• Novinky

      • SVETOVÝ DEŇ VODY

      • Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vymenovalo 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

       Aj deti ŠKD si tento významný deň pripomenuli rôznymi aktivitami v literárnej i výtvarnej oblasti. Symbolicky si tak pripomenuli i mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Pri tejto príležitosti sme si pozvali pracovníčku z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove pani  Mgr. Júliu Jančušovú, za čo jej patrí srdečná vďaka.

       Bc. Zlata Kendrová

      • Reklama na školu

      • O chvíľu je tu čas zápisov predškolákov do prvých ročníkov. Rodičia budúcich prvákov iste dôsledne zvažujú, ktorá škola bude tou, v ktorej ich ratolesť získa kvalitné vzdelanie, dobrý kolektív i obetavú pani učiteľku. Iste dôsledne sledujú webové stránky škôl, všímajú si ich úspechy, informujú sa, jednoducho získavajú recenzie z rôznych zdrojov. Snáď najviac však predsa len zaváži slovo tých, ktorí majú so školou tú najbližšiu skúsenosť, poznajú všetky jej tajné zákutia a aj to, čo pre oči nezainteresovaných zostáva zatiaľ neznámym. Aj z tohto dôvodu dostali mladí redaktori z 3.A úlohu vytvoriť do svojho triedneho časopisu Rapotačka reklamu na svoju školu – Základnú školu na Komenského ulici. Žiaci teda vytvárali plagátiky tak, aby ich text i ilustrácia upozornili spôsobom, ktorý upúta i presvedčí. Zároveň však museli vychádzať z vlastných skúseností i reálnych možností školy. Či by so svojou reklamou uspeli, zatiaľ nevieme. S istotou však môžeme potvrdiť, že uvedené informácie z ponuky si môžu „naši“ budúci žiaci overiť už v sobotu 1. apríla, počas slávnostného zápisu prvákov. 😊

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Talent základných škôl regiónu Šariš

      • 15. februára 2023 sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. V tomto roku bola súťaž obohatená o kategóriu 1. - 4. ZŠ. Cieľom súťaže je  vyhľadávať nadané deti, podporovať logické myslenie a v neposlednom rade zabaviť sa a naučiť niečo nové.

       Kategória A:

       1. miesto Dorota Saraková, 3.A
       2. miesto Ivana Šverhová, 4.A
       3. miesto Marko Lenart, 4.B.

       Kategória B:

       1. miesto Patrik Peniak, 8.D
       2. miesto Tomáš Pangrác, 8.C
       3. miesto Martin Matiaš, 7.A., Patrik Lenart, 8.D.

       Úspešným riešiteľom v kategórii A bol žiak, ktorý dosiahol viac ako 5 bodov(úspešných bolo 17 z celkového počtu 79 súťažiacich v danej kategórii), v kategórii B to bolo viac ako 8 bodov (úspešní boli 4 z celkového počtu 19 súťažiacich v danej kategórii).

       Zadania v kategóriách boli rovnaké, teda v kategórii A riešili rovnaké úlohy prváci i štvrtáci. Práve tak aj v kategórii B. Preto patrí osobitná pochvala prváčke Aničke Hanobikovej, ktorá bola ako jediná prváčka úspešná a dosiahla 8 bodov.

       Okrem ocenených umiestnených na prvých troch miestach dostali menšiu vecnú odmenu od vedenia školy aj úspešní riešitelia. 

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.  Do finálového kola súťaže pocestujú do Sabinova ocenení žiaci z každej súťažnej kategórie.  

       Srdečne blahoželáme !

      • Zlaté medaily pre ZŠ Komenského

      • Dňa 17. 3. 2023 pripravilo Občianske združenie mládež 21. storočia Bardejov netradičné športové podujatie v prehadzovanej pre žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnili zmiešané družstvá žiakov a žiačok vo vekovej kategórií od 10 do 12 rokov. V konkurencií desiatich družstiev sa najviac darilo žiakom našej školy, ktorí nenašli premožiteľa v celom turnaji a zaslúžene získali zlaté medaily. Po skončení turnaja nasledovala už tradične tombola, ktorej žiaci mali možnosť vyhrať viacero zaujímavých cien. Družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení: Q. Kravec, O. Paľuv, M. Šoltys, S. Kaliňák, S. Snaková, K. Grohoľová, L. Pivovarníková, N. Hlaďová.

       Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu a organizátorom za krásne športové podujatie.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Súťaž SÚBOJ TALENTOV

      • ​​​​​​​Naši žiaci sa v mesiaci február zapojili už šiesty krát do krajskej súťaže SÚBOJ TALENTOV. Obsadili v nej prvé, druhé a tretie miesto.

       V kategórii A1 žiačka Sára Chovancová zo 7.A triedy obsadila 2. miesto, Simona Švecová z 5.B triedy v kategórii A2 obsadila 3. miesto,  a v kategórii B1  žiačka Emma Guthová obsadila 1. miesto. Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

       Táňa Vavreková

      • Návštívili nás predškoláci

      • Pre každé dieťa sa vstupom do školy začína nová, veľmi dôležitá, etapa života. Aby mali budúci prváci predstavu, ako to v takej škole vyzerá, pozvali sme ich medzi našich prvákov na vyučovanie. Ešte predtým si zabehali na našom krásnom  ihrisku s tartanovým povrchom. Pani učiteľky Hanobiková, Lišivková a Voľanská si  pre ne pripravili mnoho zaujímavých aktivít a spolu so svojimi žiakmi im ukázali ako to na hodine slovenského jazyka vyzerá. A nielen to. Zapojili ich do vyučovania. Predškoláci si za svoje výkony vyslúžili  pochvalu a malý darček. Už teraz sa všetci na školu tešia. 

       M. Peláková

      • Bedminton

      • Dňa 2. a 3.marca sa konalo okresné kolo súťaže v bedmintone kde naše žiačky Simona Senčáková, Liana Pivovarníková a Alexandra Maníková obsadili pekné tretie miesto a chlapci Peter Labanc a Kristián Kamidra obsadili šieste miesto. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme !

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • Dňa 2. 3. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
       V I. kategórii (2.–4. ročník) sa predstavilo 30 žiakov. Potešila nás aj účasť prváčikov. Porota hodnotila výber textu, prednes, výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich. A heslo súťaže...                       

       „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

       Vyhodnotenie súťaže

       Poézia:
       1. miesto Ela Čukanová - 3.C
       2. miesto Ivana Šverhová - 4.A
       3. miesto Hana Palšová - 3.C

       Cena poroty: Sebastián Špak a Nina Mihoková   z  2.B

       Próza:
       1. miesto Natália Tomečková - 4.A
       2. miesto Rebeka Šellong - 3.A
       3. miesto Alina Kykynezdy - 2.C


       Víťazom srdečne blahoželáme! 

      • Súťaž i-Bobor

      • V tomto školskom roku sa viac ako 124 000 žiakov na Slovensku zapojilo do informatickej súťaže i- Bobor. Súťaž podporuje logické a technické myslenie, a zároveň buduje hravou formou záujem o informačné technológie.

       Tento rok sa aktívne zapojilo 238  žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 54 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach boli odmenení aj vecnou cenou.

       Najúspešnejší riešitelia v jednotlivých kategóriách:

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Mgr. J. Varcholová

      • Poézia na hodine matematiky

      • Reč matematika je väčšinou presná až strohá a preto nám často definície a matematické vety veľmi nejdú do uší ani do hlavy. Tak to bolo aj nedávno pri preberaní látky o kruhu a kružnici. Čo je to tetiva, dotyčnica či sečnica kružnice? Presné definície týchto pojmov sa na nás len tak sypali.  Heuréka, to je nápad, povolili sme uzdu svojej fantázii a vymysleli sme svoje vlastné poetické definície dotyčnice kružnice :-) Ako sa Vám páčia?

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň

      • Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín:

       II. kategória:

       Poézia:

       1. Alex Leško

       2. Katarína Kopačková

       3. Emma Vatehová

       Próza:

       1. Oliver Falat

       2. Ema Tipulová

       3. Barbora Jurčišinová

       III. kategória:

       Poézia:

       1. Alžbeta Lojdlová

       2. Patrícia Udičová

       3. Alexandra Tejová

       Próza:

