hodín okrem gramatiky zoznamovali aj s kultúrou anglicky hovoriacich krajín. K Spojenému kráľovstvu  neodmysliteľne patrí práve anglický čaj.

       Prvú novoročnú hodinu angličtiny sme preto strávili posedením pri anglickom čaji. Žiakom sme ponúkli tradičný anglický čierny čaj, ktorý je už ľahko dostupný aj v našich obchodoch či na internete. Prvý dúšok bol pravdepodobne prekvapením, no mnohým aj zachutil, a preto sa vrátili pre ďalšiu šálku. Spolu so šálkou zlatej tekutiny sme si pochutnali aj na drobných cukrovinkách. V závere môžeme skonštatovať, že sa nám všetkým posedenie veľmi páčilo. Veď čo môže byť krajšie, než dobrý rozhovor s kamarátmi pri šálke čaju, s ktorými sme už čo-to prežili... A čo vy? Ochutnali ste už anglický čaj pripravený  podľa tradičnej receptúry? Ten pravý sa varí spolu s mliekom a cukrom. Dá sa, samozrejme, pripraviť aj jednoduchším spôsobom: šálku s vreckom čierneho čaju zalejeme vriacou vodou a necháme vylúhovať. Podľa chuti pridáme plnotučné mlieko a cukor. Skúste! Možno si ho obľúbite rovnako ako my.

       Touto cestou chceme zároveň vyjadriť poďakovanie našim kuchárkam a vyučujúcim cudzích jazykov, ktorí pomohli toto milé posedenie pripraviť.

      • Al-Chorezmí na hodine matematiky v 8.C a 8.D alebo kde sa vzali arabské číslice ?

      • V matematike 8.ročníka sa žiaci ponárajú do tajomstiev algebry. Zapisujú výrazy, robia s nimi rôzne matematické operácie, riešia rovnice s jednou neznámou. Vôbec netušia, že matematické postupy, ktoré pritom používajú sú staré viac ako 1000 rokov a ich prameňom je matematik Muhammad al Chorezmí. Jeho tajomstvá sme poodkryli trochu iným spôsobom ako zvyčajne.

       Využitím zážitkovej metódy sa stane matematika zábavnou a pre žiakov zaujímavou. Takto získané vedomosti sú trvácnejšie a pri ich získavaní si žiaci trénujú mnoho tzv. softskills. Pracujú v tíme, prezentujú, zlepšujú svoju kreativitu a komunikáciu. Úloha pre žiakov na dnešnú hodinu teda znela: vyhľadať doma informácie o mene Muhammad al Chorezmí a do školy doniesť rekvizity, ktoré použijú pri vlastných skupinových prezentáciách o diele tohto významného matematika.

       Bolo zábavné, ako sa žiaci ešte cez prestávku pred hodinou matematiky zmenili na fúzatých mužov odetých v arabskom štýle. Vyrobili plagáty s arabskými číslami, písmená X v rôznych podobách, v rukách mali predmety ako ďalekohľad, glóbus, mapy, počítadlo, kocky, šeky či kalendáre. Všetky tieto predmety názorne odrážali prácu učenca al-Chorezmího. Vrcholom bol čerstvo urobený indický čaj, z ktorého som dostal aj ja ochutnať (Ďakujem, Sofia).

       Videli sme a navzájom sme ohodnotili  mnoho pekných predstavení, ktoré žiaci pripravili v pracovných skupinách o diele zakladateľa algebry Muhammada al-Chorezmího. Hodina matematiky ubehla veľmi rýchlo, ale najlepšie na nej bolo to, že aktivitu prevzali žiaci a učiteľ sa iba prizeral :-) Ozaj, kde sa v Európe vzali arabské číslice ?

       Mgr. Martin German

      • S dobrým pocitom do nového roka

      • Vianoce v nás pomaly doznievajú, darčeky už majú svoje pevné miesto, spomienky postupne prekrývajú tie nové. No u mnohých našich žiakov aj naďalej pretrváva predvianočný pocit pomoci a spolupatričnosti, keďže sa na prvom stupni opätovne zapojili do celoslovenskej výzvy pomoci seniorom pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  Spolu s rodičmi, pani učiteľkami a vychovávateľkami vytvorili balíčky naplnené nielen milými pozornosťami, ale aj vlastnými prianiami, zhmotnenými prejavmi empatie a dobrosrdečnosti.  Rovnako silným zážitkom bola pre tretiakov materiálna zbierka pre opustené zvieratká z OZ Druhá šanca, ktorú pri príležitosti Svetového dňa dobročinnosti iniciovali a zorganizovali. Pod stromčekom tak zvieratká našli balíky plné krmiva, obojkov, prikrývok, pelieškov a najmä obojstrannej radosti a poznania, že myslieť na tých najzraniteľnejších napĺňa najviac. Dobrý pocit ešte znásobili aj samotné zvieratká, predstavitelia i maskot organizácie, ktorí sa žiakom do školy prišli osobne poďakovať. Aj tieto momenty sú dôkazom, že zmysel pre dobro a ľudskosť stojí nad každým vzdelávacím cieľom.  A zároveň, že svet sa nezmení našim názorom, ale je veľká šanca pozorovať zmeny k lepšiemu, ak ideme vlastným príkladom.

        PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Oznam ŠKD

      • Vedúca ŠKD oznamuje, že na základe Čl. V schváleného VZN č. 185/2020
       o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (
       na stiahnutie VZN_c._185-2020.PDF)

       sa od 1.1.2023 sa zvyšuje poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD na 15€.

       MsZ výšku príspevku schválilo VZN 15.12.2022 s účinnosťou od 1.1. 2023.

      • Sekcia Straty a nálezy

      • Na podstránke https://zskombj.edupage.org/lost/ a v aplikácii Edupage sme aktivovali sekciu STRATY a NÁLEZY.

       V tejto sekcii budeme zverejňovať nájdené predmety, prípadne zverejnovať výzvy na vrátenie stratených vecí. Pri drahších veciach (mobily, hodinky, peňaženky...) budeme rozosielať aj upozornenia na aplikáciu, ale odporúčame rodičom a žiakom pravidelne kontrolovať túto sekciu, aby sa stratené veci vrátili späť svojim majiteľom.

       V edupage nájdete sekciu STRATY a NÁLEZY v bočnom menu v podsekcii INÉ. (viď obrázok). Jednotlivé predmety potom môžte v aplikácii označiť za svoje a pozrieť si, kde a u koho sa nachádza.

       Administrátor

      • Výsledky školského kola Pytagoriády

      • V dňoch 7.12. a 8. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo už tradičnej postupovej matematickej súťaže -  Pytagoriády. Zúčastnili sa ho najlepší matematikári od 3. po 8. ročník. Tu sú výsledky:

      • Keď  je tou najvzácnejšou veličinou čas

      • Hovorí sa, že tie najlepšie nápady vznikajú neplánovane. A asi takto podobne to bolo aj u žiakov 3.A. Keďže tento rok sme nepripravovali vystúpenie na vianočnú besiedku (z dôvodov nateraz utajených), žiaci sa rozhodli, že si jej scenár zoberú do rúk sami. Počas decembra tajne nacvičovali, spievali, tancovali, aby  posledný vianočný deň zavŕšili tak, aby bolo na čo spomínať.  A krásne spomienky veruže zostanú všetkým. Predstavili sa nám totiž klavírni virtuózi so svojimi vianočnými skladbami. Aj sláčik v súhre s husličkami predviedol svoje číslo, obohatené autorskými tónmi našej huslistky. Spev mal zastúpenie pri tónoch známej anglickej piesne All I want for Christmas a slovenské piesne reprezentovali trpaslíci, ktorí hrkali v makovici. Nechýbala vlastná tvorba v podobe vianočnej poézie a celú vianočnú besiedku zavŕšilo moderné divadelné predstavenie, kde po boji temných síl, tak ako to býva, zvíťazilo dobro nad zlom. No čosi bolo predsa len dôkladne naplánované. Žiaci si ešte začiatkom mesiaca vylosovali spolužiaka, ktorému mali pripraviť vlastnoručne vyrobený darček. Originálny, zo srdca pripravený, ktorý iba potvrdí, že tou najvzácnejšou veličinou, ktorú môžeme venovať tomu druhému, je náš čas. Nuž, nech je aj ten váš vianočný čas presne taký, aký sme prežili v posledný deň školy a tiež, ako o ňom s láskou napísala naša Dorotka:

       Už prichádza, už je tu, ten vianočný čas,

       dnu je pekne teplúčko, vonku vláde mráz.

       Vonku snehu vyše hlavy,

       v dome stromček trblietavý.

       Všade cítiť vôňu Vianoc,

       všetkým ľuďom robí radosť.

       Perníky sú napečené,

       domy láskou naplnené.

       Už prichádza, už je tu, ten vianočný čas,

       krásne sviatky po roku prajeme vám zas.

        

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Čas Vianoc

      • Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,

       v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

       Čas Vianoc sa pomaly, ale isto priblížil, a my sme si tie krásne vianočne chvíle pripomenuli Vianočnou besiedkou, na ktorú sme pozvali aj svojich najbližších. Pripravili sme sa teda dôsledne, najprv sme napiekli vianočné koláčiky, naučili sa básničky a pesničky. Dúfame, že sme tým všetkých prekvapili a potešili.