       1. Katarína Kútiková

       2. Karin Grohoľová

      • Dejepisná olympiáda – okresné kolo

      • 8. februára 2023 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 v Bardejove sa uskutočnilo už opäť prezenčnou formou okresné kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Prví dvaja z každej kategórie (tzn. 8 žiakov) postúpili do okresného kola a tu je ich umiestnenie:

       kategória C
       3.miesto –Veronika Tyššová / 9.A
       14.miesto – Erik Kotuľa / 9.D - úspešný riešiteľ

       kategória D 
       1.miesto – Patrik Lenart / 8.D
       2.miesto – Barbora Uhriňáková / 8.C

       kategória E 
       7. miesto – Samuel Švec / 7.C
       Liliana Skoncová / 7.A sa OK DO nezúčastnila, v tom čase absolvovala lyžiarsky výcvik

       kategória F 
       3.miesto – Filip Tomko / 6.D
       Matúš Tyšš / 6.D pre chorobu sa OK DO nezúčastnil


       Všetkým súťažiacim chcem poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a zaželať im veľa ďalších osobných i študijných úspechov.

       Do krajského kola postupujú opäť len prví dvaja z kategórií C, D, E, lebo kategória F končí okresným kolom. 
       Barborke a Patrikovi prajeme úspešnú ďalšiu reprezentáciu a držíme im palce.

       Beáta  Skreptáčová

      • Beseda so záchranármi

      • V piatok 24.2.2022 k nám zavítala vzácna návšteva. Boli to profesionálni záchranári Bc. Kristína Kuchtová a Bc. Šimon Harčarik. Beseda bola organizovaná pre žiakov 7. ročníka. Počas tejto besedy sa naši žiaci mohli vcítiť do úlohy malých záchranárov a získať nové poznatky a skúsenosti ako postupovať  pri ohrození a záchrane ľudského života. V úvode sa žiaci dozvedeli ako komunikovať s operačným strediskom záchrannej služby pri ohrození života. Boli poučení o pravidlách poskytovania 1. pomoci pri epileptickom záchvate, protišokové opatrenia, ako reagovať pri zástave dýchania a postupe pri vybratí cudzieho telesa z dýchacích ciest. Precvičili si pomocou resuscitačnej figuríny 1. pomoc pri ohrození životných funkcií - resuscitáciu- KPR, ako aj stabilizovanú polohu.  Záchranári žiakom  ukázali ako použiť prenosný defibrilátor AED v prípade potreby, ktorý sa nachádza na niektorých miestach aj v našom meste. Žiaci si uvedomili náročnosť tohto povolania a tiež, že poskytnutie základnej prvej pomoci je morálnou povinnosťou každého človeka.

       Beseda sa stretla s veľkým pozitívnym ohlasom u žiakov a touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať záchranárom za realizáciu  besedy s praktickými ukážkami.

       PK biológia a chémia, RNDr. Dana Ellerová

      • FUTBALOVÝ TURNAJ

      • ​​​​​​​Futbal milujú aj naši najmladší žiaci. S veľkým nadšením sa pustili do súbojov, aby ukázali svoje kvality a vybojovali čo najlepší výsledok pre svoju triedu.

       A ako to dopadlo?

       1.      miesto                 1. C (športová trieda)

       2.      miesto                 2. B

       3.      miesto                 2. C a 2. D

       Všetkým tímom srdečne blahoželáme! 

      • 5.ROČNÍK HALOVÝCH MAJSTROVSTIEV ŽIAKOV 3. -  4. ROČNÍKOV ZŠ KOMENSKÉHO 23 V ATLETIKE

      • Po covidovej pauze sa 23.2.2023 v športovej hale MIER uskutočnil 5.ročník halových majstrovstiev v atletike žiakov 3. - 4. ročníkov.Súťažilo sa v piatich disciplínach- beh na 30m,beh na 200m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou 1 kg a v zmiešanej štafete tried na 4x 1 kolo. Prví traja v každej disciplíne a kategórii boli ocenení medailou a diplomom a najlepšie štafety získali aj pohár pre víťazov. Súperenia v jednotlivých disciplínach boli veľmi vyrovnané a o umiestneniach medzi najlepšími rozhodovali centimetre alebo stotiny. Bola radosť pozerať s akým zápalom a entuziazmom deti  súťažili. Nie každý mohol vyhrať ,ale každé dieťa dalo do toho všetko najlepšie, čo v ňom bolo, a o to v športe ide. Poďakovanie patrí učiteľom TV - Mgr. Sergejovi Kravcovi, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi a Mgr. Zoranovi Kollárovičovi za organizáciu podujatia, vedeniu školy za nákup medailí, diplomov a pohárov pre víťazov, triednym učiteľkám za prípravu detí na súťaž a hlavne deťom za ich chuť športovať.

       V prílohe najlepší traja v disciplínach.

       Kabinet TV

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok. 

      • 33 medailí pre ŠŠK J.A. Komenského Bardejov

      • Dňa 11.2.2023 sa v maďarskom meste Nyíregyháza konali halové majstrovstvá východoslovenskej oblasti v atletike. Do súťaže sa prihlásilo veľké množstvo pretekárov z rôznych miest a hala praskala vo švíkoch. Výborný úspech dosiahli naši mladí atléti, ktorí sa presadili v silnej konkurencii a spolu získali 33 medailí. 

       13 zlatých medailí vybojovali žiaci: B. Jurčišinová, J. Vasilega, V. Paľuv, O. Paľuv, A. Nyongoni, F. Sokol, K. Kendrová, P. Lenárt, D. Smoleň. 

       11 strieborných medailí: V. Paľuv, H. Kravec, B. Jurčišinová, L. Olejárová, J. Kubis, K. Grohoľová, S. Buchholz, M. Gajdoš, B. Čech-Gut, D. Smoleň, Štafeta 4x200m (Gajdoš, Čejka, Jurčišin, Lenárt). 

       9 bronzových medailí: H. Kravec, T. Soták, A. Vonsovych, N. Hlaďová, J. Kubis, A. Arendáš, A. Stachová, M. Čejka, Štafeta 4x200m (Jacenková, Udičová, Stachová, Križáková). 

       Najúspešnejší pretekári v kategórií najmladšieho žiactva: V. Paľuv (1. miesto – diaľka, 2. miesto – výška), B. Jurčišinová (1. miesto – výška, 2.miesto- 60m).

       Mladšie žiactvo: J. Vasilega (1. miesto – 60m, 150m), O. Paľuv (1.miesto – 60m prek., diaľka), A. Nyongoni (1. miesto – guľa, diaľka). 

       Starší žiaci: P. Lenárt (1. miesto – diaľka, výška). 

       Dorastenci: D. Smoleň (1. miesto – 60m prek., 2. miesto – výška). 

       Na záver sa chcem poďakovať naším mladým talentovaným atlétom za výbornú reprezentáciu školy a mesta Bardejov. Týchto mladých nádejných športovcov pripravujú učitelia - tréneri : A. Pečeňuk a Z. Kollárovič.

      • Lyžiarsky kurz 2023

      • Ani sme sa nenazdali, prešiel rok a konali sa ďalšie vydarené lyžiarske kurzy, ktoré prebiehali v lyžiarskom stredisku Litmanová. Ubytovanie bolo v Ľubovianskych Kúpeľoch - Hotel Sorea.

       Kurzov sa zúčastnilo 77 žiakov 7. a 8. ročníka. Počasie, ako aj poveternostné podmienky, boli priam ideálne. Dni zaliate slnkom sme trávili krotením lyží a kreslením oblúčikov. Žiaci, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát, úspešne zvládli základy lyžovania a kreslili svoje prvé naozajstné pluhové oblúky. Žiaci, ktorí lyžovať vedeli, sa zdokonalili. Kurzy prebehli bez problémov, a čo je dôležité, bez zranení. 

       Vďaka patrí aj inštruktorom - Mgr. R. Senčákovi, Mgr. Z. Kollárovičovi, PhDr. J. Mikovi, ktorí svojím zodpovedným prístupom k tomu značne prispeli.

       Tiež sa chcem poďakovať zdravotníkom - pánovi Slotovi a pani Jurkovej za obetavú a poctivú prácu.

       Ved. kurzu Mgr. A. Zavacká

      • Zumbovali sme......

      • V piatok popoludní sme zumbovali v školskej telocvični. Zumbovali dievčatá zo všetkých oddelení ŠKD pod vedením skvelej cvičiteľky Janky Pangracovej. Cvičenie spojené s hudbou a tancom naberalo každú minútu na obrátkach. Dievčatá sa veľmi snažili a tešili zo svojej vytrvalosti. Prežili sme skvelé popoludnie a určite túto aktivitu ešte raz v tomto školskom roku zopakujeme.

       Vychovávateľka  Bc.D.Kostárová