       4.B trieda, tr. učiteľka a vychovávateľka

      • Šalianský Maťko a vyhodnotenie olympiád z GEO a DEJ

      • Vyhodnotenie školského kola  tradičnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko:

       2. kategória:

       1. Tatiana Labancová
       2. Katarína Calková
       3. Sára Mihaľová

       3. kategória:

       1. Matúš Tyšš
       2. Emma Vatehová
       3. Samuel Švec

       Dňa 23.11.2022 sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 49 žiakov. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú  najúspešnejší.

       Kat. E

       1. Patrik Lenart
       2. Veronika Tyššová
       3. Tibor Basarik  

       Kat. F

       1. Martin Matiaš
       2. Alexander Leško
       3. Michal Hübler

       Kat. G

       1. Samuel Sobek
       2. Oliver Kaliňák
       3. Jaafar Shamsaldeen

       Blahoželáme!

       Dňa 9.12. 2022 prebehol 15.ročník školského kola dejepisnej olympiády. Súťažilo 28 žiakov v štyroch kategóriách.  Z každej kategórie postupujú prví dvaja do okresného kola.

       Kategória C / 9.ročník

       1. miesto - Veronika Tyššová 9.A
       2. miesto - Erik Kotuľa 9.D
       3. miesto - Kristína Sobeková 9.A

       Kategória D / 8.ročník

       1. miesto - Patrik Lenart 8.D
       2. miesto - Barbora Uhriňáková 8.C
       3. miesto - Šimon Hříb 8.C

       Kategória C / 7.ročník

       1. miesto - Liliana Skoncová 7.A
       2. miesto - Samuel Švec 7.C
       3. miesto - Lenka Bubeníková  7.D
       3. miesto - Alexander Leško 7.C

       Kategória C / 6.ročník

       1. miesto - Filip Tomko 6.A
       2. miesto - Matúš Tyšš 6.A
       3. miesto - Štefan Vasiľov 6.A

       Postupujúcim prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole.

      • STRAVNÉ na mesiac JANUÁR 2023 + zmeny v poplatkoch

      • STRAVNÉ na mesiac JANUÁR 2023 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si budete môcť zakúpiť

       dňa 22.12.2022 (ŠTVRTOK) v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       ***   Stravné 1.stupeň - 25,50 eur + doplatok 1€ réžia   *** 
       ***  Stravné 2.stupeň - 28,90 eur + doplatok 1€ réžia  ***

       OZNAM : Na základe VZN mesta Bardejov č. 185/2020
       o príspevkoch v školách a školských zariadeniach
       sa od 1.1.2023 upravuje stravné následovne:

       1. stupeň z pôvodných 1,15,eur na 1,50 eur

       2. stupeň z pôvodných 1,23 eur na 1,70 eur

       Réžia sa zvyšuje na 3 €.

       Nakoľko réžiu pôvodných 2 eur majú stravníci už zaplatenú do konca školského roku 6/2022 doplatok 1 euro bude zúčtované pri platení.

       Taktiež oznamujem, že žiaci ktorí dovŕšili 15 rokov už nemajú nárok na stravu zadarmo. 

       Pre rodičiov, ktorí platia bezhotovostne, s účinnosťou od 1.1.2023
       upravujem výšku paušálnej platby
       z 25€ na 35€.

       Viac info TU.

      • MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK

      • „Uprostred noci, uprostred lesa  bosorka zlostne iskričky kresá. Lampášik dvom deťom skúpo bliká na cestu k domčeku z medovníka.“

       O tom, ako žiak Florián poplietol známu rozprávku bratov Grimmovcov sa mohli presvedčiť žiaci 3.A, 3.B a 3.C  v decembri, keď navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

       Prešovskí herci veľmi  pútavo a zábavne spracovali túto známu rozprávku pre detské publikum.  Žiakov zaujali kostýmy, výkony  hercov,  ale aj prostredie divadla.  Veľmi si užívali divadelnú atmosféru spolu so svojimi tr. učiteľkami a p. vychovávateľkami.

       Mgr. Anna Kostárová

      • Vianoce ukryté v mojom Betleheme

      • Aj tento rok vyhlásilo Kultúrne a turistické centrum v Bardejove pokračovanie zaujímavej predvianočnej súťaže pod názvom VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME. Do súťaže sa opäť mohli zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, ale aj dospelí a seniori, ktorí radi vymýšľajú a tvoria. Každý z nich si mohol vytvoriť betlehem, ktorým by chcel navodiť nádhernú atmosféru Vianoc podľa vlastných predstáv. Do súťaže sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. Ocenenie odbornej poroty získala výtvarná práca Patrície Banásovej z 3.A, ktorá temperou zobrazila betlehem na vlnách melódie. Úspešným bol i Oliver Jančošek zo 4.A, ktorý pre svoju svätú rodinu vytvoril 3D betlehem z prírodných materiálov, s citom doplnený o jeho hlavné symboly. Obom úspešných výtvarníkom srdečne blahoželáme a ostávame s konštatovaním, že symbolika Betlehema má pre mnohých z nás stále hlboký zmysel. Všetkým preto prajeme Vianoce plné pokoja a zdravia, v obklopení najbližších.

      • Volejbalový turnaj ZŠ Komenského

      • Po trojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa v piatok 16.12. uskutočnil 4. ročník volejbalového turnaja rodičov, učiteľov a priateľov ZŠ Komenského. Toto športové popoludnie organizované v spolupráci s MsÚ Bardejov opäť nesklamalo, ako po športovej tak aj po spoločenskej stránke. Po odhlásení dvoch družstiev sa turnaja zúčastnili napokon 4 družstvá. Na jeho kvalite to však neubralo. Množstvo vyrovnaných a zaujímavých zápasov prinieslo nasledovné konečné poradie: 
       1. Učitelia ZŠ, 2. Rodičia l. stupňa,3. Rodičia ll. stupňa a 4. miesto obsadil tím MsÚ Bardejov. 

       Veľká vďaka patrí predovšetkým vedeniu našej školy, MsÚ Bardejov, sponzorom, rozhodcom, účastníkom a všetkým, ktorí rôznymi spôsobmi prispeli k uskutočneniu turnaja.

       Na záver by som Vám rád poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku! 

       Róbert Senčák

      • Workshop s Micro:bitom alebo vzdelávanie Aj Ty v IT  pre žiakov 5. a 6.ročníka.  

      • V piatok 16.12.2022 sa v učebni INF uskutočnil workshop pre žiakov 5. a 6. ročníka, ktorého náplňou bola tvorba mini projektov s programovaním micro:bitu. Vzdelávanie zastrešovala organizácia AJ Ty v IT zastúpená p. Martinou Pavlinskou. Workshopu sa zúčastnilo 28 žiakov 5. a 6 ročníka našej školy v 2 skupinách. Žiaci už mali skúsenosti s microbitom a preto riešili projekty  pre pokročilých. Posielali si obrázkové správy pomocou rádiových vĺn, zapájali LED diódy s micro:bitom a nakoniec vytvárali microbitom hudbu pomocou ovocia. Workshop bol zaujímavý a u žiakov pomohol budovať ďalšie zručnosti v oblasti tvorby projektov a programovania micro:bitu.

       Mgr. Jana Varcholová, Mgr. Martin German

      • Misia splnená!

      • Prednedávnom sme žiakov našej školy vyzvali, aby kreatívnou formou zaželali v akomkoľvek jazyku sveta iným šťastné sviatky. Veľmi nás teší, že sa do tohto malého projektu s veľkým elánom zapojili mnohí. Niektorí vytvorili jedinečnú vianočnú ozdobu, iní zasa pozdrav. Náš stromček tentokrát neponúkal sladkosti, ale poznatky. Obohatil nás novou skúsenosťou, a nielen to. Každý zo žiakov priniesol do školy spolu s vytvorenou ozdobou či pozdravom kúsok jedinečnej atmosféry z vlastného príbytku. Naše ozdoby „voňajú“ rozhovormi s rodičmi a súrodencami, otázkami na starých rodičov, ako to bývalo kedysi, pospevovaním si kolied, nasiakli dokonca aj nezameniteľnou arómou medovníčkov. Presne tak, ako to pred najkrajšími sviatkami roka má byť. Vytvorili sme spoločne krásne vianočné zákutie, ktoré sa na pár dní stalo miestom stretnutí žiakov cez prestávky, miestom, kde sa učivo so zošitom v ruke opakovalo akosi lepšie než inokedy. Ďakujeme za všetko vynaložené úsilie a do celého sveta vysielame pozdrav: „Šťastné a veselé!“

      • Vianočná pohľadnica

      • Dnes si dá málokto tú námahu, aby kúpil či vyrobil vianočnú pohľadnicu, napísal prianie a zašiel s ňou na poštu. My žiaci 4.A a 4.B triedy sme si tu námahu dali a vyrobili sme ju. Žiaci 4.A triedy sa zapojila do výzvy, kde si mohli navrhnúť vianočnú pohľadnicu a poslať ju do Národnej rady Slovenskej republiky. Zo všetkých pohľadníc sa vyberie niekoľko umelcov a tried, ktoré budú pozvané do NRSR. Žiaci 4.B triedy sa zapojili do výzvy: Spravme Vianoce starkým  v domovoch. Pridali sme sa k tohtoročným dobrovoľníkom  a chceli sme potešiť starkých v domovoch. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Aj vďaka nám budú mať seniori krajšie Vianoce.

       Žiaci 4.A a 4.B triedy  s tr. učiteľkami